Miroslav Kalousek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Chování dvou policistů, kteří vstoupili při návštěvě čínského prezidenta na půdu pražské FAMU a žádali odstranění tibetské vlajky, bylo nadbytečné a nevhodné, připustil policejní prezident. Proč nestačí jeho omluva těm, kteří postup mužů zákona kritizují? A proč se debata na toto téma neuzavírá ani po dvou týdnech, které od návštěvy uplynuly? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda TOP 09, poslanec Miroslav Kalousek. Dobrý večer do parlamentního studia Českého rozhlasu.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tak už máme letní čas, ještě, ještě není večer, ale, hezké odpoledne a děkuji za pozvání.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Ať odpoledne nebo večer, mně se zdá, pane předsedo, že pro vnějšího pozorovatele musí být hodnocení návštěvy Si Ťin-Pchinga dost složité. Policejní prezident se omlouvá za chování podřízených, ale děkan FAMU říká, že mu to nestačí. Pražské vrchní státní zastupitelství má podezření, že policie bránila občanům v jejich ústavou zaručených právech. Prezident republiky policistům za přítomnosti policejního prezidenta a ministra vnitra děkuje za práci při státní návštěvě. Opozice žádá kvůli výkonu policie mimořádnou schůzi. Proč je podle vás tolik sporů a rozruchu kvůli jedné státní návštěvě?

Čtěte také

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Zkusme ty věci od sebe oddělit. Jedna věc je státní návštěva pana Si Ťin-Pchinga, což je něco, co je v naprostém pořádku, nikdo si, nikdo nemá problém s tím rozvíjet obchodní vztahy s Čínou. Jiná věc je, jestli také při tom musíme být vůči diktátorovi servilní a nedat mu najevo, že je ve svobodné zemi, ale prosím, prostě proběhla nějaká státní návštěva, proti té jsme neprotestovali. To, co se nám nelíbila, byla taková ta odporná papalášská estetika, kterou si pamatujeme ještě z dob, když sem přijížděl soudruh Leonid Brežněv, ale to je, to sice velmi ošklivé, ale málo nebezpečné. To, co pokládáme za nebezpečné a to, co se evidentně dělo a dělo se to v mnoha případech, bylo naprosto zbytečné perlustrování českých občanů, šikanování českých občanů a omezování jejich práv. Teď nemluvím o lidských právech v Číně, teď mluvím o právech českých občanů na území České republiky, vůči nimž policie postupovala tak, jak opravdu není oprávněná. Ona ty nástroje, které má zákonem svěřeny k tomu, aby chránila majetek a bezpečí občanů, používala k tomu, aby zabránila projevům, které jsou naprosto zákonné, jenom se některé vrchnosti nelíbily. A to je to, co tady prostě, co se nesmí stát. To je omezování práv té situace, kdy je najednou policie nad zákonem, kdy šikanuje a výmluvy na horlivost nemohou stačit, protože jestliže překračujete své pravomoce, tak je lhostejno, zda to děláte horlivě nebo liknavě. Prostě překračujete své pravomoce a omezujete svobodu svých občanů a od toho tady nejste.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Ta policie, která podle vás překročila svoje pravomoce a ocitla se nad zákonem ...

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Nebo mimo zákon.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
... nebo mimo zákon, má svoje představitele a někteří z nich byli přijati dnes během dne prezidentem republiky, který při té příležitosti například řekl, cituji: "Je třeba odlišit lidi, kteří svobodně vyjadřují svůj názor od různých Kalousků, kteří se pouze zviditelňují šaškovskými akcemi. Pokud jsem správně informován, policie vyhradila demonstrantům prostor, kde mohli svobodně svůj názor vyjádřit a samozřejmě jednala naprosto správně. Jestliže při příležitosti návštěvy druhého nejvýznamnějšího muže planety uzavřela některé prostory v okolí Hradu, aby nevyvolala riziko ohrožení jeho bezpečnosti." Konec citátu. Tak to je názor prezidenta republiky. Co na to říkáte?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
No to je přesně to, co my říkáme, protože pod palbou naší kritiky není policie. Já si naopak myslím, že odpovědní politici, kteří jí úkolovali, tak hazardují s věrohodností v očích České republiky a že po dnešku snad ani není pochyb, odkud ta politická objednávka šla, což nevyviňuje vládu z její odpovědnosti, protože za policii není odpovědný prezident republiky, ale vláda. Fakt je, že celou řadu těch akcí řídili policisté z ochranky prezidenta republiky. Fakt je, že i mně na tom Hradčanském náměstí řekli policisté, že propustit nás mohou pouze na propustku, kterou dá pan hradní kancléř Mynář, to znamená, on v podstatě v tu chvíli jakoby té policii velel. Víte, my si, já už jsem starší člověk a pamatuji si tady různé návštěvy stejně významné jako byl čínský prezident, americký prezident, Svatý otec a nikdy nebylo uzavřeno Hradčanské náměstí. Vždycky byl uzavřen Pražský hrad. Ale neexistuje žádné věrohodné bezpečnostní riziko, kvůli kterému by muselo být uzavřeno Hradčanské náměstí, zvlášť když v tu dobu čínský prezident byl na Kampě v Lichtenštejnském paláci a byl tam celé odpoledne. Tady bylo prostě zneužito bezpečnostní opatření, tady bylo zneužito k tomu, aby se zabránilo ve schválené a povolené demonstraci a policie nemá co vyhrazovat žádné náhradní prostory. Prostě ta, ta demonstrace byla schválena a povolena na Hradčanském náměstí. To je jeden z mnoha případů. Jiné případy, když pokojní občané, kteří se nedopustili nic jiného, než kdyby, že nesli tibetskou vlajku. Při vší úctě k tibetské vlajce mohli nést cokoliv kromě svastiky, že jo, tak, tak byli legitimováni, perlustrováni. To prostě ten policista nesmí udělat. Ten vás může perlustrovat jenom tehdy, když jste si to něčím zasloužil, něčím, nějakým přestupkem. Byla tady naprostá nerovnost před zákonem a nebyly to ojedinělé excesy. Byla to jednoznačná centrální politická objednávka. A znovu opakuji, tedy kromě toho, že si hrajeme s právy českých občanů, dokonce i s jejich ústavními právy, tak taky hazardujeme s věrohodností Policie České republiky a já si myslím, že si to policie nezaslouží, aby s ní politici jako pan prezident takhle si zahrávali s jejich, s jejich věrohodností a stavěli jí proti svým občanům.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Takže vy, pane Kalousku, předseda TOP 09, říkáte, jestli vám dobře rozumím, že policie je v tom v uvozovkách nevinně, protože konala na politickou objednávku Hradu.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já to nevím, to si chci vysvětlit na té mimořádné schůzi. Jenom říkám, že těch případů bylo tolik a měly tolik společných rysů, že je vyloučeno, aby to bylo o, aby to byla ojedinělá individuální selhání, že tady muselo být nějaké centrální zadání, že si myslím, že to centrální zadání bylo z Hradu. Ovšem, do jaké míry v tom participoval ministr vnitra, policejní prezident, já nevím, ale od toho je Poslanecká sněmovna, abychom tam tu debatu vedli, aby ministr vnitra se pokusil obhájit nebo označit ty, kteří za to mohou, aby se nám třeba ministr vnitra pokusil vysvětlit, jaké skutečně že bezpečnostní riziko bylo na tom Hradčanském náměstí. Samozřejmě nikomu nemůže stačit, že řekne, že tam bylo nějaké bezpečnostní riziko. Musí říct nějaké bezpečnostní riziko, abychom se mu všichni nesmáli.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Vy jste chtěli jako opozice prosadit do programu schůze Poslanecké sněmovny také tuto problematiku, tedy hodnocení státní návštěvy Si Ťin-Pchinga a zásahu policie. Neuspěli jste. Proč si myslíte, že ten názor zastává ve sněmovně tak málo poslanců?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
My jsme, pozor, my jsme nechtěli vůbec hodnotit státní návštěvu Si Ťin-Pchinga, to nebylo v názvu toho bodu, ani, ani v jeho zdůvodnění. Ten název bodu se jmenuje a bude se jmenovat Postup Policie České republiky vůči českým občanům během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky. Nebudeme hodnotit státní návštěvu, to je věcí ministerstva zahraničních věcí ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Samozřejmě.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
... a opakuji, proti státní návštěvě nic nemáme. Máme, vadí nám, že byla omezována práva českých občanů na území České republiky. Chtěli jsme to zařadit jako řádný bod, koneckonců v televizní diskusi v neděli se k tomu ministr vnitra tvářil velmi vstřícně a řekl, že do konce týdne bude mít všechny podklady, že nemá problém před poslance předstoupit. V 10 hodin na grémiu Poslanecké sněmovny kromě komunistického předsedy s tím souhlasili všichni předsedové poslaneckých klubů, no a pak přes poledne si to ty dva největší koaliční kluby ČSSD a ANO rozmyslely, čímž podle mě v podstatě prokázaly pravdivost toho podezření, že tam bylo centrální politické zadání, že se prostě vyhýbají té diskusi, že z té diskuse mají strach, proto jí nechtějí připustit. Kdyby z ní strach neměly, tak ta diskuse klidně mohla proběhnout. No a my zase nemůžeme rezignovat na to, že ta diskuse proběhne a proto pokud nebyla zařazena na řádnou schůzi, svoláme schůzi mimořádnou.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
A je opravdu parlament tím nejlepším, tou nejlepší institucí a nejvhodnější, která by to měla prošetřovat? Víme, nebo která by o tom měla diskutovat? Víme, že postup policistů šetří také Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale také vrchní státní zastupitelství, jak už jsme se o tom zmiňovali. Nemůže jejich vyšetřování přinést něco podstatnějšího než rozprava v parlamentu?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
To je v pořádku, že se tím zabývají, ale to jsou orgány činné v trestním řízení a ty budou zkoumat, zda byl v jednotlivých případech spáchán trestný čin nebo ne. A tohle je přece širší problém než spáchání trestného činu. A kde jinde, než v Poslanecké sněmovně by se ta diskuse měla vést? Za to, co se tu děje, odpovídá ministr vnitra, respektive vláda. Vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a Poslanecká sněmovna z ústavy jednak je povinna schvalovat zákony a jednak má kontrolní pravomoc nad vládou. Ta vláda se jí zodpovídá a sněmovna má povinnost tu vládu kontrolovat a volat jí k zodpovědnosti. Já si neumím představit vhodnější pozici pro tu diskusi politickou, máme-li podezření z nějakého politického zadání, než je právě Poslanecká sněmovna. Kde jinde byste chtěl diskutovat? V Hyde Parku?

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Já vám na to možná odpovím nepřímo. Policie při státních návštěvách z Čínské lidové republiky totiž zasahuje i jinde. Například v Dánsku před 4 lety při návštěvě Chu Ťin-tchao, tehdejšího prezidenta zatkla skupinku pokojných demonstrantů, zabavila jim tibetské vlajky a v následujícím soudním procesu byla policie donucena k omluvě. Podobně francouzské úřady při návštěvě Si Ťin-pchinga už v roce 2014 zakázali protest vyznavačů hnutí Fa-lun-kung a soud dal také demonstrantům za pravdu. Takže to, co se stalo v Praze, možná za prvé není tak neobvyklé a za druhé mohou to být také soudy, které se vyjádří k tomu, co se stalo, ne?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Pochopitelně, to je nezávislá moc soudní, která potom posuzuje, zda byl nebo nebyl překročen zákon. My voláme k odpovědnosti vládu, aby se zodpovídala z toho, zda dostála či nedostála své politické odpovědnosti. Ještě jednou, abychom si to nepletli. My v té Poslanecké sněmovně nebudeme volat k odpovědnosti policii. Dokonce v okamžiku, kdy to vypadalo, že ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Ne, to už jste říkal, já tomu celkem rozumím, jistě.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
... my budeme volat k odpovědnosti vládu a ta vláda se zodpovídá primárně Poslanecké sněmovně, protože z jejího usnesení a z její důvěry ta vláda může vládnout.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Podívám se na to ještě z jiného úhlu. Představte si, že byste byl teď ve vládě, souhlasil byste s návštěvou čínské delegace na nejvyšší úrovni?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Zajisté a ochotně bych se účastnil.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Když váš bývalý předseda Karel Schwarzenberg jako ministr zahraničí kritizoval tehdejšího premiéra Nečase za jeho kritická slova o takzvaném dalajlamismu, na to si určitě vzpomínáte ...

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Zajisté.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
... jste řekl, že to byly zbytečné věty, ale že to není něco, kvůli čemu by se měla rozpadat vládní koalice. Nezlobte se, já mám pocit, že tehdy jste měl nad věcí takový nadhled, který teď neprojevujete. Pletu se?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, nehněvejte se. Že to slova byla nevhodná, to jsem samozřejmě řekl, řekl to i můj předseda tehdejší, řekli jsme to jasně. Já vůbec nejsem proti tomu, aby se jednalo s autoritativními režimu. Koneckonců v roce 2007 jako ministr financí jsem doprovázel pana prezidenta Klause do Kremlu a také jsem z toho neměl žádné ujímání. To je standardní politika. Otázkou ale už je, zda za prvé při tom jednání rezignujete na některé zásady demokratického státu, to znamená, že nepřipomenete otázku lidských práv a neřeknete svobodně svůj názor a to říct můžete, ti Číňané jsou pragmatici, ty jsou na to připraveni. Nemusíte k ním být servilní, naopak servilitu vnímají jako slabost. A za druhé, zda se při té příležitosti jakoby vzdáváte svých tradičních spojenců, což pan prezident udělala, když promluvil ve vztahu k Evropské unii a Spojeným státům a jste vůči těm diktátorům servilní. Tak to už dělat nemusíte a my jsme to také nikdy nedělali. Takže to je ten obrovský rozdíl. To za prvé. A za druhé je také otázka, zda při návštěvě autoritativního státníka nebo diktátora si přejete, aby byly či nebyly potlačovány, byla či nebyla potlačována práva vašich vlastních občanů, a to si tady zjevně někdo přál a objednal a to si myslím, že je vážná věc, protože to nejde už u čínského, o lidská práva v Číně, ale to jde o lidská práva a ústavní práva českých občanů v České republice, a kdo jiný by se jich měl zastávat, než jimi zvolený poslanec, pane redaktore.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
A hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda TOP 09, poslanec Miroslav Kalousek. Ještě naposledy k té čínské návštěvě. Když jste říkal to první, totiž rezignace na zmínky o lidských právech, musím připomenout, že v dokumentu o strategickém partnerství, které oba prezidenti, český i čínský podepsali, česká strana neustoupila čínskému nátlaku a odmítla ústupky kromě obvyklého potvrzení zemí celistvosti, území celistvosti Číny a nevyškrtla ani závazek podpory lidských práv. Není to, co je podepsáno, nakonec to nejpodstatnější, pane Kalousku?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že velmi podstatné byly výroky pana prezidenta, zvlášť ten do čínské televize. Je, ta je ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Dobře, ale můžete odpovědět na moji otázku?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Jsem rád, že je tam alespoň tato zmínka. Nicméně, nicméně opravdu je toto absolutní minimum a myslím si, že pan prezident si dal velmi záležet, aby on sám neřekl ani slovo. To za prvé. Za druhé nesmíme ani zapomenout na tu hanebnou smlouvu, kterou podepsali zastupitelé hlavního města Prahy, kde opravdu nebyl sebemenší důvod, aby v municipální spolupráci bylo odvolání na zahraniční politiku. Číňané to chtějí v každém hlavním městě, kde tuto sesterskou smlouvu podepsali, všechna hlavní města všech demokratických zemí odmítla tento článek podepsat a také v těch smlouvách ten článek není, pouze Praha ho má k věčné hanbě Pražanů. Mně se prostě nelíbí, že se Praha tímto způsobem hrbí a mně se nelíbí, že se tímto způsobem hrbí i vrcholní český politici, protože 25 let zpátky to nedělali, ať již byli pravicoví nebo levicoví.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Zkusme na chvíli předstírat, že čínská návštěvě je minulostí a bavme se o tom, co se děje teď. V Poslanecké sněmovně je ve třetím čtení loterijní zákon a ministr financí Andrej Babiš a jeho náměstek Ondřej Závodský varují poslance, aby svými pozměňovacími návrhy zákon nezlikvidovali. Podporujete vy, pane Kalousku, třeba stanovisko pana poslance Farského z TOP 09, který chce zrušit zákonem navrhované blokování nelegálních webových stránek, na kterých lze u nás po internetu sázet?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Pojmenujme to přesně. On nechce zrušit to blokování, on jenom zásadně nesouhlasí s tím, aby rozhodující slovo měl úředník. A to si myslím, že je naprosto kardinální a také na tom, jak dopadne tento pozměňující návrh my ten zákon podpoříme nebo nepodpoříme. Ten zákon sám o sobě je poměrně moderní norma a my jsme se na něj také podíleli a rádi ho podpoříme, protože je to dobrý návrh s výjimkou tohoto kontroverzního paragrafu, který dává úředníkovi ministerstva financí právo zablokovat v podstatě libovolnou internetovou stránku bez odvolání. To je, to je zvůle. To může jenom soud. A pan poslanec Farský nenavrhuje tohle jaksi vyřadit z toho zákona, pan poslanec Farský trvá na tom, že tohle může udělat jenom soud, že to nemůže udělat úředník svoji zvůlí. A to si myslím, že je rozhodující. A pokud to tam zůstane, tak jak to teď je a bude to prostě skutečně možnost úřední zvůlí omezit svobodu internetu, tak my to podpořit nemůžeme.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Vy říkáte, že ale jinak je ten zákon moderní, že byste ho podpořili, vy jste na něm spolupracovali, tak když už oceňujeme zásluhy Andreje Babiše a jeho lidí, tak on chce také například ukončit výplatu čtvrtiny z hazardní daně Českému olympijskému výboru. Napříště by měly peníze pro sport jít jenom přes ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tedy ze státního rozpočtu. Je to správné?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
No abych pravdu řekl, je to systémové, protože když část daní jde někam jinam než do příjmu státního rozpočtu, tak je to vždycky distorze. Takže já s tím žádný velký problém nemám jako se systémovým krokem za předpokladu, že by, že by byly dostatečně, že by bylo sportovní prostředí dostatečně ujištěno, že ty peníze jinou technikou také dostane, což si myslím, že v tomhle případě neplatí. Ale to je skutečně technická záležitost, jakým způsobem ty, ty peníze ke sportovcům dostat. To není věc, kvůli které bychom se měli navzájem rdousit.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Když už mluvíme o tom, co bude nebo možná bude, tak premiér Sobotka o víkendu prohlásil, že chce od příštího roku zvýšit platy ve veřejné sféře o 5 %, ve zdravotnictví a školství dokonce o 10. Výborné výsledky loňského roku i z prvního kvartálu letošního roku to podle něj umožní. To podpoříte?

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Tak za prvé zvýšení platů ve státní, ve státní správě je víceméně exekutivní záležitost, i když se musí promítnout v návrhu státního rozpočtu. A tam pochopitelně strašně záleží na tom, jakým způsobem ta vláda bude nakládat s jinými výdaji. To je věcí priorit. Bohužel zatím ty výborné výsledky vyplývající z dobrého ekonomického stavu, o které se vláda nezasloužila, to se jí přihodilo a já jí to přeju, protože to přeju nám všem, tak bohužel tyhle vysoké příjmy nevyužívá k systémovým změnám nezbytným, využívá je pouze k populistickým utrácením a já nemám nic proti tomu, aby se zvýšily platy ve státní sféře daří-li se ekonomice, ale co mně vadí, že vláda za 2 roky nabrala naprosto zbytečně 21 tisíc nových státních zaměstnanců. To je 20miliardový výdaj na daňového poplatníka a já se ptám dobře, kde to chcete jinde ušetřit? A kde bude ta vyšší efektivita výkonu státu, když nabíráte o 20 tisíc lidí víc? A ta vyšší efektivita není vidět, oni nešetří. Já se, není jasné, kdy chtějí dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, teď máme růst a vláda v podstatě nesnižuj strukturální deficit vůbec, snižuje ho pouze o něco málo z těch navýšených příjmů, ale ty dobré časy nebudou trvat věčně. A v dobrých časech ...

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
A pane předsedo, teď jste mi trochu utekl z otázky, ale navíc ...

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ano, ale nicméně ono to k tomu, ono to s tím souvisí. Jestliže řeknete A, řeknete B. Já za nás taky rostly platy ve státní sféře, ale muselo se výrazně snižovat, musely se výrazně snižovat počty. Vláda, která nabere 20 tisíc lidí navíc a zvýší jim platy o 10 %, a přitom efektivita výkonu státu není nikde vidět, se nechová hospodárně.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
To už jsme slyšeli, pane předsedo. Děkuji vám i tak ...

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Promiňte.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuju za váš čas a na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany, poslanec /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání, na shledanou.

Petr DUDEK, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: pdu
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...