Luděk Niedermayer ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Mají trvalé kvóty pro uprchlíky nějaký smysl? Co zmůže Česká republika jejich odmítáním? A daří se naplňovat podmínky dohody mezi Evropskou unií a Tureckem? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ekonom Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09. Vítejte, dobrý den.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Aktuálně tedy do Bruselu směřuje ministr vnitra Milan Chovanec s mandátem od české vlády, aby nadále odmítal kvóty, směřuje na schůzku ministrů vnitra a spravedlnosti. Jak tedy vnímáte ten mandát, s nímž míří na to zasedání? Já jen připomínám, že se ptáme v předstihu, protože rozhovor předtáčíme z časových důvodů.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Já nevím, co v tom mandátu je. Já mám pocit, že ministři vnitra budou mít první diskusi nad komisním návrhem. Znovu je potřeba připomenout komise navrhuje, nikoliv komise rozhoduje, budou rozhodovat ministři. Pokud jsem se díval, tak třeba ten návrh, který se týká změny toho systému, jak vlastně zacházet logisticky s těmi azylanty, má víc než 100 stránek a ten nouzový mechanismus na přerozdělování azylantů je jeho, podle mého názoru, ne úplně klíčovou součástí. Čili já doufám, že pan ministr tam jede vybavený poněkud širším mandátem a bude vyjednávat. A zároveň bude brát v úvahu to, že na ten problém s migrací se asi nemůžeme dívat pouze z pozice těch zemí, které jsou uvnitř Unie, a které ještě za určitých okolností nejsou vůbec tou migrační krizí dotknuty a musíme se na to dívat i z pohledu Itálie, Řecka, potenciálně třeba Polska, Slovenska v případě příchodu azylantů z Ukrajiny, a musíme najít nějaké společné řešení. A cílem je, aby ministři našli vybalancované řešení, které bude přijatelné jak pro ty země uvnitř Unie, tak pro ty, které jsou opravdu velmi zatížené.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To vybalancované řešení vy spatřujete právě v návrhu Evropské komise?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Myslím si, že úplně nejdůležitější ze všeho je zároveň samozřejmě dostát našim určitým povinnostem, které vycházejí z toho, že ve světě je opravdu neobvykle špatná situace, která desítky milionů lidí vyhnala ze svého domova, ale zároveň určitě Evropa není schopna vyřešit celý tento problém, takže musíme najít nějakej férovej podíl Evropanů na řešení tohoto, tohoto problému. A z tohoto hlediska je klíčové jednak, abychom pomáhali mimo naši, mimo teritorium Evropy, což naše vláda, myslím si, minimálně politicky akceptuje, ale abychom omezili příliv těch žadatelů o azyl, zejména těch žadatelů o azyl, kteří ten azyl nedostanou. Čili myslím si, že první věc je dosáhnout toho, abychom se z toho loňského čísla, který byl přes milion, dostali na čísla podstatně nižší. Předtím, když přicházel do Evropy těch azylantů v řádu 300, 400 tisíc, tak země si s tím byly schopny poradit, a tudíž Evropa jako celek a až poté, co se podaří snížit zásadně ten počet těch příchozích azylantů, tak se musíme bavit o tom, jak jaksi férově řešit ten problém, když z nějakého důvodu těch azylantů přibude, což může být způsobeno nějakou humanitární krizí na nějaké straně Evropy, třeba také na Ukrajině, což by se nás samozřejmě dotklo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týká právě těch možných řešení, není důležitější než kvóty to, co tedy také stále opakuje česká vláda, to znamená, zvýšit ochranu vnějších hranic, zvýšit efektivnost hotspotů?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Ne, na tom je naprostá shoda. Myslím si, že to chtějí všichni. Zároveň ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč se to nedaří?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
No, nedaří se to ze dvou důvodů bych řekl. V tom minulém roce se jasně ukázalo, že pod tou efektivitou hotspotů totiž si některé země představují, že budou od toho problému izolováni. A v okamžiku, kdyby pod tím, pod tou zvýšenou efektivitou hotspotů bylo míněno to, že o stovky tisíc příchozích se má postarat Řecko a Itálie, tak to se těm zemím samozřejmě nelíbí a jejich reakce byla, že na tu neochotu jaksi ten problém sdílet, reagovaly tím, že tu svoji práci nedělaly dobře a ty migranty posílali dále, dále do Evropy. Čili oni se bránili té určité neférovosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak třeba Česká republika může ovlivnit fungování hotspotů v Řecku?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Tím, že podpoří nějaké vyvážené a podmíněné řešení, to znamená, zvýší tlak na ty země, které, které ty hotspoty mají, a které jsou těmi prvními vstupními body, ale zároveň tím, že řekne těm zemím, že je v tom nenechá. A tady bych chtěl ještě pokračovat, co je ten druhý problém, který v Čechách podle mě vůbec nechápeme. Že obrana hranice, která je na moři, je něco úplně jiného než obrana pozemské hranice. Na té pozemské hranici vy můžete postavit dostatečně vysokou a dostatečně pevnou zeď, obrazně řečeno, a to znamená držet ty, kteří se chtějí dovnitř dostat na té druhé straně, i když třeba v případě Maďarska vidíme, že to není tak úplně jednoduché. Na tom moři je situace úplně jiná. Jakmile tam lidi na těch člunech jsou a my samozřejmě musíme respektovat výsostné vody, tak před Evropany stojí podle mě absurdní otázka, jestli ty lidi necháme utopit, abychom je nemuseli z té vody vytáhnout, a když je z té vody vytáhneme, tak je musíme vzít na naše území. A to samozřejmě pro, já doufám, všechny Evropany je absolutně nepřijatelná vize, že pod dohledem našich lodí se ti lidi budou v tom Středozemím moři topit, čili ta ochrana té námořní hranice je úplně jiný, zásadně větší problém než ochrana té pozemské hranice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Snad nesporně, to tedy takto dochází i politikům nejen českým, ale i evropským. Ale řekněte mi, jak tedy si představit možná ten aktuální návrh Evropské komise na to trvalé přerozdělování běženců. V jakých, za jakých okolností by se uprchlíci dostali třeba takto přerozděleni k nám?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Tak především já mám pocit, že komise nenavrhuje trvalý systém ve smyslu, že neustále se budou ti příchozí azylanti přerozdělovat. Ona navrhuje, že v případě, když některá země bude nadměrně zatížena, tak ty ostatní ji tím přerozdělováním začnou pomáhat, což mimochodem něco velmi podobného, i když v obecnější rovině, už dnes v platných evropských pravidlech je, a podle toho koneckonců v loňském roce komise, komise postupovala. Ale jak říkám, myslím si, že alfa a omega úspěšnosti tohoto návrhu je, že počet těch migrantů se sníží tak, aby tento nouzový mechanismus, je tam nouzový mechanismus, prostě nemusel být spouštěný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nenastoupil. Dobrá. Ale řekněte mi, co to je to nadměrné zatížení, je to tam nějak v tom návrhu ošetřeno, kdy už je to, řekněme, krize taková, že budeme muset přistoupit k tomu dalšímu přerozdělení uprchlíků?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
No, kdyby se posluchači chtěli podívat na stránky Evropské komise, tak nejenom, že v tom návrhu to je, ale je tam infografika, ale znovu platí, je to návrh, čili na těch konkrétních parametrech by se měli dohodnout ministři vnitra. Měli by najít kompromis přijatelný pro obě strany. Nyní v zásadě to vychází, pokud mluvím jenom o tom mechanismu ze dvou hlavních parametrů - počet obyvatel a bohatství země, měřeno hrubým domácím produktem, ale nepochybně z různých zemí budou přicházet různé jiné návrhy, jak, jak si ten mechanismus přesně nastavit, některé země argumentují například hustotou populací, jiné argumentují tím, kolik nyní doposud již azylantů v posledních letech přijaly a tak dále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili je vlastně otázka, co z toho návrhu ještě zbydu.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
No samozřejmě. To, co my v Čechách nechápeme, a často se to dostává i do médií, kde zní, že Brusel, to znamená Evropská komise rozhodla. Evropská komise nemá co rozhodovat. Rozhodnou samozřejmě ministři zemí a rozhodnou podle pravidel, které si země nastavily a v tomto případě to pravidlo je většinové, v některém případě prostě rozhodují pouze ministři vnitra většinou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak samozřejmě je, promiňte, otázka, jestli by Česká republika nebyla v takovém případě opět přehlasována?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
To by se samozřejmě mohlo stát a v tomto případě u řady, ne-li u celého tohoto návrhu navíc bude spolurozhodovat Evropský parlament. Protože některá rozhodnutí v parlamentu podléhají, v Evropské unii podléhají pouze rozhodnutí ministrů zemí, ale většina spolurozhodování ministrů zemí a parlamentu s tím, že ty malé země jsou chráněné systémem dvojí většiny, to znamená, ten návrh nemůže podpořit jenom nějaká ekonomická váha počtu obyvatel, ale zároveň určitý počet zemí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně v případě, že by Česko bylo přehlasováno v tom dalším navyšování případném kvót a přijímání uprchlíků, tak už premiér Sobotka avizoval, že může být ve hře i ta žaloba u Evropského soudního dvora. Jak vlastně tu možnost, že Česká republika se přidá po bok Slovenska, Maďarska a bude žalovat Evropskou komisi, vnímáte?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Tak mě by zajímalo, jaké by bylo to právní zdůvodnění, ale to je věc pro právníky. Ale já považuju za absolutně nešťastné v okamžiku, když se objeví první návrh z Evropské komise, který vstupuje do jednání mezi členskými zeměmi, že my se stavíme do pozice, že ho odmítneme a že navíc prohrajeme a budeme v té menšině. Podle mého názoru by naším cílem mělo být vyjednat takový kompromis, takové definitivní znění toho rozhodnutí, protože není pochyb o tom, že by země měly přijmout nějaké rozhodnutí. Ten dnešní systém je neudržitelný, který pro nás prostě bude přijatelný a poté bychom ho měli nejenom respektovat jaksi útrpně, ale měli bychom být schopni vysvětlit našim občanům a voličům, proč jsme ho přijali a proč je v našem zájmu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte pocit, že Česká republika má dostatečnou sílu, dostatečnou pozici na to, aby se opravdu tyto věci dokázala v rámci Evropské unie vyjednat?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
To záleží, co to bude samozřejmě. Pokud ta naše pozice bude věcně taková, že ty ostatní země kromě třeba Polska, Maďarska, Slovenska s ní nebudou souhlasit, a navíc v této pozici...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Litvy a Rumunska.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
...budeme velmi silně takzvaně zakopáni, to znamená, nebudeme schopni ustoupit ani o píď, tak samozřejmě tu, tu, řekněme, blokační menšinu nezískáme, ale zatím bohužel ta česká pozice jakýkoliv návrh se objeví, tak se proti němu stavíme. Stavili jsme se dokonce i proti poskytování peněz na podporu běženců, kteří jsou v Turecku. Máme problém s bezvízovým stykem s Tureckem. Máme problém s kvótami v rámci toho nouzového mechanismu a nesouhlasíme ani s náhradním finančním plněním v případě, kdybychom ty běžence nepřijali. Pokud tohle by byla opravdu vyjednávací pozice vlády, tak se obávám, že tu menšinu dohromady nedáme. A v případě, že tu menšinu vyrobíme a zablokujeme tenhle návrh, tak to podle mě bude mít důsledky do toho, jak v Evropě bude vnímána solidarita, protože ta solidarita v Evropské unii je přítomná ve všech rozhodnutích a oddělit solidaritu jednoho rozhodování od jiné solidarity, je prostě pro ty ostatní země něco nepochopitelného. Nechci říct nejenom nepřijatelné, ale ani nepochopitelné, že mezi to stavíme jakousi zeď.