Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Michal Komárek byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu

Česká republika se dokáže obejít bez uhlí a jádra, to není vize návratu zpátky na stromy, to je závěr Energetické revoluce, tedy koncepčního materiálu organizace Greenpeace. Ta tvrdí, že by český stát, pokud by chtěl, mohl v horizontu zhruba 4 desítek let radikálně snížit svoji závislost na fosilních palivech a jádru, což je v přímém rozporu s tím, co je psáno v návrzích státní energetické koncepce, které podmiňují zdraví české ekonomiky právě stabilními energetickými zdroji, jako je uhlí, ropa nebo jádro. Dvacet minut Radiožurnálu začíná, přeji vám dobré odpoledne. Programový ředitel Greenpeace Česká republika Michal Komárek je dnes mým hostem. Dobrý den.

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste dali dohromady materiál, který se jmenuje Energetická revoluce, možno také díky v závorce číst jako Energetická evoluce, zároveň ale v té tiskové zprávě váš kolega Jan Rovenský říká, cituji: "Člověk nemusí být zvláštní pesimista, aby si vsadil na to, že ministerští úředníci budou náš návrh při přípravě státní energetické koncepce důkladně ignorovat." Tak mě zajímá, pane Komárku, proč na něčem takovém pracujete, když zároveň příliš nevěříte v to, že to bude mít účinek v praxi?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Tak nevěříme tomu nebo jsme skeptičtí v tom smyslu, že by to mělo ten účinek hned v rámci projednávání tohoto návrhu státní energetické koncepce, který má jít do vlády někdy na konci srpna nebo na začátku září, to by bylo opravdu asi nekritické, nesebekritické si myslet, že v tomto návrhu státní energetické koncepce se objeví ty naše návrhy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ve kterém by se měly objevit?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Co nejdřív.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, víte, na co se ptám, ptám se na to, pokud se dobře pamatuju, tak zástupce řekněme toho myšlenkového okruhu, ze kterého jaksi čerpá společnost Greenpeace, byly naposledy v takzvané Pačesově komisi, tak byli dva zástupci nominovaní za Stranu zelených a od té doby v jakékoliv další komisi včetně té aktuální, v jejímž čele stojí právě pan Pačes a paní Drábová, už zástupci od vás nejsou. Tak, z čeho vůbec pramení vaše řekněme jistota, že ty vaše závěry budou použity?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Ne, my nemáme jistotu, že budou použity, to rozhodně nemáme, naše jistota spočívá v tom, že to, co předkládáme, je minimálně zajímavý vstup do diskuse, kterým bychom se měli vážně zabývat, myslím tím, když říkám my, myslím tím českou politickou scénu, českou veřejnost, českou byznys scénu a důležité, když říkám, co nejdřív, je třeba si uvědomit to, že teď se bude diskutovat především o dvou věcech základních v energetice, to znamená dostavba Temelína a paralelně se diskutuje o prolamování těžebních limitů někde na uhlí vlastně už léta a tyhle dvě věci, zejména ten Temelín, o tom se bude rozhodovat v horizontu příštích několika let, příštích dvou let možná a je zásadní si říct, jestli jít touto cestou nebo jinou cestou a v tomto ohledu už ten náš vstup do té diskuse je naprosto aktuálně akutní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ještě jedna, to je taková technická poznámka, 2. července, pokud se něco nezmění, se budou otevírat obálky s nabídkami uchazečů o dostavbu těch dalších 2 bloků Temelína a to všechno se bude rozhodovat ještě za současné politické konstelace, to znamená před dalšími řádnými sněmovními volbami. Máte pocit, že některá z těch vládních stran by mohla ten váš materiál vzít a říct to je zajímavé, pojďme se o tom opravdu bavit?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Ne, žádná z těch stran jako celek, se takto chovat velmi pravděpodobně nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jako jednotlivci ano?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Myslím si, že někteří prozíravější jednotlivci mohou uznat, že ten materiál je zajímavý a že má smysl se jím zabývat, a to právě i třeba v souvislosti s tím, jestli jít do té obří a nejisté investice do Temelína.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, zpátky k vaší koncepci, co udělat proto, aby se Česká republika případně mohla zbavit té vysoké závislosti na fosilních palivech a jádru, pokud se to dá tedy shrnout do nějakého krátkého vyjádření?