Klientům prostitutek hrozí nově ve Francii mnohatisícové pokuty

Francie zavádí tresty pro klienty prostitutek. Pokud policisté přistihnou zákazníka poprvé, dostane pokutu 1500 eur. Při opakovaných proviněních hrozí pokuta ve výši 3750 eur. Úřady také mohou provinilcům nařídit účast na kurzu věnovanému boji s prostitucí. Podle odborníků je francouzský zákon jedním z nejpřísnějších v Evropě.

Úřady si od novely slibují nejen pokles prostituce, ale i úbytek kuplířů. Organizace sdružující prostitutky ale čekají spíš opačný efekt.

Prostituce jako taková byla dosud ve Francii legální, trestné bylo jen veřejné nabízení sexuálních služeb a kuplířství. Teď už policie veřejnou prostituci trestat nebude a zaměří se víc na klienty.

Předseda francouzského Národního shromáždění Claude Bartolone se domnívá, že právě zákazníci jsou důvodem, proč prostituce existuje. Pokud klientů ubude, bude podle něj méně prostitutek i kuplířů.

Například ve Švédsku, kde se francouzští zákonodárci inspirovali, platí podobný zákon už od roku 1999 a úřady tvrdí, že prostituce díky němu klesla o polovinu oproti původnímu stavu.

Podle členky organizace Le Mouvement du Nid, která bojuje za vymýcení prostituce, se výrazně mění také postavení sexuálních pracovnic. Zákon už prý na prostitutky nenahlíží jako na kriminálnice a dává jim možnost víc kontrolovat vztahy se zákazníky, protože teď jsou to oni, kdo jedná proti zákonům.

Některé francouzské organizace, v nichž se prostitutky sdružují, ale změny kritizují. Zákon podle nich způsobí jen to, že budou sexuální pracovnice ještě více spolupracovat s kuplíři nebo budou odcházet do jiných států. Navíc prý nebudou mít žádné finanční jistoty ani možnost zdanit své příjmy.

Klienti prostitutek jsou trestáni také v Norsku, Severním Irsku nebo na Islandu. Například v Nizozemsku ale zvolili naprosto odlišný přístup. Prostituce je v zemi legální, nevěstince povolené a zákon na poskytování sexuálních služeb nahlíží jako na normální profesi.

Podle nizozemských úřadů to mimo jiné pomáhá státní kase, protože úřady mohou prostituci zdanit. Tvrdí také, že mají lepší kontrolu třeba nad zdravím sexuálních pracovnic.

Podobný přístup zvolilo i Německo, kde je prostituce legální od roku 2002. Úřady už pracují i na změnách, které prostitutkám nařizují používání ochrany nebo pravidelné zdravotní prohlídky. Například Maďarsko, Rakousko nebo Rumunsko také umožňují prostitutkám zlegalizovat činnost a odvádět daně. Úplně zakázaná je pak prostituce například v Chorvatsku.

Prostituce v zemích Evropy