Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

00490765.jpeg

Na regionálních vlakových spojích v jednotlivých krajích budou i dalších 10 let jezdit vlaky Českých drah. Konkurence na tyto linky nebyla vpuštěna. Rychle uzavřené smlouvy mezi kraji a největším zaměstnavatelem v zemi, tedy státními Českými drahami, vedou mimo jiné i k pokračující bitvě mezi sociálnědemokratickými vedeními krajů a zejména majitelem společnosti Student Agency Jančurou, který říká: "Dneškem skončil boj, začíná právní bitva." A začíná také Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje, sociální demokrat Michal Hašek, vítejte v rozhlase, dobrý den do Brna.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu právě z Brna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, majitel Student Agency hodlá pokračovat v boji s kraji, rozjíždí reklamní antikampaň, chce se bránit i právně, ptám se tedy, může to všechno ještě zvrátit vaše, tedy krajská rozhodnutí o spolupráci s Českými drahami?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak především bych chtěl říct, že pan Jančura v této chvíli prakticky neunesl to, že nebyl úspěšný ve svém projektu, a pokud chce poměrně unikátně reagovat nějakou kampaní směrem ke krajům nebo k hejtmanstvím, je to samozřejmě pouze na něm. Já souhlasím s tím, že začne právní bitva, pokud pan Jančura z pohledu právníků šlápne za čáru v tom osočování krajů, případně jednotlivých představitelů krajů, samozřejmě i my budeme připraveni se právně bránit. My jsme postupovali zcela v souladu s českým i evropským právem, potvrdilo nám to i ministerstvo dopravy, já jsem připraven se obrátit na český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a požádat také ho o stanovisko, samozřejmě tak, aby byly vyvráceny spekulace pana Jančury, tak v takovém případě si myslím, že pan Jančura samozřejmě může využít legitimně jako každý občan všechny nástroje, které dává právní řád České republiky, faktem je, že ve všech krajích jsou uzavřeny smlouvy a ty smlouvy platí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, těžko je v tuto chvíli podle vašeho názoru zvrátit.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak záleželo by zřejmě na tom, s jakou argumentací se pan Jančura obrátí, ať už na soudy, nebo třeba na Evropskou komisi, já nevidím jediný důvod, proč by měl jiný orgán veřejné moci, ať už České republiky, nebo Evropské unie, do těch smluv zasahovat. Ty smlouvy jsou platné a jenom opravím váš výrok, není pravda, že ty smlouvy uzavírají ten trh s regionálními železnicemi na 10 let. Chtěl bych využít třeba příkladu Jihomoravského kraje, u nás je ta smlouva sjednána tak, že po roce 2015, respektive 14, promiňte, tak postupně bude možné z pohledu objednavatele služeb, kterým je Jihomoravský kraj, případně oslovovat i jiné zájemce než České dráhy, než České dráhy, tedy není pravda ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli tomu, pane ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... není pravda, že 10 let je uzavřen trh s regionálními železnicemi ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Já se zeptám ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... to je tvrzení pana Jančury, ty smlouvy obsahují úplně něco jiného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se zeptám jinak, ve chvíli, kdy v roce 2009 není možno soutěžit o regionální tratě a jsou jen prodlouženy smlouvy s Českými drahami, tak v kterém roce poprvé bude možno soutěžit o regionální tratě, o provoz na nich?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
To je rozdílné v každém kraji, protože každý kraj si uzavíral svoji vlastní smlouvu, pane Veselovský, každý kraj, každý, každý orgán ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď se pojďme bavit o vašem kraji, tedy Jihomoravském ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... jednoho každého kraje posuzoval tu nabídku Českých drah, vyjednával individuálně smluvní podmínky a je to věcí rozhodnutí každé jedné samostatné krajské reprezentace. Co se týká Jihomoravského kraje, já jsem to oznámil, po pěti letech platnosti té smlouvy bude možné postupně otvírat ten železniční trh a já jsem přesvědčen, že tedy po roce 2015 bude možné, pokud to Jihomoravský kraj usoudí jako objednavatel těchto služeb, tak veřejně tendrovat regionální železniční dopravu v rozsahu, který samozřejmě Jihomoravský kraj určí po roce 2015.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, jaký je přesně důvod toho, že na regionálních tratích prostě v tuto chvíli a minimálně po dalších pět let nebudou jezdit jiní dopravci než České dráhy?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak především zaprvé je to to, že jiní dopravci nepodali žádné komplexní nabídky na to, aby jezdili na všech regionálních tratích, teď hovořím za náš Jihomoravský kraj a zeptejte se dalších 13 hejtmanů, jaká ta situace byla u nich ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, vás jsem si dnes pozval jako předsedu Asociace krajů České republiky, abychom se nemuseli bavit jen o Jihomoravském kraji.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak to máte smůlu, pane Veselovský, protože Asociace krajů zastřešuje jednotlivé kraje, nicméně tady bylo 14 rozhodování 14 krajských samospráv, Michal Hašek není prezidentem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... všech hejtmanů České republiky ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, to bezesporu ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... v tom smyslu, že bych rozhodoval za ně a skutečně tady platí, že co kraj, to jiná koalice a co koalice, to samostatné rozhodnutí o tomto postupu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chcete říct, že ve chvíli, kdy byly minimálně dvěma či třemi firmami podány například pro Olomoucký kraj z pohledu oněch firem komplexní nabídky na provoz na regionálních tratích, že i přesto trvá váš důvod, že tyto nabídky nebyly podány, a proto je nutno spolupracovat dále s Českými drahami?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Já o tom, pane Veselovský, zaprvé nevím, protože jsem hejtmanem na jižní Moravě se sídlem v Brně, nikoliv v Olomouckém kraji se sídlem v Olomouci a za druhé, já nemám žádnou zprávu od kolegů hejtmanů o tom, že by skutečně obdrželi komplexní nabídky na zajištění regionální železniční dopravy na celém území toho kterého kraje. Skutečně takovou informací nedisponuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nebylo to čirou náhodou tím, že až na výjimky, jako byla například Plzeň, tedy Plzeňský kraj či Karlovarský kraj, nebyly prostě vyhlášeny veřejné soutěže?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pane Veselovský, prosím, nenuťte mě spekulovat, já opakuji, všechny kraje České republiky postupovaly v souladu s českým i evropským právem, máme uzavřeny platné smlouvy, pokud se někdo domnívá, že proces uzavření těch smluv nebyl správný ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, promiňte, ale já opravdu vůbec nerozporuji to, že byste, že byste ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... tak má šanci, tak má šanci proti tomu protestovat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... nepostupovali podle práva.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... a já opakuji, já zodpovídám především za Jihomoravský kraj ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... na jižní Moravě jsme žádnou jinou komplexní nabídku na zajištění celé regionální železniční dopravy nedostali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nebude to tím, že jste nevyhlásili veřejnou soutěž?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Opakuji, pan Jančura vyzobal rozinky na jižní Moravě a podal nabídku pouze na některé trati. Nevím, z čeho vycházel, nikdy žádný orgán Jihomoravského kraje za poslední rok ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom všimněte si, pane hejtmane, že já pana Jančuru nezmiňuji, já se ptám, není ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Vy jste ho zmínil hned na začátku pořadu, pane Veselovský, tak mě, prosím, nechte dopovědět. Za doby, kdy já jsem hejtmanem kraje, to znamená od 21. listopadu 2008, nikdy žádný orgán Jihomoravského kraje neprojednával nic ve vazbě na nějaké vymezení nějakých tratí, já tomu říkám pracovně vyzobání rozinek, najednou se nám tady objevila téměř na konci listopadu nějaká nabídka pana Jančury pouze na vybrané regionální tratě a na základě toho on teď tvrdí, že to měla být rovná soutěž s Českými drahami, no, tohle samozřejmě není rovná soutěž, pokud vám dá někdo nabídku na to, že pouze vybere několik málo úseků a někdo vám dá ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... komplexní nabídku, tak my jako ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, pane hejtmane, že by se vám to nelíbilo, ano.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... krajská rada jsme dali přednost komplexní nabídce, a to je všechno, já vám popisuji, jak ten proces fakticky vypadal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a já se ptám na další detaily faktického procesu a ptám se, byla vyhlášena veřejná soutěž na provoz na regionálních tratích v Jihomoravském kraji?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pane Veselovský, nebyla, protože to právo nevyžaduje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, možná to je ten důvod, proč jste nedostali komplexní nabídku?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
