Martin Nečaský, softwarový inženýr a vysokoškolský pedagog

600 miliard korun, to je částka, o kterou se každoročně soutěží v rámci veřejných zakázek státní a veřejné správy. Zároveň je tato suma tou, o kterou nejvíc jde, pokud se debatuje o korupci ve veřejných zakázkách. A také jde samozřejmě o číslo, u kterého není vůbec jasné, jestli musí být tak vysoké, jak v současnosti je, tedy 600 miliard korun. Nápadů, jak veřejné zakázky kontrolovat a zlevnit, je relativně mnoho. Na stole je nově i jeden z čistě akademické oblasti webová aplikace, která by měla, či uměla v reálném čase porovnávat ceny jednotlivě vysoutěžených zakázek. Více se dozvíte v následujících Dvaceti minutách, přeji vám dobré odpoledne. Spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek Martin Nečaský z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dobrý den v rozhlase.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste softwarový inženýr, jste vysokoškolský pedagog, pracujete hodně se značkovacím jazykem XML, jak se od tohohle člověk dostane k tomu, že má něco společného s aplikací, která by měla porovnávat veřejné zakázky?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak ta cesta není zas tak daleká, jde o to, že to, co my děláme, je vlastně otevřená komunikace mezi informačními systémy nebo mezi komponentami informačních systémů, a to nás motivovalo k tomu se taky podívat třeba, jak veřejná správa dneska zveřejňuje data a ukázalo se, že ta, ten způsob zveřejnění není úplně transparentní a dalo by se tam leccos vylepšit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem když říkáte, že veřejná správa nezveřejňuje data úplně transparentně, kdyby to bylo v politickém rozhovoru, tak by to jinými slovy znamenalo, že se snaží něco zatlouct, ale to asi nemyslíte.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Ne, ne, nemyslím to politicky, myslím to technicky, jde o to, že ty formáty, ve kterých jsou ta data zveřejňována, jsou určená pro člověka, pro to, abych já mohl přijít na stránky nějakého místního zastupitelstva například a tam si otevřel například jejich rozpočet na rok 2011 v nějakém PDF formátu nebo ve formátu Word například, to je hezké, když si to chci přečíst sám, ale není to úplně vhodné, kdybych ta data chtěl použít v nějaké aplikaci, jako například ten rozklikávací rozpočet, o kterém mluvil Aleš Michl na svém blogu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten rozklikávací rozpočet Aleše Michla, který je ekonomem v Raiffeisen bance, je vlastně něčím, co jde proti té standardní podobě zákona o státním rozpočtu, která je velice složitá, včetně veškeré důvodové zprávy a příloh, tak ta jeho verze jde k tomu, aby tam i, řeknu, normální člověk neekonomicky vzdělaný našel všechno, co potřebuje, relativně jednoduše, ta aplikace na porovnávání veřejných zakázek by měla umět co?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Ta by měla umět, ta je založena především na tom, je to potřeba rozfázovat, ten první krok je vůbec donutit, nebo přesvědčit tu veřejnou správu, aby ta data dala na web v nějakém rozumném formátu a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, co to je rozumný formát?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Formát, který umožní nám ta data z jednotlivých stránek jednotlivých například místních zastupitelstev získat do té naší aplikace, protože ten Word prostě pro to vhodný není a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak když bereme Word, formát PDF, řekněme, Excel, tak Excel už by vyhovoval, nebo je potřeba ještě něco jiného?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Ten by teoreticky už mohl vyhovovat, ale nejde spíš ..., jde jednak o ten formát a jednak taky o strukturu těch dat, je potřeba si je nějakým způsobem ujednotit, a to bude asi to nejtěžší, aby si to každý nezveřejňoval, jak chce, ale aby se to trošičku sjednotilo, aby ta aplikace se v tom vyznala, ta naše aplikace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak k tomu jednocení se ještě dostaneme, ale teď si představme, že to už bude celé vymyšlené, všichni na to kývnou: "Dobře, půjdeme do toho," tak jak by celá ta aplikace měla fungovat, co by měla dělat?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak nejdřív bysme začali s nějakými jednoduššími věcmi, ono to není úplně, úplně čistě, že bysme si to vymysleli, ona existuje podobná aplikace například ve Velké Británii, na adrese OpenlyLocal.com existuje aplikace, která vám, která shromažďuje právě údaje o nákupech jednotlivých obcí a měst, které převyšují 200 nebo 500 liber, teď si nejsem jistý, každopádně ty informace tam jsou, ty seznamy a jednak máte jednotný hezký přehled o všech těch nákupech, které ty jednotlivé, jednotlivá města provádějí a pak vám to dává takové jednoduché statistiky, jako třeba 10 největších dodavatelů do toho města, 10 největších transakcí, které v tom městě proběhly za poslední měsíc nebo rok a s tímhle tím bysme chtěli začít. Ono potom, když se mluví třeba o tom porovnávání, tak to je taková jakoby zajímavá věc určitě pro lidi, ale není to tak úplně jednoduchý, porovnávat ty veřejný zakázky navzájem může být trošku porovnávat jablka s hruškami, ale nám jde o to jakoby poskytnout nějakou ..., poskytnout ty data ostatním, třeba někdo někdy přijde na to, jak se ty veřejné zakázky mají porovnat objektivně a řekne nám, jak ta aplikace by měla vypadat, prostě ta data, aby byla připravená i na takovýhle typ aplikací. My nejsme ekonomové, abysme ty zakázky uměli porovnávat, ale chceme připravit, proto tomu říkáme datová infrastruktura, chceme ta data připravit v nějaké podobě, která by to umožňovala, využít ..., aby ta data bylo možné využít v nějaké aplikaci, která právě ty veřejné zakázky třeba umí porovnávat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu váš kolega, docent Svátek z Vysoké školy ekonomické, které s vámi na celém tom projektu pracuje, tak on je ekonom, takže on by, on by měl asi možná daleko více, anebo měl by do celé té věci přinést ten ekonomický aspekt, to znamená, co by se tím, že se ta data budou buď porovnávat, nebo nějak kvantifikovat, srovnávat, co by se tím mělo stát vlastně ve výsledku, jde jenom o to jaksi to přinést ve srozumitelné formě lidem, anebo je za tím sledováno, já nevím, řekněme, zlevnění, prosté zprůhlednění, aby se odstranily nějaké korupční, korupční lákadla?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tohle to už je opravdu věc jako hodně ekonomická a politická, do toho zas tolik nevidím. Mým cílem je přesvědčit ta, tu místní samosprávu, aby ta data zveřejňovala a poskytnout to například těm ekonomům, kteří umějí porovnávat zakázky, aby to porovnali, jo, to znamená, že oni třeba nám řeknou, jak je možné ty zakázky porovnat a my to tak uděláme. Ale to vám neřeknu teďka, nemůžu vám kvantifikovat, že dojde k nějakému, k nějakému třeba ušetření peněz, to ne, ale určitě dojde k tomu zprůhlednění a tam z toho nějakým způsobem vyplývá, že by mohlo dojít i k nějakému zlepšení, ale jestli to bude o nějaká procenta, to, to nejsem schopen, to nejsem schopen říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je jasné. Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, mým dnešním hostem je spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek Martin Nečaský z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Tak čistě z technického hlediska je to složitá aplikace?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Ta samotná aplikace už zas tak složitá není, složité bude, nebo hodně práce bude jednak přesvědčit ta zastupitelstva, aby nám ta data zpřístupnila a potom bude hodně práce jim ukázat, jak by ty svoje data měly zpřístupnit v té podobě, která nám vyhovuje a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak na to, jak na to půjdete?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak půjdeme na to tak, že po posledních volbách se do zastupitelstev dostalo spoustu mladých lidí, často i ..., nebo víme i o případech, že ti lidé mají informatické vzdělání, takže první, první, v první vlně, v první fázi půjdeme určitě přes ně, protože jim se to bude daleko snáz vysvětlovat a zkusíme ..., jsem přesvědčen, že oni ta data mají v nějakých svých tabulkách, například v Excelu, protože někde ta data mít musí a podíváme se s nimi na to, jak je složité to převést do té podoby, kterou potřebujeme a s takovými lidmi, pokud je najdeme, tak to nebude zas tak problematické.