Jaroslav Róna ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Proč je tak rušno kolem sochy Jošta Lucemburského na Moravském náměstí v Brně? Proč soše markraběte na koni někteří přezdívají brněnská žirafa? A jak osmimetrové dílo za sedm milionů vlastně vznikalo? Budeme se ptát. Jaroslav Róna, výtvarník, autor nové" sochy odvahy". Zdravím vás do našeho studia v Brně, dobrý den.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Dobrý večer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč je podle vás kolem vaší nové sochy, té brněnské sochy tolik vzruchu, podle vás?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, myslím, že to je asi proto, že se řada Brňanů setkala asi poprvé v životě s nějakou sochou, která je pojatá poněkud netradičně.

Čtěte také

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že ještě nikdy nic takového neviděli? Proč zrovna říkáte, že řada Brňanů? Proč nemluvíte obecně? Myslíte, že Brno je nějak specifické?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, Brno nějak specifické určitě je, ale takhle Brňané, co, co reagovali přímo při tom, co jsme sochu stavěli a montovali, tak reagovali velice pozitivně, ale bohužel v místních novinách a médiích obecně se soše různým způsobem přezdívá, vysmívá se a reaguje se na ni jako tak dost negativně, tak já ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Uráží vás to?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, uráží mě to, myslím si, že tak jako u nových jako staveb nebo, nebo prostě jaksi monumentálnějších děl ve veřejném prostoru by měli lidé si trochu počkat na konečné soudy a snažit se, snažit se s tím dílem nějakou dobu žít, než, než vyřknou nějakej ortel a já to sám znám podle sebe, protože mám tendenci dělat rychlé závěry a byl jsem sám velkým odpůrcem třeba "Tančícího domu" a dneska ho mám rád a cením si toho a ... a prostě, a to mám výtvarné vzdělání a zkušenosti ze světa, cestuju a znám budovy moderní a postmoderní a zvláštní a podivuhodný a prostě, takže si myslím, že se řada tady, zřejmě těch, co psali ty články nebo reagujou na internetu, zkrátka setkali s něčím podobným poprvé, že někdo dělal sochu s nějakou deformací, která ovšem byla záměrná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale myslíte, že se s tím žijí, podobně jako vy jste se sžil s "Tančícím domem"?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Já jsem si jist, že se s tím sžijí, tak jako se Pražané velice rychle sžili s pomníkem France Kafky, který ve své době byl taky velice netradiční.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Který jste vlastně také dělal vy. A tam byly podobné reakce, když si na to vzpomenete, na tu ...?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, musím říct, že, že tam, tam takhle jako, jako v tisku to takhle ani moc nebylo, ale ..., a to mě teda překvapilo, byl přijat jako velice příznivě, ale, jak říkám, já mám, já mám dojem, že to, že to dělají média, protože jako já, já to neumím posoudit zatím, takhle ..., byla za mnou řada třeba brněnských architektů, kteří reagovali velice pozitivně, a různých osobností brněnského jako takového kulturního života, tak ti reagovali velmi dobře, tak, tak uvidíme, no.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Která ta kritika vás nejvíc bolela? Teď ve vztahu právě k té brněnské soše?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, já samozřejmě chápu, že když socha má extrémně dlouhé nohy, takže, že v někom jako evokuje žirafu, na druhou stranu, já teda nemám vůbec nic proti žirafám, dost se mi líběj a, no a jako myslím si, že by, že by do toho neměli moc mluvit lidi, kteří nemaj, nemaj cit pro vztahy proporce hmoty a funkci výtvarnýho díla v prostoru.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale ten kůň má ty nohy dlouhé čtyři metry? Vím správně. Proč, proč?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože vy, vy jste ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Možná tři a půl.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, tři a půl, ale vy jste říkal, že to je proto, aby pod ním mohli lidé normálně procházet, mimo jiné, ale asi to nebude jediný důvod.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ta socha celá má pozměněný, pozměněný proporce. To znamená, nejen, že má dlouhé nohy a zvětšená kopyta a mohutnější ty nohy, ale taky má třeba ..., kůň má spresovaný tělo, jako aby, aby působilo vyšší. Já jsem všechno podřídil vlastně potřebě výšky a jezdec, kterýho nekritizuje skoro nikdo, tak ten je deformovanej vlastně úplně stejně, má extrémně protažený nohy, přitom má ..., je dlouhej skoro čtyři metry a přitom má hlavu skoro velkou jako, jako člověk.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A to si nikdo nedovolí zmínit. A tady ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Toho nikdo si asi nevšiml.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale u koně, protože kolem nohou toho koně všichni mohou procházet, no, ono, víte, na toho jezdce až tak není vidět.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ne, je na něj vidět dobře, věřte mi.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se teď dívám do stropu a nic ..., ale teď mě, teď mě zajímá ještě jedna věc. Nebojíte se, protože lidé opravdu mohou k té soše přímo, jak jsme říkali, mohou procházet pod ní, nezničí vám ji?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Socha se dá velice těžko zničit. Uvnitř je velice odolná nerezová konstrukce, která snese 7 stupňů Richterovy stupnice zemětřesení a všechny díly na soše, všechny části jsou velice snadno opravitelné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste doporučil lidem, kteří by měli ambici na tu sochu vylézt? Nevím, jestli víte, že už jeden takový pokus v noci byl.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Vím o tom, viděl jsem to na internetu. No, doporučoval bych, aby na ni nelezli, aby si nezpůsobili zranění, protože taková zranění se velice těžko léčí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A ono navíc se na ni asi dá vylézt velmi těžko, protože tomu onomu muži, který to zkoušel v noci žebříkem, se to nepovedlo.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Dá se na ni vylézt velmi těžko, potvrzuji.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste to nezkoušel, ale předpokládám, pane Róno.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Já jsem to zkoušel velice často, protože některý části sochy jsem modeloval přímo stojíce na soše, protože jsem se z lešení na to nemohl dostat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak jste na něj teda vylezl? Také jste měl žebřík?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Tak, vysvětlím. Protože socha byla v té době z hlíny, tak jsem si tam mohl vydlabat schůdky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha!

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Přímo do těla sochy a tam jsem vložil třeba kus dřevěný desky a na tý jsem stál a třeba jsem na takovým místě dvacet krát dvacet centimetrů strávil tři měsíce ve, ve výšce třeba pět metrů, čtyři až pět metrů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Netočila se vám hlava?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Točila, ovšem byl jsem na horolezeckém úvahu za trámy stodoly přivázanej, takže kdybych spadl, tak bych zůstal viset na laně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, to mi řekněte, vy jste tu sochu tvořili v nějaké stodole právě proto, že, že je tak obrovská, že jinam by se nevlezla?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ne, samozřejmě, já mám dvě veliké stodoly v obci Roblín, Praha-západ a tam, tam v těch stodolách jsem sochu modeloval, i tvořil v sádře i v bronzu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaroslav Róna, výtvarník, autor nové brněnské sochy Jošta Lucemburského, je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Které části sochy vlastně bylo nejtěžší vyrobit?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, nejtěžší pro mě byla hlava koně, protože jsem zjistil, když jsem ji namodeloval podle modelu ve zvětšení deset ku jedné, tak jsem zjistil, že, že vlastně se musí zvětšit, takže jsem ji o třináct centimetrů přesně zvětšoval a musel jsem změnit celou, celej, celej ten typ toho ztvárnění tý hlavy. Docela dlouho jsem to hledal, a pak byl samozřejmě dost velkej problém se štítem, protože jsme zjistili, že se nedá odlejt, aby nezatížil příliš levou ruku a tak se musel tepat z bronzovýho plechu, což bylo dost problematické.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Od začátku bylo jasné, že ta socha bude tak obrovská?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
To bylo jasné od začátku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč vás ...?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Protože já jsem to tak navrhl.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vím, že jste to tak navrhl, ale jestli jste třeba nepřemýšlel přece jenom o té velikosti?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Myslíte, jestli ..., jakej začátek myslíte? Od začátku, kdy mě socha napadla ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
No.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
A zvolil jsem její měřítko, tak bylo jasné, že bude veliká, ale, ale to měřítko vychází z okolních budov a kdyby socha byla jenom třeba o, o půl metru nižší, tak už to nefunguje, už to nemá to napětí a základní věc pro sochaře je zkrátka vytvořit napětí, ale pozitivní mezi tím dílem a okolním prostředím a musí to prostě fungovat. Je to, je to složitý. Není ani důležitý námět sochy, ale spíš hmoty a proporce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže prvně, třeba já jsem si vždycky představovala, že prvně se hodně kreslí a vymýšlí. Tak to není?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Někdo to tak dělá, ale já jsem to nakreslil asi během 10 minut.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, vy jste, vy jste dostal ten nápad ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Jo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Nakreslil jste ho.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslal jste ho do Brna, jestli by tohle, takhle by to chtěli?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ne. Ta, ta celá, ta celá jaksi, ten proces toho, jak to vzniklo, byl daleko, daleko delší a složitější a komplikovanější, ale skutečně to bylo tak, že jsem nakreslil velice rychle model s tímhle, s tím, s prodlouženýma nohama a s tím kruhovým štítem. Z tý skicy, to jsem si zvětšil na Xeroxu do nějaký velikosti, od toho jsem odměřil kostru a okamžitě jsem to začal moderovat rovnou ze sádry na, na kovovou kostru a existuje prostě jenom jedna tadle skica, kterou jsem udělal během čtvrt hodiny, deseti minut.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Co všechno jste si ale musel o Joštu Moravském nastudovat, než jste se vlastně pustil vůbec do té sochy?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, dlužno dodat, že já jsem netvořil portrétní sochu Jošta Moravského, ale vlastně reagoval jsem na zadání soutěže a to znělo "alegorie odvahy". Jošt Lucemburský, to je k tomu, ta socha víceméně jaksi dedikována, jo, takže já jsem se necítil zavázán osobností Jošta Lucemburského, o kterém si ale, jsem si ale samozřejmě všechno zjistil, co bylo dostupné, nicméně já jsem vytvořil symbol středověkého rytíře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale je to Jošta Lucemburský?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Tak, může to být i Jošt Lucemubrský, protože všichni velmoži té doby procházeli výcvikem ve zbrani, i ti, co byli třeba knihomolové, byla to prostě jejich povinnost a i tento Jošt musel nutně jezdit na koni a prodělat turnajový výcvik.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože já se na to ptám z toho důvodu, že například Petr Vachůt, vedoucí oddělení archeologie Muzea Města Brna, říká v anketě na iDNESu mimo jiné toto: "Jezdcova zbroj je zcela ahistorická, autor vše naaranžoval tak, aby Jošt připomínal domnělého rytíře, jak si jej představujeme dnes. Jošt Moravský byl ale spíše seděl za stolem a diktoval svým rádcům diplomatické dopisy."