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Jasně, tam je několik opatření, který tady nebudeme rozvádět podrobně, ale znamená to vytvořit určité legislativní prostředí, které bude podporovat obnovitelné zdroje a vytvoří stabilní prostředí pro investory v této oblasti a zároveň zamezit podpoře fosilních paliv. Dnes je to naopak, dnes podporujeme fosilní paliva a podle vyjádření ředitelky Energetického regulačního úřadu v podstatě chceme skončit s podporou obnovitelných zdrojů, čímž jdeme celkem v protisměru ve smyslu cesty vyspělých zemí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ve vaší koncepci se kromě jiného píše nebo tam navrhujete zahrnout, a teď cituji přesně, negativní dopady těžby a spalování fosilních paliv do cen energií pomocí systému emisního obchodování a zdanění uhlíku. Co by to znamenalo pro koncového zákazníka, respektive pro cenu, kterou by zaplatil?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Ta cena by samozřejmě stoupla, ale v tom, o čem my mluvíme, a je to i v té koncepci zdůrazněno, když mluvíme o ekologické daňové reformě, tak trváme na tom, aby její výsledek, její souhrn byl neutrální pro občana, to znamená, ten, ta zátěž daňová by se přenesla z nějaké jiné oblasti do této oblasti. To znamená například ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď tomu úplně nerozumím.

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Například budete kupovat dražší uhlí, ale budete mít menší odvod ze mzdy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Máte představu, kolik by ta změna orientace celého energetického systému stála peněz,

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
To je samozřejmě otázka velmi pro věštce spíš, nicméně v té energetické revoluci porovnáváme několik scénářů a dá se říci, myslím, velmi seriózně, že to, co navrhuje Greenpeace, není dražší, než takový ten business /nesrozumitelné/ scénář, kdyby se nedělalo nic mimořádného, kdyby se postupovalo tak, jak se postupuje nyní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že by se pravděpodobně dostavoval, dostavoval Temelín, pravděpodobně by fungovaly dál tepelné uhelné elektrárny?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Ano, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte představu, jakým způsobem by stát měl zasáhnout do vztahu mezi soukromými společnostmi, protože bavíme se tady o energetickém systému, který, ve kterém je značná část soukromých společností, jsou tady vlastníci tepelných elektráren, jsou tu vlastníci uhelných tepláren, tak jak by měl stát přimět tyto vlastníky, aby něco začali dělat jinak?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Tak už jsme o tom mluvili. Je to prostřednictvím vlastně těch zákonů, to znamená zákon na podporu obnovitelných zdrojů, je to ekologická daňová reforma. V podstatě představa základní té energetické revoluce není nějaká tvrdá státní revoluce, je to víceméně ponechání fungování tržního prostředí, které, vzhledem k tomu, že ceny obnovitelných zdrojů klesají, respektive výroby energie z obnovitelných zdrojů klesají, tak by se měly ty obnovitelné zdroje prosadit vlastně i tržní, tržním samospádem, když se tak řekne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Což se asi neprosadí, protože vy sami říkáte, že by se podpora ze strany státu měla přesunout od fosilních paliv právě na obnovitelné zdroje, to znamená, proč by se měly podporovat, když říkáte, že se prosadí tržní cestou?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Ony se prosadí v horizontu toho období, o kterém tady mluvíme, to znamená, ty jejich ceny klesají, ještě nejsou plně konkurenceschopné a teď je otázka, jestli nám stojí za to je podporovat a zbavit se závislosti na fosilních palivech nebo ne. Ta otázka je prostě položena takto akutně ze dvou důvodů, jednak je to nutnost snižovat emise CO2 kvůli klimatickým změnám, respektive dopadu klimatických změn a jednak to je velice prostě tak, že ta fosilní paliva stejně jednou dojdou a té závislosti se zbavit musíme, to znamená, my říkáme teď je už nejvyšší čas začít se orientovat na obnovitelné zdroje a pro tuto chvíli to znamená je ještě nějakou dobu podporovat, aby se nastartovaly do té míry, že se prosadí, dejme tomu, normálním způsobem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte představu, z jakého důvodu čeští politici a nakonec i část státní správy si nemyslí ty věci, které si myslíte vy, to znamená, že je potřeba začít o energetickém systému uvažovat úplně jinak?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Tak musím říct, že by se mi nechtělo úplně se vciťovat do hlav politiků, možná by se mi z toho neudělalo úplně dobře. Nicméně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to je možné, na druhou stranu vy s nimi v určitém módu jednáte a snažíte se jim své myšlenky nějakým způsobem předkládat.

