Na maďarské pustě udržují tradice mladí čikoši

Už 40 let zapisuje UNESCO na seznam kulturního a přírodního dědictví nejkrásnější a nejvzácnější lokality na světě. Patří k nim i Národní park Hortobágy v Maďarsku, který zachovává prostředí původní stepi, její jedinečnou faunu a flóru. Snaží se také udržet kulturu a zvyky zdejších obyvatel. Představují je hlavně honáci dobytka na koních.

Muži v širokých kloboucích práskají bičem. Mají na sobě plandavé modré kalhoty a tmavé kabátce. Každý z nich sedí na břiše koně, který leží na trávě. Jsou tak vycvičení. Uposlechnou povely honáků, jimž se na maďarské pustě říká čikošové.

K nejatraktivnějším jezdeckým kouskům patří takzvaná maďarská pětka. Jde o rychlou jízdu pětice koní. Tři jedou vpředu a zbývající dva za nimi. Opratě drží v rukou jezdec, který stojí každou nohou na hřbetě jiného koně.

„Na koni jezdil můj táta. Taky byl čikoš. U koní byl i můj děda, takže jde o rodinnou tradici,“ vysvětluje maďarský kovboj, který se svými kamarády předvádí několikrát denně své umění turistům. „Ovládat koně se musíte učit celý život, ale je to nádhera,“ dodává.

Maďarský čikoš ukazuje způsob zvládnutí koně

Živilo je jen pastevectví

Pro jeho předky byli koně životní nezbytností. Jak jinak by ovládli početná stáda dobytka, která byla jejich obživou.

Nastupuji do vozu taženého párem koní a spolu s dalšími návštěvníky pokračujeme v cestě po pustě. Míjíme zdejší typické studny, ze kterých čerpají vodu pro zvířata. A také stáda šedého uherského skotu se zakroucenými a nebezpečně dlouhými rohy, ovcí a koz, které provázejí pastevci.

Rozlehlé pláně východního Maďarska, které představují jednotvárnou suchou rovinu, byly kdysi záplavovým územím řeky Tisy. Nic jiného než chovat dobytek tu lidé dělat nemohli. Část pusty zůstala v původním stavu, jako Národní park Hortobágy.

Od koní si můžete odpočinout u rybníků

„Hortobágy je nejstarší a největší národní park v Maďarsku. Založen byl v roce 1973,“ vysvětluje průvodce. „Jedná se o nejrozsáhlejší alkalickou step v Evropě se vzácnou flórou a faunou. Jsou tu také buvoli, polodivocí koně, ale také spousta hmyzu a ptáků,“ zdůrazňuje.

Cestou parkem uvidíte stáda šedého skotu

To už jsme popojeli do části parku, kde se zrcadlí hladiny rybníků. Z dřevěné rozhledny se dalekohledem rozhlížíme po malých ostrůvcích, rákosinách a bažinách, kde žijí vzácné druhy vodního ptactva, jeřábi, bílé volavky, bukači, kolpíci. Další druhy se tady zastavují na svých migračních cestách.


Zvětšit mapu polohy Národního parku Hortobágy

autor: jas
Spustit audio