Je možné pobírat „mateřskou přes otce“? Ano, ale není to snadné

14. leden 2015
Žurnál servis

Některé nastávající maminky nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože za sebou nemají dost dlouhou dobu v zaměstnání. Měly by tedy už od porodu dítěte pobírat rodičovský příspěvek. Dá se nějak zařídit, aby peněžitou pomoc v mateřství pobírala rodina díky zaměstnání partnera? Radili jsme se s Janou Buraňovou, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Pokud bychom měli odpovědět jedním slovem, jen na základě toho, že otec dítěte je zaměstnaný, matka peněžitou pomoc v mateřství dostat nemůže. Může se nicméně s otcem dítěte domluvit, že se o dítě bude starat on, a pak si o mateřskou požádá on.

MATEŘSKÁ x RODIČOVSKÁ

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), nazývaná zjednodušeně mateřská, je finanční dávka ze systému nemocenského pojištění, kterou pobírá obvykle žena v souvislosti s těhotenstvím a péčí o novorozence. Poskytuje se v zásadě po dobu šesti měsíců a její výše se odvíjí od hrubého příjmu. Vyplácí ji okresní správa sociálního zabezpečení, a to jen rodičům, za které zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění, či rodičům-podnikatelům, pokud si platili dobrovolné nemocenské pojištění.
Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou vyplácí úřad práce. Rodič si zpravidla může zvolit varianty jeho čerpání, resp. rozložení jeho výplaty. Rodičovský příspěvek náleží všem, a to v celkové výši 220 tisíc korun.
Rodičovská a mateřská dovolená jsou instituty definované v zákoníku práce (týkají se tedy jen zaměstnaných rodičů), které popisují překážky v práci na straně zaměstnance. S PPM a rodičovským příspěvkem souvisí jen volně.

„Peněžitou pomoc v mateřství může pobírat i otec dítěte či manžel ženy, která dítě porodila, pokud z důvodu péče o dítě čerpá rodičovskou dovolenou,“ zdůrazňuje Buraňová.

Otec přitom může na rodičovskou dovolenou nastoupit nejdříve šest týdnů po porodu dítěte.

„Aby mohl muž pobírat tuto dávku, musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Podpis matky musí být úředně ověřen. Doporučujeme proto, aby rodiče tento úkon vyřídili přímo na okresní správě sociálního zabezpečení, která podpis zdarma ověří,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ.

„Dohoda musí také obsahovat den, od něhož bude muž o dítě pečovat, a den porodu,“ dodává.

„Rodiče rovněž musí vyplnit tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení a také na webu ČSSZ. Součástí žádosti je již zmíněná písemná dohoda uzavřená s matkou,“ vypočítává Buraňová.

Rodiče by si nicméně měli uvědomit, že když muž pobírá mateřskou, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na mateřskou plyne. Tedy například, pokud je zaměstnaný, nesmí chodit do práce, ale může si vydělávat jako OSVČ nebo chodit na brigádu, případně vykonávat pro zaměstnavatele práci na jinou smlouvu.

Mnohem snazší je volit si „přes otce dítěte“ výši rodičovského příspěvku. Nezaměstnané maminky mají stanoveno, že ho musí čerpat čtyři roky ve výši 3800 Kč za měsíc (do 9 měsíců věku dítěte je to dvakrát tolik). Pokud ovšem otec dítěte má dostatečné příjmy, je možné na základě potvrzení o jejich výši nastavit rychlejší čerpání příspěvku přímo mamince.

Nicméně nic nebrání tomu, pokud tatínek bude v zaměstnání na rodičovské dovolené (otec totiž na mateřskou dovolenou nemůže; i v době, kdy pobírá PPM, čerpá v zaměstnání dovolenou rodičovskou), bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství, a při tom si vydělávat jako OSVČ, aby s miminkem byla doma jeho matka a starala se o něj ona.

A to je právě situace, kterou si zřejmě tazatelka představuje pod pojmem „pobírat mateřskou přes otce dítěte“.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio