Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci

29. srpen 2011
02277973.jpeg

600 miliard korun, to je suma, která se ročně v Česku rozděluje v rámci veřejných zakázek, z toho nějakých 60 miliard podle odhadů padne na systémovou korupci. Jinak řečeno, veřejné peníze, peníze daňových poplatníků jsou vyplaceny neprůhledně, zašantročeny, rozkradeny a doslova zmizí v pomyslné černé díře. Ovšem fakticky přistanou na účtech lidí, kteří kdesi reálně o přidělení zakázek rozhodují. Lze tomu vůbec účinně zabránit a chce se do toho vůbec českým politikům? O tom bude dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Mým dnešním hostem je zakladatel Nadačního fondu proti korupci a matematik Karel Janeček. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mailová adresa dvacetminut@rozhlas.cz nebo facebookový profil tohoto pořadu jsou vám k dispozici, pokud se chcete Karla Janečka ptát nejlépe na věci související s jeho řekněme postupem v protikorupčním boji. Ve vládě sedí od minulých voleb strana, která měla na svém předvolebním praporu vytesáno heslo boje proti korupci. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách, která je teď v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Do toho je u úřadu vlády nový řekněme koordinační orgán, který by měl koordinovat boj proti korupci a vedle toho vy jste usoudil, že je potřeba začít ještě více bojovat proti korupci, to znamená, že těm předchozím opatřením nevěříte?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak já bych řekl, že vlastně nadační fond začal nebo ta myšlenka, tu jsem začal rozvíjet, když na podzim minulého roku, kdy ještě tato opatření nezačala a nicméně tak jako tak těm opatřením moc nevěřím, takže, kdybych dneska bych pravděpodobně ten Nadační fond proti korupci začal také.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč jim nevěříte?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Já hlavně nevěřím politikům. Je pravda, strana sice má ve štítě boj proti korupci, ale ten hlavní důvod je, že chce nalákat voliče, což je teda vynikající zpráva, že naše společnost se jistým způsobem změnila, že lidi nejsou tak letargičtí a na rozdíl od situace třeba před dvěma roky řeší ten kritický problém pro naši společnost, kterým právě korupce je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A řeší?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
No, řeší ve smyslu, že jim to začíná vadit, že se začínají ozývat. Je tady ta společenská poptávka a to je první klíčový a nutný předpoklad k tomu, aby se s korupcí něco udělalo. No, a pochopitelná reakce politické strany je, že se snaží tuto poptávku vyslyšet, ale pouze na oko, takže pouze jakýmsi alibistickými opatřeními a gesty, ale chce hlavně voliče.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že ten tolik proklamovaný boj proti korupci, protože i tato vláda, která teď vládne v České republice, sama sobě říká protikorupční, tak tomu nevěříte? Myslíte si, že oni to nemyslí vážně?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Myslím si, že bohužel je to tak, že tu politickou scénu u nás ovládají zákulisní hráči, můžeme klidně říct ekonomické mafie, které prostě to řídí a ačkoliv někteří jedinci by třeba sami proti korupci chtěli něco udělat, tak bohužel nemají tu politickou sílu. Takže v podstatě ty proklamace vlády, i když se snaží něco dělat, tak hodně z toho jsou pouze alibistické proklamace a ten konečný, ta konečná opatření jsou slabá, výrazně slabší, než by mohla být.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak byste si představoval, že by vláda měla jednat, abyste tady mohl sedět, pane Janečku, a říkat takhle by se to mělo dělat?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak to vám můžu dát hned několik příkladů. Takže první krok, který bych okamžitě udělal, který je absolutní nesmysl, tady, co existujou akcie na doručitele, anonymní akcie, to nemá žádný ekonomický význam, pouze se používá pro uplácení na korupci, to je jednoduchý krok. Argumenty, že by to bylo drahé, jsou nesmyslné. Samozřejmě mít akcie v listinné, pardon v /nesrozumitelné/ podobě na počítači je výrazně levnější než je mít uloženy v listinné podobě, to by byl první krok, který by mohl být v podstatě ze dne na den a další kroky by následovaly. Když se budem bavit například o zákonu o veřejných zakázkách, tak co je klíčové pro boj proti korupci, ale i v jiných věcech, ale hlavně pro boj proti korupci, je jedno slovo, a to jedno slovo je transparentnost, transparentnost ve všem. To znamená, transparentnost ve vlastnictví, ve všech vlastnických strukturách. Akcie na doručitele je pouze jeden případ. Pokud