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Už jsem na to odpovídal. Takže každý velmož v postavení Jošta Lucemburského musel prodělat prostě výcvik. To znamená, jízdu na koni, prostě s brněním, turnajový výcvik, to bylo, to bylo doslova povinný. Karel IV., jeho strýc, byl turnajový bojovník vyhlášený, má řadu, řadu zranění z turnajů a prostě bylo to v době zvykem. Já jsem tvořil středověkého rytíře a je pravda, v tom má historik pravdu, že já jsem použil typy zbroje, která nebyla přesně z té doby. Já jsem si ji upravoval a bylo to proto, abych podřídil všechny prvky, všechny prvky v kompozici. To znamená, třeba v tý době měli ti rytíři ty přilby, ty helmice spíš takový, já jsem zapomněl, jak se to teď jmenuje, takový ty kastroly, kdežto já jsem chtěl přilbici, která je elegantní. Tadle je spíš renezanční. I to, i to brnění, třeba ta, ten, ten kyrys, jo, to je ten, ta přední část zbroje a další, ty jsou, ty jsou přece jenom trošku už vyvinutější, než byly v době Jošta, ale to je podle mě umělecká licence, prostě, zkrátka pořád jsem, pořád je socha stále docela tradicionalistická proti třeba jiným návrhům v soutěži.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě něco teď na té soše upravujete? Od včerejška stojí na Moravském náměstí.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Už na ní nic neupravuju, ani se na ní, doufám, dalších 100 let nebude upravovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem totiž četla, že sice stojí, ale že ještě budou se dělat drobné úpravy. Tak proto, proto se ptám, jestli o tom něco víte?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Aha, tak, tak o tom nic nevím, asi bych o tom měl vědět, ale nevím, kde by se měly dělat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Už je to krásné, všechno připravené, už si to tedy mohou všichni jenom jet do Brna užít?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Tak, tak v podstatě všechno je hotovo a můžou se přijet do Brna si to užít a věřím, že až budou stát pod sochou, tak pochopí, že ty proporce, které jsem, které jsem použil mají svoje opodstatnění a na sochu tam velice příznivě reagují a už druhým dnem jsou kolem sochy zástupy lidí, kteří ji fotografují a dětí, který tam běhaj pod nohama a místo se velice oživilo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
To vás těší?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
To mě velice, velice těší.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaroslav Róna, výtvarník nové brněnské sochy, je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Já vím, že jste měl teď asi jiné starosti, protože jste hodně běhal právě kolem té sochy brněnské, ale měl jste čas se včera na chvíli zastavit a podívat se na předávání státních vyznamenání, které ...?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ne, tak to jsem teda včera neměl, ale díval jsem se na tváře vyznamenaných dnes v dnes v deníku Rovnost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A co jste na ně říkal, na ty tváře?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, tak, tak náš současný prezident to tak zajímavě míchá, ty, ty vyznamenané lidi a některé osobnosti jsou jistě vynikající a některé jsou diskutabilní, no, já prostě ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
O kom byste vy třeba diskutoval?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, tak jistě, František Ringo Čech, asi by se našla jaksi zasloužilejší ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám se nelíbí? Protože, počkejte ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Méně bizarní osobnost, než je tento pán.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, on je také malíř. Vám se nelíbí jeho díla?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Já si myslím, že pan Ringo Čech není malíř.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem, já jsem si četla jeho životopis znovu. Kromě toho, že to je publicista, herec a býval politik, tak je to také malíř.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
To asi psal sám, ne?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, je to, mimochodem i na Wikipedii. Vy si nemyslíte, že ta jeho díla, samozřejmě teď je toho plný internet, poté, co dostal vyznamenání, že to je jakýkoli malíř?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Tak, opakuji, pan Ringo Čech není malíř!

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A tím je řečeno podle vás všechno?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ano, možná, že je to takovej vtipnej karikaturista.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty další jména - Jitka Frantová Pelikánová, herečka. I o její, i o tom, jestli má, nebo nemá dostat vyznamenání, se hodně diskutovalo, Ladislav Štaidl, Válav Neckář. Jsou ti tato jména ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Pelikánovou neznám ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsou i toto jména, která vás zarazila, když jste si prohlížel ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Štaidl, skladatel jako hudby?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, tak to je taková figura z normalizace. Tak já nevím, jestli by měl dostat nějaký vyznamenání.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A Václav Neckář?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Jo, Neckář, ten se vymyká, to je, to je osobnost. Rozhodně ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Do jaké míry je ale podle vás věcí prezidenta, koho si vybere a komu dá ocenění?