Michael Vít, hlavní hygienik ČR

Očkovací vakcíny proti takzvané prasečí chřipce budou k dispozici pro všechny občany. Očkování bude dobrovolné a bude zadarmo. Rozhodla o tom včera vláda. Kolik lidí se ale nechá očkovat? Ani ti, kteří měli na očkování nárok dosud, o něj neprojevili velký zájem. A navíc se objevují informace, že nová chřipka už se nešíří nijak nebezpečným tempem. Světová zdravotnická organizace údajně uvažuje o tom, že odvolá hrozbu pandemie. Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je náměstek ministryně zdravotnictví, hlavní hygienik České republiky Michael Vít, dobrý den.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Víte, vy jste letos také prodělal chřipku, doufám, že s nijak komplikovaným průběhem. Jak dlouho vám trvalo léčení?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Tak obvykle je to akutní léčba, kdy člověk prochází, je asi těch 7 dní. Samozřejmě ta rekonvalescence, kdy už člověk není infekční, ale je určitým způsobem oslaben, záleží na tom organismu a imunitním stavu. A já stále ještě jsem jakýmsi způsobem trošku zahleněný, ale já si myslím, že otázka následné rekonvalescence 14 dní, tři neděle.

Jan BUMBA, moderátor:
Byla to tato nová takzvaná prasečí chřipka?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Já na to velmi často odpovídám, protože vy se mě zeptáte, kolik je virologicky potvrzených případů, já vám řeknu 2400 a to je špička ledovce. My jsme rozhodli samozřejmě, že ne každý pacient bude vyšetřován virologicky, čili se...

Jan BUMBA, moderátor:
A vy jste jedním z těch pacientů, kteří...

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Nejsem, ne, nejsem, ne. Ale jestliže máte klinické příznaky, které odpovídají tomuto onemocnění, to znamená vysoké horečky, schvácenost, svalové bolesti, bolesti hlavy a víte, že v tu dobu cirkuluje pandemický kmen s více než 90 procenty, tak s relativně malou mírou nejistoty se jedná pravděpodobně o toto onemocnění.

Jan BUMBA, moderátor:
Nechtěl jste to nechat otestovat, aby ta malá míra nejistoty zmizela, aby bylo jasno, že to byl právě tento typ chřipky?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Samozřejmě ta možnost tady je. Já na druhé straně tvrdím, že v brzké době se nechám naočkovat, protože patřím do krizových struktur. A tím pádem budu mít dostatek protilátek i na podzimní sezonu, protože vy určitě...

Jan BUMBA, moderátor:
Vy se chcete nechat očkovat proti prasečí chřipce i poté, co jste ji prodělal?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, samozřejmě. Já přesně nevím, jak dlouhá protektivita po prodělání bude. Říká se někdy, že ta protektivita může být půlroku a déle. Ale my očekáváme a Světová zdravotnická organizace to publikuje, že v sezoně 2010, 2011 tady tento virus bude cirkulovat, bude pravděpodobně v sezonní vakcíně. Čili toto očkování stoprocentně je vhodné a protektivní.

Jan BUMBA, moderátor:
Nicméně pokud jste byl za nějaký týden v zásadě fit, tak neukázal jste na vlastním příkladě, že tuto chřipku stačí vyležet, že není třeba ji dramatizovat?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Pane redaktore, po vojně je každý generál. My nevíme, jak se ze začátku ten kmen bude chovat. My jsme jako Světová zdravotnická organizace, odborníci vycházeli z toho, že od roku 97 jsme sledovali jiný pandemický kmen, takzvanou ptačí chřipku. A tato ptačí chřipka díkybohu se špatně přenášela, ale měla vysokou nemocnost a vysokou smrtnost. A vy jste postaven před fakt, ano, objevil se tu nový virový kmen chřipky, který tu nikdy předtím nebyl a dá se očekávat tato vysoká nemocnost, eventuálně s výškou komplikací. Čili jste postaven před fakt, že musíte dělat všechna opatření, abyste ochránil populaci. A to byly přístupy, které nebyly jenom v České republice nějaké mimořádné a jak dneska píšeme hyberbolické. My jsme se chovali všichni stejně v rámci Evropské unie a byla celá řada schůzek odborníků, celá řada schůzek ministrů, kdy jsme se na tom jednotném postupu i na tom vybavováním vakcín na základě odborných výsledků vědců shodli.

Jan BUMBA, moderátor:
Kdybych se pokusil teď shrnout vaše slova, znamená to, že když se podíváte třeba na to, kolik vakcín proti chřipce H1N1 Česká republika nakoupila, jak byly použity, byla to adekvátní reakce?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
My jsme dokonce byli kritizováni. A já nemám ty výsledky s sebou, ale protože jsme o tom diskutovali na Ústřední epidemiologické komise, tak jsem měl novinové články z listopadu loňského roku, které vyznívaly v tom, Česká republika nakoupí jenom málo vakcín, ohrožuje zdraví obyvatel, nebude na dostatek veřejných služeb, abysme je ochránili, co se bude dít, kdybychom je potřebovali, přišla k pandemii a oni nebudou očkovaný.

Jan BUMBA, moderátor:
Právě proto se ptám na tu adekvátnost té reakce.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
A my jsme se rozhodli nebo vláda rozhodla, že koupíme vakcíny opravdu pro ty nejnutnější, to znamená, pro chronické pacienty a pro eventuálně ty veřejné služby, které mohou být v chodu. A koupili jsme opravdu to nejnutnější množství. Bohužel po té akci z rozšíření té informace, že ta vakcína je neprověřená, že je nebezpečná, což byly vlastně informace, které nebyly odborné, tak nastala situace, která je v Česku, ve Spojených státech, v Kanadě, v Anglii, že dneska ty lidé neprojevili zájem o to očkování. A já mohu dneska dokladovat, že většina evropských zemí kromě Finska, Švédska má přibližně třicetiprocentní využití dodaných vakcín.

Jan BUMBA, moderátor:
Když jsme u těch různých reakcí, tak slovenský premiér Robert Fico dnes řekl, že se nenechá očkovat proti prasečí chřipce, že prý je to jen velká hra farmaceutických firem. Jak se díváte na takováto slova?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Tak není to ani první ani poslední reakce politiků tohoto charakteru. Já si myslím, že pro nás je opravdu důležité, abychom při tom rozhodování opravdu využívali vědecké závěry. A já dneska naprosto jasně říkám, já jsem rád, že ty chmurné předpoklady, které se říkaly na začátku, se neuskutečnily a že relativně ta, to onemocnění nemělo takový závažný chronický průběh.

Jan BUMBA, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, kterými vás provází Jan Bumba. Naším hostem je hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Vláda včera rozhodla, že uvolní vakcíny proti prasečí chřipce pro všechny občany, bude očkování dobrovolné a bude zdarma. Pane Víte, kolik vakcín bude vlastně k dispozici? Stát v létě objednal milion vakcín za 220 milionů korun, ministryně Dana Jurásková oznámila, že Česká republika 30 procent objednaných vakcín neodebere. Takže kolik jich teď bude k dispozici?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, my v současné době máme na území České republiky asi nebo jsme měli asi 230 tisíc s tím třicetiprocentním snížením, Česká republika odebere pádem 700 tisíc dávek a já musím říct, dneska jsem měl několik telefonátů, že veřejnost i v současné době má zájem nechat očkovat. A my uvidíme v těch příštích 14 dnech, jaká bude teda odezva.

Jan BUMBA, moderátor:
Proč jste se vlastně rozhodli, protože očkovací vakcíny budou k dispozici pro všechny zájemce?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Tak my jsme sledovali ten, tu spotřebu vakcín v jednotlivých skupinách. Opravdu byl různý přístup v jednotlivých regionech, v jednotlivých krajích, byl přístup i u jednotlivých chronicky nemocných. Já musím říct, že jsem velmi překvapen, mile překvapen, že proočkovanost u pacientů, kteří jsou dializovaní a kteří opravdu mají sníženou imunitu, je podle našeho výkaznictví kolem 90 procent, což je velmi dobrý výsledek. A já opět říkám, nezemřel žádný pacient, který by měl chronické onemocnění ledvin a byl dializován, což si myslím, že je velmi dobré. Tady je vidět ta protekce.

Jan BUMBA, moderátor:
A ještě když se vrátím k samotným počtům vakcín, tak v současné době český stát odebírá stále ještě nějaké očkovací látky, nebo ten odběr už byl zastaven?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ne, ne, my musíme odebrat těch 7 tisíc... 700 tisíc dávek, samozřejmě na území České republiky bylo těch 230 a teď budeme jednat o tom, kdy Česká republika si ze skladu firmy GSK odebere ten zbytek vakcín.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Víte, je pravda, že ministerstvo zdravotnictví loni uvažovalo o objednávce až 20 milionů vakcín, jak napsal deník Mladá fronta DNES?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Tady je nutno vysvětlení. My samozřejmě v tom prvním, v té první objednávce jsme vycházeli z vládního usnesení z roku 2006, kde bylo napsáno, že je nutno zabezpečit vakcíny pro 60 procent obyvatel, což vycházelo naprosto z jasného protiepidemického přístupu.

Jan BUMBA, moderátor:
Počkejte, 20 milionů vakcín, 60 procent obyvatel.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, tak já to zdůvodním. A v tu dobu se uvažovalo dvoudávkové schéma. Čili jestliže mám objednat vakcíny pro 60 procent obyvatel, to je 6 milionů, je dvoudávkové schéma, tak tady bylo objednávka v tom prvním vládním usnesení pro 12 milionů dávek. Protože většina států, vyspělých států objednávala 100 procent, tak bylo další bod toho usnesení, který říká v případě potřeby. V případě opravdu potřeby, že by ta pandemie byla tak závažná, je možno toto rozšířit o těch zbytek 4 krát 2, eventuálně 8 milionů, aby byla pokryta populace. Toto vládní usnesení bylo v pondělí přijato a ve středu, kdy končila Topolánkova vláda, bylo zrušeno a my jsme...

Jan BUMBA, moderátor:
Proč, proč ta rychlá změna? Během pár dní se tak zásadně změnila situace.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Pane redaktore, nejsem člen vlády, nebyl jsem u toho projednání. Já jsem se pouze dozvěděl, že usnesení bylo zrušeno a my s nástupem paní ministryně Juráskové jsme samozřejmě pokračovali dál v tom vyjednávání a paní ministryně, jestli se nemýlím, 21. srpna vládě představila 5 možných scénářů k rozhodování a vláda rozhodla o zakoupení jednoho milionu dávek.

Jan BUMBA, moderátor:
Jak důležité bylo pro vůbec to celkové rozhodování o objednávce vakcín stanovisko Světové zdravotnické organizace, která vyhlásila pandemii?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Tak to stanovisko samozřejmě je jedno z klíčových, ale na druhé straně kromě Světové zdravotnické organizace je další velmi důležitý vědecký orgán, což je Centrum pro kontrolu nemocí Spojených států v Atlantě a Centrum pro prevence a kontrolu nemocí Evropské unie ve Stockholmu. A ta jejich doporučení byla velmi, velmi obdobná.

Jan BUMBA, moderátor:
Když se ale vrátím ke Světové zdravotnické organizace jen tak na okraj, tak v této souvislosti řekl šéf zdravotnické sekce Rady Evropy Wolfgang Wodarg v rozhovoru pro Lidové noviny, jistě ho znáte, že WHO před pár lety vlastně změnila definici pandemie, že prý byly z definice odstraněny dvě podmínky, vysoká chorobnost a vysoká úmrtnost. Je to pravda, že se takto "zředila" definice pandemie?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, tam v té definici pandemie opravdu není ta závažnost toho onemocnění. Tady je, já myslím, velmi důležité zas občanům říct, že pandemie je, když se objeví nějaké nové biologické agens, ať je to vir nebo je to bakterie, a kdy dojde, který tu předtím v životě nebyl, to znamená, že ta lidská populace se s ním nikdy nesetkala, čili nemůže mít žádné protilátky. My nevíme, jak se budeme, budeme chovat. A během 8 týdnů se tento virus rozšířil na všechny světadíly. Tak toto je informace, která samozřejmě vás nemůže nechat klidným a my máme přejatý...

Jan BUMBA, moderátor:
I kdyby, i kdyby průběh té choroby byl mírný nebo nikterak vysoká úmrtnost?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, my o tom můžeme diskutovat, ale v těch březnových a dubnových týdnech docházelo na jak mexické, tak americké straně k úmrtí mladých lidí, kteří neměli žádné chronické onemocnění, k rychlému úmrtí, v těžkých hemoragických virových pneumoniích. Čili toto byl ten podnět, aby svět se začal daleko intenzivněji o tu prevenci a eventuálně vakcinaci starat.

Jan BUMBA, moderátor:
Když s dovolením ještě chviličku zůstanu u té, u toho slova pandemie nebo definice pandemie, tak rozumím tomu správně, že kdyby k podobnému šíření podobné nemoci došlo někdy před rokem 2005, tak by Světová zdravotnická organizaci pandemii nevyhlašovala?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Je velmi, velmi obtížné zpětně se k tomu vracet a mít nějakou hypotézu. Než se Světová zdravotnická organizace takto rozhodla, tak existuje celá řada odborných výborů, ať jsou to výbory Světové zdravotnické organizace pro bezpečnost nebo jiné a na základě opravdu podrobných analýz se takto rozhodlo. Já naprosto souhlasím dneska s tím, že je třeba uzavřít tuto dobu a že je nutno se opět vrátit k jednotlivému postupu jak Světové zdravotnické organizace, tak Evropské unii, tak v České republice, protože si myslím, že tu byla celá řada i možných chyb v rámci toho, toho jednání. Na druhé straně se s takovouhle situací setkáte podle všech dat jednou za 30, jednou za 40 let. Čili ta společnost nebyla stoprocentně připravena.

Jan BUMBA, moderátor:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Když jsme byli u Světové zdravotnické organizace, tak v agenturách vyšly zprávy, že dnes nebo zítra by snad WHO měla rozhodnout o tom, zda pandemickou hrozbu prasečí chřipky odvolá. Máte vy nějaké informace o tom, jak by mělo to jednání dopadnout?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Samozřejmě, já jsem dneska konzultoval s paní ředitelkou české kanceláře doktorkou Šteflovou o tom, že pravděpodobně zítra bude paní generální ředitelka na tiskové konferenci informovat o tom dalším postupu Světové zdravotnické organizace. Ale já bych chtěl říct, i když se dostaneme do té postpandemické fázi, tak to ještě neznamená, že nemůže eventuálně k nějaké excesy někde v Asii nebo k něčemu dojít. Tady je důležité, abychom my i v té postpandemické fázi podrobně monitorovali ekologii a pohyb toho viru.

Jan BUMBA, moderátor:
Takže jsme, jsme už nyní v postpandemické fázi, pokud jde o Českou republiku?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
To se dovíme zítra.

Jan BUMBA, moderátor:
A jaké jsou poslední údaje týkající se vývoje onemocnění v České republice?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Poslední údaje jsou takové, že opravdu ten pandemický kmen tady cirkuluje, ale necirkuluje v takové intenzitě, která tu byla, řekněme, od 42. do 53. týdne minulého roku, kdy opravdu více než 90 procent těch vzorků, které jsme sbírali, byl pandemický kmen H1N1. Dneska je to podstatně nižší intenzita, dneska se tu objevují jiné viry, respirační, které způsobují akutní infekci horních cest dýchacích. Ale my se dneska pohybujeme v té nemocnosti, která je běžná charakteristika, charakteristická pro tuto sezonní dobu.

Jan BUMBA, moderátor:
Ve zprávě Národní referenční laboratoře pro chřipku z 22. 2. stojí, že v současné době situace v Evropě je klidná, ve většině států dochází pouze ke sporadickému přenosu chřipkové infekce. Z toho se dá tedy vyvodit, že tato chřipková infekce je na ústupu v Evropě?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, přál bych si to, kdyby byla na ústupu.

Jan BUMBA, moderátor:
Přál byste si to, není to jisté.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
U biologických agens je velmi obtížně říct konečné stanovisko, protože i pandemie v roce 68, 69 měla tři vlny a cirkulace toho viru a toho onemocnění trvala minimálně jeden rok.

Jan BUMBA, moderátor:
Pane Víte, musí to určitě být pro vás složité rozhodování. Na jedné straně určitě nechcete nic zanedbat, na straně druhé platí, že když se nepotvrdí nějaká hrozba, tak je riziko, že příští varování nebude tolik lidí brát vážně. Vy jste klíčová osoba, pokud jde o epidemické pandemické plány v České republice. K čemu se vy osobně kloníte, spíš varovat před něčím, co třeba nemusí nastat, nebo raději nepůsobit paniku?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ne, ne, ne, já si myslím, že role hlavního hygienika musí být založena na odbornosti a já opakuji několikrát, protože s hlavním hygienikem se setkáváte, když jsou kauzy, kdy je vyšší výskyt úmrtí na listeriózu a vy někde najdete zdroj a pak jste kritizován, co jste zavinil a komu jste znepříjemnil jakým podnikatelům život. Ale nikdo se neptá, co ty chudáci těch 180 zemřelých tady. Čili já musím rozhodovat odborně na základě těch snad dostupných znalostí, které jsou. A řekl jsem, jestliže v začátku v dubnu minulého roku tady byly informace o vysoké nemocnosti zdravých lidí po eventuálně možném vysokém úmrtí na toto onemocnění, o atypických zánětech, virových zánětech plic, které se velmi špatně léčily a každý ftizeolog vám řekne, že onemocnění tímto virovým agens znamenaly dlouhou dobu, ti lidé byli i v České republice na umělé ventilaci. Velmi obtížně se vraceli zpátky do toho původního, původního stavu. Tak musíte tak rozhodnout.

Jan BUMBA, moderátor:
A s jakou pravděpodobností se tedy dá odhadovat nebo prognózovat vývoj pandemie nebo obecně šíření nemoci?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
To je velmi složitá otázka, o které jsme v minulých dnech třeba diskutovali s profesorem Hindlsem, s rektorem Vysoké školy ekonomické, protože my se musíme teď zpátky vrátit, vzít si všechna data a začít modelovat různé výskyty. Ale my jsme k tomu rozhodování měli tři úrovně. My jsme měli pandemie, která byla v roce 1918, kdy byly určité data o nemocnosti, o vlnách, o úmrtnosti. Pak jsme měli data z roku 57, 58 a pak jsme měli data z roku 68, 69. Čili i při tom rozhodování musím říct, i tady může být relativně větší míra nejistoty.

Jan BUMBA, moderátor:
Zároveň ale jste si jistý tím, že v případě prasečí chřipky nešlo o planý poplach?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Na základě toho, co vím a na základě těch jednání, kterých jsem se zúčastnil v Evropském centru pro kontrolu nemocí, na radách ministrů, ty informace, kterých jsme měli ze zdravotněbezpečnostního výboru Evropské unie, tak si myslím, že to nebyla bublina a že svět se choval odpovídajícím způsobem k těm znalostem, které v tuto chvíli jsme měli.

Jan BUMBA, moderátor:
Nicméně ten vývoj, jak se na to díváme dnes a doufejme tedy, že nepřijde nějaká nova vlna, o které tedy nemáme teď žádné tušení, neukázal ten vývoj, že se pandemie nové chřipky vlastně zvládla i bez celoplošného očkování?

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Ano, to je, to je ta analýza, kterou musíme, musíme provést. To je první pandemie, kdy jsme ji začali sledovat a snažili jsme ji ovlivňovat od počátku. Kdy se objevila v Mexiku, v Americe, pak se rozšířila do Spojených států, do Kanady, pardon, a už se začala dělat jednotlivá opatření. Já si myslím, že ano, celá řada takzvaně nefarmakologických opatření byla výhodných.

Jan BUMBA, moderátor:
Michael Vít, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví, který byl hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel, na shledanou.

Michael VÍT, hlavní hygienik České republiky, náměstek ministryně zdravotnictví:
Děkuji za pozvání, na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor:
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba, pěkný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: bum
Spustit audio