Jiří Drahoš, předseds AV

Faktická likvidace Akademie věd České republiky a také zánik soustavy jejich pracovišť, toto je slyšet od českých vědeckých akademiků poté, co byl vládou schválen návrh státního rozpočtu na rok 2010. Ten české vědě přiděluje zatím téměř 25 miliard korun, ovšem jde o strukturu. Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. A předseda Akademie věd České republiky, profesor Jiří Drahoš je po čase opět hostem Dvaceti minut. Dobrý den, pane předsedo.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je někdy někdo, kdo si přeje Akademii věd České republiky zlikvidovat?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Tak, já nejsem paranoidní člověk, myslím, že kolegové by to o mně mohli potvrdit a dlouhou dobu jsem si myslel, že tomu tak není, ale dnes už s jistotou tvrdím, že ano, že jsou určití lidé, kteří mají zájem na tom akademii vlastně zlikvidovat, ať už z určité zištné vize, peníze samozřejmě jsou jedna věc, anebo z jakéhosi nedomyšlení celé záležitosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy máte, pane předsedo Drahoši, představu o tom, kdo to je?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já některá jména bych mohl jmenovat, ale neudělám to v tuto chvíli, ale vím o konkrétních lidech, kteří říkají, Akademie věd by existovat neměla, nemusela z důvodů takových nebo onakých.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsou ti lidé, ať jsme tedy alespoň o něco konkrétnější, mezi členy Rady pro výzkum a vývoj, což je jeden z poradních a pracovních orgánů Vlády České republiky?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Samozřejmě ano, jsou to lidé, kteří jsou i, nebo jsou to rovněž lidé, kteří jsou v Radě pro výzkum a vývoj a jsou to i lidé mimo tuto radu zastávající jiné vlivné posty v tomto státě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to zkusme otočit. Proč by měla Akademie věd České republiky existovat i nadále? Není to, teď mi promiňte to slovo, relikt, řekněme, 18., 19. století, kdy vědecká revoluce sílila a kdy všechny národní státy zakládaly své vědecké akademie?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Tak, já si myslím, že historie si máme považovat a máli něco tradici, máme se na to dívat minimálně v prvním plánu s úctou, ale já si myslím, že argumenty, které zaznívají daleko častěji než ten, který jste zmínil je, že Akademie vět je jednak jakýmsi reliktem postkomunistické nebo komunistické doby a za druhé, že je to zcela unikátní instituce, která nemá v civilizovaných zemích obdoby. A to je tvrzení naprosto nekvalifikované, protože když se podíváme kolem sebe jenom v Evropě, tak třeba v sousedním Německu je celá řada neuniverzitních výzkumných institucí, Max Planck, Helmholz Geseltschaft, Leibnitz Fraunhofer, tatáž situace je v Itálii, ve Španělsku, dokonce i ty často adorované Spojené státy, tam existuje celá série národních výzkumných laboratoří, které zaměstnávají velké kvantum lidí a jsou to instituce zcela nezávislé na univerzitách, čili neuniverzitní výzkum existuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ovšem bezesporu minimálně ve Spojených státech amerických to není zastřešeno takovou národní institucí, jako je Akademie věd.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Samozřejmě, ale principielně jde o stejný typ výzkumu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a teď čistě pro pořádek a zejména pro posluchače Radiožurnálu, ten zatímní návrh pro českou vědu a vývoj je 24,8 miliardy na rok 2010. Je to tak?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ano, dokonce tento návrh platí i pro léta 2011 a 2012, to znamená, jde o zmrazení rozpočtu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak. Kolik z toho jde nebo by mělo jít po roce 2010 pro Akademii věd České republiky?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
V roce 2010 by akademie měla dostat cca 4 miliardy korun v institucionálních prostředcích, to jest o miliardu méně než v roce letošním.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ve chvíli, kdy by Akademie věd České republiky dostala 4 miliardy, tak to znamená její likvidaci, tak jak je psáno v tom prohlášení akademiků?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ne, není to úplně tak. My jsme to prohlášení formulovali s ohledem na takzvaný střednědobý výhled, to jest na léta 11 a 12, přičemž v roce 2012 se navrhovaný rozpočet akademie redukuje na 50 procent toho letošního, a to už je v zásadě likvidační rozpočet, protože tam už nemůžete udržet lidi, chod institucí, akademie už pak přestává být věrohodnou institucí pro vědce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, že ten návrh, jak by měl rozpočet na příští rok a i na jakýkoliv jiný rok pro českou vědu vypadat, dává vládě České republiky právě Rada pro výzkum a vývoj. Tak a vy jste říkal, že právě v této radě jsou také lidé, kteří by si přáli likvidaci Akademie věd. Tak ve prospěch čeho či koho je takový krok činěn? Kdo by měl profitovat na případném zániku Akademie věd?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Je to poměrně komplikovanější otázka, nicméně Rada pro výzkum a vývoj dlouhodobě před realizací reformy výzkumu a vývoje prohlašovala, a že zejména v aplikovaném výzkumu unikají ročně miliardy korun bez jakéhokoliv výsledku. My jsme se domnívali v Akademii věd, ale i na řadě vysokých škol, že reforma zamezí právě tomuto plýtvání, najednou se dozvídáme, že tím, kdo zodpovídá za úniky peněz nebo kdo je za ně zodpovědný je Akademie věd. Je to trochu podivné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, pane předsedo, vy si to dobře při našem minulém rozhovoru těsně po vašem zvolení na začátku tohoto roku do čela Akademie věd jste mi potvrdil, že z toho balíku, ať je jakkoliv velký, ročního peněz pro českou vědu, jde čtvrtina do takzvané černé díry. Prostě doslova vyletí oknem.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak někdo za to zodpovědný musí být.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ale já jsem si nikdy nemyslel, že ten, kdo je za to zodpovědný, je Akademie věd. My myslím si, produkujeme stále kvalitnější výsledky, jsme dominantním hráčem, pokud jde o výsledky výzkumu a vývoje na jednoho pracovníka ve výzkumu a vývoji v tomto státě, takže mě nesmírně šokovalo to, že žádné černé díry, o kterých jsme mluvili tehdy, se neucpávají a pokud se něco ucpává, tak jakási zdánlivá díra, kterou údajně tečou peníze z Akademie věd. A tomu nerozumím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z Akademie věd tedy žádnou černou dírou peníze netečou. Jinak to řeknu, za všechny ústavy Akademie věd, za vědecká pracoviště, vy můžete dát ruku do ohně či položit hlavu na špalek, že ta jsou kvalitní, mají kvalitní vědecké zázemí a ty investované peníze jsou investované dobře.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Určitě, myslím si, že v tomto smyslu bych tu hlavu na špalek dal. Každá instituce se může zlepšovat a když jsme spolu naposled mluvili, tak jsem říkal, že jedním z mých cílů, hlavních cílů je další zkvalitnění výzkumu a vývoje nebo výzkumu v Akademii věd. Já na to teď vlastně nemám vůbec čas ani kolegové z akademické rady a řešíme zmíněné problémy s rozpočtem, ale v každém případě Akademie věd je instituce, která zachází s penězi velmi zodpovědně a její výstupy určitě odpovídají tomu, co do ní stát dává.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky. Říkáte, že veškerá pracoviště Akademie věd České republiky jsou řízena správně, zacházejí s těmi vloženými penězi velice dobře. Tak a teď čistě laicky, proč by měla Akademie věd České republiky udržovat, provozovat a případně za poměrně velké peníze rekonstruovat například barokní zámek v Liblicích?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Víte, to je také jeden z argumentů, který slýchávám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane profesore, berte to jako můj argument.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ne, ne. Samozřejmě. Ale já to slýchávám i od jiných lidí. Já otočím otázku. Proč by Akademie věd neměla mít, stejně jako má každá univerzita a každá daleko méně významná výzkumná instituce, proč by neměla mít nebo nemohla mít své konferenční centrum?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a čistě pro pořádek, ten barokní zámek byl rekonstruován pouze z evropských peněz, anebo jste do toho vkládali i vy peníze?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ne, ne. Vkládali jsme do toho samozřejmě peníze i my, je to nakonec kulturní dědictví tohoto státu, je to nádherná Alliprandiho architektura, takže já na tom nevidím nic špatného. Je to naše kongresové centrum, jak jste řekl. Každá, znovu opakuji, každá univerzita má něco takového, nemusí to být vždy barokní zámek, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak potom ještě další možná laická poznámka, kterou mi možná také, pane předsedo, vyvrátíte. Ale nakladatelství Academia musí Akademie věd skrze středisko společných činností Akademie věd provozovat a případně sponzorovat vydávání i normální beletrie vedle samozřejmě učebnic a toho všeho, co Academia vydává bezesporu velice správně, protože za normálních okolností by se to na trhu asi nedalo vydávat. Tak vydává i normální beletrii. 10. 6. Valja Stýblová a, řekněme, slavnostní prezentace její nové knihy.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já samozřejmě neznám naprosto přesně strukturu nákladů a výnosů nakladatelství Academia, ale pokud vím, tak tyto knihy nevědecké, abych tak řekl ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Beletrie.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Beletrie, sponzoruje nebo pomáhá šetřit náklady při vydávání knih vědeckých, takže je to určitá forma výdělku, který se reinvestuje do vydávání vědeckých knih, ty bohužel v žádném případě nemohou být ziskové. Takže já bych to neviděl jako něco zcela nesmyslného. Je to snaha být úspěšný finančně tak, abych mohl podporovat literaturu vědeckou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, pane předsedo Drahoši, kam směřuju? Jestliže se možná i pod tlakem ekonomické globální recese šetří na všech frontách, aby tak řekl a ve chvíli, kdy možná vláda opravdu definitivně schválí ten návrh a ten možná projde parlamentem a vám do příštích třech let kyne to, o čem vy říkáte, že je to finančně likvidační pro Akademii věd, tak není na čase začít šetřit? Ořezávat to, do čeho Akademie věd dává peníze?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já bych, než odpovím na tuhle tu otázku, možná bych měl upřesnit jednu věc. My nežijeme ve vzduchoprázdnu, Akademie věd je tady a teď a vidí recesi, vidí krizi, je, jsou jí jasné ekonomické problémy této vlády. Takže my si nemyslíme, že v době, kdy ostatní si utahují opasek, že Akademie by měla žít nad poměry.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V tom případě technická otázka, kde si utáhnete opasek?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Hned k tomu dojdu. To, co je podstatné, že z té jedné miliardy korun, která nám hrozí jako deficit v příštím roce, je zhruba 40 procent v důsledku, řekněme, plošné redukce, která je vyvolána úspornými opatřeními ve vládě. Rozpočet pro vědu a výzkum, vy jste to řekl na začátku, se nenavyšuje, ale vzhledem k tomu, že se musejí z tohoto rozpočtu zaplatit některé mandatorní výdaje, kofinancování evropských programů, zahraniční spolupráce, tak je těch peněz k dispozici k rozdělení méně. Takže kdyby na nás dopadlo v současné době těchto 450 milionů, tak je to samozřejmě jiná situace. Ale těch zbylých 600 milionů je důsledkem nekorektního jednání Rady pro výzkum a vývoj při návrhu rozpočtu, kdy aplikovala takzvanou metodiku hodnocení, která není dobrá a aplikovala ji způsobem, který také není dobrý. Takže pokud se bavíme o šetření, tak bychom měli říct v první řadě, že ten rozpočet tak, jak je nastaven, není korektní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Metodika hodnocení, předpokládejme, že to je nebo asi i laici u rozhlasových přijímačů budou předpokládat, že to je něco, podle čeho se hodnotí česká vědecká práce.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ano. Jestli mohu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud vím, minulé tři nebo čtyři roky se dopilovávala, letos je poprvé jaksi v ostrém režimu nastavená a já jsem neslyšel žádnou bouři na straně vědců, kteří říkali, v žádném případě nesmí být nasazena.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
No, ano, akademie proti tomuto nasazení vždycky protestovala a nejenom akademie, ta bouře proti metodice existuje i na vysokých školách i na ústavech aplikovaného výzkumu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A v čem je ta metodika špatná, pane profesore?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já bych to možná posluchačům přiblížil na příkladě sportovní gymnastiky. Představte si, že Česká asociace sportovní gymnastiky se rozhodne, že zavede pravidla, kdy bude hodnotit například prostná, jednotlivé prvky v prostných tak, že za salto dá stejnou známku jako za dva kotouly. Anebo když bych to aplikoval třeba na hrazdu, tak za veletoč na hrazdě, ten můžete nahradit tím, že se na tu hrazdu na jednu minutu pověsíte. A to je vlastně problém metodiky. Tam jsou špičkové výsledky, které by měly být hodnoceny skutečně odpovídajícím způsobem a pak je tam typ výsledků, který, typu kotoulu, kdy můžete jedno salto nahradit pěti kotouly, a to je špatné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď bych se vrátil zpátky k té vědecké, tak vy víte jakožto předseda Akademie věd České republiky, které vědecké ústavy v České republice jsou ty, které předvádějí jenom kotouly? Případně jenom sedí na té žíněnce?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Víme to, víme to ze statistiky výzkumu a vývoje. Víme, že do těch výsledků, které se započetly do metodiky, přibyly velmi razantním způsobem výsledky, které nejsou kvalitní, které jsou průměrné, to znamená, které jsou lehce získatelné, nicméně podle metodiky za ně získáte poměrně velký počet bodů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. Vy jste se měl, pane předsedo, setkat minulý týden s premiérem české vlády Janem Fischerem a měl jste s ním jednat o tom, jestli by čirou náhodou ten návrh státního rozpočtu na příští rok neměl být pozměněn. Výsledek toho jednání je jaký?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Možná bych ještě předeslal, že sama Rada pro výzkum a vývoj doporučila Akademii věd, aby si část svých prostředků, říká se jim na činnost, to jsou prostředky, které jiné instituce získávají z jiných zdrojů než z rozpočtu na výzkum a vývoj, aby si tyto prostředky sháněla pokud možno u vlády sama s tím, že Rada pro výzkum a vývoj ji v tomhle tom podpoří. Já jsem měl v tomto smyslu minulý týden jednání s panem premiérem Fischerem za přítomnosti první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj paní ministryně Kopicové, výsledkem bylo, že pan premiér navrhl Radě pro výzkum a vývoj, aby Akademii věd alespoň částečně kompenzovala tu nepříznivou situaci zhruba 220 miliony korun. Na svém pátečním jednání Rada pro výzkum a vývoj tuto premiérovu variantu zamítla, to znamená, jsme opět zpátky na té jedné miliardě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu to dobře, pane předsedo, že Rada pro výzkum a vývoj tímto poradní a pracovní orgán vlády České republiky, jde Akademii věd poměrně slušně po krku.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Chápete to naprosto správně. Já si to nedovedu nějak vysvětlit, znovu říkám, je tady mnoho set milionů korun v našem deficitním rozpočtu, které nemají žádné vysvětlení, opírající se o kvalitu výzkumu v akademii a o podobné racionální argumenty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A měla by být, mělo by být personální složení Rady pro výzkum a vývoj změněno?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Určitě by mělo být změněno. Ono dokonce změněno být musí, protože vstoupila v platnost novela zákona číslo 130 o výzkumu a vývoji a podle této novely by měla být Rada pro výzkum a vývoj od prvního ledna nově jmenována. Já samozřejmě se mohu tázat, jaké jsou záruky, že ta rada bude jmenována tak, aby splňovala určité podmínky kvality lidí, kteří v ní jsou, ale v každém případě dojde k jejímu znovujmenování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není nakonec ten postoj Rady pro výzkum a vývoj, respektive těch lidí, kteří v ní sedí, legitimní? Není to prostě tak, že část české společnosti, možná reprezentována politiky i odborníky usoudila, že Akademie věd prostě opravdu tady nemusí existovat? Co by se stalo, kdyby Akademie věd nebyla? Co by bylo s českou vědou?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Myslím si, že česká věda by si razantně pohoršila. My v tom evropském měřítku zejména ve srovnání s těmi lepšími státy, tedy úspěšnějšími a zejména na západ od nás si nestojíme příliš dobře a já bych rád upozornil, že současná situace nebo návrh rozpočtu, jakkoliv ho budeme označovat, vůči akademii neřeší situaci, co tedy s akademií. To není situace, která by řešila třeba převod akademie na vysoké školy. To je brutální omezení rozpočtu, jak jsem již řekl, z větší části ne v důsledku krize nebo v důsledku jakýchkoliv ekonomických dopadů světové recese, ale je to brutální omezení rozpočtu, které může vyústit, nebo, pokud bude dodrženo, vyústí v to, že Akademie věd se začne nebo bude nucena zbavovat i lidí, nejenom zakonzervovat přístroje, některé infrastruktury neprovozovat a já nevím, co s těmi lidmi bude. Rada pro výzkum a vývoj nemá žádný plán, to není žádná součást strategického plánu, co s akademií, co s českou vědou. To je na celé věci to nejstrašnější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a nebude výsledkem nakonec, nebo respektive co bude nakonec výsledkem? Vy začnete omezovat provozy, konzervovat laboratoře, prodávat přístroje, propouštět lidi?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ano. Budeme získávat čím dál menší množství peněz z grantů, z účelových prostředků, to je logické, budou se pravděpodobně rozpadat kvalitní týmy, kdo z mladých by šel do Akademie věd, když bude vědět, že tato instituce je na takové té spirále sestupné, takže ti mladí buď skončí mimo výzkum, vysoké školy je přijmout nemůžou, protože také nemají peníze, ten plán s tím nepočítá, takže půjdou do zahraničí, půjdou do komerční sféry, to je velmi špatný signál a myslím, že to pro českou vědu může být docela velký problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co se například v rámci Akademie věd a jejích ústavů zbavit těch, co dělají kotouly?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já jsem řekl, že jedním, jednou z mých priorit je zvýšení kvality výzkumu a vývoje v akademii. Víte, Akademie věd v devadesátých letech provedla velmi jaksi kritickou redukci svého stavu, tohle nikdy třeba na jiných institucích neproběhlo. Já se nebráním tomu zrušit méně výkonné výzkumné týmy, třeba i zrušit některé ústavy, ale.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane předsedo, vy říkáte, já se nebráním tomu, to vesměs kdyby tady seděl politik znamená, nebráním se tomu, ale pravděpodobně to neudělám.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Ne, já to nechci dělat pod tlakem rozhodnutí ze dne na den. My jsme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, máte za sebou necelý, ne necelý půlrok, máte asi pět měsíců ve funkci.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Nastoupil jsem v březnu, takže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V březnu jste nastoupil, máte pravdu.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Koncem března, takže vlastně mám za sebou duben, květen, no, ještě ne ani tři měsíce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Ale přesto máte už nějakou vizi, které z ústavů nebo které z týmů by mohly být těmi, které by prostě skončily? Nebo byly redukovány?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Teď myslíte systémově, my jsme provedli v minulém roce ještě bývalá akademická rada jakési mezihodnocení ústavu, které jsme byli povinni provést a máme samozřejmě představy o tom, které ústavy jsou lepší a které horší, ale to lepší a horší se vždycky vztahuje k nějakému střednímu stavu, k nějaké střední hodnotě a já si pořád myslím, že ta, že ten průměr, ta průměrná kvalita na Akademii věd je velmi slušná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane předsedo, já o tom vůbec nepochybuji, ale ve chvíli, kdy sám říkáte, že máte v plánu nějakým způsobem zvýšit vědeckou úroveň, tak to také znamená, že je potřeba ty, co sedí na té žíněnce jenom, asi propustit nebo ...

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Já myslím, že nemáme v akademii zas tak moc těch, kteří místo salt dělají kotouly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře. Tak bude se snižovat počet zaměstnanců Akademie věd? Nebo se bude snižovat počet pracovišť?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Myslíte teď v důsledku toho opatření, nebo obecně?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Obecně. Spíš v důsledku toho, že vy jste nastoupil na post předsedy Akademie věd.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Moje představa byla taková, že by se počet pracovníků v Akademii věd měl spíše snížit, rozhodně takto a že jsou ústavy, které nejsou tak výkonné, jak já si představuju nebo i mí kolegové v akademické radě, že by ústavy v Akademii věd měly být, to znamená, mohlo by tam dojít k určité redukci, slučování ústavů, to v každém případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to prosadíte, tuto svoji vizi?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Určitě bych ji prosadil a prosazoval v této chvíli, pokud ten rozpočet bude schválen s minus jednou miliardou pro příští rok a s tím výhledem, tak už nebudu mít příliš mnoho času na nějaké velmi sofistikované hodnocení nebo na racionální posouzení toho, kdo ty kotouly opravdu dělá. Tam bude muset dojít asi k nějakým plošným úpravám, a to velmi rychlým, protože příští rok minus jedna miliarda dolů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, poslední otázka, pokud to tak opravdu bude a příští rok minus jedna miliarda dolů pro Akademii věd České republiky, kolik procent zaměstnanců bude muset odejít?

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
My máme samozřejmě určitý krizový plán. Já bych to teď charakterizoval asi následovně. Jedna varianta je prakticky stopnout investice, nové přístroje, stavby, nových částí ústavu, omezit nákup běžných přístrojů, ne jen těch velkých unikátních plus redukovat na úrovni ústavu o, řekněme, nějakých deset procent rozpočet. Jak si s tím poradí pak ředitelé ústavů, to je jiná věc. Druhá možnost je investičně, abych tak řekl, neredukovat tak hodně a redukovat lidský materiál, když to řeknu velmi nehezky. To je věc, které bych se já osobně v této fázi bránil, protože pokud ve výzkumu je něco cenného, tak jsou to týmy. My nejsme montovna, kde najatá agentura, protože je konjunktura, tak zbubnuje zahraniční dělníky, přiveze je, zaučí se a mohou pracovat a když konjunktura pomine, tak je propustí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy byste nerad propouštěl.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Nerad bych, ale obávám se, že budu k tomu donucen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky byl mým hostem. Pane profesore, díky za váš čas a na shledanou.

Jiří DRAHOŠ, předseda Akademie věd ČR:
Děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.