Ministryně pro vědu: Fiskální situace je napjatá. Musíme motivovat zahraniční firmy, aby výnosy reinvestovaly do výzkumu

V programovém prohlášení vláda slíbila zvýšení celkových výdajů na vědu i výzkum. Daří se vládě tento slib naplnit? Kolik peněz dostanou čeští vědci na příští rok? Vladimír Kroc se ptal ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09).

Jak proběhla dnešní bilanční schůzka s premiérem Petrem Fialou?

Čtěte také

Velmi pracovně, protože bodů, které jsme s panem premiérem chtěli probrat, byla celá řada. Ať už se to týkalo rozpočtu či národních priorit orientovaného výzkumu, které připravuji. Připravuji rekodifikaci zákona 130 o výzkumu. Připravujeme s ministerstvem školství dokument na vládu, který bude podporovat excelenci. Hovořili jsme o lidech ve vědě, o transferu, metodikách hodnocení i postupu při rozdělování účelové podpory a mnoha dalších bodech.

Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace navrhla koncem března pro příští rok rozpočet na vědu 47,8 miliardy korun, což je o 7,5 miliardy více, než je schváleno pro letošní rok. Mluvili jste dnes s premiérem o rozpočtu? Budete se muset nějak uskromnit?

Tento návrh budu předkládat vládě. Je to můj návrh jako předsedkyně rady, který jsem ve spolupráci s kolegy připravila a určitě to promítá priority, které v tuto chvíli mám, což je podpora lidí ve vědě, excelence, podpora transferu. Ale samozřejmě, že vnímám, že fiskální situace je velmi napjatá. My opakovaně s členy vlády jednáme o tom, jak přistoupit k fiskální konsolidaci a nezastírám, že diskuse bude ještě i o rozpočtu vědy a výzkumu.

Věříte, že dostane těch sedm a půl miliardy navíc?

Je to velmi ambiciózní cíl. Vnímám tam samozřejmě možnosti diskuse o některých položkách. Jedna z věcí, o které obecně diskutujeme, je, nakolik máme z peněz na vědu a výzkum podporovat přímými investicemi a podporami velké firmy. O tom bezpochyby povedeme diskusi.

Kromě zemědělství je hlavním příjemcem státních dotací právě věda a výzkum. Vláda připravuje rozpočet na příští rok. Už víte, co ministru financí navrhnete? Kde by se dalo škrtat?

Čtěte také

Jak jsem říkala, k diskusi jsou dotace pro velké firmy, ale současně potřebujeme, aby se investovalo do vědy a výzkumu. Česko zaostává ve vlastních investicích soukromých zdrojů do výzkumu. Tam je potřeba nastavit pevněji nepřímou podporu. Dnes máme pouze jeden nástroj. Tím nástrojem jsou daňové odpočty, a ještě nám klesají ti, kteří jich využívají, protože je tam velká nejistota, pokud přijde kontrola z finančního úřadu a nastane debata o tom, jestli se jedná o vývoj a výzkum.

Česko zaostává ve vlastních investicích soukromých zdrojů do výzkumu.

Proto chceme nastavit systém tak, aby dopředu jiný subjekt, než je finanční správa, stanovil, co je nebo není výzkum, a pak teprve probíhaly tyto kontroly jen z hlediska finančních operací. Druhý z nástrojů, který máme i v programovém prohlášení vlády a s panem ministrem financí a panem ministrem průmyslu a obchodu o tom jednáme, jsou tzv. reinvestice výnosů.

Ještě pořád je struktura naší ekonomiky taková, že je tu velký podíl zahraničních firem a legitimně vyvádí výnosy, jak to velmi kritizovaly předchozí vlády. Ale pokud někdo investuje, tak to, že přijímá výnosy, je logické. Ale měli bychom chtít, aby výnosy tady firmy reinvestovaly a pokud možno reinvestovaly do vědy a výzkumu, protože to je to, co vytvoří ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Takže i tuto právní úpravu připravujeme.

Voláte po tom, aby se nepodceňovala role doktorandů a vysokých školách. Co máte přesně na mysli? 

Čtěte také

Musíme na ně nahlížet jako na mladé vědce, ty, kteří se vědu učí. V této etapě je zaprvé potřeba změnit přístup k doktorandům, je potřeba zvýšit jejich stipendium. Proto se spolupodílím i na tvorbě vysokoškolského zákona. Jsem spolugestorem zejména z důvodu, aby se zvýšila stipendia a byla alespoň trošku důstojná, byť chápu, že dnes ani těch 20 tisíc nejsou velké peníze. Ale je to téměř zdvojnásobení.

Musíme se na to podívat i z dalších úhlů pohledu, protože je důležité, pokud doktorandi úspěšně dokončí studium, aby se jim to započítalo jako pracovní praxe. Nejsou to absolventi, opravdu mají i pracovní zkušenosti. Dále musíme řešit, že z evropských zemí máme nejnižší podíl žen ve vědě.

Z evropských zemí máme nejnižší podíl žen ve vědě. Přitom absolventek vysokých škol je více než absolventů.

Jedním z problémů je, že zatímco máme více absolventek vysokých škol než absolventů, následně v oblasti vědy máme výrazně méně žen. A jedna z těch bariér je samozřejmě už tato fáze. Proto je pro mě velmi důležité, abychom ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí řešili to, aby byly příjemkyněmi mateřské, protože to v tuto chvíli není možné – neplatí nemocenskou. A moc si vážím toho, že pan ministr Jurečka toto řeší.

Čtěte také

Potřebujeme také, aby byly granty a podpora na návratovou politiku ve dvou rovinách. Jedna rovina je po mateřské dovolené, abychom motivovali mladé vědkyně, aby se vracely a mohly pokračovat ve své kariéře. A stejně tak je pro Česko velmi důležité, aby mladí vědci odjížděli do zahraničí a nabrali zkušenosti.

Mám mladý poradní tým, který mi velmi intenzivně sdílí své zkušenosti ze zahraničí i u nás. A je pro nás velmi důležité, abychom měli systém podpory návratu. O tom jednáme s ministerstvem školství. Jsou to třeba prostředky, které bych chtěla, aby šly na podporu excelence špičkových vědců, kteří jsou teď v zahraničí.

Proč se podle ministryně Langšádlové nedaří českým vědcům zhodnocovat jejich výsledky? Jak mají být doktorandská stipendia navázána na minimální mzdu? A proč podle ministryně čeští vědci nedostatečně využívají zahraničních grantů? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , tec
Spustit audio

Související