Michal Hašek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

18. květen 2016

Jak by měla vláda pomoci jihomoravským vinařům, kterým nedávné mrazy poškodily úrodu? A měla by vůbec? Kdy se projedeme po dálnici D52 na rakouské hranice? A jaká je situace lékařů a sester v nemocnicích na jihu Moravy?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD. Zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Hezký podvečer vám i posluchačům Českého rozhlasu z Brna.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste v pondělí navštívil Znojemsko, spolu s vinaři jste bilancovali škody. Máte už konkrétní čísla?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Tak vinaři zpřesňují čísla, která jsme prezentovali společně s šéfem Svazu vinařů České republiky Tiborem Nyitraym. Jsou místa na jižní Moravě, kterých se ty jarní mrazíky téměř nedotkly, a jsou místa, kde je pryč 80 až 100 % produkce. V průměru počítáme s poškozením výnosů kolem 30 až 40 %, a pokud bychom to přepočítali nikoliv jenom na cenu samotných hroznů, ale potom na produkci vína a prodej, tak ty škody jdou do částek přes 1 miliardu korun.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste uvedl, že o víkendu se na jižní Moravě uskuteční jednání ministra zemědělství, vás, zástupců vinařů i Agrární komory, měl by přijet i premiér, to už je potvrzené?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já to musím dopřesnit. Potvrzena je návštěva pana premiéra Sobotky, zástupců zemědělských výborů, vinařů, bohužel nepřijede pan ministr Jurečka a přijede nějaký vysoký úředník ministerstva zemědělství. Přesto v této sestavě jsme připraveni jednat o možnostech a variantách, jak by stát potažmo veřejný sektor mohl pomoci našim vinařům, ale nejenom vinařům, také ovocnářům, protože ty mrazy se nedotkly pouze vinic a vinohradů, ale také ovocných sadů na jižní Moravě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co právě za požadavky panu premiérovi přednesete?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Tak má to několik rovin. Za prvé bude to otázka pravidel pro pojištění. Potom, co jsem projel jižní Moravou, mluvil jsem s podniky malými i velkými, půjde o možnost vyjednávat s Evropskou komisí o navýšení toho základu pojištění z 25 na 50 % z hlediska příspěvku státu. Dále je to otázka možnosti zapojení takzvaných velkých firem. Jihomoravský kraj nechce být pouze moderátorem těch jednání, nabízíme, že Střední vinařská škola ve Valticích, jediná tohoto druhu v České republice, na našich školních vinicích, máme několik desítek hektarů těchto školních vinic, jednak vyzkouší nové, odolnější, rezistentnější odrůdy, protože ty mrazíky nebyly jenom otázka letošního roku, ale poslední tři roky každý rok přišly mrazíky a udělaly škody a budeme také zkoušet opatření, která jsou známá například z Rakouska, Německa, Francie, ať už na principu rozptylu vody, aerosolu, nebo například ohřívání vinic a vinohradů a chceme hledat tu nejvhodnější možnou formu pomoci právě pro Českou republiku, pro jižní Moravu a samozřejmě budeme také jednat o tom, jestli by vinařům a ovocnářům v této věci mohl a jakým způsobem do budoucna pomoci český stát.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To se týká zřejmě především nějakých kompenzací aktuálně teď na ten stav. Máte představu, kolik byste třeba právě po vládě chtěli?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Podívejte, já na to jednání jako hejtman nejdu s nějakými obrovskými požadavky a s tím, že paušálně budu střílet od boku stovky milionů a kdo řekne víc, tak ten vyhraje. To není, to nejsou dostihy. My budeme chtít systémovější opatření, existuje tady možnost například pomoci z hlediska splátek do vinařského fondu. Jsou možné odklady těchto splátek do vinařského fondu pro vinaře, jsou možné odklady splátek na půjčky, které v minulosti obdrželi na výsadby nových vinic a vinohradů, tam ta splatnost je třicetiletá, takže určitě, pokud by se vláda rozhodla pomoci, tak jednou z těch variant je například několikaletý odklad splátek. Vidím tam jako možnost i pomoc vinařům například v jednání se Státním pozemkovým úřadem, protože jsem informován, že dochází k problémům například při klučení vinic, nebo výsadbě nových vinic. Čili bude to komplex otázek, které nadnesu nejenom já, ale i zástupci Agrární komory a také zástupci Svazu vinařů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste mluvil s vinaři a sám jste řekl, že ty mrazy tu nebyly poprvé, v posledních letech se opakují, neměli, nebo nemohli se připravit tedy lépe na to, aby ty mrazy nenapáchaly takové škody?