Nejvlivnější kniha po bibli? Marxův Kapitál vyšel před 150 lety, pro mnohé je přitažlivý i dnes

Karl Marx napsal svou nejvlivnější knihu s názvem Kapitál v knihovně Britského muzea. její první díl vyšel před 150 lety, 14. září 1867 a zejména levicově orientovaní experti ji pokládají za nejvlivnější knižní titul, hned po bibli.

Kapitálu se určitě nedá upřít, že ovlivnil myšlení a životy milionů lidí na celém světě. A v něm navrhované řešení v podobě vyvlastnění kapitalistů a nástupu spravedlivějšího socialistického uspořádání se pokusila realizovat řada režimů. To ale vždy selhalo, přesto si marxismus zachoval schopnost oslovovat i dnes. Podle profesora historie mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity Igora Lukeše je to dáno „schopností zatnout drápky do duší lidí, protože si vypůjčil univerzální témata křesťanství".

Hodnota Kapitálu pro dnešní svět spočívá podle odborníků především v jeho detailním popisu tehdejší reality - je jedinečným dílem, které i prostřednictvím dat celistvě popisuje ekonomickou realitu poloviny 19. století, hlavně ve Velké Británii.

Dílo je nyní aktuální například v souvislosti s diskutovaným problémem příjmové či majetkové nerovnosti, jež je podle některých nadměrná a může vyvolávat rizika včetně zvýšeného sociálního napětí.

Marx, německý filozof a politický publicista, vytvořil společně s německým filozofem Bedřichem Engelsem vlastní pojetí dějin, založené na ekonomických zákonitostech. Ve společnosti je podle nich přítomen konflikt mezi ovládanými a vládnoucími, který může být odstraněn zrušením soukromého vlastnictví výrobních prostředků a nastolením beztřídní, komunistické společnosti.

Čtěte také

Kromě aktuálního modelu kapitalismu Marx popsal i samotnou genezi jeho vzniku. A ve svém politicko-ekonomickém spisu Kapitál s podtitulem Kritika politické ekonomie podal od té doby nejlepší analýzu přechodu společnosti od feudalismu ke kapitalismu a hlubokou ekonomickou kritiku kapitalismu, období volné soutěže.

Sám stačil dopsat a roku 1867 vydat pouze první díl, zbylé dva sestavil ze zápisků po jeho smrti jeho spolupracovník Bedřich Engels. Sporný čtvrtý díl s názvem Teorie nadhodnoty, často nepovažovaný za součást díla, poprvé publikoval Karl Kautsky v letech 1905 až 1910.

První díl Kapitálu hlavně analyzoval tehdejší výrobní proces, druhý a třetí díl pak popsaly nevyhnutelnou revoluci a kolaps kapitalismu.

Karl Heinrich Marx pocházel z porýnského městečka Trevír, kde jeho děd a strýc působili jako rabíni. Na přání svého otce šel studovat práva do Bonnu. Po roce přešel na univerzitu do Berlína, kde vystudoval filozofii a historii. Z Německa odjel do Paříže a posléze do Bruselu, než trvale zakotvil v Londýně.

Marxismus

Sám nebyl příliš výdělečně zdatný a jeho osmičlenná rodina přežívala díky příteli Engelsovi a jeho podílu v manchesterské továrně. V roce 1864 stál Marx u zrodu mezinárodního dělnického sdružení První internacionála, na jejímž vedení se podílel.

Ve stáří se z revolucionáře stal středostavovský gentleman, který své nemoci léčil v lázních, mimo jiné v Karlových Varech. Zemřel v roce 1883 v Londýně, kde je také pohřben.

Socialistický systém, reprezentující Marxův odkaz, byl na počátku 90. let minulého století poražen a vítězství slavila liberální demokracie. Ekonomická krize v roce 2008 však otřásla vírou ve stávající společenský a ekonomický řád a Marxovy myšlenky znovu zažívají renesanci, zejména u levicově orientovaných intelektuálů. Jak dodává historik Lukeš, „marxismus nefunguje, přesto bude pro některé lidi vždy přitažlivý".

autor: jma | zdroj: ČTK
Spustit audio