Návrh možného využití tzv. dolní oblasti Vítkovic

Vládní zmocněnec pro Ostravsko představil zástupcům města Ostravy a Moravskoslezského kraje nový návrh možného využití tzv. dolní oblasti Vítkovic. Jde o lokalitu bývalých vysokých pecí, která má být po odstranění ekologické zátěže využitá jako nová ostravská zóna lehkého průmyslu. Tento námět ale narazil na velkou kritiku. Další informace má Ivana Šuláková.

Na objednávku vládního zmocněnce pro Ostravsko Vítězslava Zamarského připravila nový námět využití vítkovické dolní oblasti Rakouská poradenská a projektová firma Agiplan. Rakouská studie navrhuje vytvoření parku pro podnikání a volný čas, který by měli využívat hlavně obyvatelé přilehlé, stodvacetitisícové městské části Ostrava-Jih. Generální ředitel Agiplanu si tuto oblast představuje jako kombinaci dvou různých, na sebe navazujících zón.

Generální ředitel Agiplanu: Zóna 1 by měla být průmyslový, výzkumným a obchodním činnostem a zóna 2 by měla být zaměřena na oblast rekreace a využití volného času.

Primátor Ostravy Čestmír Vlček tvrdí, že studie má až příliš mnoho nedostatků.

Čestmír Vlček: Toto je návrh využití území, které je ale až v tom pořadí tím posledním. Ve mně to vyvolalo více otazníků. Otázka je odstranění ekologických zátěží, vlastnických vztahů, chráněných objektů tam je celá řada, o těch se vůbec nemluvilo, kdo je bude udržovat, kdo je bude provozovat, kdo to bude financovat, a to urbanistické řešení je až tou poslední etapou.

Podobně o této studii hovoří také hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.

Evžen Tošenovský: Chybí mi tam každopádně ekonomika, co by to znamenalo, takže nic zlomového.

Převážná část staveb ve vítkovické dolní oblasti, které jsou už dnes zařazeny do kategorie historických památek, by měla být podle rakouského návrhu zbourána. Počítá se jen se zachováním a rekonstrukcí vysoké pece, jako budoucím muzeem průmyslu a metalurgie, se znovu zprovoznění dopravníků dříve užívanému k zásobování vysoké pece a nakonec přebudování jedné větší haly na velký koncertní sál. Přeměnu dolní části Vítkovic na soběstačnou zónu s lehkým průmyslem vidí v dohledné době jako nereálnou také ředitelé regionální zaměstnanecké agentury v Ostravě Zdeněk Karásek. Příslib brzkého vytvoření nových pracovních míst pro propouštěné lidi z hutí vidí sci-fi.

Zdeněk Karásek: Z toho našeho úkolu nacházet volná místa pro lidi uvolňované například z hutí, tak spíše budeme hledat projekty, které mají vyšší horizont realizace.

Vládní zmocněnec pro Ostravsko Vítězslav Zamarský připustil, že v návrhu rakouských tvůrců finanční řešení projektu skutečně chybí. Podle něj je tato vize určena spíše jako inspirace pro další zájemce o řešení problému vítkovické dolní oblasti.

Vítězslav Zamarský: Jakým způsobem tu kulturní památku nejen zlepšit, ale jak ji udržovat. To je ten cíl.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.