Kvalita našeho zdraví a životní styl

Krajina - léto, pole, stromy

Lékařské výzkumy dokazují, že kvalita zdraví každého z nás je ze 70 procent výsledkem našeho životního stylu. Asi 20 procent pak ovlivňují předané genetické informace a pouhých 10 procent připadá na zdravotnickou péči. Překvapuje vás, že si za zdraví či nemoc v takové míře můžeme sami? Vysvětloval nám to praktický lékař v Olomouci Oto Košta.

Košta: Ať vezmete jakoukoliv porušovanou složku životního stylu, tak se každá podílí na řadě chorob, které nás trápí a nahání do náruče zdravotníků. V současné době se mluví o takzvaném smrtelném kvartetu, to je nadváha, cukrovka, vysoký krevní tlak a větší hladina cholesterolu v krvi. Téměř každá z těchto chorob je často zaviněna špatným životním stylem.

Zjednodušeně lze říci, že pro dobré zdraví bychom měli v každodenním životě dbát na 3 P - pohyb, potravu a psychiku. Také nesmíme čekat, až nám začnou první zdravotní problémy.

Košta: Už rodiče by měli dohlédnout na dostatek pohybu, téměř každé dítě vozíme autem, dlouho sedí u počítače, alarmující jsou jejich potíže s klouby a nadváha se považuje za téměř epidemii.

Pohyb je jedním z momentů, který zabraňuje nadváze, naopak ta je jedním z důvodů, proč jsou přetěžovány naše klouby.

Druhým ze tří P je potrava. Při sestavování jídelníčku se stačí řídit zdravým selským rozumem.

Košta: Nepřejídat se, jíst častěji v malých dávkách v intervalech, aby se nedostavil pocit hladu. Stačí sklenice neslazené minerálky, jeden pomeranč nebo plátek černého chleba s dietní uzeninou. Pokud má už člověk hlad, většinou sní na co přijde a mnohdy to zdaleka nebývá produkt racionální výživy nebo množství není adekvátní potřebné dávce. Třetí částí je psychika. Vyhýbat se stresu je prakticky nemožné, ale měli bychom si umět říci dost.

Košta: Při náročném pracovním období se stresu nevyhneme, ale měli bychom najít kompenzaci v aktivním odpočinku. V okamžiku, kdy se začnou dělat chyby, jsme nervózní, neadekvátně reagujeme na podněty, tak je přesně ta doba, kdy je dobré přestat a regenerovat síly nám vyhovujícím způsobem, někdo u televize, někdo ve squwosh centru a jinde.