Jiří Kejval ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jiří Kejval byl duchovním otcem Českého olympijského domu v Londýně

Zítra začíná letošní gay a lesbický festival Prague Parade, tedy akce, která byla a vlastně stále je docela společensky i politicky citlivé téma. Zjevně ale ne tak citlivé jako v Rusku příští rok při zimních olympijských hrách v Soči. Poté, co ruský parlament přijal v červnu zákon postihující ty, kdo budou veřejně propagovat takzvané netradiční sexuální orientace, je na místě otázka, jak se k věci postaví Český olympijský výbor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Dnes je ve Dvaceti minutách předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Dobré odpoledne.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Dobré odpoledne.

Čtěte také

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budu fabulovat na začátku, pane předsedo, pokud byste měl příští rok v olympijské výpravě do Soči například takového Ondreje Nepelu, tedy krasobruslaře, který byl za své kariéry, za svého života gay. Co byste mu před cestou na ruskou olympiádu doporučil?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Já myslím, že nic, já pevně doufám, že všechno proběhne, protože ostatně olympijské hry jsou v průběhu olympijských her řízeny takovými olympijskými zákony a ty olympijské zákony vycházejí z olympijské charty, a tam jsou všichni lidé bez rozdílu vyznání, rasy a tak dále, všichni hodnoceni stejně, takže já pevně doufám, že k žádné diskriminaci homosexuálů na olympiádě nedojde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mám před sebou citaci ruského ministra sportu Mutka, který říká: "Prosím všechny, aby se uklidnili. Naše konstituce samozřejmě garantuje právo všech osob na soukromý život. Nový zákon," dodává, "nemá nikoho diskriminovat, jen zakazuje veřejnou propagaci netradičních praktik, aby nedošlo k jejich rozšíření mezi mládeží." To vás uklidňuje,

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Víte co, já myslím, že je vždycky potřeba vnímat ty věci v kontextu. Já neznám detailně kontext Ruska, ruské politiky a tak dále, ale jak říkám, my jsme ujišťováni Mezinárodním olympijským výborem, který dbá na to, aby byly dodržována lidská práva a hlavně, aby byla dodržována olympijská charta, a toto mě naprosto uklidňuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když jsem četl vyjádření předsedy Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Roggea, který požadoval, aby nebyli homosexuální sportovci nijak diskriminováni a vzápětí jsem četl tu odpověď, která jde od ruské vlády, konkrétně od ruského ministra sportu, který kromě jiného říká, že ruské zákony platí pro všechny v jejich zemi, tak co z toho vyvozujete vy?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak já předpokládám, že sportovci, kteří přijedou na hry, tak se budou věnovat především sportu jako takovému a nebudou nikterak prezentovat svoji sexuální ani náboženskou, ani jinou orientaci, a nepředpokládám a myslím si v historii ani v tomhle tom z hlediska sportovců k žádným závažnějším problémům nikdy nedošlo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neobáváte se toho, a teď to si nevymýšlím, narážím například jednoho z australských sportovců, který, když slyšel o tom, že řekněme ruská legislativa je o něco striktnější než například australská nebo evropská v tomto ohledu, tak říkal, že on se rozhodně zříkat jakýchkoliv projevů své homosexuality nebude. Tak není možné, že ta situace příští rok bude naopak o něco více vybuzena?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Víte co, já si myslím, že tohle to jsou politický tlaky, s kterýma my nechceme mít co společnýho. Jsme přesvědčení, že existují země jako třeba některé arabské země, kde náboženství a náboženské důvody mají, jsou daleko ostřejší třeba k homosexualitě a také se tam konají sportovní podniky a také je to součástí mezinárodního společenství a nikdo to neřeší. My to vnímáme jako čistě účelovou politickou záležitost. Až některý stát, až Spojené státy začnou stahovat velvyslance a svoje zastupitelské úřady zavírat v Rusku, tak my to budeme řešit, ale my to považujeme za politickou záležitost a provokaci a my s politikou nechceme mít tady v tomto případě co společného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To já rozumím, to by nakonec i, pane předsedo, odporovalo i olympijské myšlence, ale když se dívám do znění toho ruského zákona a vidím, že zejména pro cizince tam jsou za určitá provinění tresty v rámci desítek až stovek tisíc rublů, dokonce administrativní vězení na 15 dní a poté možná i vyhoštění. Tak si říkám, jestli v tomto ohledu Český olympijský výbor nebude mít nějaké doporučení pro svoji výpravu?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak my jsme se snažili, ostatně my jsme absolvovali olympiádu v Číně a tam byly také určité projevy, byť se nejednalo o homosexuální, ale samozřejmě o věci ohledně celistvosti Číny, třeba byly věci, které ze strany čínských úřadů nebyly tolerovány, my jsme na to dopředu byli upozorňováni. Samozřejmě v té věci bylo spousta různých radikálních názorů, různých radikálních skupin, a přesto proběhla celá olympiádě bez zásadnějších incidentů. Já pevně doufám, že to projde, nebo to stejně bude i tady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nechci být úplně příliš konkrétní, ale co třeba nošení duhových stužek, které vyjadřují buď příslušnost k homosexuální komunitě, anebo řekněme solidaritu?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Já nevím, já to slyším prvně, že existujou nějaké duhové stužky, tak já vám na to nejsem schopen odpovědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Uvažovali jste někdy v rámci Českého olympijského výboru o bojkotu her?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Ne, my to považujeme za největší zločin na sportovcích. Stalo se to toliko v historii Český republiky jednou a já bych určitě nechtěl být u toho, kdyby se něco takového mělo stát někdy v budoucnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem vy narážíte na rok 84 na olympijské hry v Los Angeles. Myslíte si, že řekněme žádný politický důvod není tak silný, aby propříště měl řekněme odvrátit české sportovce od účasti na olympijských hrách?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Jsem o tom bytostně přesvědčen. Když se koukneme na historii, tak ta nám nejlépe odpoví, protože, pokud se kouknete třeba, když byly v roce 64 olympijské hry v Tokiu, tak to bylo ve své podstatě 7 let před pořádáním olympijských her se rozhoduje o kandidatuře a Japonsko tehdá byla poražená velmoc a s většinou států na světě neměli ani diplomatickou nebo otevřená velvyslanectví a navázány diplomatické vztahy, a přesto se tam ta olympiáda uspořádala. A pokud se bavíte s Japonci, tak to pro ně byla taková přelomová doba ten 64., kdy to Japonsko se vrátilo do světového společenství a mezitím se z Japonska stal vyvinutý demokratický stát, který funguje se vším všudy, a ta olympiáda tady určitě pomohla a tohle to se stalo určitě v 72. v Mnichově, kdy Německo bylo v podobné situaci vlastně po válce. Toto se, totéž se stalo v Soulu, v Koreji v 88. tuším.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Takže z historie známe, že spousta těch věcí, a já pevně doufám, že třeba za 20 let si řekneme ano, Peking to byl taky třeba ten začátek startu k lepším zítřkům Číny. Ta myšlenka olympiády je taková spojovat lidi, ne rozdělovat, to vidíme jako úplně klíčové a z toho důvodu si myslíme, že olympiáda je dobrá, pokavad jsou někde problémy, jako třeba teďka v Rusku, tak možná ta olympiáda ty problémy pomůže vyřešit. Je potřeba se na to dívat vždycky z dlouhodobého pohledu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste, pane předsedo Kejvale, teď uváděl několik příkladů historických olympijských her. Dá se uvést také rok 36 a olympijské hry v Berlíně? Nakonec někteří kritici vůbec řekněme k poměru v Ruské federaci říkají, že olympijské hry v Soči budou v tomto ohledu něco podobného jako rok 36 v Berlíně, s tím souhlasíte?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Já to považuji za absurdní. Samozřejmě rok 36 a to ta mašinérie v Německu byla rozjetá tak daleko, že ani olympijské hry to nemohly zachránit. Navíc ten význam olympijských her před druhou světovou válkou a po druhé světové válce se výrazně změnil. Jestli před druhou světovou válkou to byla velká sportovní akce, tak dneska je to největší akce svého druhu na světě, která daleko překračuje jenom rámec sportu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak na závěr tohoto tématu, jen, abych tomu úplně správně rozuměl, nemáte obavu, že by někomu z těch o něco více než 80 sportovců, kteří jsou v té výpravě jaksi nominováni do Soči, že by se mohlo něco dít právě s ohledem na ten zákon, o kterém tady mluvíme, to znamená, zákon proti, řekněme, otevřenému, otevřené vyjadřování jiné sexuální orientace?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Jsem přesvědčen, že ne, a když tak od toho tam jsme funkcionáři Českého olympijského výboru a věřte mi, že bychom se velmi tvrdě ohradili proti takovýmto praktikám a myslím si, že by to bylo velmi nepříjemné pro Rusko a ruskou politiku. Nevěřím, že by si to někdo v průběhu olympijských her na sportovce něco takového dovolil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Pane předsedo, vy jste se nějaký čas podíleli na přípravě zákona o sportu. Na čem ten pokus udělat takový zákon ztroskotal?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak to je několik faktorů. Za prvé je potřeba říct, že my jsme si nejdřív dali na stůl to, co český sport potřebuje, protože český sport ve své podstatě posledních 20 let vůbec neparticipoval na českém zákonodárství a během té doby bylo schváleno řada zákonů, které šlo lehce upravit tak, aby vyhovovaly i pro sportovní prostředí, ale nikdo za sportovní prostředí nebyl, který by řekl pozor, tady je problém, tohle to musíme změnit a tak dále. Takže my jsme si dali na stůl všechno, co je potřeba změnit a zjistili jsme a udělali jsme z toho takový kompilát, který jsme chtěli začít jako legislativně prosazovat, ale protože nejsme ještě zkušený v těch legislativních procesech, tak jsme narazili a zjistili jsme, že celá řada z těch věcí nemůže být řešena zákonem o sportu, ale musí být rozdělena do těch jednotlivých zákonů a formou pozměňovacích návrhů nebo nějakých nových úprav v zákonech musí být postupně per partes instalována, takže my jsme udělali takový kompilát, jak se ukázalo z hlediska legislativního, je to potřeba rozdělit na několik částí a upravit ten vlastní zákon o sportu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč vlastně potřebujete takový zákon?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak sport je malinko jiný, než jsou, nebo má své specifika a ty je potřeba obecně dát do zákonů, protože, já nevím, třeba nedávno, abych uvedl příklad, aby to bylo úplně jasné, se poslanci snažili udělat, uzákonit pravidla chování na sjezdovkách a na ..., a jak by se měli chovat cyklisti a dát to do zákona. Což bylo jakoby velmi chvályhodné a velmi v pořádku, ale pokud bychom se koukli a dodržovali důsledně tenhle ten zákon, tak by na sjezdovkách nesměly být závody, nesměly by se provozovat ani sport cyklistický na silnicích, ale i na uzavřených sportovištích a tak dále. A to není nic proti ničemu, každý tohle to chápe, ale to těch zákonů je potřeba vklínit i tyto řekněme mimořádnosti, které se týkají sportu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mezi těmi vašimi prioritami toho kompilátu, jak jste o tom, pane předsedo Kejvale, mluvil, tak předpokládám, že byly i finance?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
No, my nechceme ty finance dávat jako úplně primární věc, že nejvíc sport zajímají finance, ale samozřejmě žijeme v reálném prostředí a ty finance se prolínají ve své podstatě vším.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V tom případě mě zajímá, jak byste si to představovali do budoucna? Chcete být, řekněme, závislí na tom, jak se ten daný rok bude skládat rozpočet a jak bude formován samotný rozpočet v Poslanecké sněmovně, nebo chcete mít peníze dány právě zákonem, řekněme procentem?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
No, tak to bychom samozřejmě strašně rádi, ale vzhledem k tomu, že procento jako obligatorní částka ze státního rozpočtu je tuším asi jenom ve dvou nebo ve třech zemích v Evropské unii, tak tak vysoko nemíříme, ale byli bychom rádi hlavně, aby na financování sportu participovalo ne tolika jedno ministerstvo a jedna rozpočtová kapitola, aby na tom participovalo víc subjektů, aby bylo naprosto zjevné, že o sport se z třešně nestará jenom stát, který se stará toliko o talentovanou mládež až po reprezentaci, ale o sport se stará také kraje, nebo starají také kraje a města a obce, a tam je důležité, protože tam je nejvíc mládeže a mládež to je naše téma, které chceme co nejvíc prosazovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předpokládáme, že tím řekněme administrátorem toho toku peněz z těch jednotlivých zdrojů by měl být ČSTV?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak ČSTV v dnešní době už neexistuje, to se předělalo na Českou unii sportu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Česká unie, ano.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
A my jsme se dohodli ve sportovním prostředí, protože především pro politiky bylo nejasné, kdo vlastně zastřešuje sport, jestli to teda to bývalé ČSTV dneska ČUS nebo jestli je to Sokol, anebo jestli to jsou nějaké další střešní organizace, a tak jsme se dohodli, že sport směrem k vládě, k parlamentu, k Senátu, eventuálně k hejtmanstvím bude zastupovat Český olympijský výbor, který pod sebou zastřešuje všechny sportovní organizace, a to bývalé ČSTV, ČUS se stává především servisní organizací především na té regionální úrovni v rámci České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, jak se vám podaří, předkládám, prokázat, kolik lidí v podstatě pod vás spadá, myslím tím organizovaně, kteří by případně mohli být příjemci peněz od státu?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
To je téma, které my v současné době řešíme, není to úplně jednoduché, také z důvodu, z důvodu toho, jak se, jak se k těm datům dostáváme a tak, aby byly relevantní. My na tom pracujeme ve spolupráci s ministerstvem školství a pevně doufáme, že takový první odhad, plus minus řekněme 5 až 10 %, kolik sportovců budeme schopni dát do letošního roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Do konce letošního roku.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Pardon do konce letošního roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a co si teď zpětně myslíte možná o nadsazeném, možná dost sarkastickém výroku ministra financí Miroslava Kalouska, který říkal, že podle jeho dat to vypadá, že v 10milionové zemi je 11 milionů sportovců?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
To mi říkal pan ministr, ano, je pravda, že pokud se jednak ne každý dělá jeden sport, takže tam je nějaká duplicita a navíc existuje řada střešních organizací a střešních organizací těch střešních organizací a je to poměrně nejisté a když to budete brát ad absurdum, tak se můžete dopracovat až k číslu blízkému tedy těm 11 milionům, ale právě proto my bychom v tom chtěli udělat pořádek, aby bylo naprosto jasné, kolik sportovců máme. Chceme také rozdělit sportovce na řekněme dospělé, vrcholové a hlavně ty nejmenším, a tam si myslím, že by mělo putovat nejvíc peněz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počítáte, pane předsedo Kejvale, také s tím, že pokud dojdete, asi byste měli dojít k menšímu číslu než 11 milionů, aby to dávalo alespoň elementární logiku, takže možná stát a jeho zástupci řeknou dobře, ale nepotřebujete v tom případě tolik peněz.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
To se ..., to bych byl strašně rád, kdybychom k takovýmhlemu záměru došli, ale podle porovnání, které my máme se zahraničím, a tam se bavíme, tam to přepočítáváme na počet obyvatelstva, tak tam bohužel jsme až na samém okraji toho, co se dává v rámci Evropské unie podle té poslední studie, která je sice z roku 2008, ale během té doby se ta situace vůbec neposunula k lepšímu, tak jsme byli dokonce třetí od konce v rámci té evropské "28".

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co byste si představoval, dokážete mi říct nějakou částku, kterou byste si, říkám od státu, nemluvím o krajích, nemluvím o obcích, od státu představoval pro český sport jako ucházející částku?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Tak my bychom byli rádi, kdybychom pro začátek mohli zafixovat tu částku 3 miliardy, která je v současnosti, aby se už na ni nešahalo, abychom nešli níž a pokud bychom se ..., ideální by bylo, kdybychom se mohli dostat zhruba tak na úroveň toho, co sport dostával v polovině devadesátých let, což by byl ekvivalent zhruba asi 5 miliard korun, to znamená, že nárůst o nějakých 80 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste minimálně podle mých informací s tím zákonem o sportu nebo dá se říct, že jste ho teď tak trošku uložili k ledu a chystáte se na něm pracovat dál až s novou politickou reprezentací, která vzejde buď z předčasných nebo standardních voleb, proč?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
My bychom chtěli, samozřejmě, k tomu, abyste prosadil takovýhle zákon, který vždycky bude poměrně komplexní a byť sport má každý rád a v zásadě každý podporuje sport, tak často různí politici a různé politické strany mají na tuhle tu věc různý názor. My bychom byli rádi, kdybychom už v téhle té době, kdy se připravují nové volby, mohli implementovat do politických programů těch jednotlivých politických stran, o kterých si ..., nebo všech politických stran sport. My bychom chtěli implementovat sport jako zdravý životní styl, protože ty statistiky, které dneska se ukazují, kdy děti před 15 lety průměrně věnovaly pohybové aktivitě 3 hodiny denně, dneska 45 minut, zpětinásobil se počet obézních dětí, především díky té změně životního stylu a tohle to jsou alarmující čísla, pokud si to potom promítnete do různých nemocí jako je cukrovka a tak dále a nákladů na jejich léčení a vůbec rozvoje této společnosti, tak si myslíme, že je nejvyšší čas, aby se něco začalo dělat, především s životním stylem té nejmladší generace. Takže to jsou témata, které my chceme zdvihnout, chceme je dát bez rozdílu politickým stranám tak, aby je mohly začlenit do svých volebních programů. A já myslím, že by bylo dobrý, kdyby politické strany nabídly pozitivní řešení, pozitivní varianty pro své voliče a to bychom chtěli se všemi tohle to komunikovat. A až bude mít, až si politické strany toto vezmou za své, tak si myslíme, že pro nás bude mnohem jednodušší, nebudeme muset každého přesvědčovat o tom, kolik máme členů, kolik lidí sportuje. My bychom si představovali, aby 10 milionů lidí sportovalo, aby všichni, aby zdravý životní styl byl základní princip každého tady v tomto národu, to je náš cíl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, pane předsedo. Mimochodem, když vás tak poslouchám, spolupracujete nějak s Hnutím pro sport a zdraví bývalého ministra školství Josefa Dobeše?

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Takhle my obecně vítáme politickou iniciativu nebo takovouhle iniciativu každé politické strany, na druhou stranu jak už jsem říkal, v olympijské chartě my máme, že jsme apolitické hnutí a nechceme se ani vyjadřovat, ani vymezovat k jednotlivým politickým stranám. Každý, kdo fandí sportu a podporuje ty naše myšlenky, tak má ty naše sympatie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Díky za váš čas. Na shledanou.

Jiří KEJVAL, předseda Českého olympijského výboru:
Děkuji. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu, přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.