Musí mít levicová strana uvnitř ještě levicovou platformu?

12. únor 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu z našeho studia v Poslanecké sněmovně přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí, bývalý předseda Valného shromážděné OSN, poslanec za ČSSD, jeden ze signatářů takzvaného dopisu levicových poslanců ČSSD. Dobrý den, pane Kavane.

Host (Jan Kavan): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Znamená to, že ČSSD má i pravicové poslance, když ten dopis je vydáván za dopis levicových poslanců?

Host (Jan Kavan): Pane redaktore, na to neumím odpovědět, protože já ten dopis za dopis levicových poslanců nevydávám, to je nálepka, kterou jsme si vysloužili v médiích, tak se musíte zeptat těch autorů. Já naopak tvrdím, že takovéto nálepkování je nepřesné, protože vnímám ČSSD jako levicovou stranu a proč by měla mít uvnitř levicovou platformu?

Moderátor (Jan Pokorný): Když Vladimír Špidla vystřídal ve funkci předsedy Miloše Zemana, slíbil otevřít stranu intenzivnější diskuse. Stalo se podle vás?

Host (Jan Kavan): No, já se domnívám, že jeden ze společných jmenovatelů těch signatářů, myslím, že teď jich je 18...

Moderátor (Jan Pokorný): Kolem 20.

Host (Jan Kavan): ... nebo kolem 20, je právě naše přesvědčení, že ta diskuse je v této chvíli nedostatečná, že není tu skutečně dobrá komunikace, bohatá diskuse mezi vládou a poslaneckým klubem, nejvyššími orgány strany, včetně Ústředního výkonného výboru, který se sejde tuto sobotu a samozřejmě členstvem. Čili smysl toho dopisu bylo poukázat na potřebu té diskuse, není to tedy snaha vytvořit nějakou opozici nebo platformu a to, že se vlastně podařilo do 24 hodin svolat mimořádný klub Sociální demokracie k jedné otázce, což byl jenom jeden z těch segmentů, na který jsme poukazovali, to znamená nutnost diskutovat postoj k DPH na takové citlivé věci, jako je vodné a stočné, ale i samozřejmě kultura...

Moderátor (Jan Pokorný): Navzdory tomu, že už jednání v koalici byla svým způsobem uzavřena?

Host (Jan Kavan): Ano, navzdory tomu, protože jsem přesvědčen, že, jak samozřejmě respektuji právo vlády a právo vedení koaličních klubů, tak jsem hluboce přesvědčen o nutnosti tyto věci detailně prodiskutovat s členy poslaneckého klubu, jak se říká, nejsilnější strany.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte, pane poslanče, Vladimír Špidla v dnešním Právu říká: Je nutné posílit dlouhodobost politické diskuse, to je důležitá otázka, jak diskutovat věci s co největším předstihem. Pokud jde o transformaci základních priorit, tak musím přiznat, že k tomu nevidím důvod. Uspokojuje vás takováhle odpověď? Rozumím tomu tak, že otázka reformy veřejných rozpočtů zdá se podle Vladimíry Špidly jakoby byla dostatečně předdiskutována.

Host (Jan Kavan): Pane redaktore, to je velmi obecná odpověď. Já samozřejmě vítám, že předseda strany a premiér chce diskusi, protože v tom, v tu chvilku jsme na stejné platformě a shodněmež se na těch mantinelech, na těch formách, jak ta diskuse bude probíhat, abychom se v budoucnosti vystříhali té nutnosti svolávat v 7 hodin ráno mimořádné kluby. I proto se příští čtvrtek sejde právě ta mimořádná schůze klubu, k níž ten dopis vyzýval, abychom se zabývali ne jednotlivými problémy, jako bylo vodné a stočné, přestože to je nesmírně důležité, ale řešením tohoto problému. Já jsem přesvědčen, že najdeme řešení. Například někteří z nás se domnívají, že bychom mohli jaksi formalizovat jakýsi diskusní kruh Sociální demokracie, což není opozice...

Moderátor (Jan Pokorný): Opět to není platforma nebo ...

Host (Jan Kavan): Je to diskusní kruh a obsah je přesně ten, který ten název naznačuje. To znamená že bychom ...

Moderátor (Jan Pokorný): Víte co, že vás přerušuji, pane poslanče, není poslanecký klub sám o sobě takovým diskusním kruhem? Proč tedy dělat ještě nějakou podmnožinu jiného diskusního klubu?

Host (Jan Kavan): No, poslanecký klub sám osobě diskusním kruhem samozřejmě není, ale je to prostor, který by takovýto diskusní kruh mohl samozřejmě povzbudit, umožnit. Nevidím tedy uvnitř toho poslaneckého klubu žádný problém pro skupinu, která by připravovala i takovéto diskuse, která by se nezabývala, jako často dělá klub, přípravou postoje k jednotlivým zákonům ten den, kdy Poslanecká sněmovna zasedá.

Moderátor (Jan Pokorný): Jsou na programu.

Host (Jan Kavan): Která by se zabývala právě třeba těmi prioritami, o nichž jste hovořil, když jste citoval pana předsedu Špidlu, abychom si definovali, co jsou to naše priority, kam až můžeme v jednání s koaličními kluby ustoupit.

Moderátor (Jan Pokorný): Já ho budu citovat ještě jednou: Jan Kavan nebo Vladimír Laštůvka jsou jistě lidé, kteří mají svoje politické ambice, myslím si, že to s tím souvisí, tedy že s tím souvisí onen dopis. Jak na takovouhle interpretaci vašeho snažení o diskusi reagujete?

Host (Jan Kavan): To já vnímám jako něco velmi úsměvného. Já samozřejmě žádné ambice v ČSSD nemám a před chvilkou jsem hovořil s mým dobrým přítelem, kterého skutečně znám 40 let, Vladimírem Laštůvkou a jeho ambice je ...

Moderátor (Jan Pokorný): Tak ten je předseda zahraničního výboru, což je docela vysoká funkce.

Host (Jan Kavan): ...dobře se připravit na důchod, jak sám říká. My ...

Moderátor (Jan Pokorný): No, neříkejte, že Jan Kavan už myslí na důchod a nechtěl by v politice ještě nechat výrazný otisk?

Host (Jan Kavan): Já jsem neřekl, že myslím na důchod, i když také, ale nelze říct, že mám nějaké ambice, popřípadě že chci nechat v politice nějaký dotisk. Já ten dotisk v politice mohu nechat bez jakýchkoli osobních ambicí nebo postů, já jsem hluboce přesvědčen, že Sociální demokracie je strana, které bych chtěl pomoci a to jak ČSSD, tak Evropské sociální demokracii, protože to budoucnost toho našeho společného kontinentu potřebuje, ale to mohu dělat, stejně jako jsem to dělal v disentu, bez jakýchkoliv postů. Čili byl bych velmi nerad, aby tuto naši iniciativu někdo jaksi trošičku, s prominutím, bagatelizoval odkazem na nějaké ambice. O ambice tady nejde a nebo o osobní. Jde o ambici, aby se nám podařilo zajistit skutečné promítání těch priorit, těch programových zásad strany do každodenní politiky strany, tak aby to bylo srozumitelný lidem, voličům, aby věděli, co chceme, abychom třeba před každým zasedáním nebo jednáním s koaličními partnery, o nichž jste se zmínil, abychom jasně řekli ČSSD chce to a to, z těch a z těch důvodů a potom mohou lidé hodnotit, po tom kompromisu, co se nám podařilo.

Moderátor (Jan Pokorný): To jsem se chtěl zeptat. Jak se podle vás má program politické strany, zhusta frekventovaný před volbami, s následnou koaliční realitou?

Host (Jan Kavan): Já nevnímám program jako něco, co se slibuje lidem jenom proto, abychom získali hlasy a pak se to s lehkým srdcem hodí, s prominutím, do koše. Já jsem hluboce přesvědčen, že strany mají se snažit ten program uvádět v život, jak nejvíce mohou, pochopitelně, koaliční vlády a to je slabost každých koaličních vlád, je o kompromisech.

Moderátor (Jan Pokorný): A byl byste třeba pro změnu volebního zákona tak, aby se vládlo snadněji?

Host (Jan Kavan): Já se nedomnívám, že koaliční vlády samy o sobě znamená, že nelze vládnout nebo že to vládnutí je nesnadné, ale je nesmírně důležité, aby lidé věděli, proč k těm kompromisům a ústupkům dochází, s čím se do toho jednání jde, kde je ten Rubikon, který už strana nechce překročit, aby mohla být i svými voliči nějakým způsobem hodnocena. To je to, co nám chybí, proto chceme daleko větší transparentnost jednání strany. Abychom...

Moderátor (Jan Pokorný): Nezlobte se, ale tohle se možná dá zařídit šikovnějšími mediálními výstupy.

Host (Jan Kavan): Ne, to si myslím, že se nedá zařídit, protože s prominutím ...

Moderátor (Jan Pokorný): No tak jestli jde o vzkaz veřejnosti?

Host (Jan Kavan): Ne, to ne, nejde jenom o vzkaz veřejnosti, jde i o to, aby to pochopili, s prominutím, i třeba členové poslaneckého klubu ČSSD, to znamená, to není jenom pro veřejnost, to je i vnitro, to je o vnitrostranické diskusi, která musí být skutečně bohatá, transparentní a musí být všemi směry. To znamená i my musíme vědět, s čím naši představitelé do toho jednání jdou a kde mají ty mantinely, kde mají ty priority, abychom pak mohli hodnotit výsledek toho kompromisu.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak vzpomínáte na Sociální demokracii pod Milošem Zemanem? Byla v té době komunikativnější, víc se diskutovalo, že podobné projekty, jako na svolání diskusního klubu, tenkrát neexistovaly?

Host (Jan Kavan): Já bych nerad sklouznul do takového zlozvyku poslední doby, že když někdo řekne něco kritické k současné situaci v ČSSD, tak je automaticky vnímán, tím nemám na mysli vás, pane redaktore, automaticky vnímán jako...

Moderátor (Jan Pokorný): Jako Zemanovec?

Host (Jan Kavan): ...někdo, kdo vzpomíná na zlaté časy Miloše Zemana.

Moderátor (Jan Pokorný): Ne, mě by jenom zajímala ta kontinuita, když na sjezdu Sociální demokracie Vladimír Špidla říkal, že otevře stranu víc diskusi. Z toho logicky plyne, že tedy zřejmě podle něj nebyla otevřená diskusi za Miloše Zemana a tak se ptám na váš názor?

Host (Jan Kavan): Já jsem konstatoval, že si nemyslím, že v současné chvíli to, co ve straně existuje, je ilustrací perfektní diskuse, není. Není a i to vyprovokovalo ten náš dopis a budeme o tom hovořit na tom mimořádném zasedání klubu a myslím si, že to je daleko důležitější, abychom se shodli uvnitř strany, než abychom spolu komunikovali prostřednictvím médií, i když si těch médií vážím, ale to srovnání s vedením vlády Miloše Zemana není úplně přené v tom smyslu, že Miloš Zeman to měl v podstatě jednodušší, neboť jsme byli jednobarevnou vládou a ...

Moderátor (Jan Pokorný): Já jsem se ptal spíš na stav uvnitř Sociální demokracie, než ve vládě.

Host (Jan Kavan): Ano, ale i to s tím souvisí, protože Miloš Zeman nemusel nebo vedení strany v té době nemuselo vysvětlovat právě tu složitost těch ústupků a kompromisů toho jednání s koaličními partnery.

Moderátor (Jan Pokorný): Protože žádní nebyli a vládlo se na základě takzvané opoziční smlouvy, jejíž půdorys byl znám i poslancům ČSSD, takže se neměli na co ptát.

Host (Jan Kavan): Přesně, přesně.

Moderátor (Jan Pokorný): Všichni poslanci ČSSD dali téhle vládě důvěru. Dal by jste jí ji znova těchto dnech?

Host (Jan Kavan): No já jsem hlasoval pro důvěru této vládě a samozřejmě, pokud by vláda cítila potřebu požádat o důvěru, předpokládám, že by ji asi dostala.

Moderátor (Jan Pokorný): I od vás?

Host (Jan Kavan): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Když jste mluvil o tom, že chcete pomoci nejenom Sociální demokracii, ale i stranám nebo straně podobného zaměření v tom evropském rozměru, jestli jsem vás dobře pochopil, tak jak dnes zpětně hodnotíte to, že jste odstoupil z kandidátky do Evropského parlamentu, kde jste se ocitl, možná podle vašeho názoru, na nepříliš snadno volitelném místě? Udělal jste dobře?

Host (Jan Kavan): Já si myslím, že jsem udělal dobře, že to nabyla v žádném případě chyba.

Moderátor (Jan Pokorný): Dneska třeba Vladimír Špidla už v citovaném rozhovoru v Právu, říká, že možná to bylo příliš málo uvážené, protože člověk s vaší politickou zkušeností by i z tohoto místa se mohl dostat do křesla v Evropském parlamentu.

Host (Jan Kavan): Ano, já si myslím, že se Vladimír Špidla v tomto hluboce mýlí, protože za prvé nejsem tak naivní, abych se domníval, že má ČSSD šanci v příštích Evropských volbách zvolit 11 či více poslanců za vlastní stranu, to si skutečně nemyslím. Čili jediná možnost, pokud dobře interpretuji jeho slova o té soutěži, že by to nebyla jenom soutěž jaksi mezi ČSSD a jinými kandidátními listinami jiných stran, ale uvnitř té kandidátky ČSSD, to znamená, že by se ode mě, neboť jsem byl zařazen na 11. místo, očekávalo, že bych chtěl od občanů, aby mě kroužkovali a aby mi dali přednost před některými z ...

Moderátor (Jan Pokorný): Z první desítky.

Host (Jan Kavan): ...z první desítky mých vlastně stranických kolegů, což by nutně vedlo i k diskusi o rozdílech, politických rozdílech, názorových rozdílech, mezi například mnou a některými z těch, kteří jsou zařazeni výše, ať se to týká třeba zahraniční politiky nebo přístupu válce v Iráku nebo k přístupu k problematice vztahu mezi Evropu, včetně Evropského parlamentu a Spojenými státy americkými. Já si myslím, že toto je nesmírně důležitá diskuse a velmi rád bych, aby třeba uvnitř ČSSD proběhla, ale nemyslím si, že by to pomohlo ČSSD, kdybychom takovou to diskusi vedli v rámci kampaně do voleb do Evropského parlamentu.

Moderátor (Jan Pokorný): A ještě na závěr, pane poslanče, Vladimír Špidla v tom rozhovoru naznačuje, že s vámi předběžně hovořil o nějakém vašem evropském, o nějaké vaší evropské kariéře. Můžete být konkrétní?

Host (Jan Kavan): Pokud si pamatuji, tak se mnou skutečně hovořil nesmírně předběžně, v tom má pravdu. Zmínil se někdy koncem minulého roku, v době, kdy preferoval Pavla Mertlíka jako kandidáta ČSSD na komisaře, tak se mi zmínil, že mě vnímá jako jednu z možných alternativ, kdyby Pavel Mertlík nekandidoval.

Moderátor (Jan Pokorný): A ten nekandiduje a vláda nominovala Miloše Kužvarta.

Host (Jan Kavan): Ano, pak už se mnou o tom nehovořil. Čili má pravdu samozřejmě v tom, že to byla, že to nebylo jednání, že to bylo velmi předběžné, ale takto si tu poznámku pamatuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkuji vám za rozhovor. Hostem byl poslanec za ČSSD, bývalý ministr zahraničí Jan Kavan. Nashledanou.

Host (Jan Kavan): Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl poslanec za ČSSD, bývalý ministr zahraničí Jan Kavan. 221 552 155 a 221 552 255, i dnes na těchto telefonních číslech čekáme na vaše názory a tady je první. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den, tady Jirků, Praha. Já vás zdravím, pane Pokorný a pane Kavan, pardon. Já bych si jenom přál, aby už voliči konečně ve volbách ukázali, jo, že dají stop straně, která rozděluje jenom trafiky a neplní své sliby. Připomenu několik. Před lety pan Bašta tvrdil, že není potřeba zvyšovat věk odchodu do důchodu, bohužel teď je situace jiná, jsem v důchodovém věku. Další. Pan Tvrdík, jo, a pan Kužvart, jeho typické trafiky. Já věřím jenom, že v nadcházejících volbách zkrátka voliči ukážou, jo, a Sociální demokracii, kde je její místo. Děkuji nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, hezký den. Další prosím. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Tady je Jiránek Hochenice.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Jiránku.

Telefonický dotaz: Prosím vás, já nevím, co je priorita pana Kavana, ale vím, že priorita ČSSD je 200 přidat a o 300 vždycky každého sebrat a to je tak ... Důchodci taky, 140 jim přidali a o 250 platěj víc a to zrovna dopadne na rodiny s dětma zrovna tak stejně, 2000 jim přidaj a o 3000 je oberou. Já nevím, jaký to maj priority socani, když všude už padaj. V Německu se to zhroutilo, Sociální demokrati, a tady se to taky musí zhroutit, vždyť to už není pravda tohle už, to už je hanba těch socanů. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře děkujeme za názor, hezký den. Radiožurnál, nasloucháme vám.

Telefonický dotaz: Dobrý den, tady posluchač Pavel z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Prosím vás, já teda úplně žasnu nad tím, co pan Kavan vyprávěl. Pan Kavan, kterej v minulosti byl zapleten do tolika kauz problematických, viz. Český dům, viz. zaměstnání člověka, který objednal vraždu dokonce novinářky, viz. další věci. Je schopen mluvit o morálce, o průhlednosti, transparentnosti a tak dále. To jsou všecko jeho slova. Kdy konečně tenhleten člověk, který v disentu dokonce spolupracoval se státní bezpečností, kdy konečně už odejde z politického fóra a půjde do toho, co on řekl sám, do toho politického smetiště. Děkuji, nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Tam jenom by bylo dobré upřesnit, že soud v té kauze, o které jste mluvil, rozhodl jinak. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Halo.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický dotaz: Ano, tady Švarc, Praha. Já bych chtěl nebo nechci opakovat to, co bylo vyčteno Sociální demokracii za minulá období. Chtěl bych jenom říct, že Miloš Zeman se poučil z toho, jak je nesnadné vládnout s koaličními partnery a vládl podle mého názoru poměrně úspěšně několik let. Věřím, že to je poučení i pro tu novou garnituru Sociální demokracie. Byl bych rád upozornil ještě na včerejší rozhovor s Valtrem Komárkem na BBC. Děkuji, nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo, tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví.

Telefonický dotaz: Dobrý den, pane Pokorný, já se představím celým jménem, Jelínek, posluchač z Prahy a chtěl bych říci takhle asi. Jenom dvě věty. Kdyby pan Kavan odešel včera, tak bylo pozdě a vy byste o tom měl přemýšlet taky. V jste KM a tak dále. Naschle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Český rozhlas 1-Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Halo.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický dotaz: Můžu mluvit. Jo. No, dobrý den, tady je Jirásková, Úst nad Labem. Prosím vás pěkně, já bych jenom chtěla říci, jestli bylo taky tak transparentní ty peníze v tom trezoru na Ministerstvu zahraničí, to bych chtěla panu exministrovi připomenout a jako co dělá Sociální demokracie s podnikatelama. Napřed z nás dělali zloděje a teď z nás udělaj žebráky, viz. záloha na DPH 25. dubna 50 procent. Mějte se hezky.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Další telefonát prosím.

Telefonický dotaz: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Tady Procházka, Brno. Já jenom jsem rád, že pan Kavan se octl na 11. místě a že konečně odchází v podstatě a tak odejde i Sociální demokracie a pane Pokorný, i s vašima názorama v Radiožurnálu prostě je to hrozný. Naschle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou, hezký den. Halo, dobrý den.

Telefonický dotaz: Janovský, dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Janovský.

Telefonický dotaz: Já jsem jenom chtěl připomenout panu Kavanovi, že kdyby byl co k čemu, tak už se sám nechal zavřít na Bory, protože to, co on předvádí celou dobu, co se dostal do politiky, k ničemu jinýmu nesměřovalo. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo, vítejte.

Telefonický dotaz: Dobrý den, Čermák, Praha. Já bych chtěl říct panovi Kavanovi, přesněji ve vašich zprávách opět se mluvilo o tom, že náš stát bude platit 9 miliard za Aero Vodchody. Slibovali jste si, že zatočíte s veškerejma těmahle, který uváděj náš stát do problémů. Vůbec neděláte nic, jenom se vymlouváte na minulou dobu. Přihlížíte k tomu a okrádáte obyčejný lidi. Jste zrovna takový darebáci jako ty předcházející vlády. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo, prosím.

Telefonický dotaz: Dobrý den, tady je Flaks, Praha 4. Prosím vás pěkně, až budete mít ten váš klub, pane Kavan, řekněte panu předsedovi Špidlovi, ať nechá vaši stranu přejmenovat na Českou stranu asociálně demokratickou a za všechny drobný podnikatele vám srdečně děkuji za ty podmínky, které jste nám připravili a příští volby vám to spočítáme. Už se strašně těšíme. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den, já jsem Smutný. Já bych chtěl panu Kavanovi popřát hodně zdaru v jeho práci a udivuje mě jenom jedna věc, jak se dokáže množství lidí nechat ovlivnit mediálními kampaněmi a pokud se jedná o ty drobné podnikatele, ať se každý podívá do svědomí, jak platí daně. Obávám se, že řezníci, hospodští, tesaři a tak dále a tak dále těch daní moc neplatí a že na tom rozhodně nejsou tak špatně, jak inzerují.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme a poslední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Pavel z Český Lípy. Já bych chtěl reagovat asi tak. Za to všechno, co pan Kavan předvedl, si myslím, že snad by ani neměl vystupovat v rozhlase, že to je od něj maximální drzost. Díky, naschle.

Moderátor (Jan Pokorný): Dlužno jenom podotknout, že Jan Kavan byl k rozhovoru pozván. To je konec dnešního pořadu O kom se mluví. Jan Pokorný přeje dobrý poslech u dalších programů Radiožurnálu.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu