Kořenové čistírny odpadních vod

16. září 2002
Dobrá rada

Podle ekologů a ochránců přírody nám letošní povodně opět dokázaly, že jsme se, narozdíl od našich předků, ještě nenaučili respektovat přírodu. Příkladem mohou být poškozené mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, kde jsou škody mnohdy statisícové a jejich odstraňování potrvá ještě měsíce. Ti, kdo vsadili na ekologické kořenové čistírny odpadních vod měli vyhráno. Staví se většinou blízko vodních toků a v záplavových územích.

Pelikán: Utrpěly velmi málo, některé vůbec, protože tam není co zničit. Bývá to umělý mokřád, kde je rákos, voda během 2 až 3 dní opadla a čistírny pracují dál. Kořenové čistírny jsem viděl v roce 1997 na Moravě, jednu jsme pomáhali budovat v obci Prosenice u Přerova, která byla zhruba 100 metrů od rozvodněné Bečvy. Přečkala záplavy zcela bez úhony, i když obec pod ní měla mechanicko-biologickou čistírnu zcela zničenou.

To řekl Petr Pelikán, propagátor kořenových čistíren z Ekocentra ve Spáleném Poříčí. Náklady na takovou stavbu jsou téměř stejné jako u biologicky-mechanických objektů. K provozu ale nepotřebují elektrickou energii.

Pelikán: Využívá se bezplatná sluneční energie, nejsou tam technologie, takže nedochází k poškození motorů. Provozní náklady jsou jen asi do 10 až 15 procent částky vynaložené na provoz u ostatních.

To je už docela rozdíl. Vyčištění kubíku vody přijde asi na 15 korun, u kořenové čistírny je to 1 až 1,50 Kč. Mají i další výhody.

Pelikán: Mohou být postaveny na smíšených kanalizacích, to jsou takové, které mají obce většinou k dispozici, okamžitě začínají čistit odpadní vodu a šetří naše povrchové toky.

Nezanedbatelnou výhodou je jednoduchá obsluha. U malých čistíren ji zvládne důchodce.

Pelikán: Poseče hráze, na jaře mokřadní rostliny, kontroluje se přečištění, štěrbinová nádrž, aby nestoupl kal. Zabezpečí se tak běžný provoz kořenové čistírny v obci, která má 300 až 500 obyvatel.

autor: Jiří Šobr
Spustit audio

Více z pořadu