Miroslav Bálint

V pondělí byl hostem Radiožurnálu brigádní generál Miroslav Bálint, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR. S moderátorkou Lucií Výbornou si povídal o prestiži české armády v zahraničí a v tuzemsku, o vyhlídkách člověka, který se rozhodne pracovat v profesionální armádě, nebo o tom, jak bylo a je těžké měnit image i principy fungování armády. V úterý 12. srpna bude hostem profesor Jan Sokol.

Jakou mají čeští vojáci a vůbec česká armáda v zahraničí prestiž? "To, že v poslední době účast našich vojáků v zahraničí narůstá, je odrazem určitého uznání naší armády. Poptávka aliančních partnerů a žádost o spolupráci svědčí o tom, že jsme se v alianci prosadili a že jsme platným partnerem, že s námi chtějí spolupracovat na všech úrovních, nejenom na úrovni specialistů, ale i na úrovni konkrétních bojových jednotek a chtějí naše důstojníky do štábu. Takže to je pro mě určitá satisfakce a svědčí to o tom, že určitou prestiž česká armáda získala," uvedl Miroslav Bálint.

Má česká armáda doma stejně dobrou prestiž jako v zahraničí? "Mám ten pocit, že stoupá, protože kdybychom se opřeli o poslední výzkumy veřejného mínění, tak se pohybuje kolem 66 procent, což staví armádu na přední místo ve společnosti mezi ostatními organizacemi. Proč tomu tak je? Domnívám se, že prestiž armády se měnila několik let... A potrvá to ještě několik let, než společnost začne vnímat pravdivý obraz o Armádě České republiky," doplnil Miroslav Bálint.

Kde všude naši vojáci působí? "Jsou dvě oblasti, na které jsme soustředili své úsilí. Tradičně pro nás zůstává důležitou oblastí Balkán, kde se od počátku krize Armáda České republiky aktivně účastní. V současné době největší kontingent českých vojáků je v Kosovu, kde se počet pohybuje mezi 400 až 500 vojáky... Druhou důležitou oblastí je Afghánistán. Armáda České republiky se v souladu s požadavky aliance velice aktivně téhle operace od počátku zúčastňuje. Není tajemstvím, že v letošním a možná i v příštím roce dojde k mírnému navýšení počtu osob. Počet lidí v této oblasti se pohybuje kolem 500," dodal generál.