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Nicméně můžeme mít hypotézy nebo já mohu mít hypotézy, proč to tak je a samozřejmě v té zemi, v téhle politice je silný vliv těch velkých energetických společností, zejména ČEZu. ČEZ nemá zájem momentálně na masivní podpoře obnovitelných zdrojů. Má zájem na dostavbě Temelína. Stejně tak Czech Coal například má zájem na prolomení limitů těžby hnědého uhlí, na podpoře, a to i ČEZ uhelných elektráren, to znamená, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že z nějakých důvodů, a to není úplně jasné mně, se tady veřejnost, tady veřejnost nemá ráda obnovitelné zdroje, má k nim velmi skeptický vztah a věří jádru. Patříme v tomto ohledu k výjimkách i v celé Evropě, v celém světě dneska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč myslíte, že to tak je?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Já mám hypotézu ohledně toho jádra, že vlastně tahle země nenažila naplno černobylskou katastrofu, přestože byla velmi blízko, ale bylo to ještě v době východního bloku, byť už po nástupu Gorbačova a byla vlastně masivní cenzura. Myslím si, že lidi si tady naplno neuvědomovali tu katastrofu na rozdíl třeba od Němců, od Švédů, od lidí, kteří byli třeba i vzdálenější od místa katastrofy, ale ty informace nám byly filtrovány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a dnes je mým hostem programový ředitel z Greenpeace Česká republika Michal Komárek. Vy ve vaší koncepci operujete také termínem inteligentní síť. Kladete ji jako jednu z podmínek proto, aby celý ten energetický systém jakéhokoliv státu, ale zejména České republiky mohl fungovat právě na základě obnovitelných zdrojů. Jak by ta inteligentní síť měla vypadat?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
No, je to věc, která možná z té celé koncepce vypadá nejvíc jako scifi a je pravda, že tyhle věci jsou zatím ve stádiu spíše jen projektů, je to ve stádiu výzkumu. Žádná inteligentní síť jako taková, která by naplno fungovala, neexistuje, nicméně předpoklad, že v tom horizontu několika let a desítek let bude fungovat, je myslím oprávněný. Jak by měla fungovat? Jednak by měla být schopná zajistit přesun té energie z obnovitelných zdrojů na různá místa po Evropě, to znamená, když se to řekne velmi laicky, dneska je námitka proti obnovitelným zdrojům, co dělat, když nesvítí slunce nebo nefouká vítr, odpověď je, ano, vždycky někde v Evropě svítí slunce nebo fouká vítr a ta síť může přenášet tu energii na různá místa. Druhá věc, a ta je ještě zásadnější, a proto inteligentní, měla by více regulovat spotřebu, respektive dávat do souvislosti nabídku a poptávku po energii. Dnes zase zjednodušeně řečeno elektrárny vyrábějí proud a ten jde do sítě bez ohledu na to, jestli ho někdo vlastně potřebuje nebo nepotřebuje. Ta inteligentní síť by měla být schopna toto regulovat, to znamená, například zase velmi jednoduše řečeno spotřebiče nemusí běžet 24 hodin denně, mohou se na určitou dobu vypnout, když je v síti méně proudu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná jsme tady u jádra problému, protože ve chvíli, kdy vedle sebe postavíme současnými energetický systém, který je postavený na stabilních zdrojích, jejichž přísun energie do sítě je prostě jaksi stabilní a nekolísá příliš a vedle toho postavíte něco, o čem vy sám říkáte, že to ještě nefunguje, to znamená inteligentní síť postavená na obnovitelných zdrojích, které nefungují 24 hodin denně, tak proč doufáte v to, že lidé si zvolí a nebo jejich reprezentanti to nejistější?