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Víte, paní redaktorko, já na to odpovím zhruba toto: Možná je to překvapení v hlavním městě, ale zemědělství a vinařství je podnikání s přírodou. Máte pravdu, v posledních letech se to stalo opakovaně, ale právě proto, že každý rok to má poněkud jiný průběh, tak není úplně jednoduché zareagovat, a proto chceme zkoušet ty nové rezistentnější odrůdy, proto chceme zkoušet ty jednotlivé metody z Rakouska, Německa, Francie. Myslím si, že důležité také je pomoci v těch podmínkách pro pojištění tak, aby se stalo dostupným pro vinaře, nebo dostupnější a společně s Agrární komorou chci zvednout evergreen, o kterém jsem hovořil sedm let v minulosti jako stínový ministr zemědělství, a to je otázka takzvaného Fondu nepojistitelných rizik. Pořád zatím mluvíme o vinařích, a já připomínám, že i ovocnáři jsou poškozeni, čili ona se podobná záležitost týká také jihomoravských ovocnářů a tam je ten problém ještě větší, protože samozřejmě jednak došlo k poškození části té úrody, ale jednak, pokud oni nedodají svoje zboží například do supermarketů, tak to místo na trhu zabere někdo jiný v letošním roce a existuje tady důvodná obava, aby měli možnost se v těch příštích letech na trh znovu vrátit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom Fondu těžko pojistitelných rizik jsem mluvila i s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Ten s možností vzniku tohoto fondu velmi reálně počítá.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Tak reálně počítá, za 2,5 roku práce pana ministra fond ještě nevznikl. To není kritika, je to konstatování a já velice rád pomohu nejenom jako jihomoravský hejtman, ale jako předseda Asociace krajů v jednání s agrární, potravinářskou komorou panu ministrovi v tom, aby tento nápad, dobrý nápad podtrhuji, našel také realizaci. To znamená, bude to chtít konkrétní jednání o podobě zákona, o podobě tohoto Fondu nepojistitelných rizik a určitě velice rádi pomůžeme tomu, aby takový nápad prošel v Poslanecké sněmovně i Senátu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta opatření, o nichž mluvíte, tedy zajistí třeba, že příští rok zkrátka se vinaři už nebudou potýkat s takovými problémy?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, to nepůjde tak rychle. Když jsem hovořil o výzkumu odolnějších odrůd ve vinohradech, tak mluvíme o průzkumu, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou určitě budeme dělat několik let. Já si myslím, že dva až tři roky jsou minimum. Samozřejmě to, co může vláda udělat už do příštího roku, je změna těch podmínek, jakým způsobem podpoří pojištění. Může to být definice, jakým způsobem vláda v rámci například čerpání programu rozvoje venkova podpoří i některá ta opatření, která by zmírňovala dopad mrazů. Hovořil jsem o těch kapénkových závlahách, hovořil jsem o možnosti těch ohřevných systémů, a vláda by pak definovala, jakým způsobem by případně finančně podpořila vznik takovýchto technologií. Všechno to ale souvisí také s tím, že jižní Morava je region, který je postižen také strukturálně suchem, a to čím dál víc. A to, co budu připomínat, byť ne ministrovi zemědělství, jak už jsem řekl, ten v sobotu nebude, ale jeho úředníkům, tak je opět to, aby od proklamací o podpoře v suchu jsme se dostali dál a stát jasně vydefinoval, jaká bude odpovědnost za závlahové systémy. Já navrhnu jako hejtman, aby ty páteřní závlahové systémy vlastnil stát a následně, aby byly k dispozici potom těm jednotlivým hospodařícím zemědělským podnikům. Co se týká správy samotné vody, máme tady státní podniky povodí a já očekávám, že tady vznikne jasná dohoda o úkolech a odpovědnosti Státního pozemkového úřadu jako vlastníka příslušné infrastruktury a nemovitostí, které, které pronajímá zemědělcům. A Povodí Moravy, které má na starosti vodohospodářské záležitosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane hejtmane, každopádně, když jste mluvil o tom programu Rozvoje venkova, ministr Marian Jurečka tady ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mluvil o tom, že už v loňském roce se výrazně investovala v rámci prvního kola programu Rozvoje venkova. To se jižní Moravy nijak nedotklo?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
No, pojďte se zeptat do konkrétních zemědělských podniků na jižní Moravě. Já když jsem...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se vás ptám jako hejtmana Jihomoravského kraje, s dovolením.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já, když jsem se zemědělci hovořil, tak žádný zásadní posun na jižní Moravě od loňského roku nenastal, to znamená, že stále se čeká na to, až tady stát masivně podpoří závlahové systémy, bude se muset rozhodnout, jestli využije systémy, které byly vybudovány v 80. letech. Bohužel po roce 90 byly privatizovány, částečně rozkradeny, jsou nefunkční, čili stát musí rozhodnout, jestli půjde cestou využití alespoň části tady této infrastruktury, jejích zbytků, anebo zda vybuduje novou infrastrukturu. Stát bude muset nastavit nájemní smlouvy směrem k zemědělcům, k vinařům, k ovocnářům a bez vody to do budoucna na jižní Moravě se zemědělstvím samozřejmě nepůjde. Já jako hejtman samozřejmě garantuji plnou součinnost kraje s ministerstvem zemědělství a vládou v této věci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mluvíme o těch investicích, tak má ale stát vůbec kapacity na to takto zadotovat zemědělce, protože je tu řada další profesních skupin, které si stěžují na nedostatek finančních prostředků, lékaři, sestry, učitelé?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, zemědělci nás živí. Jestli má tento stát do budoucna existovat a fungovat, tak jednou ze základních podmínek z hlediska bezpečnosti státu, je podle mého názoru jednoznačně potravinová soběstačnost tak, abysme nebyli...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale jistě lékaři nás zase léčí, pane hejtmane, zdravotní sestry rovněž, učitelé nás vzdělávají. To určitě, ale...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já vím, ale to jsou přece dvě úplně rozdílné věci. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Teď pletete platové otázky lékařů a sester s tím, jestli tady máme vlastní zemědělství. Já jsem pro, ať jsme maximálně soběstační v co nejširším spektru komodit, které tady můžeme pěstovat, ať už v rostlinné nebo v živočišné výrobě. Myslím si, že tímto způsobem uvažují do budoucna všechny státy, které mají zájem uchovat si svoji svébytnost a vlastní bezpečnost. Je to limitováno...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se jen ptala na možnosti státního rozpočtu, rozumíte.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Ano, ale máme také možnosti rozpočtu Evropské unie, jsme jeho členy, takže můžeme čerpat evropské prostředky, protože tady existuje společná evropská zemědělská politika. A tady musím říct, že ta je nerovná, protože vedle těch dotací evropských, které formálně jsou stejné pro všechny, tak už řadu let, a i já jsem to kritizoval v minulosti jako poslanec a člen zemědělského výboru, to byla vlastně soutěž také národních rozpočtů těch starých členských zemí, které ještě platily další pomoci a podpory zemědělcům. Pak je iluzorní nějaká konkurenceschopnost trhu, protože je prostě deformována tady tímto složitým systémem evropských a národních dotací. Kdyby takový, kdyby takový...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě se ale věnuje vaše...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Kdyby takový systém zmizel, tak jsem přesvědčen, že produktivita práce českých zemědělců je špičková a dokázali by se mnohem lépe prosadit na evropském zemědělském trhu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Určitě ale věnujete pozornost nejen tedy zemědělcům, ale třeba právě zdravotníkům, když jsme se dotkli toho lékařského stavu. Tak jaká je třeba personální situace v nemocnicích Jihomoravského kraje?