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V tomto ohledu vnímáte nějak poškozenou reputaci České republiky, řekněme, v rámci Evropské unie?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Já myslím, že ta Evropská unie se změnila tím směrem, že řada zemí zastává velmi silná stanoviska, snaží se protlačit své krátkodobé zájmy, i když ty zájmy nejsou úplně často dobře zdůvodněné. V tom nejsme určitě výjimka. A myslím si, že teďka naše vláda a ministři jsou na začátku toho jednání a vůbec bych si netroufl předjímat, že na konci bude nějaký problém, ve kterém my budeme figurovat jako ten troublemaker a bude to mít nějaké důsledky. Já doufám, že ne, já doufám, že se budeme podílet na zformování dobrého společného řešení, protože pokud k tomu nedojde, tak my budeme ti, kteří zaplatí, podle mě, velkou cenu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufá Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Mluvíme tady o systému trvalého přerozdělování běženců a v českých médiích jsem zaznamenala informaci, že ten návrh Evropské komise prošel Evropským parlamentem, a to i vaším hlasem.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
O tomto návrhu parlament v žádném případě nejednal. To jednání nás teprve čeká. My jsme shodou okolností jednali o vlastní zprávě, což ta zpráva není nic jiného než politická deklarace, která se připravila celou řadu měsíců dávno před tím, než komise přišla s tím návrhem, který ministři budou projednávat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili se nejednalo o podpoře návrhu Evropské komise, ale...

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Ne, to bylo zkreslení, které způsobil jeden český žurnalista. Je pravda, že v té zprávě shodou okolností byla celá řada mechanismů, které nyní Evropská komise navrhuje. Ta zpráva byla datována mnohem dřív, než vznikl ten komisní návrh a jedná se o nezávazný politický názor Evropského parlamentu, kterou podpořila naprostá většina všech poslanců, protože ta zpráva byla mimochodem dobře napsaná a mimochodem neobsahovala systém přerozdělování, vyzývala k vzniku systému přesidlování těch uprchlíků z jiných zemí. Čili ta realita je úplně jiná, než jak v českých médiích zazněla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili dá se podle toho ale usuzovat vlastně potenciální podpora Evropského parlamentu návrhu Evropské komise?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
To je druhá věc. A je zajímavé, začala první politická rozprava minulý týden o tomto návrhu a pro celou řadu poslanců se mělo ten postoj, že ten návrh je málo ambiciózní z hlediska toho, že je jaksi málo evropský, že by měl zajít dále. Nicméně myslím si, že nakonec by k podpoře něčeho podobného jako je tento návrh, došlo, protože je tam potřeba opravdu udržet nějakou bilanci mezi postojem těch zemí, které jsou teďka postižené a těch, který se tváří, že to není její problém. Balanci mezi postojem zemí, které jsou více otevřené k té migraci, i když mám pocit, že drtivá většina vlád už, už zastává spíš takový realistický než ten enormně otevřený postoj, a těch zemí, které jsou v tom spíše více opatrné, čili je potřeba tady najít nějaký vzájemně vyvážený návrh a myslím si, že ten Evropský parlament bude stát na pozici, že to řešení musí být evropské, protože to neevropské řešení má důsledky pro schengenský systém, mělo by zřejmě důsledky pro to vnímání solidarity uvnitř Unie a drtivá většina toho Evropského parlamentu si myslí, že, že je třeba jaksi tu Evropskou unii zachovat a ne si s ní zahrávat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně, promiňte, dá se předpokládat, že v případě hlasování o kvótách budete mezi českými europoslanci se svým postojem tedy pro osamocen?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
To já nevím. Mimochodem v těch textech většinou o těch konkrétních pozměňovacích návrzích, ve kterým byly přímo explicitně zmíněny ty povinné přerozdělovací kvóty, tak já jsem se většinou zdržoval, ale podporoval jsem ty návrhy jako celek, protože si myslím, že opravdu my potřebujeme to evropské řešení. To neevropské řešení znamená stavění plotů a ekonomický problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrá, a potřebujeme to řešení, říkáte jako celek, i právě s kvótami, když říkáte, že jste se sám zdržoval?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Tak já si furt myslím, že by představitelé zemí za těmi zavřenými dveřmi měli jaksi na rovinu přiznat, že potřebujeme si vzájemně pomoci a ideální by bylo, kdyby se na přerozdělení toho nákladu podíleli dobrovolně. A to přerozdělení toho nákladu té tíže spojené s tím, že svět je hold takový, že spoustu uprchlíků k nám míří, podle mě nemusí být nutně jenom tím, že každá země přijme definovaný počet migrantů. Může tam být ta finanční část, se kterou přišla komise. Může tam být také, že některé země poskytnou více vojáků, policistů na ochranu hranic. Může to být tím, že, že budou provádět nadproporčně zajistí některé administrativní procedury a tak dále, ale ten systém musí být přijatelný pro obě strany.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a nebylo by záhodno právě to, o čem mluvíte, aby vlastně bylo zakomponováno v tom návrhu a zkrátka se od těch povinných kvót opravdu ustoupilo s tím, že to bude dáno tak, jak o tom vy mluvíte?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
No, myslím si, že by to mělo být vybalancováno a měla by být otevřená ta možnost, že některé země se budou podílet způsobem jiným, než přijímáním těch běženců. Nicméně nesmíme zapomenout, že ti běženci sem opravdu přicházejí a celá řada z nich má právo na azyl, a to znamená, že pro ně se musí najít v té Evropě místo. A pokud by to jiné plnění, když mluvím teďka právnicky, to jiné zapojení do toho řešení problému zvolili všichni, a to znamená, všichni by řekli my budeme platit, všichni pošlou policisty, všichni pošlou vojáky, tak jsme tam, kde jsme byli, a to znamená, že ty stotisíce těch migrantů budou v Řecku, budou v Itálii a možná na Maltě, a to je pro ty země absolutně...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili by sahala ta báze dobrovolnosti podle vašeho odhadu?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Přesně. A koneckonců to bylo to, co se stalo v minulém roce, protože ten první návrh na kvóty byl, byl dobrovolný, ale země se přihlásily pouze k tak nízkému počtu přerozdělení těch migrantů, že to absolutně neodpovídalo té situaci, v jaké byla Itálie v té době, a proto komise, a myslím si, že bez jakéhokoliv entusiasmu přišla s tím numerickým přerozdělováním.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak máme tu tedy bázi dobrovolnosti, která říká, to je nedostatečná a Česká republika nabídla 400 míst z táborů mimo Evropskou unii. Pak je tu báze tedy povinných kvót. Ale podle všeho, i podle Evropské komise, povinné kvóty dostatečně nefungují, protože do poloviny května tu chtěla mít nejmíně, přerozděleno nejméně 20 tisíc běženců, výsledek je zatím 1500. Není to tak, že nefunguje ani báze dobrovolnosti, ani povinné kvóty?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Země si vymínily, že budou mít dva roky na přijetí, pokud se nepletu, těchto migrantů. Zároveň ty hotspoty, které by měly pomáhat jaksi vytipovat ty přerozdělované migranty, také dobře nefungují, a to je ten výsledek. Ale vlastně celá řada zemí udělala hodně pro to, aby ten systém nefungoval. Takže když dělám něco pro to, aby to nefungovalo, pak poukazuji na to, že to nefunguje, tak to není jako úplně zrovna jaksi ten férovej přístup.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká host Dvaceti minut Radiožurnálu Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09. Na té dnešní schůzce ministrů vnitra v Bruselu se má také bilancovat plnění podmínek dohody Evropské unie s Tureckem. Jak je podle vás naplňována?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Co je podstatné je, že ona teďka funguje a opravdu ten tok migrantů přes Řecko se dramaticky snížil, možná se snížil o 90 % podle toho, na jaká data se díváme, což bylo koneckonců tím cílem, ale...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Klíčový je ten požadavek Turků o bezvízový styk. Vy jste pro to, aby byl zaveden bezvízový styk, aby Turci cestovat do Evropy mohli bez víz?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Především to není bezvízový styk, je to změna toho vízového režimu, jeho zvolnění, protože se týká pouze cest na 90 dní po dobu, tuším, 180 dní, čili jedná se o turistické návštěvy. Jsou to také cesty třeba lidí, kteří mají příbuzné v Evropské unii a tuším ta minulá praxe byla ta, že drtivá většina, myslím víc než 95 % žadatelů v Turecku o víza víza získávala, ale abych se vrátil k té vaší otázce. Myslím si, že v okamžiku, kdy Turci splní těch 72 podmínek, které jsou velmi explicitní a opět najdete je ještě krásně zabarvené na webu Evropské komise, která říká, které ty podmínky jsou v pořádku a které nejsou, tak si myslím, že bychom k tomu mohli přistoupit s tím, že zároveň je vytvořený určitý nouzový mechanismus, který v případě, kdyby se ukázalo, že z toho systému plynou nějaké problémy, tak ho zastaví. Co je ještě potřeba říct, že součástí, jednou ze základních součástí té dohody je zásadní zvýšení bezpečnosti pasu, na které Turci budou cestovat. Turecko bude muset, respektive ti, kteří budou chtít do Evropy, budou muset přejít na biometrické pasy, které jsou velmi těžko padělatelné, čili já si dokonce myslím, že v případě, že nám dobře bude fungovat schengenský informační systém, tak ta bezvízová dohoda s Tureckem bude dokonce bezpečnější než ten dnešní vízový styk.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se právě chci zeptat, není vlastně chybou, že to jednání o bezvízovém styku bylo započato, aniž by se Ankara vypořádala s tím dlouhým seznamem podmínek, protože vy říkáte, nejde úplně o bezvízový styk, ale určitě ta liberalizace toho vízového styku je mnohem dál než třeba předpokládali někteří politici, protože se také brání právě tomu, že je to jaksi mnohem otevřenější, než byla ta původní liberalizace?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Opět, toto je vnímání, které, které u nás platí, které úplně neodpovídá realitě, protože jak Evropský parlament, tak pokud se nepletu Rada Evropské unie, která o tom bude spolurozhodovat, deklarovaly, že začnou fakticky projednávat tuto otázku až poté, co bude, co bude, co Evropská komise sdělí, že 72 podmínek bylo, bylo splněno. To znamená, Evropský parlament nezačal o tomto problému ani jednat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, ale mluvilo se o tom, že do konce června by vlastně toto mohlo začít platit, teď se to posunulo na podzim.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Turci, a vzpomeňme si na dobu u nás před 10, 15 lety, o to hodně stojí, protože je to politicky velmi silná karta a zatímco původně se mluvilo o podzimu, o termínu na podzim, nyní ze strany Turecka přišla jaksi výzva k tomu, aby k tomu došlo dříve. Na tu výzvu zcela jasně odpověděl nejenom představitelé zemí, parlament, ale i šéf Evropské komise Juncker a řekl, že v případě, že toho Turci chtějí dosáhnout, tak musí prostě splnit těch 5 zbývajících podmínek. A v případě, že je nesplní, tak nejenom, že k tomu nedojde v červnu, nedojde k tomu na podzim, ale pravděpodobně k tomu nedojde vůbec. Ale v tom případě my se budeme muset znovu vrátit k té otázce, jak řešit ten tok migrantů mezi Tureckem a Řeckem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Děkuji za návštěvu ve studiu. Na shledanou.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/, ekonom
--------------------
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio