Komenského myšlenky se dají dobře uplatnit i v distanční výuce, doporučuje pedagog

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jan Amos Komenský

Nejen Česko si dnes připomíná 350 let od úmrtí spisovatele a filozofa Jana Amose Komenského. Je považovaný za zakladatele moderní pedagogiky, a proto se mu přezdívá učitel národů. K jeho nejznámějším dílům patří Labyrint světa a ráj srdce nebo učebnice Svět v obrazech. Komenský v nich naplnil svoji základní pedagogickou myšlenku – žák má učivu především porozumět, ne ho jen bezmyšlenkovitě přeříkávat.

Z odkazu Jana Amose Komenského se podle pedagoga Jiřího Jíny stále máme co učit – rozvíjet postoje, vzdělávat se v mravech, etice a duchovním rozměru. „Jsou lidé, kteří s tím nesouhlasí, říkají, že už to není potřeba. Ale já si myslím, že nám to chybí,“ míní.

Čtěte také

Myšlenky Jana Amose Komenského se podle něj dnes dají uplatnit i v distanční výuce – učit názorně, opakovat, převádět do praxe. „Výuka by měla probíhat tak, aby tomu děti rozuměly, aby byla zábavná. Měly by se dozvídat věci, u kterých samy mají pocit, že jim k něčemu budou, že se jim budou hodit do života,“ upozorňuje.

K letošním akcím, které budou připomínat výročí, patří například Komenský 2020. „Je stále možnost se zapojovat do online akcí,“ doporučuje Jíra, a zmiňuje například interaktivní knihy nebo komiksy.

Do online čtení se zapojují lidé ze zahraničí

Dílo Jana Amose Komenského také připomíná 24hodinové online čtení. Do akce Filzofického ústavu Akademie věd Celý svět čte Komenského se zapojují lidé z mnoha zemí, do dnešní půlnoci zazní celkem 17 jazyků.

„Zadání bylo jednoduché – každý ať si vybere jazyk i samotný text,“ přibližuje Petr Zemek z Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Zazní třeba i latina, esperanto nebo kašubština.

A je rozdíl ve vnímání Komenského u nás a ve světě? Podle Zemka záleží na tom, v které části světa se člověk pohybuje. „Zahraniční experti jsou často osloveni jeho pedagogikou a snaží se Komenského adaptovat i pro současnost. Protože on je v tom stále aktuální,“ vyzdvihuje.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová