Marcela Adamusová, zástupkyně Fóra 50 %

Ve vedení vaší firmy či politické strany je málo žen, neplníte kvóty, může vám hrozit rozpuštění nebo zrušení, i tak by mohl v extrémním případě vypadat diktát kvót, které by vynucovaly zastoupení určitého procenta žen ve vedoucích nebo společensky a politicky významných funkcích. Má smysl o něco takového usilovat v České republice? Skutečně by to ženám pomohlo nebo spíš celospolečensky ublížilo? A jak to funguje jinde ve světě? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijala Marcela Adamusová, zástupkyně Fóra 50 %, které vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Vítejte u nás.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Dobrý večer.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak vy nepůsobíte jako žena, která by měla problém se sebeprosazením. Co vás přivedlo k práci v Fóru 50 %?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak mně především to, že jsem tady studovala obor genderová studia, která se zabývá právě postavení žen a mužů ve společnosti, takže už to spíš bylo předtím, co mě přivedlo k tomu studovat právě genderová studia. Určitě to, že vidím kolem sebe, že ještě stále se nedá mluvit o tom, že by ženy a muži měli ve společnosti stejné nebo rovné postavení. Existuje celá řada oblastí, ať už se budeme bavit o postavení na trhu práce, kde ženy dostávají nižší platy než muži, jsou právě méně zastoupeny ve vedoucích pozicích, můžeme se bavit o dalších tématech jako je násilí na ženách, domácí násilí a tak dále, takže moje motivace byla v podstatě, no, možná nějaká snaha o spravedlivější společnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vlastní negativní zkušenost v tom nevězí?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Pokud se budeme bavit o nějakých pracovních zkušenostech, tak já naštěstí mám pracovní zkušenosti dobré, možná právě proto, že pracuji ve Fóru 50 %, které samo tedy se snaží prosazovat to v rámci svojí organizace to, co prosazujeme i navenek, to znamená, že třeba například jsou u nás podporovány flexibilní úvazky, což mi například umožnilo to, že jsem mohla vlastně dopsat svoji diplomovou práci už v době, kdy jsem pracovala ve Fóru 50 %.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Fórum tvrdí, že nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních politického života ovlivňuje kvalitu demokracie a má dopad na vlastní fungování české společnosti. To je dojem nebo fakty a výzkumy podložený závěr?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Na jednu stranu náš hlavní argument je tedy argument spravedlnosti. Pokud máme ve společnosti více než 50 % žen, pak by bylo také spravedlivé, aby se podílely 50 %, nebo zhruba těmi 50 % i o rozhodování o tom, co se v naší zemi bude dít. Zároveň určitě každý ví ze své osobní zkušenosti, že ženy a muži mají jinou životní zkušenost, dá se tedy předpokládat, že pokud bude více žen vlastně v politice, pak i se začne měnit ta politika, to znamená, že začne být kladen důraz například na jiná témata, řešily by se například věci jako už ty zmiňované flexibilní úvazky a tak dále.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy jste to vzala od politiky, protože teď aktuálně jste se opřela do kampaně právě za kvóty pro zastoupení žen v politice, těch byste tam rádi viděli minimálně 30 %.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
No, je to tak, těch 30 % má svůj význam, 30 % je takzvaná kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby vlastně určitá většina se začla přizpůsobovat té menšině. Tou menšinou ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdo tu hranici určil?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tohle, na tohle v podstatě přišly výzkumy sociologické i psychologie s tímto termínem pracuje, neplatí to tedy jenom o ženách a mužích, ale v podstatě o jakékoliv většině a menšině. Kdybychom to řekli trošku lidověji, takové heslo argentinského ženského hnutí zní, že pokud je žen v politice málo, mění politika ženy, a pokud jich je dostatek, mění ženy politiku.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Teď si ale řekněme, vaše Fórum má na svých stránkách statistiku, která hovoří o tom, jaké je procentuální zastoupení žen nejen u nás, ale i třeba v Evropském parlamentu nebo v regionech, skutečně k těm 30 % to prakticky nedosahuje nikde, ale není to náhodou tím, že ženy zkrátka nemají chuť svou kariéru trávit něčím takovým jako je česká politická scéna?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
My si to určitě nemyslíme. Když se podíváme například na úroveň členských základen politických stran, tak tam je žen 30 až 50 %, některé strany mají dokonce více žen než mužů, například KDUČSL má tuším 53 % žen, to znamená, že ten problém nastává někde jinde, nastává v podstatě při nominacích na kandidátní listiny, kde žen v průměru je necelých 30 %, ale největší problém je, že jsou umisťovány na nevolitelná místa kandidátních listin.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A není to spíš osobností toho konkrétního politika či političky?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak pokud by záleželo jenom vlastně na té osobnosti, samozřejmě určitě na prvním místě musí být tedy kvalita toho kandidáta nebo kandidátky, ale my tvrdíme to, že těch kandidátek je dostatek. Ženy v podstatě narážejí na určité strukturální překážky, které muži tolik řešit nemusí, ať už se jedná právě o slaďování rodinného a pracovního života, v tomto případě ten politický život můžeme nazvat ještě takovou třetí směnou, zároveň jde třeba i o to, že mezi muži velmi dobře fungují takové ty neformální sítě, kdy se sejdou, já nevím, v hospodě u piva nebo na golfu, na tenise, v sauně a z těchto sítí jsou v podstatě ženy vyloučeny, velmi často právě o místech na kandidátních listinách se vyjednává v těchto neformálních sítích a ženy jaksi nemají šanci do tohoto vyjednávání zasáhnout.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na to máte nějaké přímo důkazy nebo zkušenosti vašich žen třeba z Fóra 50 %?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Na to máme zkušenosti političek, s kterými pracujeme. Velmi otevřeně o tomto hovořila například Petra Buzková, bývalá ministryně školství, která uváděla přímo ten konkrétní příklad, který jsem uvedla s tou saunou, že skutečně některá jednání sauny probíhala, teda pardon, některá jednání vlády probíhala v sauně. Ona tady ještě statečně se přihlásila, že teda fajn, že tam půjde s pány ministry taky, ale bylo jí vyloženě řečeno, že prostě nepůjde.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A teď mi řekněte, proč si myslíte, že kvóty jsou něco, co by tenhle ten neformální politický život mohlo napravit?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak, když to řeknu úplně natvrdo, protože by nebyla jiná cesta, protože by bylo nutné dát tedy šanci i ženám.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A nemáte pocit, že politické strany se třeba teď v předvolebním období o tohle to snaží tak jako tak, že zkrátka se snaží voličům tak nějak podbízet díky tomu, že mají samozřejmě zájem i o hlasy žen a že vědí, že ženy chtějí být ženy v politice?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak jedna věc je, že ženy často fungují jako takové ty hezké tváře, které se ukáží v kampani a reálně potom už se do funkcí nedostanou. Když si vzpomeneme, jak například probíhalo sestavování vlády, která byla původně sestavena čistě z mužů, přitom vlastně v těch kampaních předvolebních se to tedy ženskými tvářemi jen hemžilo.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, ano, ale tam také jde trošičku o odbornost, tady už se bavíme o vládě a nevím, jestli si vzpomínáte třeba, jakým dojmem působila Vlasta Parkanová na ministerstvu obrany a jak to dopadlo.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Já si vzpomínám třeba na pana ministra Kocourka nebo na pana ministra Drobila, u kterých bych o té kvalifikaci tedy taky docela silně pochybovala, obzvlášť na těch postech, na které nakonec byli nominováni, přičemž původně tuším, že pan Kocourek se stal ministrem průmyslu a obchodu a přitom byl stínovým ministrem financí a tak dále. Takže ono bohužel jenom ta odbornost nerozhoduje. Když už jsme u té odbornosti, tak v České republice máme v současnosti více vysokoškolaček než vysokoškoláků, každý rok mezi absolventy a absolventkami vysokých škol je čím dál tím více žen. Minulý rok to bylo 56 % žen, takže ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A přesto tyhle ty ženy nejsou postupně kariérou tolik do vedoucích funkcí a já se znovu ptám, není to spíš jejich rozhodnutí, není to jejich přesvědčení, že než drát za každou cenu do čelné pozice, je na světě mnoho podstatnějších věcí, třeba rodina a třeba spokojený život?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Určitě částečně taky myslím si, že úplně stejně se rozhoduje také většina českých mužů koneckonců. Myslím si, že hodně lidí má takový ten názor, že politika je špína a že si tím přesně nebudou špinit ruce a přesně, že mají důležitější věci na starost, na druhou stranu, pokud budeme všichni uvažovat takhle, tak se naše společnost moc daleko nedostane.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, ale víte co, když byste teoreticky dokázali nastavit kvóty, jestli je vůbec bude mít chuť naplňovat?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Já věřím tomu, že ano, jak už jsem zmiňovala ten údaj 30 až 50 % žen v těch, pardon v politických stranách prostě je. Takže jde spíše o to jim dát šanci. Když bych měla ještě uvést další příklad z praxe, tak například ve statutárním městě Opava, když v loňských, tedy pardon, v roce 2009 byly komunální volby, existuje tam strana takzvaná SOS pro Opavu, která má leadryni a ta se záměrně snažila sestavit vlastně kandidátní listinu zipovým způsobem, to znamená žena, muž, žena, muž. Opravdu se jí to povedlo, naplnila vlastně všech 45 míst kandidátky tak, že nakonec vlastně měla 23 žen, 22 mužů, díky tomu se vlastně do zastupitelstva dostalo 9 žen, což byl naprostý rekord v Opavě a je to poznat i na té politice, která se začíná více orientovat například na různá sociální témata, podporu školek a tak dále, takže, co jsem hlavně chtěla říct, je to, že je potřeba dát ženám šanci. A potom, když se chce, tak už se ty ženy najdou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O tom, zda je Česká republika vhodnou zemí pro zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedoucích pozicích, diskutujeme s Marcelou Adamusovou z Fóra 50 %, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Evropská unie zvažuje zavést povinnost 30% podílu žen v řídících orgánech, více než polovina Čechů ale s tím zavedením kvót nesouhlasí, což vyplynulo z červnové studie společnosti KPMG, jejíž součástí byl i výzkum veřejného mínění agentury Ipsos. Se 30% kvótou souhlasilo jen 19 % dotázaných a co se týká odpovědí výhradně žen, tak tam by kvóty uvítalo jen 23 % dotázaných žen. Minimálně z této statistiky to vypadá, že bojujete za něco, po čem česká společnost prakticky netouží.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak za prvé bych uvedla to, že s těmi výzkumy veřejného mínění je to vždycky trošku těžké. Já vám tady zas můžu uvést ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak to říkají všichni politici také, když jim ty průzkumy zrovna nehrají do karet, ale přece jenom je to nějaký názor souboru lidí, berme ho v potaz.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Ano, říkám, já vám ráda budu argumentovat jiným výzkumem, který naopak došel k tomu, byl to výzkum Centra veřejného mínění, který naopak došel k tomu, že kvóty, pokud se budeme bavit o kvótách v politice, podporuje 57 % české populace, takže na jednu stranu ty výzkumy se různí. Druhá věc, určitě je pravda, že kvóty jsou takové kontroverzní téma, obzvlášť v české společnosti si neseme takový pozůstatek z minulosti, že vlastně jakékoliv regulace jsou odmítány jako něco nepřirozeného a umělého.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Teď jste to sama řekla, jak se bude cítit žena v pozici, kdyby se na ní dostala díky kvótám? Jak se jí tam asi bude pracovat? Jak bude vnímána kolegyněmi i kolegy?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak já určitě nejsem věštkyně, abych toto mohla nějakým způsobem říct.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, tak, když víte, co prosazujete, tak musíte taky počítat s těmi následky toho, že vy tedy vytvoříte dejme tomu pracovní místo pro ženu ve vedoucí pozici, ale ona tam bude s tím stigmatem kvótařky.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Samozřejmě takové stigma může existovat, nicméně to, že se zavedou kvóty, neznamená, že se naprosto odhlídne od nějakých schopností vlastně minulé kariéry a tak dále. Samozřejmě ty schopnosti a kvalifikace musí být na prvním místě. Bohužel co my tvrdíme, je to, že momentálně to tak není a že ten problém je v tom, že ženy naráží na překážky, na které muži nenaráží, právě proto jsou kvóty ospravedlnitelné, jako určitý nástroj, jak tedy vyrovnat tu startovní čáru, když to řeknu takto.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dokonce samotné české manažerky nepovažují tu debatu v Evropské unii o kvótách za nejšťastnější. Já odcituju třeba to, že manažer webu Hospodářských novin Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZu, cituji: "Podle mne pouze paušální zavádění kvót bez dalších podpůrných opatření je nešťastné řešení." Podniky by se podle ní měly v první řadě zaměřit na srovnání platové úrovně mužů a žen na stejných pozicích a podporovat ženy jiným způsobem, zavést například pružnou pracovní dobu, práci z domova, částečné úvazky, firemní jesle a školky, konec citátu. Jak na vás působí tenhle názor?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Já naprosto souhlasím s tím, že není možné spoléhat pouze na kvóty a že je naprosto nutné, aby byly doprovázeny tady i těmi dalšími podprůměrnými opatřeními. Já bych k těm podpůrným opatřením dodala třeba i podporu mentoringu, případně vlastně flexibilní úvazky již zazněly, nicméně na druhou stranu existuje i řada žen, které se ztotožňují prostě s tím, že bez kvót to nepůjde. My například dneska jsme měli tiskovou konferenci, které se účastnila ředitelka Britské obchodní komory a ta naopak také je to žena, manažerka a ta naopak kvóty plně podporuje, protože ještě bych ráda doplnila, ona je také mnohem větší pravděpodobnost, že tyto opatření jako jsou flexibilní úvazky, jako je mentoring, budou podporovány právě ve chvíli, kdy těch žen ve vedení bude více.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na náš Facebook přišlo několik komentářů. Z těch, které se dají odcitovat, aniž bych použila neslušné slovo, odcituju třeba pana Vladimíra Pikoru: "Nejde o nějakou českou připravenost, když je to přece nesmysl sám o sobě." Víte, ani třeba Dana Jurasková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze není přesvědčena o tom, že by se schopné ženy nedokázaly prosadit i bez kvót a takové hlasy znějí od žen ve vedoucích funkcích velice často. Není to třeba i tím, že ty ženy, které se dostaly do vedoucích funkcí vlastními schopnostmi, by se teď cítily jaksi méněcennější nebo to jejich úsilí by to snížilo, kdyby se k nim mělo přiřadit několik dalších žen díky kvótám?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Zase jsme u toho samého, podle mě to, že se zavedou kvóty neznamená, že se do vedení dostanou ženy, které nejsou schopné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, ale kdyby kvóty fungovaly tímto způsobem, říkám to označení kvótařky, celé by to možná, nemyslíte vůbec, že by to poškodilo reputaci žen v zaměstnáních, to jsou ty, co potřebují kvóty, aby se dostaly na vedoucí funkce?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Já si to nemyslím, já si myslím naopak, že právě kvóty pomohou tomu, že ženy se více uplatní ve vedení a naopak budou mít šanci prokázat, že jsou stejně schopné jako muži a opět, vy jste opět zmínila konkrétní osobnost, tak já opět také zmíním konkrétní osobnost, která naopak má ten názor opačný. My vytváříme takzvanou koalici na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a například nám ji podpořily osobnosti Eliška Wagnerová, vlastně bývalá ústavní soudkyně, nebo režisérka Olga Sommerová, je mezi nimi i podnikatel Radim Jančura a celá řada dalších osobností, takže samozřejmě ty názory jsou různé ale nedá se určitě říct, že vlastně lidé nebo všichni manažerky, manažeři jsou proti kvótám.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jak to funguje jinde ve světě? Vy uvádíte jako příklad Norsko. Tam se tedy kvótami dokázali prosadit a dokonce i pod těmi sankcemi, které já jsem zmiňovala v úvodu, když firmy nebo politické strany opakovaně neplní kvóty, tak hrozí sankce. Je to ta verze, kterou bychom my měli převzít takhle tvrdá?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak myslím si, že u nás takto tvrdá kvóta nikdy neprojde. Norsko je v tomto ohledu určitým průkopníkem. To, že to funguje, je vidět celkem jasně na těch číslech, zatímco v České republice vlastně v představenstvech největších firem zasedá 7 % žen, v Norsku je to 35 % žen, takže ten efekt je tam rozhodně vidět. Skandinávie je takový klasický případ, ale ke kvótám vlastně přistoupily i jiné země, například ve Francii, kde byly kvóty zavedeny tuším před 2 lety, stouplo zastoupení žen v představenstvech za jeden rok o 25 %.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A teď ruku na srdce, jakou si dáváte šanci, že ta vaše snaha najde vůbec nějakou odezvu na české politické scéně, že vám s tím prosazením kvót někdo pomůže, že to někdo skutečně navrhne?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak vlastně v současné době už i existuje politická strana, která kvóty zavedené má, je to Strana zelených, která pro sestavování kandidátních listin má závazné pravidlo, že v každé trojici musí být alespoň jedna žena. Nepovinné doporučení ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já jsem se teď bavila o realitě politických stran, které momentálně jsou zastoupeny ve vrcholné politice.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Ano, tak dobře, tak, pokud bych se měla vrátit k té naší koalici, tak tu nám například podpořil Jiří Dienstbier, což je vlastně senátor za ČSSD. Pokud víme ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A od něj máte nějaký příslib, že by se pokusil zpracovat nějaký návrh na kvóty?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Víme, že kvóty podporuje, takže rozhodně, zase teďka by to bylo věštění z křišťálové koule, ale samozřejmě ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak možná u toho bych totiž začala, kdybych zkoušela prosadit nějaké opatření na české politické scéně, tak bych se asi pokusila dosáhnout toho, aby to někdo z politiků navrhl.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Ano, tak samozřejmě to je jedna z hlavních činností naší organizace, v podstatě je to lobbing v politických stranách. Prosazujeme jednak jak kvóty, tak i ta jiná opatření, protože je jasné, že některé politické strany už z principu kvóty podporovat nebudou. Samozřejmě nečekáme, že ODS nebo TOP 09 dobrovolně přijmou kvóty, nicméně tyto strany můžou přistoupit k takovým opatřením, které jim vyhovují, jako je například ta podpora mentoringu nebo zakládání ženských frakcí a tak dále, takže na této úrovni neustále probíhají jednání jak s Fórem 50 % nebo Za českou ženskou lobby, jejíž jsme členskou organizací. Takže samozřejmě to, co jste říkala, je samozřejmě pravda, určitě jinak to nepůjde.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Víte, co by mě zajímalo, u vás ve firmě pracují samé ženy, myslím tedy Fórum 50 %, jak by se vám líbilo, kdyby vám teď někdo řekl přijměte 30 % mužů?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Tak bychom se samozřejmě snažily přijmout muže, což se snažíme tak jako tak.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A nedaří se? Muži u vás nechtějí pracovat? Muži vám s tím nechtějí pomáhat?

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Máme své dobrovolníky, máme stážisty, máme svého IT, nicméně je pravda, že muži se na takovéhle pozice hlásí míň už proto, že máme nálepku toho ženského tématu, ačkoliv my jsme přesvědčené, že vlastně vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech je vlastně prospěšné pro celou společnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Marcela Adamusová z Fóra 50 % byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Marcela ADAMUSOVÁ, zástupkyně Fóra 50 %:
Děkuji. Na shledanou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio