Kdy je vhodná pomoc lékařské pohotovosti

4. červenec 2002
Vaše téma

Při akutních zdravotních problémech se obrátíte na lékařskou pohotovost. Jenže s ošetřením to není tak úplně jednoduché. Někdy máte na výběr, jestli půjdete k praktickému lékaři, specialistovi nebo zavoláte sanitku. Může se ale stát, že za určitých okolností vám pohotovost ošetření odmítne. O tom, kde pohotovost bude, rozhodují v současnosti okresní úřady.

Kubíček: Po zániku okresů tato starost přejde na kraje.

Doplňuje mluvčí České lékařské komory Pavel Kubíček a dodává, že počet pohotovostních ordinací se v poslední době snižuje.

Kubíček: V současné době se setkáváme s nezájmem lékařů o služby na takzvaných pohotovostech, protože jsou velice špatně placeny.

To ale musí řešit Ministerstvo zdravotnictví. Když máte zdravotní problémy, měli byste se obrátit na nejbližší pohotovost, která patří do vaší spádové oblasti. I když někdy není potřeba ani na to brát ohled.

Kubíček: V případě akutního onemocnění musí poskytnout pomoc lékař, který je nejblíže a v jehož je to kompetenci. Podání první pomoci musí poskytnout každý lékař i mimo pracovní dobu. Onemocnění, které není akutní by měla řešit nejbližší ordinace.

Nemusíte vždycky vyžadovat pomoc praktického lékaře, na ambulanci v nejbližší nemocnic i o víkendech a v nočních hodinách jsou odborníci. Záleží na tom, jaké je vaše zranění nebo onemocnění. Pacienta, který správně rozpozná, kam se svým problémem jít, by ambulance neměla odmítnout.

Kubíček: Nikdo mu nebude vyčítat, když jde, vzhledem k úrazu, rovnou na chirurgii. Pokud jde o banální onemocnění, třeba chřipku, tak na interně pacient stráví asi dost času.

Také u sanitky je potřeba zvážit, jestli je skutečně nutná. Operátorka na lince 155 by podle toho, co se dozví, měla rozhodnout, zda vyšle rychlou pomoc nebo převozní sanitku. V určitých výjimečných případech, které se ale netýkají akutních onemocnění, může pohotovost ošetření odmítnout.

Kubíček: Péče se může odmítnout tam, kde nehrozí nebezpečí z prodlení nebo to není technicky možné, vzhledem k maximálnímu vytížení lékařů. Důvodem pro odmítnutí akutního ošetření nemůže být například to, že u sebe nemáte průkazku zdravotní pojišťovny. Předložíte ji tehdy, až se vám udělá lépe. A pokud se vám postup pohotovostního lékaře nelíbí, máte možnost si na něj stěžovat. U lékařské komory, okresního a v příštím roce krajského zdravotního rady.

autor: alh
Spustit audio

Více z pořadu