Marie Součková odvolána v půlce běhu

15. duben 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je odvolaná ministryně zdravotnictví Marie Součková, místopředsedkyně ČSSD. Dobrý den. Jste smutná?

Host (Marie Součková): Nejsem.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak to, že ne?

Host (Marie Součková): Já si myslím, že člověk by si neměl zoufat, protože mnohdy něco zlého je k něčemu dobrého a možná brzy uvidíme.

Moderátor (Jan Pokorný): Co brzy uvidíme?

Host (Marie Součková): Uvidíme, jak se uchytím a že se třeba o mě bude slyšet daleko více než nyní.

Moderátor (Jan Pokorný): Naznačujete tím, že míříte třeba do Světové zdravotnické organizace, jak se objevují spekulace v novinách?

Host (Marie Součková): Já se nedomnívám, že zrovna Světová zdravotnická organizace, to je čestná funkce, velice čestná. Já si nesmírně vážím, že jsem měla být nominována jako viceprezidentka za evropský region v rámci světového zdravotnického zasedání, které se bude konat za pár týdnů v Ženevě, nicméně uvidíme, jestli tato nominace na novém postu udrží ještě i tuto pozici.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdybyste měla rozkrýt to, co jste naznačovala tím, že uvidíme a jak jsem to přečetl mezi řádky, že o vás ještě uslyšíme, co tím myslíte přesně?

Host (Marie Součková): Tak také jednou věcí je, že vlastně jsem místopředsedkyní strany ČSSD a již jednou jsem byla uvolněnou místopředsedkyní v Lidovém domě a uvidíme, jak politické grémium a předseda zváží tuto možnost, že vlastně bych mohla opět pracovat jako uvolněný místopředseda.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslíte v té stranické hierarchii i třeba na vyšší funkci, než je místopředsedkyně strany?

Host (Marie Součková): Ne, o vyšší funkci rozhoduje sjezd a já si myslím, že je předčasné o sjezdu mluvit. Ten je až za rok. Ale rozhodně si myslím, že pomoc Lidovému domu v tuto dobu, kdy se jde do mnoha voleb, určitě by byla od věci, aby politické grémium zvážilo.

Moderátor (Jan Pokorný): Čím byste mohla být platná České straně sociálně demokratické, když jste neuspěla ve volbách do Senátu, když se vám nepodařilo prosadit váš koncept reformy zdravotnictví a když jste byla premiérem Špidlou odvolána z funkce ministryně zdravotnictví?

Host (Marie Součková): Tak já bych neřekla, že třeba senátní volby jsou zrovna moje osobní prohra. Já jsem kandidovala v době, kdy probíhaly obrovské reformy, právě reforma veřejných financí a kdy Parlament se rozhodl bez projednání vládou projednávat stav situace ve zdravotnictví ještě s precedentním jednáním, že povolil účast hejtmanů, což není obvyklé z hlediska jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Navíc cítila jsem také, že, řekněme, podpora vrcholného orgánu, hlavně předsedy strany, v tu chvíli, kdy kandidatura byla tažena do největšího vrcholu, nebyla v tu chvíli možná z toho pohledu, že byl zaprvé v zahraničí a zadruhé byla jsem určena k reformě stabilizačních kroků, čili já jsem se musela rozhodnout, zda budu skutečně odvádět práci na volební kampani senátní a nebo zda budu reformovat zdravotnictví, a já jsem si vybrala a vybrala jsem si reformu zdravotnictví, protože jsem se vždy považovala a i v této chvíli považuji za člověka, který chtěl, aby člověk byl na prvním místě a aby pacientům se dostalo té nejlepší zdravotní péče, proto jsem osobní kariéru, kterou jsem mohla si vybudovat, odhodila stranou a šla jsem spíše v čele za práva pacientů.

Moderátor (Jan Pokorný): I v tom prosazování reformy zdravotnictví jste neměla úplně většinovou podporu vlastní strany. Jak byste ji chtěla získat tak, abyste mohla z toho stranického pohledu být platná, že se vracím k tomu, co jste tady naznačovala? Musela by se buď změnit ČSSD, když to řeknu jednoduše a nebo vy.

Host (Marie Součková): Tak já si myslím, že je to pojato trošičku odtažitě. Naopak moje reforma v rámci Sociální demokracie dostala jednoznačnou podporu Klubu seniorů, dostala podporu sociálně demokratických žen a dostala podporu i mnoha členů členské základny, protože jsem měla možnost s nimi komunikovat a o reformě hovořit, proto mi připadá velmi divné, že pan premiér, který celou dobu věděl, že tato podpora obrovská je a je i v souladu reforma nejenom s programovým prohlášením vlády, ale také i s programem Sociální demokracie, že se rozhodl k tomuto kroku.

Moderátor (Jan Pokorný): Odvolal vás v půlce vašeho zápasu, v půlce běhu, řekněme sportovní terminologií.

Host (Marie Součková): Od něho jako sportovce mi to připadá trošičku pod pás, protože sportovec má určitou výdrž a běží a zvláště on, který běhá dlouhé tratě, které jsou na výdrž, tak si myslím, že přepřahat v polovině běhu se nemá.

Moderátor (Jan Pokorný): Co ještě podle vašeho názoru mohlo být příčinou vašeho odvolání?

Host (Marie Součková): Tak domnívám se, že to mohly být dvě věci, jednak tlak některých poslanců ČSSD ohledně vráceného zákona prezidentem k DPH s tím, že mohli pana premiéra ovlivnit, že pokud nebudu odvolána, nebudou hlasovat pro tento zákon. A pak druhou věcí stále se domnívám, že je kauza Diag Human ještě žije. Byla jsem již konec konců ve finálním řešení a věřím, že nový pan ministr tuto kauzu nezastaví a neposune ji ke smírčímu jednání.

Moderátor (Jan Pokorný): Nehrozí tedy, že by stát musel něco platit?

Host (Marie Součková): V případě, že by došlo k tomuto smírčímu jednání, to znamená pokračování rozhodčího senátu a přesunutí kauzy jinam, nejsem si až tak jista, aby český stát na to nedoplatil. Já jsem udělala veškeré kroky a byla jsem před finálním řešením, že Český stát nepochybil a tudíž neměl by firmě Diag Human platit ani korunu.

Moderátor (Jan Pokorný): No a když si vezmeme ty neoficiální důvody, tak jeden významný sociální demokrat mi minulý týden řekl, že vaše odvolání je také motivováno chabými preferencemi ČSSD a že se musí voličům ukázat nějaká změna.

Host (Marie Součková): Tak pokud moje odvolání tyto preference zvedne, tak to se na to velmi ráda podívám, protože naopak já mám signály z veřejnosti, které znamenaly velikou podporu a naopak velmi hodnotily moji vytrvalost držení si názoru a právě boj za jejich práva, za informace a za to, aby také více neplatili do zdravotního systému, protože už nyní velmi přispívají.

Moderátor (Jan Pokorný): O čem svědčí to, že jedním z důvodů, které se uvádějí, vašeho odvolání, byl spor s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou?

Host (Marie Součková): Byl to skutečně střet s reformou veřejných financí, protože reforma veřejných financí nepovažovala za nutné navyšovat platby za státní pojištěnce, kdežto já jsem trvala na zákonném ošetření tak, aby stát se přihlásil ke skupině, která znamená 56 procent systému zdravotní péče, čerpá zhruba 80 procent a platby, které stát za ně vydává, se snižují na 22 procent. V roce 1992, kdy se začínalo, tak to bylo 29 procent a nyní při stejném objemu této skupiny jsme na 22 procentech a mělo by se to ještě snižovat, proto jsem požadovala, aby se dostálo ústavě i programovému prohlášení vlády tak, jak bylo odsouhlaseno Poslaneckou sněmovnou a to musím tady říci, že je to, pro mě bylo jako svaté, coby bible pro katolíky, že je nutné navýšit platby, a tady právě vznikl onen střet. Já jsem navrhovala, aby se vytvořilo, stejně jako u osob samostatně výdělečně činných, novelou zákona 592 fiktivní základ, od kterého se odvíjejí platby, protože dosud je to v podstatě takové nehezké dohadování v rámci vlády, kdy se navrhuje nařízení a kdy doslova a do písmene ministr je vystaven tlaku, zda mu kolegové zvednou či nezvednou ruku pro symbolické navýšení, a propočet, který jsme si nechali udělat modelově v rámci ekonomických možností a stability, ukázal zcela jednoznačně, že tento deficit právě je v této oblasti.

Moderátor (Jan Pokorný): Jozef Kubinyi je čtvrtým sociálním demokratem na funkci ministra zdravotnictví. Znamená to třeba i to, že sociálně demokratický koncept reformy zdravotnictví je nesprávný?

Host (Marie Součková): Já bych neřekla, že je nesprávný, spíše je třeba se podívat na to očima, odkud kam je možnost, kterou vám dává volební program a kterou vám dává potom také programové prohlášení vlády. Nicméně pokud se skutečně narazí takzvaně na dno a zjistíme, že státní pokladna je prázdná a má problémy s veřejnými penězi, pak je třeba přímo taková opatření, která dofinancují tyto deficity, a to znamená i přehodnotit někdy věci, které nejsou populární, ale jsou nutné. A já jsem měla tu odvahu, že jsem hovořila o reformě ne krátkodobé na volební období jedné vlády, ale dlouhodobou transformaci, změnu, protože nemůžete hovořit, že nastavíte nějakou reformu a ta bude jenom na 2 roky. To není reforma.

Moderátor (Jan Pokorný): Co by podle vás měl udělat tedy váš nástupce ve funkci za prvé a jak by to měl udělat, aby mu to ve vládě, ale i ve vaší straně prošlo?

Host (Marie Součková): Já bych nechtěla panu ministrovi radit, já si myslím, že on má svůj rozum a určitě poradci, které si vybere, tak budou znát přesně analýzy a pokud bude vycházet z analýz, které jsou v reformě popsány, tak nemůže dospět k rozdílným krokům. Jedinou cestou nebo respektive jsou dvě cesty, jednu, kterou jsem ukázala já v reformě, že stát se přihlásí ke svým pojištěncům a otevře systém na stránce výdajové do transparentnosti i sociální hospitalizace, a druhá cesta je potom, že celý systém se nastaví tak, že to zaplatí pacient.

Moderátor (Jan Pokorný): A tak jako tak se to zdravotnictví pro občana trochu zdraží?

Host (Marie Součková): Pro občana by se zdražilo v tom případě, když by on požadoval služby, které nejsou zdravotní péčí.

Moderátor (Jan Pokorný): To si myslíte, že má v úmyslu?

Host (Marie Součková): Já nevím, nemohu předjímat. Budu sledovat a možná, že i třeba ministr financí změkne a nějakým způsobem dosype. Bude stále látat díry, které ve zdravotnictví jsou a ty nejsou malé. Já jsem chtěla, aby se jednou provždy ucpaly a aby už peníze neprotékaly a naopak, aby ten, kdo platí, tak aby měl informace a věděl, co za ně dostává, zda kvalitu a nebo jenom kvantitu. Ale podstatné je, že jsem chtěla, aby si rozhodoval právě pacient, a on bude o tom, zda bude chtít věci, které nejsou zdravotní péčí, proto jsem navrhla zákony o zdravotnickém zařízení, o zdravotní péči, které by definovaly, co zdravotní péče je a co naopak zdravotní péčí není a o které si může pak rozhodnout pacient. Například zdravotní péčí určitě není pobyt na jednolůžkovém pokoji s faxem, s mobilem a s podobnými věcmi. To je už určitý technický nadstandard a buď ho chci, pak si ho připlatím, a nebo jestli ho nechci, tak stejně mohu být na jiném pokoji, kde třeba toto vybavení nebude a já tím pádem nebudu platit.

Moderátor (Jan Pokorný): Čím si myslíte, paní doktorko, že to je tak, že jste vaše myšlenky a vás koncept neprosadila? Bylo to nepochopením vládních kolegů, bylo to lobbistickými tlaky a dalšími možnými skutečnými i méně skutečnými aspekty, které vedly premiéra k tomuto kroku? Co za tím vidíte?

Host (Marie Součková): Podařilo se mi Poslaneckou sněmovnou provést zákon o veřejné zdravotní pojišťovně, zaměstnaneckých pojišťovnách, kde je 100procentní přerozdělení.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď jsem se vás, s dovolením, neptal na to, co se vám podařilo.

Host (Marie Součková): A to je právě ono, já jsem sáhla na peníze. Vždycky se říká, že kdo má peníze, má moc. Já nevím, jestli je to stále pravidlo, ale v posledních minutách mohu říci, že možná to je velmi důležité pravidlo. Když si uvědomíme, že soukromě právní subjekty vybírají zdravotní pojištění, které je de facto jakoby zdravotní daní. A oni s těmi penězi hospodaří a považují je za své, což není pravdou, protože oni hospodaří s penězi veřejného sektoru a měly by se chovat transparentně a měly by zcela jednoznačným způsobem se hlavně starat o své tak zvané klienty, pacienty, a dát jim plné informace, kdežto v tuto chvíli je to pouze boj o to, aby získaly peníze a nedávají dostatečnou informaci o kvalitě, o čekacích dobách, o lhůtách. Také si myslím, že odpovědnost pojišťoven je v tom, aby nasmlouvaly dostatečný počet zařízení a nikoliv nadbytečný. Domnívám se, že ten tlak byl z této strany tak velký, že pravděpodobnost konceptu, kdy já jsem hovořila, že by tvůrci sítě měly být jednak kraje a také i ministerstvo společnou rukou a nerozdílnou, protože odpovídají ze zákona za zdravotní péči, se pojišťovnám nelíbil. Uvidíme, jestli pan ministr změní a ponechá tvorbu sítě na pojišťovnách.

Moderátor (Jan Pokorný): A paní doktorko, vrátíte se k ortopedii?

Host (Marie Součková): Ortopedii velice miluji a vždy jsem vykonávala svoji profesi zcela s láskou a hlavně pro lidi a hlavně pro ty, kteří skutečně pomoc potřebovali. Myslím si, že určitě na ni nezapomenu, ale teď je to otázkou ne dnů nebo týdnů, protože znovu otevřít soukromou praxi netrvá den ze dne, ale je to opravdu úsilí dosti velké a víte dobře, že jsem se přestěhovala do Brna, čili bych musela svoji praxi zakládat v novém bydlišti.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byla odvolaná ministryně zdravotnictví Marie Součková, místopředsedkyně ČSSD. Děkuji za odpovědi. Na shledanou.

Host (Marie Součková): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byla odvolaná ministryně zdravotnictví Marie Součková. Čekáme vaše názory, dojmy, pocity, či připomínky, vyvolané předchozím rozhovorem. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kubíček, Prachatice. Já bych chtěl říct jenom jednu věc. Paní exministryně byla odvolaná více méně proto, že nesplnila nesplnitelný úkol, protože koncepce zdravotnictví tak, jak nám ji předkládá Sociální demokracie, je více méně nesplnitelná a mám takový dojem, že následný ministr skončí podobně stejným způsobem. Myslím, že by bylo třeba se poučit o názorech pana Macka a tak dále. Takže paní ministryni více méně lituji, ovšem do toho chomoutu si strčila tu hlavu sama. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, možná pro doplnění, pan Kubíček evidentně myslel Miroslava Macka, bývalého místopředsedu ODS, který byl svého času tajemníkem na ministerstvu zdravotnictví a sám předložil vlastní koncepci reformy zdravotnictví, která mu ovšem neprošla ani v jeho mateřské straně. Druhý telefonát. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, u telefonu Karel, Ústí nad Labem. Prosím vás, já mám jenom takovou zajímavou vsuvku. Je zajímavé, že paní ministryně otvírala u nás v Ústí nad Labem slavnostně nemocnici se vším, co k tomu patří, a teď na konci svého období pošle na nemocnici kontrolu, to by mě tedy zajímalo, co jí k tomu vedlo. To je všechno, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den. Tady Bém, Třebíčsko. Paní ministryně se stala obětí nekolegiality svých kolegů a stačilo tak málo, přepsat některé z jejich projevů v Parlamentu, v Kotli nebo u vás a přinutit ji, aby si to žvanění 3krát přečetla a sama by přišla k rozumu. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den, tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví.

Názor posluchače: Dobrý den, posluchač z Vysočiny. Moje jméno je Veleba. Já bych to tak ostře neformuloval jako ten předřečník, ale chtěl jsem říct něco podobného. Její problém je a nejenom její, on je to problém i premiéra, že zkrátka a dobře málo naslouchají té druhé straně a že se naučí nebo mají pár takových věcí, které neustále do nekonečně omílají, a zkrátka nejsou schopni věcně argumentovat a věcně vést dialog. Pokud je pravda, že paní ministryně otevírala slavnostně nemocnici a pak na ni pošle kontrolu, tak by to něco charakterizovalo i o jejím charakteru, ale to je těžko říct. Všechno, díky.

Moderátor (Jan Pokorný): Další, prosím.

Názor posluchače: Josef Svítil, Dolní Dudavice. Podle mého názoru těžko si pro financování zdravotnictví byly dány už přijetím nesmyslných zákonů v oddělení zdravotního pojištění od pojištění nemocenského. Pokud vím, tak v nemocenském pojištění za první republiky patřilo Československo k evropské veliké špičce. Další takovou chybou byl vznik velkého počtu pojišťoven, peníze určené na zdravotnictví projídají na svou činnost pojišťovny. Navíc došlo k porušení solidarity, když jsou vytvořeny pojišťovny v oboru, kde lidi mají vysoký příjmy. Za léta nebyl nikdo schopen předložit koncepci zdravotnictví, specifikovat co bude hrazeno, co nebude hrazeno z pojistného, stanovit síť nemocnic a tak dále. Já si myslím, že jde o politický problém a že naši politici mají jiné zájmy než řešit takovéhle zásadní věci.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Na slyšenou. Dobrý den přejeme dalšímu posluchači.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Petr z Jirkova. Měl bych takový dotaz nebo spíš připomínku. Myslím si, že problém zdravotnictví není ani tak otázka ministra jako loby veškerých zdravotníků v našem státě. Myslím si, že je to jediná skupina v tomto státě, která vlastně ještě nepoznala změny, které tady probíhaly po patnácti letech. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Martin z Prahy. Já jsem chtěl jenom říct, že o můj hlas se tedy preference Sociální demokracie po odvolání paní ministryně nezvýší. Jak jsem tak dneska paní ministryni poslouchal, tak takovéhle členy Sociální demokracii přeji. Díky, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Názor posluchače: Tady Krejčová. Já bych chtěla říct o všem, co říkala paní ministryně, že ve všem má pravdu, a je to velká ztráta a škoda pro zdravotnictví, protože měla dostat bývala čas, aby v klidu tu reformu dodělala. Mohla ještě diskutovat s různými odborníky a veřejnost opravdu tuhletu ztrátu registruje a opravdu je to věc, jak říkal ten jeden posluchač, je to loby ze strany lékařů. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dnešní vydání pořadu O kom se mluví končí. Hostem byla odvolaná ministryně zdravotnictví Marie Součková, místopředsedkyně ČSSD.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu