Méně světla, méně slunce. Máte na podzim deprese?

24. říjen 2011
00454036.jpeg

Psychickými potížemi a nemocemi trpí téměř třetina populace. Vyplývá to ze studií, jejichž výsledky představili lidé z vedení České psychiatrické společnosti. Podle nich se odhaduje, že nějakou duševní poruchu mají tři milióny obyvatel Česka. Když už se člověk rozhodne vyhledat odbornou pomoc, na koho se má obrátit? Na psychiatra, psychologa nebo psychoterapeuta? Je mezi nimi nějaký rozdíl? Vše nám vysvětlil psychoterapeut a zakladatel Ligy otevřených mužů Martin Jára.

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem?

„Z hlediska profesní přípravy je psychiatr lékař. Vystudoval medicínu a vybral si jako specializaci psychiatrii. Psycholog absolvoval psychologii na některé vysoké škole. Psychoterapeutem je buď psychiatr, nebo psycholog, eventuálně absolvent jiného humanitního oboru na vysoké škole, který prošel systematickým vzděláváním. My tomu říkáme psychoterapeutický výcvik. Co je od sebe odlišuje, to je forma pomoci.

Psychiatr pracuje v kontextu medicíny, takže poskytuje zejména biologickou léčbu, zjednodušeně řečeno farmaka. Psycholog klinický nebo poradenský zpravidla provádí testy a dává doporučení, co je pro pacienta dobré, a psychoterapeut se zaměřuje na podstatu problému, na osobní změnu. To bývá někdy docela dlouhý a náročný proces. Ale přinese člověku dlouhodobé zisky. Všichni v podstatě řeší totéž, ale každý jinou cestou.“

Jak si pro řešení svého problému vybrat tu nejsprávnější cestu? Záleží to na tom, jak to člověk sám vnímá, jestli dá přednost antidepresivům před povídáním a dobrými radami?

„Určitě záleží na tom, nakolik je ten problém naléhavý. Když je kvalita života skutečně hodně snížena, když člověk má opravdu velký problém, například když jsou ohroženy jeho základní psychické funkce, asi vyhledá psychiatra, to bych určitě doporučil. Ale i s podporou farmak se dá absolvovat dobrá psychoterapie, ať už krátkodobá, střednědobá nebo i dlouhodobá.“

Jak poznat ten moment, kdy už si člověk neporadí sám a je třeba zajít k odborníkům?

„Někdy je to skutečně obtížné. Lidé se často motají v kruhu a říkají si, já to zvládnu sám. Mnohdy jsou to jeho blízcí, kteří ho k vyhledání pomoci podnítí – rodina, partneři, přátelé. Ale konkrétně: když nám takzvaně zvoní alarm, jsou ohroženy základní životní funkce (pokud v tom nehraje roli nějaká tělesná příčina), trpíme opakovanými stavy úzkosti a beznaděje a taky nejsme schopni kontrolovat své chování. Myslím tím nadužívání nějaké drogy.“

Jak dlouho trvá obvykle terapie psychoterapeuta? Dá se to říct obecně nebo je to čistě individuální?

„Je to silně individuální. Psychoterapii rozlišujeme krátkodobou, to je řekněme deset sezení po dobu tří měsíců, střednědobou, což je až šest měsíců a dlouhodobou, která se počítá na roky. Od toho se odvíjí i hloubka, do které se psychoterapeut s klientem dostane.“

Říká se, že podzim je období, kdy psychoterapeuti, psychiatři a podobně mají víc práce, protože na lidi padá deprese víc než v jakémkoliv jiném ročním období. Je to pravda?

„Spíš si myslím, že je to mýtus a trochu klišé. Pochopitelně, že máme radost, když svítí slunce, a trochu nám zhorší náladu, když venku prší. Ale klimatické vlivy jsou ve srovnání s našimi životními událostmi spíš na druhé koleji.“