Medardova kápě čtyřicet dní kape

7. červen 2008
Křesťanský týdeník , Křesťanský týdeník

"Medardova kápě čtyřicet dní kape" - tuhle pranostiku znají snad všichni. Osobnost svatého Medarda ale už nezná téměř nikdo. A proto si připomeneme životní dráhu tohoto světce.

Prameny se různí - některé mluví o tom, že se sv. Medard narodil kolem roku kolem roku 459, jiné hovoří až o období kolem roku 473. Jisté je ale to, že na svět přišel ve francouzské šlechtické rodině. Byl velmi srdečný a dobrotivý a dal se na kněžskou dráhu. Pro svou otevřenou a zároveň bohabojnou povahu byl oblíbený nejenom mezi obyčejnými lidmi, ale vážili si ho i franští králové. Později se stal biskupem a tento úřad zastával až do své smrti - jejíž datum se taky velmi různí.

Na obrazech můžeme svatého Medarda vidět s velkým orlem nad hlavou. Legenda totiž praví, že ho jako malého chlapce přepadla v polích bouřka a před promoknutím jej zachránil rozevřenými křídly orel, který se snesl z oblohy. A proč je osmý červen, na který připadá svátek sv. Medarda, tolik spojovaný s počasím? Na svém vrcholu je totiž - podle meteorologa Miloše Dvořáka - tzv. medardovská cirkulace.

"Na jaře a na počátku léta se nad rychle prohřívající pevninou tlak vzduchu snižuje a nad chladnějším oceánem zvyšuje. A tato nerovnováha se pak postupně musí vyrovnávat vpády chladnějšího a vlhčího vzduchu od moře."

Pro medardovské deště jsou tedy rozhodující tlakové a teplotní podmínky nad Atlantickým oceánem a evropským subkontinentem.

"Čtyřicítka v překladu o Medardově kápi obrazně naznačuje, že se deštivé počasí může někdy protáhnout v případě velkých teplotních kontrastů mezi oceánem a evropským vnitrozemím až do července a v opačném případě bývá evropský letní takzvaný monzun méně výrazný a kratší. Nebo dokonce může také chybět," - říká meteorolog Miloš Dvořák.

Od počasí ale zpátky ke svatému Medardovi. Ten 8. června v Salency zavedl takzvané růžové slavnosti. Jakási komise vybírala dívku, která byla v kraji v uplynulém období nejpracovitější, nejhodnější k rodičům a nejlaskavější ke svým bližním. Dotyčná pak dostala korunku z bílých růží a 12 tolarů, což byl celoroční výtěžek "přídělu půdy", který náležel k Medardovu úřadu. Lidé se k tomuto světci obrací nejenom kvůli počasí, ale také při horečce, bolestech zubů a choromyslnosti.

Spustit audio

Více z pořadu