Jiří Baumruk, externí spolupracovník ministerstva školství

Ministerstvo školství svěřilo Jiřímu Baumrukovi přípravu projektu, který má dosáhnout na dotace 650 milionů z evropských fondů. Dokážete to záměrem nazvaným Vzděláváním k vyšším kompetencím v oblasti tělesné kultury a zdravého životního stylu? Zkráceně projekt Sport podrobil Brusel kritice s tím, že si má ministerstvo raději rovnou připravit alternativu, která by lépe odpovídala operačnímu programu. Pracuje Jiří Baumruk na takové alternativě? A na co konkrétně by chtěl evropské peníze využít? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal někdejší šéf redakce sportu České televize, tady Rady České televize, nyní externí spolupracovník ministerstva školství Jiří Baumruk. Vítejte u nás.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ministr školství uvedl: "Mým bytostným zájmem je, aby se eurodotace určené pro Českou republiku skutečně kvalitně vyčerpaly," reagoval tím na kritiku za chyby v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pod jehož takzvanou prioritní osu /nesrozumitelné/ má spadat i váš program zkráceně zvaný Sport. Kauze se poslední dva dny intenzivně věnují Hospodářské noviny, především reportérka Kateřina Eliášová. Proč myslíte, že se novináři na vaši práci zaměřili?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Teď si nejsem úplně jistý, jestli se zaměřili na moji práci, protože, jak sleduji média, tak to zaměření je poněkud širší a míří poněkud výš než na moji práci. Ale bezesporu, a to je v pořádku, z evropských fondů proudí do České republiky velké peníze a není vůbec špatné, že se tím média zabývají a že vlastně svým způsobem kontrolují, jak jsou ty peníze využity. Problém je v tom, a to nastalo v tomto případě, že údajně mě nemohla paní redaktorka v pátek vůbec sehnat, a tak v pondělí vyšel článek, ve kterém je spousta, řeknu diplomaticky, nepřesností. Ta základní nepřesnost spočívá v tom, že ten projekt ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já na obranu paní redaktorky, promiňte, připodotknu, že skutečně komunikace s ministerstvem školství, alespoň podle toho, co jsem já se od ní dozvěděla, byla velice složitá a sehnat vás bylo ještě složitější.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já jsem na svém mobilním telefonu 24 hodin denně.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ministerstvo školství má instrukce poskytovat váš mobilní telefon komukoliv z novinářů?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Není problém sehnat můj mobilní telefon, komukoliv se to podařilo, to vám jistě potvrdí celá řada i kolegů novinářů. Ale k věci, tam jde o to, že ten projekt není hotový, ten je ve fázi příprav. Jsou hotové některé pracovní varianty a stále o tom projektu diskutujeme, stále se ten projekt vyvíjí a mění, a proto nějaká reakce, která přišla z Bruselu není na projekt, ale možná na nějakou alfa nebo A pracovní verzi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak pojďme se ale bavit konkrétně, já jsem vám předložila projekt z interní porady ministerstva ohledně vašeho dotačního programu Sport, která probíhala 1. prosince. Shodli jsme se, že tento poklad jste skutečně interní poradě předal, že to je vaše práce?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ano, to je jeden z těch pracovních materiálů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Úplně stejný pracovní materiál podle toho, co umožňují doklady, které šly do Bruselu, které mám tady před sebou také, akorát překlopený do takzvaných wordových tabulek, dostal právě Brusel jako onu věc, na kterou reagoval tou výtkou, o které jsem hovořila, jak vy si tedy vysvětlujete, že Brusel hodnotí tuto vaši práci, ke které se tedy hlásíte jako k prvotnímu projektu?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, to je projektový záměr, to jsou teprve teze, protože to je vlastně první písemná část, která vůbec byla podrobena nějakým připomínkám, nějaké diskusi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže vy jste tento materiál odevzdal na interní poradu ministerstva 1. prosince.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ano, ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
19. prosince odeslal Brusel svoji výtku dopisem náměstkovi Zaorálkovi a mezitím, tedy vy tvrdíte, že ministerstvo tento projekt nebo přípravu toho projektu odeslalo do Bruselu bez vašeho vědomí?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já ani nevím, jestli to tam odeslalo ministerstvo, to já netuším. Já jsem se potom, já jsem se po tom pídil.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já jsem s panem Zaorálkem hovořila a ten mi sdělil, že probíhají pravidelné měsíční porady s Bruselem nad operačními programy a projekty a je tedy možné, že buď tento dokument putoval do Bruselu z této pravidelné porady, anebo že ho někdo odeslal přímo z této porady 1. prosince, což by odpovídalo i datově, protože ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To budeme spekulovat, já o tom nevím a vím, že tento projekt na projednávání s Evropskou komisí nebyl, takže jednak to není projekt, ale zatím je to stále ve stádiu příprav a jednak vím, že o tom, když tady byli zástupci Evropské komise, tak tento projekt tam na pořadu nebyl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dobře, tak bavme se tedy o stádiu příprav a o tom, co je jim Bruselem vytýkáno. Ten vytýkací dopis je tedy v angličtině, Radiožurnál o něm informoval už tehdy, když přišel. Já, volně přeloženo, řeknu, že náměstkovi Michalu Zaorálkovi píše Bruselu, cituji: "Pojekty s významnými alokacemi prostředků," hovoří se kromě vašeho projektu Sport, také ještě o dalším projektu s názvem Okno, ale ten nechme stranou, "nekorespondují správně s hlavním cílem prioritní osy 3 a co víc, vznášejí vážné pochyby, zda jejich obsah může přinést nějaké smysluplné výsledky a projekt Sport má velmi slabý nárok na financování podle operačního programu," konec citátu. Píše to tedy konkrétně ředitel odboru zaměstnanosti Jörg Jensen a dál vyzývá ministerstvo k přehodnocení nápadů za stamiliony korun. Zabýval jste se nějak tedy tím, co je potřeba opravit, zamýšlel jste se už nad tou výtkou?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Za prvé ten dopis vidím poprvně, to je jedna věc.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak, pokud jste v komunikaci s médii, tak ten dopis v médiích koluje už od prosince, minimálně na několika serverech včetně České pozice.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ten dopis reaguje na někým odeslaný první projektový záměr, první pracovní verzi. Mezitím bez ohledu na ten dopis se spousta věcí samozřejmě posunula, ale jistěže budeme brát v úvahu jakoukoliv reakci Bruselu, protože Brusel je vlastně odesílatel, dárce těch peněz a Česká republika by rozhodně stála o to ty peníze nejenom na tento, ale na všechny projekty vyčerpat tak, jak je důležité, protože myslím si, že ještě horší jsou ty výtky, kdy Česká republika není schopná čerpat v různých programech evropské dotace, když už jsme tedy v Evropské unii a tento systém funguje, tak je správné, že ty dotace jsou přijímány, ale je důležité vytvořit na to dobré projekty.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mimochodem promiňte, ale mně teď přijde, že tedy nějakým způsobem došlo k odeslání přípravy projektu z ministerstva školství, máte pocit, že by vám někdo chtěl říct lidově, nebo hodit lidově řečeno klacek pod nohy tím, že pošle nehotový materiál do Bruselu a podrobí vás této kritice a tím vlastně i celé ministerstvo?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To by byla spekulace a tu nechám na jiných. Já se budu řídit fakty, prostě ten ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je tam taková pracovní atmosféra na ministerstvu, že by se třeba v rámci konkurenčního boje o dotace děly i takové věci mezi kolegy?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Na to jsem tam příliš krátkou dobu, abych něco takového zaznamenal a už vůbec bych to nekomentoval, i kdybych to zaznamenal, protože jsem loajální člověk, ale musím říct jednu věc, ale ten projekt se tvoří a až bude ten projekt v nějakém stádiu, bude znovu připomínkován. Předpokládáme opakované třeba už na hotovějším projektu, nejenom na tezích, svolání kulatého stolu, odborné veřejnosti, předpokládáme i další diskuse s odborníky, potom bude muset být samozřejmě schvalován, pak půjde na expertní komisi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Hovoříme o schvalovacím procesu, hovoříme o všem ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, ano, hovoříme o tvorbě toho projektu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A pojďme si ale říkat konkrétní věci. My oba víme, že v tom materiálu, který jste předal 1. prosince je datum ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
V té první části verze pracovního materiálu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
V té první části verze pracovního materiálu je datum realizace už na únor, to ano?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To vycházelo, důležité kritérium je kvalita, to znamená, že ten projekt bude poslán do Bruselu ke schválení, ten projekt hotový bude poslán do Bruselu ke schválení až poté, co projde všemi stupni schvalovacího procesu tady.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To už jste říkal.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale je to důležité.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nezlobte se, datum schvalovacího procesu ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Není tam datum, chceme vypořádat všechny projekty, které tam jsou, nejenom tento v prvním kvartále tohoto roku tak, aby byly schváleny.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže do března by to mělo být ve finální podobě v rukou bruselských úředníků?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Tak.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To znamená, že je nejvyšší čas v podstatě už odevzdat asi tu finální podobu?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale ten nejvyšší čas je od samého začátku.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dobře, tak minimálně tedy už ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Tak je pravdě, že ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jestli v prosinci toto byla první přípravná verze, tak kolikátou máte teď tedy zpracovanou?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ta se rozvíjí. To není tak, že by byly všechny verze nezávislé na sobě.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kolik času potřebujete, abyste dodal tu finální verzi tedy, pokud to má být do prvního kvartálu?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To bude i záležet na dalších připomínkách, které k tomu budou a které já samozřejmě vítám.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A máte k tomu nějaké připomínky, externí připomínky, které jste zaznamenal?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Mám k tomu spoustu nápadů, spoustu připomínek.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak si pojďme říci, na co přesně by měla Evropská unie poskytnout 650 milionů korun? Debatujeme s garantem dotačního programu Sport Jiřím Baumrukem, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Tak vysvětlete mi, proč by nám měl Brusel dát zhruba 650 milionů korun, na co je potřebujeme?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Řekl bych to takhle, ta částka může být expertní komisí samozřejmě teoreticky snížena, to je na závěr ještě před tím, než se to ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O kolik?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To záleží na té expertní komisi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, dobře, ale tak jako rozsah, víte, pokud zpracováváte projekt, kam až můžou vaše požadavky klesnout, tak jako na 500 milionů z 650?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Řekněme, že v tom řádu by to nějak mělo přibližně zůstat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže alespoň 500 milionů byste chtěl na tento projekt Sport?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Hm, to bych viděl, aby by to bylo na ty 4 roky, na které je ten projekt plánován a celoplošně plánován, tak by to asi mělo být. Je to ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A teď na co by ty peníze měly být?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Je to zejména vzdělávací projekt a důležitým prvkem je, a o tom se teď bavíme jako o klíčové věci, ale mimochodem ta už byla v debatě v prosince bez ohledu na ten dopis, je takzvaná inkluze neboli začleňování, a to znamená zaměřit to vzdělávání i směrem k lidem, kteří pracují s problémovou mládeží ve složitých sociálních podmínkách, na složité regiony, na problémové regiony, tam bude kladen protidůraz.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli by to mělo vypadat tak, že byste financoval tímto projektem konkrétní sportovní oddíly nebo ...

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, to je nejde, to je právě to, co je složité na těch evropských penězích, to musí přesně odpovídat, musím říct, že kdyby to tam někdo takhle napsal, že budem podporovat konkrétní sportovní oddíly, byť by to bylo bohulibější, tak pak bych právem viděl nějakou výtku z bruselské administrativy, protože to není podle tohoto operačního programu možné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak na co je tedy možné konkrétně žádat ty peníze?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Na vzdělávání, na vzdělávání a cílovou skupinou vzdělávání, a to je také přesně dáno, je 15 až 64 let kromě občanů, kteří mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy, to je daň hlavního města za to, že je jedním z nejbohatších regionů. O to větší důraz chceme klást na ty problémovější, nebo řekněme problémové regiony. Chceme rozšířit to vzdělávání starší mládeže a dospělých, kteří pracují nebo by chtěli pracovat s dětmi a tak, aby získali znalosti a kompetence v širším než jenom tělovýchovném duchu, než jenom v té tělovýchovné nebo sportovní odbornosti, chceme do toho zapojit celou řadu odborníků na různá témata, proto ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nezlobte se, tak já to vezmu, ono se to začíná dostávat do formy, kdy už asi posluchač vůbec netuší, na co vlastně ty peníze chcete žádat.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To není možné vysvětlit v 10 minutách.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já vím, tak cíle projektu, já si tady odcituji třeba hlavní výstupy a pozitivní dopady projektu budou vzdělanější a tedy kompetentnější trenéři, instruktoři nebo učitelé, informovanější, aktivnější a motivovanější děti a mládež. To stále ještě platí, nebo to už jste předělali?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, já myslím, že vzdělanější a motivovanější nejenom trenéři, instruktoři, cvičitelé, ale také rodiče těch dětí, co je velmi důležitá klíčová skupina a následná cílová skupina, a o to jde, myslím si, především, ten projekt by měl v konečné fázi zasáhnout právě děti a mládež, i když není cílovou skupinou tohoto projektu, tak ale na ně to je směřováno.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A když dovolíte, já kromě toho, že ten záměr tedy kritice podrobil Brusel, tak Hospodářské noviny nechaly ho ohodnotit i pedagogy fakult tělesné výchovy. Proděkan Karel Kovář, vedoucí katedry Miloš Fiala z FTVSUK se shodují, že cituji, vzdělávání ve sportu už teď zajišťují fakulty tělesné výchovy 3 vysokých škol v Praze, v Brně a Olomouci a nemalá část absolventů je z těchto fakult a proto by peníze měly směřovat hlavně tam a je zbytečné vytvářet nové struktury. Jak byste reagoval na tuto kritiku? Co nového či jiného má přinést váš program?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Tak za prvé, já jsem absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu, takže se rád s kolegy sejdu a ještě si o tom klidně popovídáme. Za druhé, opět reagovali, já bych to neudělal, kdybych dostal nějaký polotovar, já bych na něj nereagoval jako na hotový materiál, to říkám za sebe.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Asi je to natolik popudilo, že prostě reagovali.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
A za druhé, a tam to vidím, oni by rádi ty peníze, dokonce jsem někde četl, že to jsou větší peníze, než je rozpočet Fakulty tělesné výchovy a sportu, ale to přece srovnáváme jabka a hrušky. Kdyby bylo na mě, kdybych mohl rozhodnout, kam ty peníze půjdou, tak bych je rozdělil do sportu, do fakult tělesné výchovy a tělesné kultury, do dětských oddílů, tak to ale nejde, to už jsem říkal, nejde to ani do těch fakult, to prostě není možné, to je mimo ten operační program.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ano, je to mimo operační program, protože už jejich podpora je obsazená v jiné intervenci, takže tím pádem, na co jiného by tedy ty vaše peníze měly jít, nemůžou podporovat fakulty, nemůžou podporovat konkrétní oddíly?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Budou podporovat tu cílovou skupinu ve vzdělávání formou, různými formami, workshopy, semináři, instruktážními a vzdělávacími materiály v četně instruktážních a vzdělávacích filmů a určitě fakulty ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co bude obsahovat instruktážní a vzdělávání film třeba o sportu, nebo jak mě bude instruovat vzdělávací materiál k tomu, abych sportovala?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, to bude součástí toho materiálu právě, to vám neřeknu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, tak máte to odevzdat do 2 měsíců, tak vy to ještě nevít?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, počkejte, ty se budou tvořit až jako součást projektu, až součást toho běhu projektu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy nemáte jasno v tom, jak to bude vypadat?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale máme jasno, jak to bude vypadat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak mi to řekněte.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale přece nemůžete chtít, když bude třeba ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Chci. Proč bych to nemohla chtít, když to má být do března odevzdané do Bruselu?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Bude třeba 100 dílů o vzdělávání prostřednictvím sportu, instruktážních dokumentárních filmů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdo to bude zpracovávat a kdo to bude vysílat?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To bude součástí případných zadávacích řízení, ale to je všechno dopředu, to bude až tvorba, to bude až naplňování toho projektu. Nejdřív se ten projekt musí napsat tak, aby byl schválen, a to je klíčové a je jisté, je jisté, jestli dovolíte ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jednou z těch výtek k těm projektům, jsme u médií, promiňte, ale vy jste teď začal jeden konkrétní uchopitelný kousek z toho projektu, a to jsou filmy prostřednictvím médií, podpora a informace, takže ten projekt bazíruje na zapojení médií, na financování, na penězích pro média vlastně prostřednictvím tohoto projektu tím, že budou vysílat ty filmy nebo tyto spoty?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, ne, já nepředpokládám.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nebo vy vyrobíte nějaké instruktážní filmy a kdo vám je bude vysílat?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, tak já předpokládám, že to bude součástí jednání, předjednáno to je, že určitě to nebudou komerční televize.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže Česká televize?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, předpokládám.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je to předjednáno, kým je to předjednáno, s kým je to předjednáno?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale počkejte, teď ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak víte tam vzniká zajímavá souvislost, vy jste předsedou Rady České televize a teď mi říkáte, že je předjednáno, že Česká televize bude vysílat něco, co ještě není ani vyrobeno?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Je předjednána spolupráce s Českou televizí samozřejmě na naplňování toho projektu, ale ne konkrétně, protože to vzejde až potom z toho, za kolik to bude možné udělat, a to bude součást případného zadávacího řízení.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na základě čeho, promiňte, je předjednána ta spolupráce? Proč má Česká televize zájem se na tom podílet? Je finančně motivována?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, rozhodně ne.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak na základě čeho se na tom bude podílet?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já si myslím, že televize veřejné služby, která tu svoji službu naplňuje mimo jiné i další spoluprací na našich projektech pro mládež, tak si myslím, že i tohle je přesně parketa, kterou má Česká televize využít.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Promiňte, kde je přímá spojitost s dotačním programem ministerstva školství a Českou televizí?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne s dotačním programem, to nejde o dotační program, to jde o náplň. Čili jestliže tam budou vzdělávací a instruktážní filmy, ale teď se točíme skutečně na zlomku toho projektu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je to zlomek projektu?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
A nedostaneme se dál. Já si myslím, že to nakonec bude zlomek projektu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kolika procentní zlomek?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To ze mě taháte informace, které v tuto chvíli nemůžeme vědět logicky. Klíčovým prvkem ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, já z vás dva měsíce před odevzdáním projektu, sám jste řekl do konce března, tahám informace, které byste asi už měl mít v kupě.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Klíčovým prvkem toho projektu a na tom je postavené vzdělávání a že to vzdělání bude mít různé formy včetně papírových materiálů, včetně elektronických materiálů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže reklama do médií jsou papírová, papírové materiály?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, ne, to vůbec ne, třeba metodické příručky, vůbec ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Metodická příručka.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To na mě zkoušejte tady o reklamě do médií není ani řeč v tomto projektu, takže ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže média v podstatě na tom nemají být tím základním šiřitelem.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Někdo musí samozřejmě nějaké ty filmy a materiály vyrobit, to je logické a to nebude zadarmo, ale to, že by se platilo za jejich odvysílání nebo za nějakou inzerci, s tím nepočítáme.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak, když už jsme u toho placení, plán výběrových řízení v tom přípravném materiálu hovoří například o zavádění nástrojů kvality. Co to je? Máte tady na to vyčleněno milion 666 tisíc 666 korun a 66 haléřů.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To jsou částky, kterých se teď budeme zbytečně chytat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dobře, tak mi jenom řekněte, co je to nástroj kvality?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
To jsou skutečně orientační.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co to je zavádění nástrojů kvality?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Nástrojů kvality, no, to jsou přece takové nástroje, které budou hodnotit, jak ten projekt je uplatňován a jak je kvalitně realizován.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Zavádění nástrojů kvality je totiž tady zdaleka nejdražší položkou, která se vešla jako podlimitní veřejná zakázka, protože tady je pak ještě zavádění nástrojů kvality II, která je ve stejné hodnotě, je to rozdělená zakázka evidentně.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Promiňte, žádné veřejné zakázky nebyly ani projednány, ani zadány, znovu opakuji, čerpáte z ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Z vašeho přípravného materiálu.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
... přípravného materiálu, který ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na kterém je velmi zpracováno, co je podlimitní veřejná zakázka nebo zakázka malého rozsahu.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Který nebyl schvalován, nebyl ani schválen, čili to je orientační materiál.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A proč se tak bráníte říct, co to obsahuje?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já se nebráním vůbec říct, já se vůbec nebráním říct, ale to jsme skoro dva měsíce, ne skoro, dva měsíce zpátky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, dobře, tak já bych se strašně ráda celou dobu dozvěděla, kam jste se za ty dva měsíce posunuli?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ale já jsem vám říkal, jaké jsou ty teze toho projektu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Teze o projektu ano, a peníze?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Kam ho posouváme. Ale o tom, jaké budou peníze na ty jednotlivé činnosti to zdaleka ještě není rozhodnuto, to bude až nakonec, až se vypracuje ten projekt, tak teprve pak bude rozhodováno o tom, jestli to bude za tyto peníze nebo za jaké jiné peníze a případně na co přesně ty peníze půjdou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže, kdy oficiálně předáte projekt do Bruselu tak, aby bylo možné se vás na tyto otázky ptát a dozvědět se konkrétní odpovědi?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Až bude kvalitní a až bude schválen jednoznačně na ministerstvu školství, dále expertní komisí a až bude vykomunikován s Bruselem ještě předtím, než se tam oficiálně pošle.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Můžeme to čekat koncem třeba března, jak jste říkal, tedy ten první kvartál?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, jsme o tom pevně přesvědčeni a celý tým, který má spoustu expertů a na ministerstvu školství pracuje, tak se tím zabývá.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy konkrétně jenom řekněte, kolik času věnujete přípravy toho projektu teď, když je to tedy dva měsíce před odevzdáním v podstatě?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já mu věnuju v podstatě tak zhruba polovinu svého veškerého času volného, ale včetně víkendů, takže věnuju tomu dost času. Je to pro mě taková docela důležitá osobní záležitost a rád bych, abych tu práci odvedl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A prozradíte, jak vás ministerstvo finančně motivovalo k této práci?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
No, nechtělo se mi to prozrazovat, ale musím říct, že kdybych do toho nebyl trošku blázen a trošku idealista, tak bych to nedělal za ty peníze.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Hm a takže konkrétně ta částka?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Já na tomto pracuju dohodou o pracovní činnosti a tam je jednak limitovaný počet hodin, jednak limitovaná částka na hodinu a zatím, co jsem na tom pracoval, tak ta částka mohla být v průměru měsíčně někde pod 10 tisíc korun.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A celkově si na tu dohodu o provedení práce?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ta zatím skončila, to bylo teď do této doby, teď předpokládám, že se budeme domlouvat dál, ale ty peníze budou zhruba stejné. Ministerstvo školství, aspoň, jak já mám osobní zkušenost, když tam pracuju, tak rozhodně není zlatým dolem a takové ty zkazky o těch statisícových odměnách úředníkům ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A je tam nějaká cílová motivace, třeba když získáte dejme tomu půlmiliardovou dotaci nějaké 0,5 %, 1 %?

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Ne, není, nemám nikde nic takového stanoveno, ani nevím, jestli něco takového je a popravdě řečeno, možná si někdo bude říkat, že jsem to měl udělat, ale já jsem to neudělal, já jsem se ani po žádné cílové motivaci neptal.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jiří Baumruk byl hostem Dvacet minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Jiří BAUMRUK, externí spolupracovník ministerstva školství:
Děkuji za pozvání.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio