Kdy má člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy nezaměstnanost, výpověď

V prvé řadě je potřeba, aby byl nezaměstnaný vedený v evidenci úřadu práce, bydlel na území České republiky a nepobíral starobní důchod. Zároveň je třeba získat během posledních dvou let aspoň 12 měsíců důchodového pojištění.

V praxi to znamená, že byl dotyčný člověk zaměstnaný, pracoval na „dohodu“ anebo podnikal a sociální pojištění si platil sám. Dobu odvádění pojištění je možné splnit i takzvanou náhradní dobou zaměstnání. Tou je například mateřská a rodičovská dovolená, invalidní důchod 3. stupně nebo dlouhodobá dobrovolnická činnost.

Čtěte také

Doby podpory závisí na věku v okamžiku podání žádosti. Lidé do 50 let mohou pobírat podporu nejvýše pět měsíců. Naopak v nejstarší kategorii nad 55 let je délka vyplácení 11 měsíců.

Nejvyšší částka se vyplácí první dva měsíce, a to 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku. Další dva měsíce klesne na 50 % a od pátého měsíce je to ještě o pět procent méně. Po skončení podpůrčí doby dostává nezaměstnaný už jenom sociální dávku ve výši životního nebo existenčního minima.

Všechna tato pravidla určuje zákon o zaměstnanosti.

Spustit audio