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Je to jeho věc. Já musím teda jako říct, říct, že v podstatě tento prezident není zrovna šálek kávy pro mě, můj šálek kávy teda, ale jako na druhou stranu by měli lidi respektovat úřad prezidenta, protože to zkrátka, to zkrátka jako vytváří, vytváří jako tu, ta úcta k nějakejm, k nějakej, úřadům stabilitu země. Tak prostě on má právo si kohokoli vybrat, když byl zvolen a já to sice tady komentuju svým způsobem, ale on na to má právo a to je celý, co já můžu k tomu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Je podle vás Miloš Zeman, i když vy říkáte: "Není to můj šálek kávy", ale je to podle vás výrazná politická osobnost?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Já jsem volil knížete Schwarzenberga, ale rozhodně je v mnoha ohledech výrazný, i když je otázka, jestli ta výraznost je pro zemi přínosná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom máte pochybnosti?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Velké pochybnosti.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že nám škodí v některých věcech?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Myslím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
V jakých?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, myslím si, že v souvislostech geopolitických nám velice škodí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Konkrétně budete zmiňovat co? Jeho cestu do Číny, do Ruska?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, tak jeho cesty do Číny, do Ruska, jeho orientace na Rusko, obecně na Vladimira Putina, to, myslím, naší zemi nesvědčí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale na druhou stranu, dělají to i ostatní západní státy. Viděli jsme třeba teď, jak se chovala královská rodina ve Velké Británii k představitelům čínského režimu třeba.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Tak jistě, Británie má dlouhodobě také máslo na hlavě v mnoha ohledech.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě k Miloši Zemanovi. Právě proto jsem zmiňovala, jestli to je výrazná politická osobnost? Jestli o tom právě nesvědčí i to, že řada umělců má potřebu se proti němu hodně vymezovat? Třeba ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Já se proti němu nevymezuju. Já jsem odpovídal na otázky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, já vím, že vy ne. Vy jenom reagujete na to, na co já se vás ptám. Ale například jsme to viděli u Davida Černého, vztyčený prostředníček směrem k Pražskému hradu. To se vám líbilo, nebo nelíbilo, jako počin jako dílo?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, je to taková výtvarná publicistika.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Líbilo, nebo nelíbilo?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, ani ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak se vám líbila akce umělecké formace Ztohoven, kteří vyvěsili na Hradě obrovské červené trenky?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Vynikající.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
To se vám líbilo? To si myslíte, že si, že to byl dobrý počin ...?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ano. Myslím si, že to geniálně charakterizovalo, bohužel, naší situaci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Červené trenky na Hradě. Nevím, co k tomu dodat. Je to jasný.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to podle vás stálo za to, i když tam potom na Hradě kvůli tomu padaly hlavy? Šéfové bezpečnostních sborů ...

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
To se tak stává. No, prostě, když se stane, něco výjímečnýho, tak padají hlavy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste měli také uměleckou skupinu "Tvrdohlaví". Vás něco takového nenapadlo udělat, hodně výrazného proti politikům?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
My jsme samozřejmě reagovali na situaci politickou za komunismu, kdy jsme se snažili, teda aspoň v rámci jaksi kulturních pohybů, teda pohybů v kultuře, tak, prostě bejt poměrně radikální, ale po, po revoluci se to ..., to skončilo a od té doby se všichni věnujeme své tvorbě a nevyhodnotili jsme situaci natolik jaksi závažnou, abysme se nějak v tomhle smyslu víc angažovali.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už málo ale spolu vzájemně spolupracujete, byť nedávno jsem četla, že jste měli výstavu v Litomyšli, ale to byla náhoda.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
No, vyzvala nás Galerie Kubík v Litomyšli a my jsme jednak, my se občas rádi vidíme a tak jsme toto, toto pozvání využili a udělali jsme výstavu, ale nebyla to nějaká výrazná koncepce předchozí. Prostě bylo to tak, že jsme se chtěli v létě setkat na výstavě a tak jsme to udělali.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Něco dalšího bude?

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Ano, bude. A to asi, asi teda určitě v Olomouci v městském muzeu nebo galerii "velká výstava tvrdohlavých", myslím v nejbližších dvou letech.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaroslav Róna, výtvarník, autor nové brněnské sochy Jošta Lucemburského, byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za to. Hezký večer do Brna. Na shledanou.

Jaroslav RÓNA, sochař, výtvarník
--------------------
Na shledanou, moc mě těšilo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Mě taky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio