Ke svým pacientkám mám osobní vztah. Když nějaká odchází, tak to vždycky bolí, říká onkoložka Petra Tesařová

25. říjen 2016

Přes všechny pokroky v medicíně polovina pacientů s onkologickou diagnózou zemře, říká docentka Petra Tesařová, onkoložka Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, která se zaměřuje na léčbu rakoviny prsu. Když si před lety vybírala svůj směr v medicíně, byla onkologie oborem, kam se posílalo za trest.

Zažila dobu, kdy byl obor spojený s beznadějí, protože léčebné možnosti byly omezené. Jí osobně k oboru přivedl spasitelský komplex i předpoklad, že se situace změní a ona bude moct být součástí té změny. A změna skutečně nastala v rozšíření poznatků o různých typech nádorů i v přizpůsobení léčby potřebám pacientů.

Změnil se i přístup lékařů. „Pacient by měl rozhodovat o tom, co se s ním stane, co se podnikne nejen v rámci léčby, ale v rámci celého jeho osudu. Rakovina je onemocnění, které zasahuje nejen ten příslušný orgán, ale celý organismus. Zasahuje do psychiky, sociálních vazeb, do jeho rodiny a na to vše musí lékař myslet,“ říká Petra Tesařová.

Podle ní se změnili i pacientky – dnešní generace mladých pacientek je úplně jiná, protože má možnost získávat informace, mají kontakty v zahraničí, takže si přicházejí svého lékaře vybrat, a svůj zdravotní problém konzultují i jinde. Také jsou podle docentky Tesařové zodpovědné a nejsou hysterické.


Smrt na onkologickou diagnózu není náhlá. Dá se na ni připravit, dá se za tu dobu, kterou nám choroba vymezuje, ještě spousta věcí stihnout, spoustě lidí se omluvit, spoustu lidí potěšit a sám ještě něco zažít. PETRA TESAŘOVÁ

Petra Tesařová léčí ty nejmladší pacientky s rakovinou prsu a není pro ni jednoduché vyrovnat se s jejich umíráním. „Mám osobní vztah ke svým mladým pacientkám, většinou je oslovuji křestním jménem – aby náš vzájemný vztah fungoval, tak musí být založen na velké důvěře a blízkosti. Když mi taková pacientka odchází, tak mi odchází někdo blízký, a to vždycky bolí.“

Smrt je součástí řemesla docentky Tesařové a dobrá smrt je podle ní taková, která se líbí jejím pacientům. „Měli bychom včas s pacientem mluvit o smrti a umírání, protože on by si měl vybrat, kde a za jakých okolností stráví tuto poslední etapu svého života, která vůbec nemusí být neradostná, nepříjemná nebo stresující.“

Jak pomáhá onkologii, když se medializuje nemoc někoho slavného? Co říká na informace, které se o svém oboru dočte na internetu? A může se rakovina prsu vyskytovat i u mužů? Poslechněte si celý rozhovor s onkoložkou Petrou Tesařovou. Audio záznam celého rozhovoru si můžete poslechnout kliknutím na odkaz přímo v tomto článku a také v iRadiu.

autoři: lvb , jpr
Spustit audio