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, že jsem ..., nebo i naši posluchači mohli zaznamenat už nějakou první reakci místopředsedy Svazu měst a obcí, která byla taková přívětivá, řekl bych, pan Jech o tom mluvil jako, že se mu to samozřejmě líbí, na druhou stranu na mnoha konferencích, zejména malých měst a malých obcí, je slyšet kritika směrem už k samotným datovým schránkám, směrem k nutnosti elektronizovat dané dokumenty, směrem k nutnosti se podílet nějakým způsobem na celém tom konceptu eGovernmentu, to znamená elektronizace státní správy, jak k tomu chcete ještě přidat jaksi další povinnost, a to znamená sjednocení formátů, do kterých ta data budou i ty malé obce nuceny dávat.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak já myslím, že jste teďka narazil asi na ten největší problém, je to už ..., co jsem říkal, prostě přesvědčit ty, ty, ty zastupitelstva, aby nám to dávaly, motivovat je k tomu a já si myslím, že ony, ony opravdu ty data mají uložené ve formátech, které my ..., skoro jsou ty, které potřebujeme. Je tam ten krok, aby to v tomhle tom, v téhle té podobě daly i na ten Internet, aby to prostě nebyl nějaký dále nečitelný PDF formát například. V té Británii, když jsem mluvil o tom OpenlyLocal.com, tak tam to je tak, že na Internet tam města dávají excelovské tabulky a jediné, co se jim tam podařilo udělat navíc, je, že ty excelovské tabulky mají nějakou sjednocenou strukturu, a pokud se tohle podaří, aby ta města tu strukturu těch tabulek měly sjednocenou, to znamená, ty sloupečky, které v těch tabulkách excelovských jsou, aby byly ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
... stejné, tak to bude obrovský krok dopředu a potom už pro nás to technicky bude celkem zvládnutelné tahle ta data dát dohromady v nějakém našem, na nějakém našem webu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakou vy máte, pane Nečaský, první zkušenost s některými samosprávami, když jste jim vyprávěli o tom, co byste po nich vlastně v budoucnu chtěli?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak já mám vlastně zkušenost ze Semil a z Jičína, kde zatím ty schůzky nebyly nějak do detailů, nešli jsme právě do těch technických detailů, řekli jsme jim spíš náš záměr o tom přesvědčit ta zastupitelstva o tom zveřejňování a tam to bylo velice pozitivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu to jsou zrovna města, zejména Semily, kde starostuje pan poslanec Farský, která už, co se týče té otevřenosti samosprávy a všech těch, všech těch kroků, jsou extrémně daleko dopředu před ostatními, takže vás pravděpodobně ještě čekají daleko těžší oříšky.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Určitě, ale zase na druhou stranu třeba ten Jičín s tím teďka začíná a přesvědčovat jsem je určitě nemusel, prostě byly samy od sebe téhle té myšlence nakloněné a byly motivované i tím samotným panem Farským, takže si myslím, že se ..., neříkám, že se nám podaří přesvědčit všechna, všechna zastupitelstva, ale určitě najdeme případy, které, které nám poslouží jako právě takový ty první semínka na to zveřejňování těch dat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy říkáte, že zatím v první fázi celá ta aplikace nebo ten vůbec nápad slouží k tomu, aby se sjednotil nějaký formát, do kterého se data ze samospráv, mimochodem týká se to jenom samospráv, nebo se to týká i státní správy?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Je to, je to vlastně, celkově je to obecné, my ..., jakoby ta naše, ta naše iniciativa hovoří o vytvoření transparentní datové infrastruktury a ta myšlenka se dá aplikovat na jakoukoliv oblast ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že byste si v ideálním případě představovali, že na té webové stránce by se nakonec našly údaje i k opravdu velkým mnohamiliardovým veřejným zakázkám státní správy.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak, to by byl náš ideál, kterého se ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, jsem zvědav, musím říct, že jsem opravdu, opravdu zvědav.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