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Takhle, ono to ještě nefunguje v plné míře, nicméně v Němečku se vyrábí přes 20 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dánská vláda, a to není vláda Greenpeace, vyhlásila jako svůj programový cíl do roku 2030 vyrábět 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, to znamená, to jsou reálné věci bez ohledu na to, že ty inteligentní sítě jako takové v tom plném provedení ještě neexistují, takže není to, není to scifi v tomto ohledu. U nás se tvrdí, že vlastně ta stávající síť nemůže pojmout více obnovitelných zdrojů, že kolísá, že nám hrozí blackout právě i kvůli tomu, kolik obnovitelné energie vyrábějí v Německu, a ta výzva právě není v tom omezit výrobu z obnovitelných zdrojů, ale investovat do nových sítí. Tady jsme právě nebo do rekonstrukce sítí. Tady jsme právě zase na té křižovatce, my si musíme vybrat, kterou cestou půjdeme, a to je právě akutní, přestože je to výhled, mluvíme o výhledu na 40 let, tak na té křižovatce jsme právě teď.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a na té křižovatce stojí jednak rozvodná síť České republiky, a tím se vracíme k penězům, pak tam stojí teplárny, elektrárny a řekněme další zejména soukromé společnosti a vy v té koncepci nabízíte, aby teplárna přestala spalovat například uhlí nebo zemní plyn a aby šla třeba geotermální cestou jako zdroje. Přiměje k tomu majitele takové teplárny jenom to, že stát začne podporovat obnovitelné zdroje energie?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Je to tak, pokud se zohlední cena uhlí v tom smyslu tak, jak má, to znamená internalizují se externality, uhlí, uhlí bude dražší a zároveň bude podpora obnovitelných zdrojů, tak je pravděpodobné, že i ta byznys sféra se začne chovat racionálně. Bez toho to samozřejmě nepůjde, to už jsme říkali. Další věc je, stojíme tu před investicí nějakých 300 miliardy možná dostavby Temelína, nejistotou investicí, která se může, jak víme ze zkušeností z Finska a z Francie zvyšovat, a zase je tu otázka, jestli je vhodné tu investici nasměrovat do dostavby jaderné elektrárny nebo někam jinam.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, co uděláte proto, aby v těch řekněme budoucích dvou letech, pokud budeme uvažovat, že v těch dvou letech se bude rozhodovat o tom, jestli se opravdu začne dostavovat Temelín nebo ne? Co uděláte proto, abyste vaše myšlenky a řekněme nápady politikům vnutili?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Tak nebudu prozrazovat úplně všechno, co budeme dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To vypadá, jako že toho máte v zásobě opravdu hrozně moc.

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Tak doufám, že tam něco je, ale samozřejmě, že s těmi politiky komunikujeme, to jak s těmi současnými vládními, tak s těmi opozičními a snažíme se jim nabídnout tu naši koncepci, přesvědčit je o tom, že minimálně zajímavé je se jí zabývat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte si, že ve chvíli, kdyby se česká politická reprezentace rozhodla, že se Temelín bude dostavovat a ta investice opravdu bude zaplacená, ať už ji bude platit, řekněme, firma zvenku anebo ji nějakým způsobem bude platit polostátní ČEZ, takže tím bude zničena ta možnost ten energetický systém jaksi přetočit?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Nebude zničena, ale bude podle mě vážně ohroženo její načasování, to znamená, bude posunuta, protože ta, pokud ten Temelín se opravdu bude stavět, ty peníze se do něj nalijí a ještě navíc se zakonzervuje ta stávající podoba sítí, tak ten čas nepochybně se posune.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace Česká republika. Ještě jedna věc vyplyne, když člověk čte vaši koncepci a potom veškeré ty přípravné materiály ke státní energetické koncepci České republiky, a to je to, že státní energetická koncepce operovala a pravděpodobně bude operovat s předpokladem, že se energetická náročnost české ekonomiky a vůbec českého státu bude zvyšovat. Vy operujete s úplně jiným předpokladem, a to je, že by se to všechno dalo zvládnout, naopak se snižujícím se množstvím jaksi přísunu energie. Není ale ten státní přístup řekněme bližší realitě, to znamená, že obecně lidem se bude chtít míň šetřit energii a spíše jednodušší je ji spotřebovávat víc?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
No, to je právě to, jak si tu realitu interpretujeme. Jestliže budeme dejme tomu obecně, když to řeknu, žít způsobem života, kterým žijeme doteď, tak velmi pravděpodobně brzy narazíme na konečnost zdrojů, které máme k dispozici. Tahle vize energetické revoluce si zaslouží právě podle mě i tu interpretaci, že je to součást nějakého komplexnějšího přemýšlení o budoucnosti, o tom, že musíme svůj styl života změnit, a k tomu patří i to, že energií nebudeme plýtvat v té míře, jak jí plýtváme dosud, ale zároveň to neznamená, že my bychom říkali, říkal jste to na začátku návrat na stromy a do jeskyní, ne, ta Energetická revoluce v tomto konkrétním pojetí nabízí řešení, jak neplýtvat energií, neplýtvat fosilními zdroji, zbavit se závislosti na fosilních zdrojích, ale zároveň udržet vlastně úroveň životního stylu, který je nastaven dnes. Ty potenciály úspor energie jsou obrovské. My tou energií plýtváme v průmyslu, v domácnostech a příkladem úspor energie největším asi z posledních let, který si každý může ověřit, je program Zelená úsporám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, program Zelená úsporám přináší nějaké úspory, co se týče zateplení, zateplení domů a tak dále, ale my se bavíme, myslím, o řádově vyšším měřítku, to znamená, úspory, které by jaksi otočily spotřebu energie v České republice opačným směrem, než teď jde, to znamená, že by nerostla, ale klesala, tak je možné to opravdu realizovat?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Zelená úsporám, kdyby se vzala důsledně, to znamená, energetická náročnost domů, budov by klesala tak, jak má, nejenom podle programu Zelená úsporám, ale podle instrukcí Evropské unie či norem Evropské unie, tak tuším, že v té studii máme číslo, že by úspora tepla byla 39 %, takže to už jsou řádové změny, to není program, na kterém by se ušetřilo pár desítek milionů, pár miliard, to je řádová změna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a poslední otázka se vztahuje v podstatě k té první, jako jak velká je víra vás jako programového ředitele Greenpeace, že se tou koncepcí někdo z českých politiků bude vážně zaobírat?

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Myslím si, že se tím budou vážně zaobírat, myslím si, že se, znova říkám, neprosadí do stávající státní energetické koncepce, ale možná už v příštím roce získá větší podporu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace Česká republika byl mým hostem, tak díky za váš komentář a hezký podvečer.

Michal KOMÁREK, programový ředitel Greenpeace Česká republika:
Já děkuju. Hezký den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu. Přeji příjemný poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio