Medzinárodné číslo bankového účtu IBAN

4. květen 2004

Náš vstup do Európskej únie sa dotýka aj bankového sektoru. Tí, ktorí majú účty vedené v euro a dostávajú platby zo zahraničia si už určite všimli, že im banky na výpisoch z účtu okrem tuzemského bankového spojenia uvádzajú aj tzv. IBAN. Takže čo sa skrýva pod touto skratkou?

IBAN je skratka pre medzinárodné číslo bankového účtu. Štandardizovaný formát podľa noriem Európskej únie. Členské štáty ho používajú pri cezhraničných platbách v rámci Európského hospodárského priestoru. Umožňuje automatické spracovanie prichádzajúcich i odchádzajúcich platieb. Čo sa stane ak tento formát čísla účtu nepoužijeme?

Podľa informácií Českej národnej banky si príslušné komerčné bankové domy môžu dodatočne zvýšiť poplatky za svoje služby, pretože musia platbu zaúčtovať ručne.

Slovákov žijúcich v Českej republike zaujíma, či musia bežať do banky, zisťovať IBAN svojho účtu a posielať ho rodine, ak im sem-tam pošle nejaké peniaze. Zisťovala som to u niekoľkých českých bánk a ich informácie sa trošku líšili. Inžinier Pavel Hejzlar z ČSOB k tomu hovorí:

"Pokud jsou platby mezi Slovenskem a Českou republikou uskutečňovány v korunách /českých nebo slovenských/ číslo účtu ve formátu IBAN zatím nutné není. Tato povinnost nastane ve chvíli, kdy obě nebo alespoň jedna z těchto zemí přejde na euro a platby se budou poté uskutečňovat v eurech. Ve vztahu k ostatním zemím Evropské unie, pokud naši klienti posílají nebo jsou příjemci platby v eurech, doporučujeme jim číslo svého účtu v mezinárodním formátu IBAN uvádět."

Iné banky už IBAN požadujú aj pri platbách na Slovensko. Podľa informácií zo Živnostenskej banky, oni ešte do tejto skupiny nepatria, avšak nič sa nestane, ak si zvykneme tento štandardizovaný európsky formát používať už aj voči Slovensku.

A ešte si na záver povedzme, v čom sa medzinárodné číslo bankového účtu IBAN odlišuje od čísla účtu, na ktorý sme zvyknutí v domácom platobnom styku? Toto naše "domáce" číslo je doplnené o kód krajiny, kód banky a sú tam ešte určité kontrolné čísla.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu