Lázně by podle doporučení poradkyně Soudního dvora EU měly platit autorské poplatky

Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie
České lázně by měly začít platit autorské poplatky za to, že svým pacientům na pokojích pouštějí rádio nebo televizi. Tvrdí to generální advokátka Soudního dvora Evropské unie, tedy nejvyššího soudu v osmadvacítce. Generální advokátka má jen poradní hlas, evropští soudci se ale jejím doporučením většinou řídí.

Soudní dvůr o sporu sice teprve bude jednat, ale podle dosavadních zkušeností je pravděpodobné, že rozhodne stejně jako generální advokátka. To by znamenalo, že by české lázně musely začít autorské poplatky interpretům hudby platit.

Požaduje to Ochranný svaz autorský (OSA). Sdružení tvrdí, že lázně nejsou zdravotnická zařízení a neměla by se na ně tedy vztahovat výjimka z placení poplatků.

Podle generální advokátky také není monopol sdružení OSA na vybírání poplatků protiprávní.

„Dnes už platí, že se lázeňská zařízení řídí platným českým zákonem a ten říká, že výjimka se uplatňuje pouze při poskytování zdravotní péče,“ upozornil prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha.


Občanské sdružení OSA (Ochranný svaz autorský) zastupuje hudebních autory a jejich dědice a nakladatele. Vybírá peníze za veřejné produkce, mimo jiné i za reprodukovanou hudbu v hotelích nebo restauracích inkasovaných poplatků pak vyplácí odměny autorům.

Jak připomněl, roste počet pobytů, které zdravotní péči neobsahují, a u nich lázně povinnost úhrady poplatků nezpochybňují.

„Česká výjimka je součástí českého právního řádu, je propojená s jinými právními normami a v rámci nějaké právní jistoty neděláme nic jiného, než že dodržujeme zákon,“ poznamenal Bláha.

„Čili pokud by toto doporučení Evropského soudu mělo mít dopad na nás jakou uživatele českého práva, tak by nejdřív do českého práva muselo být inkorporováno,“ dodal prezident Svazu léčebných lázní.