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Tak personální situace většiny nemocnic je stabilní. Já jsem si samozřejmě zjišťoval po těch velmi emotivních výrocích představitelů lékařské komory a dalších, jestli hrozí reálné problémy v krajských nemocnicích. Já připomínám, že náš kraj jich zřizuje desítku, včetně jedné samostatné léčebny pro dlouhodobě nemocné. V menších nemocnicích se objevují personální problémy v jednotkách případů, co se týká lékařů nebo sester. V jedné nemocnici z důvodu nemoci byl přerušen provoz jednoho z nemocničních oddělení, ovšem to je malá nemocnice, která ani nemá všechny základní obory, čili v globálu na jižní Moravě v této chvíli není žádná krize, hovořím, opakuji, o krajských nemocnicích, za které nese odpovědnost Jihomoravský kraj. Vedle toho jsme zřizovatelé zdravotnické záchranné služby, za kterou odpovídáme ze zákona, a tam projednáváme v těchto dnech jako vedení kraje s vedením zdravotnické záchranné služby možnost posílení financování pro lékaře a personál záchranné služby. Určitě i otázku možných motivačních programů, protože celorepublikovým problémem nejsou jen chybějící lékaři a sestry v nemocnicích, ale je jím i nedostatek lékařů na zdravotnické záchranné službě. A protože ta musí fungovat perfektně, přesně podle zákona a hejtmani odpovídají ze integrovaný záchranný systém, tak tady v těch jednáních se osobně angažuji a předpokládám, že během několika málo týdnů jihomoravská záchranka získá mimořádné prostředky z rozpočtu kraje právě na zlepšení podmínek záchranářů, lékařů a také na to, aby mohli přijít noví lékaři, to znamená budou to určité motivační prvky v odměňování.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To je příslib hejtmana Jihomoravského kraje Michala Hoška z ČSSD, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke stavbě dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova. Každopádně její výstavbu komplikuje, že neexistují zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Proč tento dokument kraj ještě nevydal?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Tak on ho vydal, vydal ho v roce 2012, ale na základě návrhu ekologických aktivit ho poměrně nečekaně později zrušil Nejvyšší správní soud. Jihomoravský kraj nesedí s rukama v klíně, my jsme připravili během tří a půl roku nové zásady územního rozvoje. Postupovali jsme přitom maximálně transparentně, mimochodem kdo chce vidět aktuální verzi návrhu, může se podívat na webovou stránku www.zurka.cz. Tam najde kompletní návrh, může se podívat podle názvu obce jednotlivého projektu, nad rámec zákona, ten internet je něco navíc, to zákon nevyžaduje. Nad rámec zákona také proběhne veřejné projednání ve všech okresech Jihomoravského kraje teď od 1. do 10. června a do voleb, to znamená do 8. října, bychom rádi projednali finální verzi tohoto dokumentu také v krajském zastupitelstvu a vydali ho tak, aby budoucí krajská samospráva v jakémkoliv politickém složení už přicházela do svých úřadů a byly tady platné zásady územního rozvoje kraje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy předpokládáte, pane hejtmane, že do voleb do 8. října bude tento dokument schválen?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Ano, je to předpoklad nejenom můj, ale celé krajské koalice. Chtěl bych ještě poznamenat, že není pravdou, že neexistence tohoto dokumentu brání jakékoliv přípravě výstavby dálničního spojení s Rakouskem, to je obvyklý argument, leč nepravdivý argument odpůrců této dálnice. Ředitelství silnic a dálnic podle mých informací v těchto dnech podalo žádost o vydání územního rozhodnutí na takzvanou první etapu obchvatu Mikulova, který by šel od hraničního přechodu Mikulov - Drasenhofen a prakticky by to znamenalo vyřešení jediného zastavěného území na české straně, přes které má jít toto dálniční spojení. Rakušané budou za dva roky na státní hranici, u nich to bude série obchvatů několika obcí, tam ta situace byla dramaticky jiná, a na české straně podle mého pevného přesvědčení jediným takovým úzkým hrdlem, chcete-li špuntem, při té realizaci bude přechod Novomlýnských nádrží. Tam očekávám největší střety, střety s ekology. Připomínám také, že ta silnice není kraje, je to silnice, kterou spravuje stát a investorem budeme také Ředitelství silnic a dálnic.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, když budou tedy do 8. října schváleny ty zásady územního rozvoje podle vašeho přesvědčení, tak co to bude znamenat potom de facto pro tu další výstavbu D52?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Bude to znamenat, že snažit se teď musí ministr Ťok. Musí obhájit evropské peníze, musí obhájit stanoviska takzvané EIA. Jak víme, tak v minulých týdnech došlo k nedohodě s Bruselem a hrozí tady zastavení desítek staveb za stovky miliard korun. Už v této chvíli, opakuji, ještě před vydáním zásad územního rozvoje bude rozhodovat Městské úřad v Mikulově o vydání příslušného územního rozhodnutí pro první etapu, od státní hranice obchvatem Mikulova. A po 8. říjnu jsem přesvědčen, že nic nebrání Ředitelství silnic a dálnic připravovat a projektovat další etapy na české straně, ta chybějící část dálničního spojení činí zhruba 20 kilometrů, to znamená hovořím o úseku mezi Mikulovem a Pohořelicemi.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká host Dvaceti minut Radiožurnálu, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek z ČSSD. V Brně na náměstí stojí Pocitová mapa, pane hejtmane, kde veřejnost může vyznačit, co se jí kde líbí, co by občané eventuálně chtěli změnit a podobně. Už jste tam šel kolem, měl jste nějaký podnět?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já se teda přiznávám, že Pocitová mapa Brna mě zatím minula, protože jako hejtman řeším úplně jiné starosti a nemám čas každý den takto chodit na procházky po Brně. Ale děkuju za tip a určitě se s rodinou půjdu na Pocitovou mapu někdy podívat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řešíte úplně jiné otázky, i co se týká Brna, protože třeba dění na brněnském zastupitelstvu jste okomentoval na svém Facebooku, když jste komentoval to, že brněnskou koalici podpořil lidovec Daniel Rychnovský. Proč, na to čas máte?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Víte, já jsem občan města Brna, takže já tady mám trvalé bydliště, tak se prostě jako občan, jako každý druhý můžu svobodně vyjádřit k tomu, co se děje ve městě. Já jako...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto jsem se ptala i na tu Pocitovou mapu, pane hejtmane.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Ano, tak tu jsem minul, paní redaktorko, na rozdíl od toho, že vím, že v Brně je krize, na radnice se politikaří a na místo řešení problémů města Brna a jeho občanů se tam dohadují, kdo bude radní, kdo nebude radní, jestli bude mít koalice 28 hlasů a jakých. Obecně k tomu řeknu toto: Jako hejtman já se nevměšuji do jednání o žádné radnici v kraji. Obcí a měst tady mám 673, a to by mě z toho pěkně bolela hlava. Nicméně samozřejmě všímám si, že v Brně už několik měsíců je velká nestabilita z hlediska radniční koalice. Já respektuji, že minulé komunální volby znamenaly změnu, do vedení města přišlo hnutí ANO. Primátor Vokřál je dokonce celostátním místopředsedou tohoto hnutí pro komunální politiku, a s neradostí, podtrhuji s neradostí jsem sledoval, jak virus pádu městských koalice přešel z jiných měst České republiky i do Brna, a hnutí ANO se tady rozpadla koalice, kterou uzavřelo před 2 lety. Mně to radost, mně to radost nedělá...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, pane hejtmane, promiňte...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
... a bude věcí, odpovědností městských politiků v Brně, aby našli řešení této situace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že se nevměšujete, ale na tom Facebooku jste napsal, cituji: "Rychnovský už po dnešku není KDU-ČSL, aby rozhodoval s kým ano, či ne." Jak jste to myslel?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já jsem napsal názor občana. Prostě jestli je nějaký zastupitel zvolen na kandidátce politické strany, nikoliv jako nezávislá osobnost, a ta strana se rozhodne o nějakém postupu tak, jak v minulosti někdo vyčítal sociální demokracii jména jako Melčák a Pohanka, tak já jsem si dovolil napsat názor, že pro mě takovým Melčákem a Pohankou, byť v brněnských poměrech, je teď pan Rychnovský.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili to byl názor občana a hejtmana.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
To je názor občana, ten občan je toho času hejtmanem. Já si myslím, že i hejtman může projevit svůj občanských postoj.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane hejtmane, před 14 dny jste se nechal vyfotografovat s kontroverzním motorkářským klubem Noční vlci. Vyfotil byste se, nechal byste se vyfotit znovu?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, bez problémů a úplně stejně jako před dvěma lety pan předseda ODS Fiala nebo pan ministr kultury Daniel Herman, ten na rozdíl ode mě dokonce podle těch fotografií před dvěma lety od Nočních vlků dostával dárky. Já jsem žádné dárky nedostával, já jsem se šel v Brně na hřbitov poklonit padlým sovětským vojákům, byl jsem tam s ruským generálním konzulem, a po skončení tohoto pietního aktu jsem byl požádán o dvě fotografie, tak jsem se vyfotografoval.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte, že bez problémů, nevadí vám tedy, že za vámi, za vašimi zády je vlajka samozvané Doněcké lidové republiky, kterou Česká republika...neuznává?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já jsem se za záda nevídal, nezlobte se, mé oči směřují dopředu, takže neviděl jsem žádnou vlajku, když jsem si tam stoupal, tak jako těžko se mi to komentuje. Tak jako pan Herman říká, že si vlastně nepamatuje, že se před dvěma lety fotil s Nočními vlky a přebíral od nich nějaké dárky. Víte, je to podle mě fíkový list, zástupné téma. On shodou okolností ten den, kdy to média začala rozviřovat, tak krachlo OKD, pan Bakala už je pryč, desítky miliard taky a já mám trošku pocit, že to byl fíkový list, protože na místo krachu o...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Neposkytl jste jaksi pozadí pro tento fíkový list ale právě vy, pane hejtmane, když jste tuto fotku i zveřejnil na svém Facebooku?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, myslím si, že neposkytl a právě proto, že nemám co tajit, tak jsem tuto fotku dal na Facebook, aby se k ní každý svobodně vyjádřil. Já jsem jako...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nevadím vám tedy, že...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já jsem jako dítě, já jsem jako dítě zažil dobu, kdy bylo správné všechno sovětské a špatné všechno americké. A já mám teď pocit, že jdeme ode zdi ke zdi a na jednou, pokud je někdo kritizován za to, že svobodně vyjádří názor, nota bene já jsem byl kritizován za to, že jsem zúčastnil pietního aktu, to podtrhuji, já jsem tam nešel na motorkářský sraz, já jsem tam byl s ruským generálním konzulem...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemyslím, pane hejtmane, že ta kritika směřovala k tomu, že jste se zúčastnil pietního aktu. Ale jen se zeptám. Když jste si nevšiml, že za vašimi zády je tedy vlajka samozvané Doněcké lidové republiky, tak vám nevadí, že šéf Nočních vlků Alexandr Zaldostanov je na sankčním seznamu Evropské unie?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, ale on tam nebyl. Já jsem přesvědčen, že všichni ti lidé, co přijeli do Brna, oni to byli mimochodem vedle ruských i čeští a slovenští...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vím, že tam nebyli, já se ptám, jestli vám nevadí ten fakt, že je na sankčním seznamu, já jsem neřekla, že byl v Brně?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, já skutečně, já jsem český politik a odpovídám českým občanům. Já neřeším sankční seznamy ani na americké, ani na ruské straně, a navíc, a to bych rád podtrhnul, já mám důvěru v policejní orgány schengenského prostoru a věřím, že osoby, které sem jsou vpuštěny, do schengenu, takže jsou to osoby, které jsou důkladně zkontrolovány, mají vlastní pas, na rozdíl od syrských uprchlíků, které pozvala paní Merkelová do Německa, tam o nich ani nevíme pořádně, kdo to je, a kde se teď nacházejí, a lidi, kteří prošli policejní kontrolou na schengenské hranici, na tom brněnském hřbitově byli s desítkami českých a slovenských motorkářů. Já jsem demokrat, takže z tohoto pohledu mně nevadí, že jsem se s těmito lidmi vyfotil. Jestli vám ano, je to váš problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, já se jenom ptám, protože jako demokrat byste si asi měl všimnout, kdo je na seznamu sankcí Evropské unie.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Paní redaktorko, já nemám po kapsách seznamy, aby když se zastavím u skupinky lidí, tak jsem se jich jako první otázku zeptal, jestli jsou na nějakém sankčním seznamu, a nebudu tak činit ani po dnešním vašem programu a po vaší otázce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem z ČSSD. Děkuji vám. Na shledanou.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje /ČSSD/
--------------------
Já vám také děkuji a přeji krásný večer všem občanům České republiky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.