My jsme přesto dostali jakousi nabídku od pana Jančury, ale opakuji, pouze na vybrané trati, takhle se budeme točit neustále v kruhu. Soutěž vyhlášena nebyla, protože to české, ani evropské právo nepožaduje ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a já se teď ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... na druhou stranu se tam objevila nabídka Českých drah, ta byla na komplexní zajištění dopravních služeb v celém kraji, co se týká regionální železnice, a pak se objevila nabídka pana Jančury na jakési vyspecifikované úseky, čili nikoliv komplexní nabídka. Proto rada kraje vyhodnotila nabídku Českých drah a uzavřela smlouvu, to je všechno, co vám k tomu mohu říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, to, co tady popisujete, není to trochu v opačném gardu, já možná mylně jsem si vždycky myslel, že se nejdřív vyhlásí veřejná soutěž a pak se scházejí nabídky, které se poté hodnotí.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Víte, pane Veselovský, my jsme v situaci, kdy jižní Morava nepotřebovala nic soutěžit, my jsme měli platnou smlouvu do roku 2014, takže jsme žádnou soutěž nevyhlašovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Pane hejtmane, po letech dohadů mezi kraji, ministerstvem dopravy by, kdy neustále každý rok chybělo několik miliard na zaplacení provozu právě na regionálních tratích, letos najednou, zejména po podpisu takzvaného memoranda, bylo vše vyřešeno a do roku 2019 bude stát tento rozdíl kompenzovat, zatím zhruba ve výši něco přes 2,5 miliardy korun ročně ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Já vás opravím, pane Veselovský, to nebylo najednou, to bylo po 8 měsících tvrdého vyjednávání, která začala ještě v době vlády Mirka Topolánka, kdy na ministerstvu dopravy seděl Petr Bendl a pokračovala v době, kdy ve Strakovce se usadil úřednický premiér Jan Fischer a na ministerstvu dopravy pan Gustáv Slamečka. Ta jednání se skutečně vedla zhruba od února letošního roku, byla velmi náročná, velmi namáhavá a já jsem rád a jsem hrdý na to, že se Asociaci krajů podařilo po 8 letech její existence poprvé dohodnout s vládou takovouto strategickou věc. V době hospodářské krize máme my současní hejtmani, ale také nástupci ve dvou dalších volebních obdobích, ať to bude kdokoliv, sjednáno a zaručeno, garantováno financování státu takzvaného podílu na ztrátě regionální železniční dopravy. Já to považuji za naprosto unikátní, za věc, za kterou chci poděkovat i touto formou současné Vládě České republiky, vládě Jana Fischera, protože našla také tu odvahu sednout s námi za jednací stůl a toto vyjednat a pan ministr Janota určitě na začátku nebyl příznivcem žádného takovéhoto dlouhodobého závazku veřejných financí a znamená to, že každý hejtman a každá hejtmanka příštích 10 let má o starost míň, když bude sestavovat rozpočet, tak se nemusí bát o to, jestli se podaří, nebo nepodaří v Praze na ministerstvu dopravy a ministerstvu financí vyjednat dotaci na regionální železniční dopravu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, teď to vezměme z druhé strany, ve chvíli, kdy byly buď ponechány, nebo prodlouženy smlouvy s Českými drahami, víte už u Jihomoravského kraje, kolik váš kraj ročně úhrnem Českým drahám zaplatí za provoz na regionálních tratích?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Samozřejmě, že to musíme vědět, byli bychom špatní hospodáři, kdybychom to nevěděli, pane Veselovský, v zásadě platí, že z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2010, já budu hovořit o příštím roce, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... na ten máme teď sestaven návrh rozpočtu, tak budeme platit celkovou sumu asi 570 milionů korun. To obsahuje také ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kolik ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... částku na, tuším, žákovské jízdné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kolik k tomu přidá stát v rámci toho dorovnání?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pokud si pamatuji to číslo dobře, tak je to řádově asi 270 milionů korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak když se dostáváme k téměř jedné miliardě korun pro Jihomoravský ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Co jste měl z matematiky, pane Veselovský?