My taky. Ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abych se vrátil k té otázce, tak ve chvíli, kdy se budeme bavit například o samosprávě, tak dejme tomu, že budou ta data nějakým způsobem sjednocena, bude relativně snadné do nich nahlížet u jednotlivých obcí, na druhou stranu, když půjde například o stavební zakázky, je to relativně snadno kvantifikovatelná jaksi zakázka, kritéria, čísla a tak dále, když půjde o služby, je to o něco komplikovanější, takže byť vy a priori, jestli to dobře chápu, nechcete porovnávat zatím ty jednotlivé zakázky a ty parametry, tak přesto to sami lidé budou dělat, tak je otázka, jestli to, co se tam dozvědí díky tomu relativně snadnému přístupu, který vy jim zařídíte, jestli vlastně to bude co k čemu, jestli se dá v Novém Jičíně nějaká vysoutěžená veřejná zakázka porovnat s jinou z Brna.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Takhle, já to nevidím z toho pohledu té konkrétní aplikace, třeba porovnávání, já to vidím, ta naše ..., ten náš cíl je zpřístupnit data veřejnosti, a pokud někdo využije ta naše data, aby udělal aplikaci pro porovnávání veřejných zakázek, tak to prostě udělá a já to vidím tak, že aspoň ti politici se naučí trošku vysvětlovat, vysvětlovat to, co dělají, jo, musí se naučit vysvětlit přece, že se nějaká zakázka, když ji porovnám s nějakou jinou zakázkou, proč, proč je o tolik větší ta cena, pokud, pokud to má nějaký důvod, tak to ten politik určitě dokáže říct přece.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, Martin Nečaský z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy je dnes jejich hostem. Vy sám jste říkal, že ve Velké Británii existuje webová stránka Openly.com, která právě zveřejňuje údaje o nákupech jednotlivých, jednotlivých obcí a samospráv. Máte už vymyšleno, jak by se to mělo jmenovat v Česku?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
OpenGoff.cz, anebo OpenData.cz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to už ta stránka, už je k dispozici nebo ...

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Není na ní ještě ta aplikace, o které hovoříme, ale máme to takhle připraveno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kolik by vůbec celý ten systém a jeho vývoj měl stát a kdo by to měl zaplatit?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak to je, to je další otázka, my to zatím děláme, my to zatím děláme prostě ve volném čase, dá se říct, jednak už proběhlo v novinách, že jsme požádali, požádali o příspěvek Brusel v rámci sedmého rámcového programu, který financuje tedy výzkumný, výzkumné projekty, ale aplikačního charakteru, což je přesně, přesně tenhle případ ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy se dozvíte, jestli budete vyslyšeni?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak my se to dozvíme pravděpodobně během léta, ale nejsem teďka, teďka vám neřeknu ten termín, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jasně.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
... je to prostě několik měsíců, my jsme to podávali zrovna teďka, teďka v úterý. Je to ..., není úplně malá šance, že bysme získali, myslím, že docela šance je, ale nemůžu, nemůžu říct prostě, teďka nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ten kompletní balík peněz, který na to potřebujete?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak jakoby konkrétní peníze jsme nepočítali, tam jde o to, že my jsme teďka ve fázi, kdy potřebujeme přesvědčovat ta zastupitelstva, což vlastně dělám já a pár mých kolegů, je potřeba vyjednat ty zastupitelstva a zmapovat tu situaci, ten pohled na ně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, pane Nečaský, představuju si to tak, že prostě se ohlásíte někde na obecním úřadu, řekněme, spádové obce ...

