Knihovnička Radiožurnálu

Knihy

Sotva oráč u bran stojí, Libuše už svatbu strojí, páni knížetem ho volí, snášejí mu hory doly. Libuše pak jednoho dne řekla: Vidím město vhodné, které slávou vzplane prudce jako na obloze slunce.

K nejvýznamnějším českým slovesným památkám patří rýmovaná DALIMILOVA KRONIKA z počátku 14. století. Z tehdejší (pro nás těžko srozumitelné) češtiny přebásnily Marie Krčmová a Hana Vrbová. Vydala Paseka.

"Brzy jsem objevil, že vévoda Federico, který zabil svou manželku a tchyni, protože myslel, že mu otrávily jídlo, má z jedů takový vítr, že vyžaduje, aby všechno bylo čisté. Převlékal se několikrát za den a stačil náznak skvrny na šatech, ubrusu nebo na zácloně, a musely se znovu vyprat..."
Britský autor Peter Elbling je mužem mnoha talentů: hraje, zpívá, píše, režíruje, produkuje. Nápad napsat knihu OCHUTNAVAČ (jejíž děj posunul do poloviny 16. století) dostal ve francouzské restauraci, kde mu jednou podali zkažené jídlo, a čísník ho pak místo omluvy vyzval, aby si pořídil ochutnavače. Ochutnavače vydalo Argo v překladu Jitky Fialové.

"Někdy se mě lidé ptají: Co mám říct o smrti příbuzného svému dítěti? Radím jim, aby to udělali citlivě, ale aby řekli pravdu. Nedovolte, aby si dítě myslelo, že smrt je něco podivného nebo děsivého, a poctivě zodpovězte všechny jeho otázky."
TIBETSKÁ KNIHA O ŽIVOTĚ A SMRTI, nejpopulárnější dílo proslulého Sogjala-rimpočhe, buddhisty vychovaného v tibetské tradici, jemuž se dostalo i západního vzdělání, by neměla chybět v žádné knihovně: poučí, utěší, potěší. Vydalo Argo v překladu Dušana Zbavitele.

"Pátek 10. července 1942. Těžký, velice těžký den. Musím se učit snášet masový osud; každý si přeje zachránit se, přestože by měl vědět, že když nepůjde on, musí jít místo něho někdo jiný. Vyjde úplně nastejno, jestli musím jít já nebo někdo jiný - člověk v tom musí mít jasno. Velice těžký den."
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří nabízí (v překladu Jindry Hubkové) jedinečné svědectví o životě za války - knihu PŘERVANÝ ŽIVOT - deníky holandské studentky Etty Hillesum. Tato ušlechtilá mladá Židovka zahynula v roce 1943 (spolu s rodiči i bratry) v Osvětimi.

Ráda vás upozorňuji na dvě novinky Slovartu , převzaté z německé edice Taschen - vyšly svazky DADAISMUS (s Duchampovou Monou Lisou, ozdobenou něžným vousem, na obálce) a POP-ART. Pop-art vznikl v polovině padesátých let minulého století v Anglii a jeho teoretici říkají, že nahrazuje všednost nádherou - ruší rozdíl mezi vysokou a lidovou kulturou; k jeho oblíbeným zdrojům patří média a reklama. Významným představitelem pop-artu je Andy Warhol. Když v roce 1987 v New Yorku zemřel, bylo mu 56 let. Kde se narodil?

Pokud se chcete zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, kde se v roce 1931 narodil Andy Warhol. Pište na adresu: Český rozhlas, Knihovnička, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Nebo odpověď pošlete na e-mail:knihovnicka@rozhlas.cz.

Na shledanou u pořadu Kniha týdne dnes ve 20 hodin 20 minut (Iain McCalman: Poslední alchymista - Hrabě Cagliostro) s vyhlášením osmi výherců soutěže Knihovničky se těší Jana Klusáková.