Kdo byl nejvlivnější postavou všech dob? Internetová encyklopedie Wikipedia má jasno

Budete možná překvapeni, ale je jím švédský přírodovědec Carl von Linné. Až za ním se umístil Ježíš, následován Aristotelem, Napoleonem a Hitlerem.

Čím si toto označení zasloužil? Tím, že systematizoval živé organismy, kterých je na Wikipedii nespočet. Ke každému z hesel o nějakém zvířeti nebo rostlině se tak váže i odkaz na švédského botanika.

Linné dal klasifikaci vzniknout v roce 1758. Vypracoval tehdy vzorové popisy živých organismů a zařadil je do soustavy, která se používá dodnes. Podle Linného systematické taxonomie živých organismů má každý organismus rodové a druhové jméno. Rod zahrnuje skupinu podobných organismů se společným prapředkem, zatímco druh představuje jedinečnou skupinu uvnitř rodu.

Linného klasifikace se používá dodnes

Linné, jako i celá společnost 18. století, rozlišoval organismy pouze na živočichy a rostliny. Časem ale biologové zjistili, že existují i druhy, které se takto jednoznačně zařadit nedají. Dnes se proto domén organismů rozlišuje více, nejčastěji pět.

Spolu s rozvojem nových technologií se v dnešní době množí i návrhy na zavedení nové klasifikace organismů, která by Linného taxonomii nahradila za taxonomii komputerovou. Prozatím ale žádný z konkurenčních návrhů do praxe uveden nebyl. To ale neznamená, že se tak nemůže vbrzku stát.