Karviná protestuje proti vyhlášce o hernách

Provozovatelé heren s výherními automaty v Karviné protestují proti nové vyhlášce, která vstoupila v platnost na začátku roku. Ta radikálně omezuje provozní dobu heren, které jsou umístěny v obytných domech.

Majitelům heren, které jsou umístěny v obytných domech nařizuje tato vyhláška omezit provoz automatů jen na dobu od 6 do 22 hodin. Podle mluvčího karvinské radnice Jaroslava Nakládala je to jediné řešení, jak zamezit dalším stížnostem na zvýšený hluk.

Jaroslav Nakládal: Na základě stížností hluk, negativní dopady, mládež, prostě tyhle obligátní řeči.

Provozovatelé karvinských heren, kterých se nová vyhláška týká, ale s novým omezením nesouhlasí. Patří k nim i podnikatel Michal Procházka. Argumentuje nerovnými podmínkami, které ve městě v tomto oboru novou vyhláškou nastanou.

Michal Procházka: V podstatě my v tom vidíme i jasné omezení hospodářské soutěže. Pokud někomu to zamítnou a někomu to nezamítnou, tak je to špatné.

Podobný názor má i další postižená majitelka herny Ivana Škubalová. Ta vidí za novým omezením také konkurenční tlak jiných podnikatelů.

Ivana Škubalová: To tak vypadá, jak kdyby někdo na někoho tlačil nás zrušit, protože my jsme nejstarší herny na Karvinsku. Automaticky a samozřejmé je na 100 %, že ty hráči od nás odejdou. Ta herna potom je na zavření.

Paní Jana bydlí v Karviné už téměř 20 let. Od té doby, co v jejich domě zřídili hernu s výherními automaty, nemůže pořádně spát. Jakékoliv stížnosti na městský úřad byly doposud neúčinné. Teď by se podle ní mohlo všechno změnit.

Jana: Je to hrozné, tam je hluk, je to otřesné. To člověk musí zažít sám.

Postižení provozovatelé heren sepsali protestní petici, kterou předali vedení MÚ v Karviné. Upozorňují v ní především na nerovné podmínky, které nová vyhláška v provozování výherních automatů v Karviné vytváří. Současně v ní připomínají svou dosavadní vstřícnost vůči požadavkům hygieniků na odhlučnění svých heren. Ty jsou podle nich naprosto dostačující. Fakt je, že jakýkoliv podnikatel provozující živnost v oblasti výherních automatů, musí splňovat předepsaná hluková opatření, potvrzuje také Pavla Urbánková z Okresní hygienické stanice v Karviné.

Pavla Urbánková: Vždycky musí být projektová dokumentace a v té projektové dokumentaci musí být řešena i hlučnost, kterou bude ta provozovna způsobovat, jakákoliv hlučnost. Vždycky tam chceme, aby byla zpracována odborníkem tzv. hluková studie, která je součástí projektové dokumentace.

Pokud zastupitelé dají za opravdu protestní petici postižených karvinských podnikatelů a své dřívější rozhodnutí přehodnotí, může být provoz heren znovu plně obnoven. Do té doby si budou muset tyto herny s předpokládaným odlivem klientů poradit samy. Vyloučeno není ani to, že celý případ nakonec skončí u soudu.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.