Jak zákon upravuje kouření na veřejných prostranstvích

5. srpen 2005
Vaše téma

Jak zákon upravuje kouření na veřejných prostranstvích? Ptali jste se nás. My odpovídáme ve Vašem tématu. Jiří Kokmotos se na tu otázku díval velmi podrobně z různých úhlů. Připravoval odpovědi a přišel do odpoledního Radiožurnálu. Dobrý den, Jirko. Začněme třeba u toho, jak je to se škodlivostí na toho pasivního kouření?

Jiří Kokmotos: Tak my jsme hned ráno po deváté hodině říkali, že pasivní kouření, ať se to nezdá, tak je opravdu hodně škodlivé. Sice například hned nezpůsobí nádorová onemocnění jako je kouření aktivní, ale způsobuje například cévní onemocnění, což jsou infarkty, mrtvice, zužování cév. No a možná, že někteří právě to pasivní kouření řeší větráním v kancelářích. No a doktorka Eva Králíková z protikuřácké poradny při První lékařské fakultě University Karlovy prozradí, že to opravdu není ten vhodný způsob.

Eva Králíková: Pokud měříte ty částice ve vzduchu, tak zjistíte, že ventilace, ať už se jedná třeba o nějaké odsávání, sofistikovaný drahý systém, že ta rychlost proudění vzduchu v té místnosti by musela skutečně být blízká uragánu.

No to by bylo dobré větrání, něco takového mít v místnostech či třeba i v restauracích. A to jsou prostory, na které se, pokud se nemýlím, jak jsem, Jirko, říkal posluchači ptali nejvíce. Jak je to tedy s kouřením v restauracích?

Jiří Kokmotos: Přesně tak. Naše posluchače to zajímalo opravdu hodně. No já řeknu, že nyní zákon samozřejmě upravuje právě pravidla kouření v restauracích. No probíhá to tak, že se nesmí kouřit v restauraci a v restauračním zařízení při podávání obědů, respektive abych začal od začátku, snídaní, obědů a večeří. Zas na druhou stranu zákon je celkem benevolentní, takže ta doba může být například jenom půl hodiny, což samozřejmě už si upraví sami majitelé restaurací. No, v Senátu byla před nedávnem nová úprava. Ta bohužel neprošla. Jde tedy zpátky do Poslanecké sněmovny a zhruba za měsíc se dozvíme, jestli projde, jestli tedy Poslanecká sněmovna přehlasuje Senát? Tam už samozřejmě ta norma bude trochu přísnější. Ta místa pro kuřáky by měla být oddělená, dejme tomu nějakou zdí apod. No ale zatím jde hlavně o vzájemnou toleranci a ta myslím, že by měla platit nejen u kuřáků a nekuřáků.

Doufejme, že to bude čím dál tím lepší v tomto smyslu? Zakázali byste kouření ve veřejných prostorech? To už je otázka pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu. Musím říci, že zakázali. Alespoň, co se týče výsledků ankety na www.izurnal.cz, tak tam je to naprosto jasné. 86% z vás, kteří už jste hlasovali, byste kouření ve veřejných prostorech zakázali a 14% zbývajících by žádný takový zákaz nevydávalo. Můžete ještě výsledky této ankety ovlivnit. Na otázku, zakázali byste kouření ve veřejných prostorech? Můžete hlasovat na www.izurnal.cz. Jiřímu Kokmotosovi díky za Vaše téma. Nashledanou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu