Jan Májíček - mluvčí iniciativy Ne základnám o nesouhlasu s umístěním amerického radaru v Brdech

Parlament nás neobejde, obejdeme parlament, to je heslo, se kterým tento týden krouží kolem budovy Poslanecké sněmovny na pražské Malé Straně lidé z iniciativy Ne základnám, pravděpodobně nejsilnějšího uskupení odpůrců americké základny protiraketové obrany u nás. Dnešních Dvacet minut Radiožurnálu se bude věnovat právě tomuto tématu. Od mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský, dobré odpoledne. A hostem ve studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu je mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Májíček, dobrý den, vítejte v rozhlase.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Dobrý den, díky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy s tím zmíněným heslem chodíte kolem Poslanecké sněmovny, jen kolem sněmovny nebo i kolem Senátu.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, ta trasa vede i kolem Senátu, ta akce ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste říkal, že obejít bloku Senátu může být docela na dlouhé lokte.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak je to, je to pravda, ale my jsme vytrvalí a chodíme celý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chodíte tedy kolem Poslanecké sněmovny i kolem Senátu Parlamentu České republiky, co vám na to říkají zákonodárci, kteří mimoděk vyjdou před budovu.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, je to velmi různé, někteří se s náma baví, někteří nás ignorují podle toho, jaké mají oni názory na raketovou základnu. Někteří jsou slušní, někteří jsou vulgární.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsou vulgární dokonce, naši zákonodárci jsou na vás vulgární?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Dokonce, no, je to velké překvapení určitě pro posluchače.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pro čistotu té následující debaty je nutné říct, že celá iniciativa Ne základnám má i politické kořeny, mimo jiné Humanistickou stranu Jana Tamáše a také Socialistickou solidaritu, které jste vy čelným představitelem, pokud se nepletu.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, jsem členem, to je pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste členem.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem tam našel jediné telefonní číslo na jejich stránkách, a to je na vás, tak jsem z toho vysoudil, že vy budete čelným představitelem. Dobře. Když už jsme u politické motivace, tak jenom řeknu, že Humanistická strana na první straně svého webu píše toto, cituji: "Humanistická strana má v současné době zastupitele v několika českých městech a již nyní se připravuje na letošní parlamentní a komunální volby. Pokud chceš na kandidátce Humanistické strany kandidovat i ty, přidej se." Když přiznáme, že ten text je poněkud staršího data a je datován evidentně před minulými parlamentními volbami, kdoví, jestli to tak je, tak se zeptám, je možno chápat iniciativu Ne základnám svého druhu jako předvolební kampaň?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak to určitě ne, iniciativa Ne základnám je vlastně sdružení organizací a jednotlivců, kteří se dali dohromady právě na dvou tématech, to znamená, že odmítají vybudování americké základny tady v České republice a že žádají o tomto vybudování referendum. My nejsme žádnou kampaní, nejsme žádnou frontovou organizací, ale jsme prostě uskupením, které se shodlo na tomto, na těchto dvou tématech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A shodou okolností v tomto uskupení jsou prostě politická uskupení a politické strany, které mimo jiné kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Je to tak. Je to tak, my jsme, my jsme otevřeni, a pokud nás někdo chce podporovat, tak může. Jedinou výjimku, kterou jsme dali, jsou lidé, kteří jsou rasističtí nebo xenofobní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S těmi nemluvíte.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
S těmi, ty nezveme do iniciativy, protože se většina iniciativy shodne na tom, že takovéto postoje nesdílí a že s nimi nesouhlasí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já začnu z vašeho pohledu, pane Májíčku, možná triviálními až naivními otázkami, ale přesto, proč vlastně protestujete proti radarové základně.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, my si myslíme, že je to systém, který nefunguje, proti hrozbě, která neexistuje a nám dosud nebyly dány dostatečné důvody pro to, proč by tady taková základna měla být. Myslíme si, že vybudování takových systémů naopak zvyšuje mezinárodní napětí, vytváří a roztáčí nová kola zbrojení a podporuje právě ty, ty názory nebo ty silové uskupení v těch velkých mocnostech, které argumentují pro rozvoj dalších zbrojních arsenálů. My si myslíme, že řešení těch konfliktních situací by mělo vypadat úplně jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Si nemůžu odpustit poznámku, protože já celkem dost aktivně pamatuju rétoriku z osmdesátých let a tam se také mluvilo o kolech zbrojení, která se více a více roztáčejí, a tak dále, to jste tak nějak mimoděk přebrali tuto rétoriku, anebo prostě tam máte nějakou spojitost větší.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, to bych rozhodně rád odmítnul a problém je v tom, že my, my dneska jsme v situaci, kdy vlastně bipolární svět neexistuje a existuje tady jeden hegemon, který investuje do zbrojení tolik, kolik zbytek světa, přesně polovinu, a to jsou Spojené státy. A to je problém, který, si myslím, je potřeba řešit a ne tím, že se budou rozvíjet ty zbraňové systémy, protože pokud budete rozvíjet tyto systémy, tak dáte argumenty lidem, kteří, kteří jsou na podobné, řekněme, myšlenkové úrovni, rádi by, rádi by rozvíjeli svoje zbraňové potenciály v Rusku, v Číně, v Indii, a to prostě bude zvyšovat nebezpečí nějakého konfliktu, protože podívejte se na situaci ve světě. My jsme dneska v situaci, kdy nám hrozí nedostatek energetických zdrojů a je velmi, velmi jednoduché, velmi, velmi rychle se může stát, že dojde k nějakému konfliktu ne třeba v Evropě, ale někde jinde a ta eskalace může být, její důsledky můžou být nekonečné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já bych s vámi nerad teď zabředl do nějaké geopolitické debaty, ale na druhou stranu mě maně při tom, když vás poslouchám, napadají dvě věci. Jako že třeba ten, řekněme, evropský, evropský region je už více než šedesát let v klidu, to znamená v míru, možná, že ten systém nefunguje zas tak špatně.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, tak se podívejte, jaký evropský region, Balkán vůbec není v klidu a já ho tady aspoň, aspoň já ho počítám do Evropy a myslím si, že to vůbec není, vůbec není šťastná situace to, co se děje na Balkáně. A podívejte se, že ty konflikty se za posledních šedesát let vyvážely někam jinam, ty střety těch velmocí a těch mocenských bloků se prostě neodehrávaly v Evropě, ale odehrávaly se jinde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A rozumímli tomu správně, tak případná radarová základna u nás by také podporovala vyvážení konfliktů ven.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak ta radarová základna je pro Českou republiku nebezpečná z toho důvodu, že by se Česká republika stala rukojmím Spojených států v jejich další případné válce, protože tohle je jejich území, jejich základna, jejich vojenské zařízení na českém území a v momentě, kdyby se Spojené státy pustily zase do nějakého válečného konfliktu, třeba podobně nelegálního, jako je válka v Iráku, tak my bysme neměli vliv na to a byli bysme nebo respektive ta základna na českém území by byla legitimním terčem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy asi znáte ohledně té smlouvy SOFA o přítomnosti amerických vojsk na našem území víc než já, protože evidentně víte, jak je koncipována, já to nevím a dost jsem se snažil, abych do ní nahlédl.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, ta podle těch zpráv, co já mám k dispozici, tak ta jurisdikce, jurisdikce bude patřit Američanům na té základně, ale to ta, ta moje námitka k té předchozí otázce byla o tom, že to zařízení samotné by bylo legitimním terčem v momentě, kdy by Spojené státy vstoupily do války s někým ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nejsme my spojencem Spojených států amerických čirou náhodou?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, to ano, ale to neznamená, ale ten problém je v tom, že my nemáme žádný vliv na jejich politiku, nemáme žádný vliv na to, jestli oni vstoupí do nějaký ilegální války, nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nejsou čirou náhodou tak, jak jste říkal, Spojené státy americké tím hegemonem, tou velmocí a, řekněme, dávat určitou naprostou reciprocitu těm vztahům, by bylo popírání reálné politiky?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Takže já si myslím, že ne, my musíme se ozvat, pokud budeme akceptovat to, že někdo je prostě hegemon a my s tím nemůžeme nic dělat, tak to je, tak to se můžeme vzdát veškeré zahraniční politiky, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
My s tím hegemonem můžeme něco dělat?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Můžeme, my můžeme, můžeme například odmítnout budování tohoto systému a ukázat, že ta politika, kterou Spojené státy teď prezentují po 11. září, je chybná, a to je součást této politiky a pokud řekneme, protože našemu spojenci můžeme pomoct i tak, že ho opravíme třeba v tom, v čem se mýlí podle nás.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Májíček. Jeden z textů na webových stránkách iniciativy Ne základnám mluví o tom, že poslanci, anebo snad všichni zákonodárci nemají mandát na rozhodnutí o přítomnosti jiných vojsk na našem území. Jak jste na to přišli?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, my vycházíme z prostého faktu, že před volbami 2006 žádná z politických stran o základně nemluvila, nebyl, nebylo to součástí volebního, jejich volebních programů, to znamená, že nedostali mandát k tomu, aby mohli o takové věci rozhodovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A četl jste ale Ústavu České republiky.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Třeba článek dvacet šest, poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy, anebo článek čtyřicet devět, který hovoří o ratifikaci mezinárodních smluv, což mimo jiné je smlouva o přítomnosti amerických vojsk na našem území, o které rozhoduje jak horní, tak dolní komora parlamentu. Kde se tam mluví o tom, že by měli, či neměli dbát na své sliby před volbami.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, potom můžete rezignovat úplně na volby a můžete říct ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, počkejte, tak se bavme teď v dikci zákona.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, tak ano, ale ten zákon samozřejmě můžete, zákon není absolutní norma, podle, podle tam můžete ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, zákon sice není absolutní norma, ale Ústava České republiky je shodou okolností u nás v zemi nejvyšší zákon.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
S tím naprostý souhlas, ale jde o ten politický obsah, který to má. Jde o to, jde o to, jakou, jakou formu demokracie máte, jestli, jestli ten zákon budete vykládat v režimu nějaké omezené nebo užší, užšího výkladu demokracie nebo širší. My si myslíme, že pokud existuje téma, které občany České republiky tak tíží, tak zajímá a oni dlouhodobě vyjadřují nesouhlas, pochyby o tomto systému, o tomto rozhodnutí, tak by jejich volení zástupci jim měli dát možnost se k tomu vyjádřit minimálně v referendu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kdyby v referendu, řekněme, padesát dva procent zúčastněných občanů řeklo, ano, nám ta základna nevadí, pojďme ji tady mít, tak co byste dělal?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, my bysme museli vidět, jak by to referendum samozřejmě vypadalo, a pokud by ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, jak by mělo vypadat, by vypadalo ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, tak záleží samozřejmě na tom, jak je položená otázka v tom referendu, jak, jak se o něm informuje, jaká se vede debata, jak ho ten celý, že jo, to není, to není jenom o tom ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem, to si necháváte zadní vrátka, abyste, kdyby případně to dopadlo na referendum, to referendum mohli zpochybnit kvůli několika jeho částem.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak jako nemůžete, nemůžete po mně chtít, abych já vám řekl, že prostě, že prostě pokud řekne někdo ano, referendum, tak že je vyřešeno, prostě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, to mně trošku, pane Májíčku, překvapujete, já jsem myslel, že pokud je celkem jasně a neoddiskutovatelně daná jednoduchá otázka a referendum ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Pokud je, pokud je jasně a neoddiskutovatelně daná otázka, která je, která nikoho nikam nemanipuluje, tak ano. Na naší petici je ta otázka jasně formulovaná. Souhlasíte s tím, aby zde byl vybudován systém, a tak dále, a tak dále ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, ale tak berme tento ideální případ, že by čirou náhodou vláda usoudila, že tato otázka je skvěle postavená a že by ji položila občanům v referendu, občané by rozhodli přesně podle zákona, nadpoloviční účast lidí a, řekněme, dvaapadesáti procenty zúčastněných by rozhodla, že ano, že tady bude. Tak se ptám, co byste dělal.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, v tu, v tu chvíli, pokud by to dopadlo takhle, tak by nám nezbylo, než to akceptovat jako rozhodnutí občanů o své budoucnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Emigroval byste?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, ne, ne, určitě ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já to nechci nějak hrotit. Mě to dostává k další otázce, která mě zajímá, jestli se v tuto chvíli s touto vládou, s touto politickou reprezentací, která zatím uvažuje o tom, že by minimálně, co se vlády týče, ty, ten komplex mezinárodních smluv se Spojenými státy americkými uzavřela, tak jestli se cítíte něčím ohrožen.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, já si myslím, že to ne bezprostředně, já se necítím, že by, že by na ulici se mi něco mělo stát, na takové individuální úrovni rozhodně se necítím ohrožen, ale myslím si, že potencionálně je to nebezpečné rozhodnutí právě z důvodů, které jsem říkal na začátku. Takže mně jde spíš nebo respektive iniciativě Ne základnám jde spíš o to politické, o to politické pozadí, o to, kam nás to v Evropě řadí a jakou politiku tímto krokem podporujeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kam nás to řadí v Evropě?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, nás to řadí mezi státy, které velmi loajálně podporují kroky Spojených států i přesto, že jsou v rozporu s mezinárodními právy, i přesto, že jsou naprosto destruktivní ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Což jsou takové podivné státy, jako jsou například skandinávské státy, Velká Británie, Dánsko, Německo, a tak dále.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, což jsou takové státy, jako bylo Polsko například ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je taky takový podivný stát z vašeho pohledu.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, tak je to, je to, je to stát, řekněme, řekněme, velmi loajální, je to takzvaná ta nová Evropa, jak, jak o ni mluví někteří, někteří představitelé Spojených států. My si myslíme, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to jedna z nejsilnějších zemí Evropy, pane Májíčku.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Polsko?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, je to sice hezké, ale to neznamená, že se nemusí, že se nemůže mýlit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, já jsem se ptal na to, kam nás to řadí v Evropě, tak by mě zajímalo, kde jsme z vašeho pohledu v Evropě zařazeni.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak já si myslím, že my v Evropě jako nejsme příliš bráni jako nějaká konsistentní, nemáme jako žádnou konsistentní zahraniční politiku, prostě zvlášť se změnou, změnou vlády teď té poslední, tak jsme vnímáni jako velmi proameričtí. Já si myslím, že to je, že to je pozice, která není, není vhodná pro Českou republiku právě kvůli americké zahraniční politice. My v iniciativě Ne základnám jsme dlouhodobě říkali, říkáme to znovu a znovu, že my nejsme žádní primitivní antiamerikanisté, my prostě nemáme nic proti Spojeným státům, jejich obyvatelům. My si myslíme, že právě obyvatelé Spojených států na tu Bushovu administrativu nejvíce doplácejí, protože jejich administrativa udělala z této země zemi, která je nenáviděná po celém světě, která, která je vnímána jako ten, kdo rozbíjí mezinárodní právo, jako je vnímána ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bushova administrativa?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, nepochybně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bude asi tím, že nepamatujete ty osmdesátá a sedmdesátá léta, pane Májíčku.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, a proč myslíte?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já si myslím, že úplně stejný pocit ze Spojených států amerických mělo třičtvrtě světa už tehdy.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ale Bushova administrativa k tomu přispívá a nehodlá, nehodlá ten obraz Spojených států nějak změnit, mně se, já si nemyslím, že by to bylo v zájmu obyčejných Američanů, aby taková administrativa vládla, jako bilion Iráčanů zabitých, podívejte se, jako ty důsledky jsou fatální, a to je situace, kterou by, pokud tedy, pokud tedy jsme, říkáme, že jsme spojenci, tak my bysme měli se ozvat a říct, vážení spojenci, my si vážíme vaší pomoci, ale podívejte se, co jste, co jste provedli v Iráku. A jestli není náhodou vhodné to přehodnotit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu nutno říct, že ten váš hlas zní mimo jiné, pokud jsem dobře zaregistroval, tak jeden z představitelů iniciativy Ne základnám Jan Tamáš je už podruhé na návštěvě ve Spojených státech amerických, takže myslím, že, řekněme, tu vaši myšlenku tam asi prosazuje hlasem silným.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Přesně tak, přesně tak, my jsme, my jsme rádi, že můžeme spolupracovat s lidmi po celém světě a děláme to, děláme to velmi intenzivně, protože si myslíme, že to je důležité právě proto, abysme rozbíjeli i různé stereotypy, ať už, ať už jsou to různé předsudky, nebo ať jsou to různá mediální prohlášení o tom, že tady je někdo proti Americe. Já si myslím, že, že je potřeba překonávat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To klidně překonávejte, ode mě se toho vyjádření nedočkáte a nedočkal jste se ho. Pojďme, s dovolením, ještě na skok k samotné iniciativě Ne základnám. Z čeho je financována.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, iniciativa Ne základnám je financována z dobrovolných příspěvků, které přicházejí na náš transparentní účet, kteří, který si může každý prohlédnout na našich webových stránkách, popřípadě z různých příspěvků lidí, kteří jsou aktivní, popřípadě toho, že je někdo ochotný něco vytisknout zadarmo, a tak dále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten účet se dá prohlédnout.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Financují vás také politické strany?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, ne, ne, určitě ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Čistě, kdybych fabuloval, kdyby za vámi přišel například někdo ze sociální demokracie, nebo z KSČM a řekl, tady máte milion nebo dva, děláte dobrou věc, dělejte ji ještě lépe, tak byste dělali co?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, my se snažíme, aby iniciativa Ne základnám byla nezávislá a myslím si, že tohle by její nezávislost zpochybnilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy byste odmítli ty peníze.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byli jste někdy kontaktováni nějakými zájmovými subjekty, protože se minimálně v tom tématu americké protiraketové základny hovoří o zájmových skupinách, o lobbyistických skupinách, tak se ptám, jestli někdo takový vás kontaktoval někdy.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, ne, ne, žádné lobbyisty nebo žádné takové skupiny jsem nezaznamenal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A i vy jste prezentováni mnohdy jako zájmová skupina.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, to je docela možné, my jsme prostě sdružení občanů, kteří nesouhlasí se základnou a chtějí referendum. To znamená, pokud nás někdo takto nálepkuje, prosím, je to je jeho právo, ale není za tím nic víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když v tomto týdnu obcházíte obě komory Parlamentu České republiky s tím heslem "Parlament nás neobejde, obejdeme parlament", vcházíte také dovnitř, ptám se na to, jestli mluvíte se zákonodárci, jestli se na chvíli stáváte těmi lobbyisty bez hanlivého, hanlivého podtextu.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, my potkáváme poslance a senátory jenom na těch ulicích, my opravdu se soustřeďujeme na ten protest venku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Do kuloárů nechodíte?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Do kuloárů nechodíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemáte pocit, že by to bylo ku prospěchu věci, jestli opravdu chcete prosadit to, aby se zákonodárci rozhodli, že třeba bude referendum.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, to se určitě nedá dělat nějakými protesty na ulicích, my samozřejmě jednáme s politickými stranami o jejich postoji, s poslaneckými kluby, a pokud jste si všiml, tak na stránkách iniciativy je celá anketa všech poslanců a senátorů, kteří, kterým jsme zaslali už loni v létě dvě otázky, zda jsou pro referendum a zda jsou pro základnu. A podle toho, jak odpověděli, tak jejich odpovědi jsme zveřejnili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že takové ankety se mnohokrát dělají i před hlasováním o důležitých zákonech a ono překvapivě potom to hlasování vypadá trošku jinak.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
To je možné, ano. Je to tak, ale my jsme zároveň s tou anketou říkali a říkáme to stále, že my budeme dohlížet na to, jak jednotliví zákonodárci hlasovali a že podle toho budeme samozřejmě informovat občany, budeme vyzývat občany třeba už v komunálních volbách, aby nevolili ty, kteří jsou pro základnu, ať už jsou z jakékoliv strany.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mluvčí iniciativy Ne základnám Jan Májíček je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. A ještě jednou, s dovolením, zpátky k financování. Myslím, že si spousta lidí, kteří jedou na nějakém příjezdu k Prahy, všimne billboardu s online peticí, která je nazvaná Nechci radar. To má nějakou souvislost s vaší iniciativou?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, to nemá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To vůbec nemá?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
To nemá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Minimálně personální?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, to nejsem si jistý.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak u vás je jak Jan Tamáš, tak další jeho místopředsedkyně Humanistické strany, jsou i na čelních místech oné iniciativy Nechci radar, takže personální propojení tam je.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Takže personální propojení v tom případě tam je.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O tom nic jiného nevíte.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
O tom nic jiného nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nic to nemá společného, nevíte, odkud je ten billboard placen, kolik stál, a tak dále.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ne, ne, ne, můžete se ptát na billboardy iniciativy Ne základnám, které visely po Praze a které jsme dostali od té firmy Bigboard zadarmo, protože její představitelé s námi sympatizují, sympatizují s tou věcí, a to, to ano, to my jsme měli několik, několik billboardů ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už jste mi to vysvětlil, já jsem to měl jako další v řadě.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, dobře, tak, v tom případě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsou další firmy, které takto čistě ze sympatií k vašemu, k vašemu úsilí vás, řekněme, sponzorují?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, jsou některé spíš, bych řekl, spíš některé, některé, někteří jednotlivci, podnikatelé, řekněme, kteří za sebe třeba pošlou nějaký finanční příspěvek, popřípadě nám vytisknou nějaké materiály, ale žádná, žádná, řekněme, obdobná, obdobný dar v nějakém obdobném rozsahu zatím nepřišel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud by čirou náhodou naši posluchači Českého rozhlasu neměli v tuto chvíli hned čas kontrolovat vaše účetnictví a pohyby na vašem, na vašem účtu, jaký je zhruba roční rozpočet iniciativy Ne základnám.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, iniciativa Ne základnám funguje vlastně rok a půl a já bych, já si teď nejsem, bohužel, jistý přesně, kolik to bylo, my jsme uzavírali účetnictví, bohužel to nemám na starosti, takže vám neřeknu přesný, přesně, kolik ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Sto milionů nebo dva miliony.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ale ani omylem, řekněme, že to je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to já tuším, ale ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
... ale řekněme, řekněme, že se to pohybuje tak třeba v desítkách tisíc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V desítkách tisíc.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
V současné době na transparentním účtu je asi sto šestnáct tisíc korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se vrátím do období, které bylo v podstatě od března tohoto roku už minulé, protože březen tohoto roku skončil vládní zmocněnec pro téma radaru Tomáš Klvaňa, tak v tom období jednala s vámi vláda nějakým způsobem?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ale v žádném případě nebo vláda, vláda si najala tohoto pana Klvaňu jako takového otloukánka, který má něco, něco vyřídit. Bohužel za dobu jeho působení ten počet ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy k němu necítíte příliš velké sympatie, pane Májíčku.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Ale já k němu, vůči němu osobně vůbec nic nemám, mně ho bylo občas jako líto, protože, protože to bylo opravdu zoufalé to, co předváděl často, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
On vás dokonce pochválil základnu, iniciativu Ne základnám.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
On nás, ano, ano, četl, četl jsem, četl jsem ten rozhovor. Tak to je uznání, uznání toho, že odvádíme dobrou práci, to nás velmi těší. A bohužel my to samozřejmě nemůžeme říct o panu Klvaňovi, který vlastně vedl takovou propagandistickou kampaň, která nikomu nic nevysvětlovala, která se skládala z animací, které připomínaly počítačovou hru a kde nebyly žádné relevantní argumenty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, to je názor váš, pane Májíčku, myslím, že posluchači se mohou podívat na weby ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... které stále ještě fungují a které zřídil, zřídil tým ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... Tomáše Klvani a mohou sami posoudit, do jaké míry ty argumenty sedí, či nesedí.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Nepochybně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když by to dopadlo tak, jak to zatím podle veškerých informací, které jdou z Parlamentu České republiky, jaksi, jak to vypadá, že to dopadne, to znamená, že by se ony tři mezinárodní smlouvy schválily skrze Parlament České republiky a ten by prostě rozhodl o tom, zda tady radar bude, či nebude a rozhodl by, že tady bude a radar by tady byl postaven. Co bude iniciativa Ne základnám dál dělat?

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Tak, iniciativa Ne základnám bude dál pokračovat v protestech, protože my si myslíme, že zdaleka není rozhodnuto, nikdo neříká, že ty smlouvy například budou platit pořád a my si myslíme, že je důležité v tom odporu se, jako setrvat, protože pokud by došlo ke schválení proti drtivé, proti vůli drtivé většiny lidí, tak si myslíme, že z hlediska legálního je to sice platné, nicméně legitimitu to nemá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, v příštích volbách ...

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
To znamená, že v příštích volbách může dojít třeba k tomu, že to někdo zruší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy po příštích volbách.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To budete, to bude, to byste se snažili iniciovat, aby vítěz příštích voleb se snažil tyto smlouvy vypovědět.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Budeme se snažit všemi prostředky dosáhnout toho, aby ta základna tady nestála.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už se těším, pane Májíčku, na to, co potom budeme dělat s tím radarem, který nám tady bude stát.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
No, tak uvidíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jan Májíček, mluvčí iniciativy Ne základnám byl hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky, že jste si udělal čas a přišel jste, na shledanou.

Jan MÁJÍČEK, mluvčí iniciativy Ne základnám:
Díky, na shle.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu tady ve studiu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný podvečer. Nezapomeňte, že už za malou chvíli začíná Radiofórum Českého rozhlasu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio