Múza Franze Kafky Milena Jesenská se narodila před 120 lety

Před 120 lety se narodila česká novinářka a spisovatelka Milena Jesenská – po Martině Navrátilové údajně druhá nejznámější Češka. Psala do Národních listů, Lidových novin, deníku Tribuna, magazínu Pestré listy, do Peroutkova časopisu Přítomnost a dalších.

Články vydávala i knižně, ale svět ji spíš zná jako životní lásku Franze Kafky. „Byl plachý, úzkostlivý, mírný a dobrý, ale knihy psal kruté a bolestné. Svět viděl plný neviditelných démonů, kteří ničí a rvou člověka nechráněného,“ píše se ve slavném nekrologu, který v roce 1924 Milena Jesenská uveřejnila v Národních listech. Mistrně v něm charakterizovala Kafku i jeho dílo.

Jesenská překládala z několika jazyků, a tak objevila i německy píšícího pražského spisovatele židovského původu Franze Kafku. Fascinoval ji a literární spolupráce přerostla na začátku 20. let v bohatou milostnou korespondenci, která zaznamenává příběh jejich velké lásky.

„Byla trochu extravagantní. Samozřejmě, že její vztahy s různými muži byly výrazné a hodně se o nich mluvilo. Nejznámější je vztah s Franzem Kafkou – dopisy, které jí psal, vznikaly v Praze ve Zlaté uličce. Myslím, že byla v mnohém inspirující i pro něj a kdyby Kafka žil déle, tak by určitě Milenu ztvárnil jako jednu z výrazných osobností svých děl,“ říká Nora Dolanská, autorka publicistických prací o Kafkovi a Jesenské.

00809292.jpeg

„Byla velmi výrazná, intelektuálně zaměřená novinářka, která měla silný politický akcent, dostala se do velmi silné levicové garnitury žurnalistů. Byla všudypřítomná, známá, slavná, takže pro ni to bylo skutečně takové bohatýrské žití.“

Krátce sympatizovala s komunistickou stranou, ale po zprávách o zločinech stalinismu z ní vystoupila. Když začala válka, pomáhala při záchraně židovských rodin. Nacisté ji poslali do koncentračního tábora v Ravensbrücku. V květnu 1944 zemřela.

autoři: jas , jpr
Spustit audio