Jak můžeme získat patentové zabezpečení

29. duben 2002
Dobrá rada

Napadlo vás při práci nějaké převratné řešení? Vymysleli jste něco úplně nového a přemýšlíte, jak svůj nápad ochránit, aby na něm nezačal vydělávat někdo jiný? Pak je pro vás určitě zajímavé zjistit, co všechno musíte udělat, když chcete získat patent. Takzvaný patentový úřad se teď jmenuje Úřad průmyslového vlastnictví. Uděluje patenty, chráněné průmyslové a užitné vzory, ochranné známky a chráněné označení původu výrobků.

Kterékoli z těchto zabezpečení můžete získat i vy. Jak ale říká předseda Úřadu Karel Čada, je třeba se nejprve rozhodnout, zda to opravdu potřebujete.

Čada: Je to relativně strategické rozhodnutí. Musím zvážit, jde-li skutečně o technické řešení, zda je světově nové, vykazuje vynálezeckou činnost a k tomu jsou velmi komplikovaná vládní pravidla, předpisy a předpoklady.

V tom vám Úřad průmyslového vlastnictví může pomoci, protože má velkou knihovnu, ve které můžete najít i potřebné rešerše. V jeho archivu je 30 milionů patentových spisů, rozdělených podle 60 tisíc oborů. Můžete tedy zjistit, zda nevymýšlíte něco, co už jinde funguje. Dostatek informací získáte také na internetové adrese www.úpv.cz. Podle K. Čady je asi nejlepší začít u poradců.

Čada: Existuje komora patentových zástupců, má asi 200 členů, jsou po celé republice. Speciální advokátní kanceláře poradí, jak správně postupovat v případě zabezpečení průmyslově právní ochrany technických řešení.

Na úřadu potom zdarma získáte přihlášku vynálezu nebo užitného či průmyslového vzoru. Tu vyplníte, úřad ji prozkoumá a vydá patent či další ochranné označení. Nic ovšem není zadarmo. Zaplatit musíte poradci, pokud použijete jeho služeb, ale také Úřadu průmyslového vlastnictví. Poplatky nejsou, vzhledem k možným ziskům z patentu, nijak vysoké.

Čada: Řízení je sice spojeno s poplatky, ale v České republice jsou velmi malé. Za podání přihlášky vynálezu se platí tisíc korun, pak se zaplatí za takzvaný úplný průzkum a nakonec za vydání patentové listiny. Vzhledem k tomu, že se očekává řešení významné pro obchod a podnikání dané společnost, jde o poplatky nepatrné. Za dvacetiletou dobu ochrany patentu můžeme počítat asi 150 tisíc.

Mnohem lacinější je získání užitného nebo průmyslového vzoru, který má v podstatě stejnou účinnost jako patent.

autor: jhn
Spustit audio

Více z pořadu