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vždy, vždycky ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pokud umím počítat, 570 a 270 není miliarda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem měl vždycky trojky, pane hejtmane, já se omlouvám, já opravdu neumím počítat vůbec.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak v tom případě dobře, já uznávám, že jste to měl v matematice za dobře, 570 a 270 je 840, to skutečně není miliarda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, 840 milionů, jakou máte jistotu, že tyto peníze budou vynaloženy dobře, že nebudou, řekněme, promrhány, nebo že nebudou za ně ty služby pořízené příliš drahé?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pane Veselovský, mám tak stejnou jistotu, jako že po dni přijde další den, že po ránu přijde odpoledne, je to prostě tak, že my to máme garantováno smlouvou a smlouvy se uzavírají proto, aby se dodržovaly, nikoliv proto, aby se porušovaly. Samozřejmě, že smlouvy s dopravcem obsahují sankce a mimochodem Jihomoravský kraj třeba v letošním roce poprvé razantně uplatnil sankce za dopravcem v situaci, kdy vlaky nejely podle jízdních řádů. My tady máme u nás unikátní systém integrované dopravy, jsme nejdál v celé České republice v této věci ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane hejtmane, já vám v tomto opravdu věřím, já to nechci rozporovat, já se vás chci ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... páteří toho systému, ne, já to popíšu, promiňte ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... ne, pane hejtmane, já se vás chci ale zeptat ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... páteří toho systému je železnice, pane Veselovský, já mám, já mám, prosím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... na něco úplně jiného, pane hejtmane ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... já mám, prosím, informaci, nechte mě doříct a pak se ptejte, na co chcete, páteří toho integrovaného dopravního systému je právě železnice na jižní Moravě a na ty železniční tratě se pak sjíždí doplňkově autobusová doprava, čili když nám České dráhy udělaly letos, v uvozovkách, to, že se zpozdilo několik vlaků, tak my jsme poprvé použili tvrdou sankci a sankcionovali jsme dráhy pokutou nebo penále ve výši milionů korun, takže České dráhy musely zaplatit miliony korun Jihomoravskému kraji za to, že vlaky vyrazily pozdě. Děkuji, že jste mě nechal dohovořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy říkáte, že smlouvou s Českými drahami máte zajištěno, že ty dané peníze budou vynaloženy účelně, že nebudou promrhány a že ta služba nebude předražená.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Je to přesně tak, a to bylo také jednání o ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře a já se teď zeptám, jak to ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... to bylo také jednání o tom, že České dráhy budou muset vzít na sebe samozřejmě také část financování ztráty té regionální dopravy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... to je také ujednání o tom, že České dráhy budou muset ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
... masivně investovat do obměny techniky, která jezdí na kolejích ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, pane hejtmane, poslouchejte, nechte mě, nechte mě položit otázku ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Ale vy se ptáte a nečekáte odpověď, skáčete mi do řeči, pane Veselovský, to přece není dialog.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem se ještě nezeptal, pane hejtmane.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Já vám slušně odpovídám, pane Veselovský.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale já jsem se ještě nezeptal, tak, pane hejtmane, ve chvíli, kdy to máte podle vašich slov zajištěno smlouvou, tak jak si můžete být jisti, že jiná nabídka by nebyla ještě výhodnější, když neproběhla soutěž?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Pane Veselovský, to je točení se v kruhu, vracíte se do už uzavřené kapitoly. Jihomoravský kraj, a to vám opakuji a opakuji to podruhé, tak měl i před 1. prosincem smlouvu s Českými drahami do roku 2014, takže u nás došlo k tomu, že ten dodatek znamená, že je prodloužena do roku 2019, my jsme nemuseli nic soutěžit, protože jsme měli ještě na dalších pět let smlouvu, která pokrývala regionální železniční dopravu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ve chvíli, kdy existují dva či tři jiní soukromí dopravci ...

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Ve vaší mysli možná, u nás ne, žádný jiný dopravce k nám nepřišel a neřekl: "Já chci komplexně převzít regionální železniční dopravu v Jihomoravském kraji, tady vám dávám komplexní nabídku," ta nabídka znamená, že budete například jako jeden z parametrů platit na takzvaný vlakokilometr tolik a tolik korun, žádná taková nabídka, žádné takové oslovení se nekonalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, tak jak je nastavena smlouva s Českými drahami, to je prostě to nejlevnější, co reprezentace Jihomoravského kraje může získat a podepsat za smlouvu s dopravcem na regionálních tratích?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Ano, protože nic jiného neexistuje, pane Veselovský, je to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje, sociální demokrat Michal Hašek je dnes jejich hostem. Pane hejtmane, na včerejší tiskové konferenci prohlásil předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek, že rok působení české sociální demokracie v krajích znamenal krok zpět a dodal, že zapojení Komunistické strany Čech a Moravy do krajských vlád je alarmující, po této zkušenosti je podle něho jasné, co hrozí České republice po případném vítězství sociální demokracie ve volbách, ptám se, jak daleko jsou sociální demokraté od případného zrušení Bohumínského usnesení?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Jsme na míle daleko od zrušení Bohumínského usnesení, pane Veselovský a ke včerejšímu výroku pana Topolánka, on má buď krátkou paměť, anebo úmyslně mate čtenáře, diváky, posluchače. Kdyby byl pan Topolánek korektní, tak řekne, že v pěti krajích Občanská demokratická strana je součástí krajských koalic, mimo jiné i tady na jižní Moravě je velká koalice a o tom včera pan Topolánek cudně mlčel. Občanští demokraté nesou svoji spoluzodpovědnost za to, jak dnes prakticky žijí a fungují jednotlivé regiony České republiky, ať se to panu Topolánkovi líbí, nebo nikoliv.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem, pane hejtmane Hašku, možná jinak poslouchal, v každém případě jsem včera slyšel Mirka Topolánka, který říkal, že by byl nejradši, kdyby zastupitelé za Občanskou demokratickou stranu, tím myslel krajské zastupitele, vystoupili z těch koalic s českými sociálními demokraty, ptám se na vaší zkušenost s vládnutím ve velké koalici v Brně?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Zkušenost je taková, že volby vyhrála sociální demokracie velmi masivně, dostali jsme tady 40 %, máme také příslušný poměr hlasů v krajské radě a překvapím vás, na řadě věcí se dokonce dohodneme i s krajskou opozicí, například dopady krize, škrty v rozpočtu, rozpočet na příští rok, strategické investice, to všechno jsou věci, pro které tady hlasuje napříč celé krajské zastupitelstvo, tedy nejenom ČSSD a ODS, ale máme také podporu lidovců a KSČM a já si toho velmi vážím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, budeme brát Jihomoravský kraj a krajskou radu, kde sedí sociální demokraté s občanskými demokraty, je to dobrý příklad i pro politiku o patro výš?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Je otázka samozřejmě, jestli je ten příklad automaticky uplatnitelný o patro výš, já jsem příznivec toho, že každé tabu se musí lámat a velmi dlouho se v České republice hovořilo o tom, že velká koalice je tabu, tak na krajských úrovních nejenom na jižní Moravě to teď 4 roky mají šanci lidé pozorovat, za 4 roky nám všem vystaví účet a pak řekneme, jestli velké koalice mohou, nebo nemohou fungovat. Když se vrátím na jižní Moravu, tady velká koalice téměř do puntíku plní program ČSSD.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se vrátím ke Komunistické straně Čech a Moravy, nevadí vám, že třeba váš kolega Jaroslav Palas z Moravskoslezského kraje vládne v koalici s komunisty?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Víte, v každém kraji se volila samostatná krajská reprezentace, to nebyly celostátní volby a já plně respektuji, že v rámci jednotlivých krajů jsou různé typy koalic, někde jsou to koalice s ODS, někde s KSČM, někde jsou to menšinové rady sociální demokracie, které se opírají o podporu některých politických subjektů, abych ještě připomněl, už jsou sice marginální, ale také v krajských koalicích fungují lidovci, takže abych to spektrum řekl kompletní, tak prakticky všechny strany, co jsou v krajských zastupitelstvech, ty standardní, parlamentní politické strany, tak nesou v různých krajích různou míru odpovědnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ptám se na to, že vzhledem k tomu, že v květnu roku 2010 budou sněmovní volby, tak nemůže právě fungující krajská spolupráce sociální demokracie s komunisty ČSSD uškodit před volbami?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
No, tak když to vezmete takhle, pokud na to nazíráte, tak nemyslíte si, že třeba uškodí i velká koalice ČSSD a ODS, anebo že uškodí koalice ČSSD KDUČSL ODS? Prostě ty koalice jsou opravdu velmi pestré. Já myslím, že parlamentní volby jsou úplně o jiných tématech než regionální volby. A samozřejmě, že sociální demokracie si mimo jiné bude vyhodnocovat i zkušenosti z vládnutí na regionální úrovni a z toho, jak se chovají koaliční partneři, jestli dodržují slovo, jestli dodržují koaliční smlouvy, jestli skutečně realizují ten program, který byl dohodnut při sestavování jednotlivých krajských koalic. Určitě to dovnitř ČSSD bude zajímavý signál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a jaký signál půjde, půjde od vás, protože vy jste to sám už nakousl, téma velké koalice mezi ČSSD a ODS je opravdu velké téma, tak kdyby na to případně na začátku června přišlo slovo po nějakém opět hezkém volebním výsledku, tak jaký signál půjde z Brna, občanští demokraté jsou dobří ke spolupráci?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Víte, pane Veselovský, já po ní nevolám, myslím teď tu velkou koalici, já po ní nevolám, skutečně karty rozdají voliči a já doufám, že je rozdají tak, že tou dominantní stranou bude ČSSD, stranou, která ponese hlavní tíhu vládní odpovědnosti po květnových volbách. Nicméně do května je to ještě 6 měsíců, on tu zase bude jezdit Mirek Topolánek na kole, tak jako jezdil letos o prázdninách a já jsem velmi zvědav, jak se bude chovat Občanská demokratická strana nejenom na regionální úrovni, to jsem shrnul větou, že tady koalice plní program ČSSD a za tím si stojím, ale jak se bude chovat ODS také na celostátní úrovni, jestli budeme sledovat různé velrybáře, uvidíme, jestli se na jaře uskuteční další kongres ODS, jestli třeba pan Topolánek skutečně zůstane předsedou i po únoru nebo po březnu příštího roku, těch neznámých je celá řada. Mně nejde o to, kdo pak bude ten koaliční partner, mně jde o to, aby sociální demokracie měla maximální šanci zrealizovat svůj program, se kterým my oslovíme lidi a aby ty sliby, které zazní příští rok na jaře, tak abychom také pak skutečně zrealizovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane hejtmane, není vyloučeno ale, že ten volební výsledek bude takový, že byste nejlépe svůj volební program zrealizovali například s komunisty.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
A vy jste se mě ptal na Bohumínské usnesení a já vám připomínám, že my jsme na tisíce mil daleko od toho, abychom Bohumínské usnesení rušili. Příští sjezd sociální demokracie se koná na jaře v roce 2011, to je asi sedm nebo osm měsíců po termínu těch parlamentních voleb a já si nemyslím, že se bude tak dlouho sestavovat Vláda České republiky, já jsem přesvědčen, že většina sociálních demokratů podporuje i nadále Bohumínské usnesení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bohumínské usnesení hovoří o spolupráci na vládní úrovni, spadá pod tohle například i menšinová vláda s tichou podporou?

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Tak vládní úroveň je Vláda České republiky, já nechci spekulovat skutečně, jaké všechny modely jsou možné, ale uvidíme taky, které politické strany se dostanou do parlamentu a v jakém pořadí. Třeba raketově naroste TOP, třeba se potvrdí, anebo vyvrátí spekulace o tom, že někdy po novém roce dojde k užší spolupráci některých nyní nejpopulárnějších politiků právě se stranou TOP 09, oni možná zamíchají kartami, budou dohánět volební zisky ODS, já myslím, že nás čeká ještě horké politické jaro a tak vůbec nechci teď věštit z křišťálové koule, kterou v Brně ve studiu samozřejmě nemám, jak nakonec dopadnou volby a jak bude složena příští Vláda České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů České republiky, sociální demokrat Michal Hašek byl hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu, pane hejtmane, díky za váš čas, na shledanou.

Michal HAŠEK, hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů České republiky /ČSSD/:
Já vám velmi děkuji a přeji všem hezký podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, i já vám přeji příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.