Na zdech svého paláce nechal vymalovat vlastní smrt

16. říjen 2010
Po Česku

Rozsáhlý barokní komplex na pražské Malé Straně, který si nechal postavit vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, zahrnuje kromě skvostného barokního paláce také jízdárnu a rozlehlou zahradu. Vévoda na jeho stavbě rozhodně nešetřil. Jeho cílem totiž nebylo nic menšího než vyrovnat se stavbě položené o několik desítek metrů výš – Pražskému hradu.

„Je to asi nejkrásnější pražská architektura z doby pozdního manýrismu a raného baroka,“ začala naši prohlídku historička umění Eliška Fučíková. Roku 1621 vévoda Valdštejn vykoupil 25 domů a 7 zahrad, které se nacházely na místě plánovaného paláce. Záhy se začalo stavět a léta Páně 1623 jsou už datovány některé prostory paláce.

Ambiciózní plán

„Albrecht z Valdštejna velice pečlivě sledoval průběh stavby nejen po stránce finanční, ale i co se tempa týče. Existují o tom velmi podrobné záznamy,“ dodává Eliška Fučíková. Dokumenty se zmiňují třeba o tom, jak přesunoval zedníky mezi Prahou, Jičínem a dalšími mnoha místy, kde se pro něho stavělo.

V hlavním městě měl ostatně se svým palácem nemalé ambice. Stavba měla být vyjádřením jeho postavení prvního velmože Českého království – co do moci, bohatství a významu druhého hned po panovníkovi.

Valdštejnský palác je dnes sídlem Senátu Parlamentu České republiky

„Čeština má krásné slovo troškař. Tím vévoda Valdštejn rozhodně nebyl. Všechno bylo velice velkoryse pojaté a založené tak, aby stavba dokonale soutěžila s tím, co stálo nad ní, tedy s Pražským hradem,“ vysvětluje moje průvodkyně. Není proto náhodou, že si slavný vojevůdce najímal stejné umělce, kteří pracovali na Pražském hradě.

Malebný hrdina

Hned na několika místech v paláci pak najdeme umělecká díla, která jsou Valdštejnovou apoteózou, tedy oslavou jeho činů a úspěchů. Hrdinou všech výjevů je vždy on sám. Na stropě Hlavního sálu je zpodoben třeba jako bůh Mars. V kapli, která byla součástí jeho soukromých komnat, k němu zase měl odkazovat cyklus znázorňující svatého Adalberta, česky Vojtěcha.

Rod Valdštejnů dlouho používal erb s modrým lvem ve zlatém poli

„V kapli je svatováclavský cyklus, což zase odkazuje ke jménu Václav – jednomu z Valdštejnových křestních jmen,“ doplňuje Eliška Fučíková. Kaple, která byla součástí generalissimových soukromých komnat, je zvláštní prostor o půdorysu pouze čtyři krát šest metrů. Je ovšem dvanáct metrů vysoká a má rovněž nádhernou štukovou i freskou výzdobu. Nástěnné malby vytvořil Baccio del Bianco.

Zavraždění svatého Václava

„Najdete tu dvě zajímavosti. Valdštejn jednak nechal v kapli vytvořit sekvenci svatováclavských scén, která napodobuje stejný cyklus z kaple svatého Václava na Pražském hradě. Ovšem s jedinou výjimkou. A to je ta druhá zajímavost. Na oltářní obraz totiž nechal vymalovat zavraždění svatého Václava, tedy scénu, kterou v hradním cyklu nenajdete,“ upozorňuje historička umění.

Obraz byl namalován v roce 1624. O deset let později skončil Albrecht z Valdštejna sám podobným způsobem, jako je zachycen coby svatý Václav na oltářním obraze.

Na prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce se vypravíme v nedělním výletu Po Česku.

Spustit audio

Související