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
No, není to tak, že bysme jako náhodně si vybrali telefony a zavolali ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
... jde o to, že zatím teda přes pana Farského jsme se dostali do jakoby ..., do těch Semil, do Jičína jsme se dostali vlastně přes známého a teďka vlastně to chceme rozjet trošičku ve větším a tam chceme právě přes Svaz měst a obcí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A oni s vámi počítají a budou s vámi spolupracovat?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Jsme v kontaktu, jsme v kontaktu s panem Jechem, takže on jakoby opravdu vyjádřil tu podporu i přímo, přímo, přímo nám, takže mluvili jsme spolu, takže přes něj bysme rádi získali přístup k dalším nám nakloněným obcím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a ty peníze?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Ty peníze, to, pokud, pokud na tom budeme ..., nebo kolik to bude práce, budeme vědět až, když budeme mít jistotu, že ty města do toho chtějí jít, já nedokážu teďka odhadnout počet těch měst, která s náma by do toho chtěly jít. Tam jde o to, že je potřeba hlavně, pokud bychom teda do toho šli opravdu ve velkém, tak je potřeba vytvořit ten nějaký jednotnější datový formát, to je jedna věc, druhá věc je dát městům jakési návody, jak v tom formátu, jak do toho formátu ta data publikovat a případně pro ně vytvořit i nějaký nástroj. Tak ty první dvě věci, které jsem říkal, ty můžeme zvládnout bez nějakého financování, to prostě nebude zas tak strašně složité, co jde o ten nástroj, já jsem myslel softwarový nástroj, který by jim právě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
... tu publikaci dat usnadnil, tak tam určitě budeme potřebovat nějaké finance, a to se snažíme pokrýt například z těch peněz z bruselských fondů, případně bychom rádi požádali i některou z grantových agentur v České republice. Ale jako problém, problém je, že každá ta grantová agentura nám dá odpověď v řádu nějakého ..., nejdříve za půl roku, bych tak řekl, kdy bychom mohli začít čerpat ty peníze a my do té doby už potřebujeme něco dělat, takže to pravděpodobně zatím bude bez nějakého financování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ještě dvě otázky, ta jedna je, jestli by pro vás nebylo možná nakonec jednodušší než přesvědčovat jednotlivé samosprávy, přesvědčit někoho ze zákonodárců, aby tu povinnost zveřejňovat to v tom daném formátu byla dána zákonem, nebo minimálně nějakou podzákonnou normou.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak já v tohle to zas tak úplně nevěřím, jednak za jak dlouho bude ten zákon prosazený, pokud by byl ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobrá poznámka.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
... a druhak, my právě chceme na to jít opravdu odspoda bez, bez nějakého, bez nějakého nařízení, opravdu si myslím, že teďka je nálada, aspoň v některých těch obcích a městech, ta data zveřejňovat opravdu trošku líp a nejsem přesvědčenej, že je potřeba nějakého zákonu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A potom ještě jedna otázka, a to je samotný koncept eGovernmentu, to znamená elektronizace nebo internetizace státní správy a samosprávy, to bude stát někde úplně vedle tohoto konceptu, protože celý ten koncept eGovernmentu je v podstatě financován a řízen státem, vy zatím, jak to vypadá, to necháváte stát na vlastních nohách někde úplně stranou, nebude se to dublovat s některými věcmi právě té elektronizace státní správy?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Nebude se to dublovat, tam jde o to, že ten koncept eGovernmentu jde ..., hlavně jeho cílem je elektronizace procesů státní správy, to znamená poskytnout úředníkům různé softwarové nástroje pro to, aby jim usnadnily ty procesy, které na úřadech probíhají a naším cílem ..., dá, dá se ..., naše, naše iniciativa tohle to bude vhodně doplňovat, protože může například říkat: "Ta data, které díky té elektronizaci vzniknou, dejte na web v podobě, kterou vám tady předkládáme." Budeme jim doporučovat, jak by ta data měli, měli na ten web dávat, ale nebudeme jim mluvit do toho, jaké informační systémy by měli používat, jaké procesy by měli elektronizovat a jak by je měli elektronizovat, to, do toho jim mluvit nebudeme, takže spíš to vidím jako vhodné doplňování se.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ještě jedna úplně poslední otázka, vy jste zmínil dvě varianty webové adresy, kdy si myslíte, že je reálný odhad, že by se na těch webových adresách dala najít první data?

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Tak první data, pokud se nám podaří ty rozhovory s těmi prvními vlaštovkami, s těmi prvními zastupitelstvy, tak si myslím, že během léta se nám podaří tam ta data od nich zveřejnit a v nějakých větších objemech moje představa je, že do konce roku, ale to je moje představa a teď záleží na tom, jakou budu mít přesvědčovací schopnost přesvědčit ostatní, aby to tam takhle bylo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak držím palce.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Děkuju.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Spoluautor aplikace na, řekněme, zprůhlednění informací ze státní správy a samosprávy a také kromě jiného na zprůhlednění celého systému veřejných zakázek Martin Nečaský z Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl hostem těchto Dvaceti minut, díky za váš čas a hezký večer.

Martin NEČASKÝ, spoluautor aplikace pro porovnávání veřejných zakázek, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy:
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnostNEWTON Media, s.r.o. <http://www.newtonmedia.cz/>Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu <http://www.radiozurnal.cz/audio>.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete své dotazy zasílat buď na adresu 20minut@rozhlas.cz, nebo použít facebookovou stránku pořadu. Na otázky v diskusním fóru bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio