Nebiflovat se, ale myslet. Autoři nové interaktivní učebnice se na fyziku snaží dívat očima dětí

31. srpen 2019

Žáci sedmých tříd mají o důvod víc, proč se těšit do školy. Tým odborníků pro ně připravil novou interaktivní učebnici fyziky. Na pět desítek pracovních listů ožije díky tabletu nebo chytrému telefonu a pomocí jednoduchých příkladů z praxe dětem vysvětlí základní fyzikální zákony.

Na pracovním listě žák spatří spřežení psů, kteří jsou zapřažení vedle sebe,“ popisuje mi autor učebnice Vítek Škop a v ruce drží jednoduché černobílé pracovní listy formátu A5. „Když teď vezmu do ruky telefon nebo tablet, tak se animace rozjede a psi začnou utíkat. Mezi nimi se projeví výslednice síly – směr, kterým běží.“

Spřežení postupně začíná předjíždět chlapík, kterého na původním listu vůbec nevidíme. Jeho psi jsou zapřaženi za sebou, a tím pádem je jejich rychlost mnohem vyšší,“ vysvětluje Vítek Škop.

Ukázka skládání různoběžných sil vychází z praxe. Když totiž zapřáhnete psi takzvaně do vějíře, lépe se rozprostře jejich váha a jen tak se nepropadnou do ledu. Když ale běží za sebou, jsou mnohem rychlejší, třebaže táhnou saně stejnou silou. Nejde přitom jen o sílu, ale i o úhel, který mezi sebou svírají.

Učme děti se učit

„V učebnici nejsou aplikační úlohy ani jasně definované jednotlivé fyzikální zákony. To necháváme na práci učitele,“ vysvětluje spoluautor učebnice Vladimír Cáb

Školství musí nějakým způsobem reagovat na situaci, že každá informace je vyhledatelná do 10 sekund. Měli bychom se tedy připravit na dobu, kdy se děti nebudou informace učit, ale budou se je učit používat,“ vysvětluje autor učebnice, která si právě to klade za svůj hlavní cíl.

Kromě praktického příkladu skládání různoběžných sil učebnice na 47 pracovních listech představuje další fyzikální zákony, jako je třeba zákon zachování pohybu, zákon síly, páka nebo tření. Vše se přitom řídí rámcovými vzdělávacími programy sedmé třídy.

Vagony a tramvaje. Situace, které zná každý

Například zákon síly učebnice představuje pomocí příkladu dvou vagonů, které roztlačuje skupinka lidí. Jeden je těžší, druhý je mnohem lehčí, a jde tedy samozřejmě snáz roztlačit. Zákon zachování pohybu zase ilustruje situací, kterou zná každý cestující tramvaje.

Tramvaj na animaci jede určitou rychlostí a najednou prudce zastaví. Půlka cestujících má co dělat, aby nespadla. Děje se to kvůli zákonu zachování pohybu. Těla pasažérů se pohybovala rychlostí jedoucí tramvaje a tento pohyb nemůže jen tak zmizet.

Černobílé pracovní listy pod rukama žáků ožívají díky aplikaci v mobilu nebo tabletu

Fyzika, která baví

Interaktivní učebnice pracuje se současnými technologiemi, což by žáky mohlo k fyzice přilákat, myslí si to alespoň František Cáb ze základní školy Antonína Čermáka v Praze 6, který úlohy v učebnici dával dohromady.

Kromě praktického příkladu skládání různoběžných sil učebnice na 47 pracovních listech představuje další fyzikální zákony, jako je třeba zákon zachování pohybu, zákon síly, páka nebo tření

V učebnici nejsou aplikační úlohy ani jasně definované jednotlivé fyzikální zákony. To necháváme na práci učitele. Naše učebnice spíš otevírá témata a snaží se navodit problémové otázky, které jsou zasazené do prostředí, jež podle mých zkušeností děti zajímají,“ popisuje.

Aplikace je zdarma ke stažení, pracovní listy si může každý sám vytisknout. Tým Vítka Škopa doufá, že se díky interaktivní učebnici zamilují do čísel, pouček a pokusů třeba budoucí jaderní fyzikové. A když nic jiného, ti ostatní nebudou jména jako Newton, Pascal nebo Tesla tolik nenávidět.

autoři: Matěj Skalický , and | zdroj:
Spustit audio