zrušíme akcie na doručitele, pomůžeme systému, ale nevyřešíme. Je potřeba, aby každá firma, rozhodně každá firma, která se uchází o jakoukoliv veřejnou zakázku, aby dekódoval přesně vlastnickou strukturu, ale ne pouze, kdo je jejím akcionářem, ale kdo je akcionářem akcionářů, neboli tedy, abysme odhalili ten strom. To znamená, že pokud firmu, která vlastní, která se uchází o veřejnou zakázku, vlastní jiná firma, tak my potřebujeme vědět vlastnickou strukturu té další firmy, a to je možná ve světě, co se děje. To by byl druhý krok. A pak třetí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, technická vložka, pane Janečku. Minulý rok v lednu, tedy v roce 2010 Hospodářským novinám Petr Rafaj, což je šéf antimonopolního úřadu, jeden řekněme z důležitých vysokých úředníků české státní správy, který má dohlížet na určitý segment také veřejného soutěžení, říkal, my nemůžeme posuzovat vlastníky nějaké firmy, nemůžeme diskriminovat nějakého uchazeče jen proto, že budeme hledat jeho spojení s někým přes bůhví jaké koleno. Zkoumáme jen, zda zakázka je zadána v souladu se zákonem. To říká jeden z nejdůležitějších úředníků v této oblasti, o které mluvíme.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Naprostý nesmysl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
No, příklad jednoduchý. A to, jak to funguje, to, co říkám, ta transparentnost vlastnictví, to funguje velmi dobře ve světě z důvodu praní špinavých peněz, takže to, že státy začly řešit praní špinavých peněz a velmi důsledně, tak my víme a já to vím v konkrétním případu s naší společností, my jsme finanční instituce, takže my víme, jakým způsobem je detailně hlídáno každý peněžní tok. To znamená, není možný jakýkoliv finanční transfer zatajit, ano. To znamená, že to, že v každém okamžiku lze vyhledat anglicky takzvaný benefischer owner, neboli konečného vlastníka, tak to prostě normálně funguje a není to ani nic nákladného. Vzhledem k tomu, že žijeme ve světě elektronickém, ve světě počítačů, tak tyto struktury není vůbec nákladní získat. Například, kdybysme chtěli třeba výpis z lucemburského rejstříku, tak to stojí, tuším, 5 nebo 10 euro, takže to jsou všechny náklady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se popravdě řečeno jaksi neptám na to, jestli je vůbec jaksi rozumné něco takového chtít, o tom s největší pravděpodobností asi není debaty, ale já vám cituji jednoho z důležitých českých úředníků, který si myslí, že to je k ničemu, protože oni stejně nemohou s tou informací, kterou by zjistili případně po rozkrytí řekněme konečných vlastníků dané firmy nějak pracovat, protože on říká my nemůžeme diskriminovat někoho a dohledávat přes nějaké koleno vlastnictví firmy.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak tomu naprosto nerozumím. Právě novela zákona o veřejných zakázkách, pokud by byla opravdu detailní, tak by vyloučila z veřejné zakázky jakoukoliv firmu a případně i dodavatele takové firmy, kdy v tomto řetězci vlastníků se najde osoba blízká tomu zadavateli, to znamená, teď mi vypadl právnický termín, ale prostě neslučitelná osoba, taková osoba, která by mohla benefitovat své zakázky. Může to být například ten ministerský, nebo úředník, který zakázku dává, ale může to být taky jeho příbuzný, a to není samozřejmě žádná diskriminace, to je standardní opatření proto, aby my jsme si nenechali rozkrádat naše peníze korupčníky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy zítra budete mít, myslím tím Nadační fond proti korupci budete mít tiskovou konferenci, kde budete kromě jiného představovat vaši verzi nebo váš návrh zákona o veřejných zakázkách. Připomínám, že jsme v roce 2011 na konci prázdnin, a to je na konci 12měsíčního období, kdy legislativním procesem prochází už třetí novela zákona o veřejných zakázkách. Vy si myslíte, že poté, co teď ve druhém čtení, tedy ve výborech, ve sněmovně je ta velká novela z ministerstva pro místní rozvoj, že poslanci se seberou a s nadšením se pustí do čtvrtého kolečka a budou znovu schvalovat další novelu?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak my samozřejmě, já nevím, jak naše novela, jak může mít nebo nebude mít úspěch v Poslanecké sněmovně, ale chceme ukázat veřejnosti, jak by taková správná novela, takový zákon, který by skutečně mohl být účinný a nemohl se obcházet, jak by to mělo vypadat. To, co poslanci schválili, je druhá věc, ale já věřím tomu, že ty naše některé návrhy budeme moct zapracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když už tedy mluvíme o té současné novele zákona o veřejných zakázkách, která je ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, tak je k ničemu z vašeho pohledu?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Určitě to není zhoršení, je to vylepšení, ale nedostatečně je řešeno právě to klíčové, to jsou říkal na začátku, to slovo transparentnost. To znamená není tam pohlídáno to, aby prostě v tom řetězci těch, kdo profitují z veřejné zakázky, aby se neocitl ten, kdo tu zakázku zadává, tedy, aby tam nebyl konflikt zájmů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dá se to rychle změnit?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
No, já věřím tomu, že změnit by se to rychle dalo, kdyby k tomu byla ta politická vůle. Náš odborník, právník má vlastně a společně s dalšími NGO, tedy s neziskovými organizacemi ve spolupráci s konzultacemi s nima, my máme připravenu verzi novely, kde právě tato transparentnost je ohlídaná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte, pane Janečku, nějaké vysvětlení proto, proč a dlužno podotknout, že ta novela zákona o veřejných zakázkách byla podrobena relativně velké jaksi meziresortní, dokonce i veřejné debatě. Visela dlouho na webu ministerstva pro místní rozvoj. Proč tam toto opatření není?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
No, tak já myslím, že je logické, že ti kapříci si vlastní rybník vypustit nechtějí, jak jsem říkal ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ti kapříci jsou ti úředníci na ministerstvu pro místní rozvoj?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak ti třeba ne, ale za nima to někdo hlídá a kontroluje a nechce, aby ten zákon zas až tak účinný. Oni musí něco udělat, nemůžou to úplně odmávnout, protože právě naštěstí je tu ta společenská poptávka, kdy lidi začínají řešit, že jim krade někdo jejich osobní peníze, což jsou daně, takže ta společenská poptávka tu je, takže oni musí něco udělat. Ale samozřejmě vlastně ty silový struktury za politikou se snaží naprosto minimalizovat ten dopad těch zákonů, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu správně, že ten bod řekněme akcií nebo existence vůbec akcií na doručitele, to znamená akcií, které v listinné podobě někde leží v trezoru a neví se, kdo je tedy skutečným vlastníkem dané akciové společnosti, jsou zásadním bodem proto, aby veřejné zakázky v Česku mohly být průhlednější a tedy, aby se z nich neztrácelo tolik peněz?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Neřekl bych úplně zásadním bodem, ale je to velmi užitečná věc, ano. Není to podmínka postačující, protože, pokud vlastně pořád je možné, lze, je možné i bez akcií na doručitele je možné tu zakázku obejít tak, že prostě firmu vlastní firma a ten řetěz jde přes nějaký jiný třeba daňový ráj a tak dále, ale nicméně je samozřejmě mnohem těžší, je to nákladnější a tím pádem je riskantnější. To znamená, taková akcie na doručitele, když přímo vlastně výhercem zakázky jsou anonymní vlastníci, tak to je pro ty korupčníky mnohem jednodušší. Takže zrušením zákona se určitě hodně pomůže věci. A znova zdůrazňuju, prostě existence akcií na doručitele dnes je ekonomická absurdita, a například, když bych měl uvést příklad, v Rakousku vláda si nechala udělat analýzu, ekonomickou analýzu a zjistila, že prospěje rakouským firmám v konkurenci se světem jim prospěje, když se zruší akcie na doručitele. Takže Rakušané od června, v červnu to vešlo v platnost, myslím, takže ručí akcie na doručitele. Například argument, že bysme ztratili konkurenceschopnost, je prostě absurdita největší, opak je pravdou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu relativně nedávno premiér České republiky Petr Nečas na veřejném foru řekl, že řekněme ta další legislativní úprava se bude inspirovat rakouskou právě v tomto ohledu.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Ano, a já mu tímto děkuji, protože to byl přesně můj dotaz. Já jsem se ho zeptal, co teda vláda bude dělat s akciemi na doručitele. A on odpověděl, že se bude inspirovat Rakouskem, případně Německem. Nevím, jestli v ten okamžik věděl, že Rakušané se 14 dní předtím rozhodli akcie na doručitele zrušit, ale ať už věděl nebo ne, já mu tímto gratuluji, že doufám, že toto opatření dotáhne do konce a my se dočkáme transparentnějšího prostředí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zakladatel Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček je dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Na facebookový profil pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, pane Janečku, došlo několik dotazů, ten první je od Jiřího Vojáčka. Říká dobrý podvečer, pane Janečku. Nevidíte chybu v angažmá Stanislava Bernarda ve vaší organizaci, píše. Pan Bernard léta veřejně podporoval vládu Mirka Topolánka a to i v dobách kauz Jiřího Čunka, poslance Moravy, Řebíčkovy firmy Viamond a dalších? Jak se slučuje podpora zkorumpovaných politiků a verbální boj proti korupci?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Určitě to nevidíme jako chybu pana Bernarda. Toho znám už osobně nějakou dobu. Je to velmi úspěšný český podnikatel a takový člověk ke svému úspěchu přišel naprosto čistou cestou, prostě vyrobil kvalitní produkt a nabízí ho zde lidem a je to dobré pivo, můžu doporučit. Takže to určitě bych nesouhlasil. To je velmi transparentní český podnikatel. To, že se v jednu chvíli angažoval politicky, pokud si dobře vzpomínáte, tak to bylo za senátorství, a tím rozhodně nevyjadřoval podporu Řebíčkovi, jo, to prostě je úplně absurdní. Říct, že kdokoliv se nějakým způsobem angažoval v politice je nutně, někdy v minulosti fandil korupčníkům, tak s tím bych rozhodně nesouhlasil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pak ještě jedna otázka, která souvisí s personálním obsazením vašeho nadačního fondu ve správní radě, je členem také Karel Randák, bývalý šéf civilní rozvědky České republiky. To je, za tím si stojíte?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Určitě, za tím si stojíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I ve chvíli, kdy je známo, že po opuštění právě postu v čele civilní rozvědky Karel Randák stál minimálně u jednoho řekněme podivného případu fotografií tehdejšího předsedy vlády.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Víme, to bylo, asi nemá cenu chodit přímo do detailů, ale určitě si za tím stojím. Pan Karel Randák mi byl doporučen a já jsem se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, kým?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Zdeňkem Tůmou tedy, jestli můžu to říct klidně veřejně. A já jsem si ověřoval a samozřejmě nikdy člověk nemůže dohlídnout všechno, nikdy nemůžete vědět na 100 % a podle mých nejlepších informací Karel Randák je spolehlivý a férový člověk. Takže, pokud dal nějakýmu novináři informaci o těch fotkách, které, pokud vím, on teda nenatočil, nenafotil, ale dal někomu informaci, tak prostě možná udělal chybu, nebo neudělal chybu, já nevím, ani to nechci hodnotit, nám je to prakticky jedno. Ale v každém případě je to člověk, který za svůj život prokázal jistou osobní statečnost a konzistenci, takže není, takže si za ním stojím. A hlavně ještě bych chtěl říct, že přítomnost Karla Randáka je klíčová v tom, že tam je odborník. To znamená, že ne pouze amatéři se pouští do činností, řekněme do investigativních činností proti korupci, ale přímo toho nejlepšího odborníka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaroslav Černý, také facebookový dotaz. Ještě jeden postřeh, píše, lze považovat udělování pokut úřadům a státním či veřejným institucím za boj s korupcí? Píše také, osobně jsem přesvědčen, že nikoliv, protože úřad nebo instituce nemá ani tvář nebo svědomí, jen účetnictví.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak teď jsem tomu nerozuměl. Pokutu za boj proti korupci nebo za korupci?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, jestli udělování pokut, tedy řekněme udělování pokut za porušení stávajícího systému, jestli je to vůbec možno považovat za boj proti korupci?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
No, to bych řekl, že je velmi slabé opatření, úplně prostě, ty pokuty jsou směšný, že jo, takže když si vezmeme korupci v řádu 100 milionů korun a pak se něco najde a formálně se řekne, že to bylo nesprávně a byla to velká korupce a dostane pokutu, já nevím, 50 tisíc nebo kolik ty pokuty jsou, tak to je prostě směšný. Tady jako je potřeba tu korupci řešit osobní zodpovědností a prostě ty lidi najít a vyžadovat po nich tu zodpovědnost a i trestní zodpovědnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Váš nadační fond, pane Janečku, kromě jiného vytváří či bude vytvářet databázi případů korupce v České republice. K čemu bude ta databáze?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Co se týče této databáze, tak jsme zjistili, že existuje již jiná nezisková organizace, která tu databázi má ve velmi kvalitní formě, ji vyvíjí, takže pravděpodobně spíš, než bysme ji dělali znova, samozřejmě nechceme duplikovat činnost, i když už jsme to začali, to se s nima spojíme své síly, takže ta databáze bude společná. A cílem té databáze je, aby se pokud možno nezapomínalo, to znamená, že když prostě někdo je, představme si, že zrovna vyjde kauza korupčníka, nemusí někoho jmenovat, a tak dále, a ten člověk za pár let se zapomene a on se chce zase vrátit do politiky. Takže cílem tý, jeden z cílů tý databáze je, že si můžete zadat kdokoliv jméno na internetu a vyjedou vám veřejné informace. My prostě dáváme veřejné informace, novinové články a tak dále, a je to ..., takže to je jedna z vaší, další samozřejmě pro odborníky, novináře to může sloužit k dohledání informací.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste ochoten jako zástupce a zakladatel tohoto Nadačního fondu proti korupci vlastně spolupracovat se státem, se státní či veřejnou správou,

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Určitě, pokud samozřejmě to bude upřímná snaha o to prostředí u nás vylepšit, tak není důvod, abychom nespolupracovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Přijde nabídka například z ministerstva vnitra, podívejte, my dáváme dohromady, řekněme tým, který bude pracovat na nové protikorupční legislativě, pojďme s námi do toho.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak tuto nabídku jsem mimochodem dostal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To asi nebudete sám pravděpodobně?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Pravděpodobně ne, ale já jsem s ní souhlasil. Pak byla jedna schůzka, kde jsem nemohl být, protože jsem byl pryč. A tato aktivita se nějakým způsobem přesunula. Já bych skoro řekl, jestli jsem to dobře pochopil, tak se přesunula k někomu jinýmu nebo zrušila, takže nevím, jak to s tím teď je. Ale pokud by se nějaké takovéto nabídky objevily, já neříkám, že nutně já sám, protože bohužel čas mě hodně omezuje, ale někdo z fondu by se zúčastnil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to nebezpečný moment pro nevládní organizaci, která v podstatě kromě jiného kritizuje činy úředníků českého státu a politiků českého státu pustit se do něčeho takového a případně dát řekněme své pomyslné razítko na například tendry Lesů České republiky nebo protikorupční legislativu ministerstva vnitra?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Jasně, tak do tendrů Lesů České republiky bychom se určitě nepustili. Co se týče aktivity ministerstva vnitra, tak my bysme mohli udělat konzultaci, ale samozřejmě konzultace neznamená, že neseme zodpovědnost za ten výsledek, a dokonce naopak, pokud bysme usoudili, že ten výsledek je opravdu špatný a neodpovídá našim představám, tak bysme to veřejně zkritizovali. Tedy, pokud by jakákoliv instituce s námi chtěla spolupracovat, tak musí počítat s tím, že případně bude i kritika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vám ještě ocituji jednou Petra Rafaje, předsedu antimonpolního úřadu z ledna roku 2010, a on říkal, tehdy říkal zákon o veřejných zakázkách je nastavený dobře, většina chyb je daná spíš neznalostí zadavatelů, jde hlavně o formální pochybení. Proto je třeba se víc věnovat osvětě a poučovat úředníky, jak soutěž lépe dělat. Tak se ptám, jak vůbec ten systém chcete změnit, vylepšit, když jeden z důležitých úředníků si evidentně myslí, že na tom není co vylepšovat, maximálně víc poučit jiné úředníky?

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Tak já, ten jeden bod, s kterým naprosto nesouhlasím, /nesrozumitelné/, to je právě, vlastně opakuju podruhý nebo potřetí je ta transparentnost, prosím, znamená, firmy, které se ucházejí o veřejné zakázky, musí mít naprosto transparentní vlastnickou strukturu známou až k tomu konečnému vlastníkovi. Mimochodem já osobně si myslím, že transparentní vlastnické struktury v dnešním světě by měly bejt všude, jo, ale to už je dejme tomu na diskusi, ale v každém případě jakákoliv firma, která se účastní o veřejnou zakázku, toto musí splňovat. A další taková vlastně důležitá věc mimochodem by byla například vyžadovat zákon o finanční kontrole, ne, aby ten zákon tady pouze byl a nikdo ho nepoužíval, ale opravdu ho začít používat, což by například znamenalo, že se nebudou dělat nesmysly. Jedna věc je teda ta korupce a druhá věc je, že za účelem toho, aby se mohlo hodně nakrást, se dá zakázka, která nemá smysl, například se postaví most, který nikam nevede, to u nás známe, takže to jsou další věci, na který je třeba poukazovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Není vyloučeno, že tady nesedíme úplně naposledy. Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci byl hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas a komentář. Hezký večer.

Karel JANEČEK, matematik, zakladatel Nadačního fondu proti korupci:
Já taky děkuju. Už jenom dovolte mi závěrem říct, že nám všem se bude žít líp, když tu korupci zredukujeme, opravdu se to týká nás všech, děkuju.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský