Kolik umírá každý rok horníků v dolech? Jaderná energetika není nejrizikovější, připomíná Dana Drábová

Před 5 lety došlo v důsledku tsunami k druhé nejhorší jaderné katastrofě v dějinách – explozím v jaderné elektrárně Fukušima v Japonsku. Jak tato událost pozměnila pohled na využívání energie z jádra?

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová připomíná, že v Japonsku jsou jaderné elektrárny na zemětřesení postavené velmi dobře. A to platí i pro fukušimské bloky, které zemětřesení ustály.

„To, co je dostalo do kolen, byla přílivová vlna tsunami, která v projektu elektrárny byla podceněná, a tím pádem elektrárna dospěla do stavu, kdy neměla žádné zdroje elektrického proudu, “ vysvětluje s tím, že elektrárna bez proudu je velmi zranitelné zvířátko.

Dieselové motory byly vyplavané a chladicí systémy vyřazeny z provozu, což je podle ní nejhorší, co se může na jaderné elektrárně stát. „Dojde k přehřátí aktivní zóny a její postupné degradaci na tavení, roztavení a uvolnění poměrně velkého množství radiace,“ říká.

Čtěte také

Zároveň podotýká, že vše, co se na elektrárně dělo, zmírnilo do značné míry následky. „Uvolnění radionuklidů do životního prostředí dosahuje při maximálních odhadech zhruba čtvrtiny toho, co znamenal jeden černobylský blok,“ nastiňuje s tím, že elektrárna měla všechny ochranné bariéry k tomu, aby se radiace nedostala do kontaktů s člověkem a okolím.

Jaderná elektrárna Fukušima v Japonsku po požáru

Při vší smůle ale mělo právě okolí elektrárny štěstí – kontaminace se dostala do mořského prostředí, kde byla nevýznamná. „Pak se ale vítr otočil, a z toho pochází jazyk kontaminace nad pevninou,“ říká.

Připouští, že jaderná energetika je rizikovým odvětvím, stále ale není v oblasti výroby elektřiny tím nejrizikovějším z hlediska následků pro člověka. „Kolik každý rok umírá horníků v uhelných dolech? To jaderná energetika nedokázala ani za 60 let své existence,“ vyzdvihuje.

Celý rozhovor si kdykoliv poslechněte v našem iRadiu nebo kliknutím na odkaz přímo v tomto článku.

Jaderná elektrárna Fukušima 1

Přepis celého rozhovoru s Danou Drábovou

autoři: kko , prh
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...