Ivo Vondrák zdůvodňuje význam učilišť: Řemeslník si dnes vydělá více než inženýr

Chceme poukázat na to, že někdo, kdo je talentovaný v matematice, může nahradit svůj nedostatek v češtině. A naopak. Tak přibližuje hejtman Moravskoslezského kraje, šéf školské komise Asociace krajů a poslanec za hnutí ANO Ivo Vondrák základní princip minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy. V rozhovoru s moderátorkou Marií Bastlovou také zdůrazňuje význam učňovských oborů.

Proti zavedení minimální bodové hranice se postavilo ministerstvo školství i tripartita. Podle Vondráka ale jde spíše o komunikační problém, než že by byl návrh špatný. „Tady došlo k jakémusi zatemnění… právě tímto chceme zvýšit kvalitu,“ říká.

Kritici namítají, že podle návrhu by jediný test rozhodoval o budoucnosti dětí. S tím ale Vondrák nesouhlasí – komise usiluje například, aby se v 5. a 9. třídě vrátily do hry závěrečné zkoušky, a to komplexnějšího charakteru.

Čtěte takéPoslechntěte si: Jednotný limit pro přijetí je bariéra vzdělávání, myslí si ministr školství Robert Plaga

Takzvaný cut-off score, tedy minimální bodová hranice, má rovněž zvýšit počet dětí, které jdou do učňovských oborů.

 „Úroveň učňovského oboru není dána jenom těmi obory jako takovými, ale dětmi, které tam chodí. Jestliže dnes se téměř všichni dostanou na střední školu s maturitou, tak potom na učňovské obory jdou skutečně ti, kteří chtějí, nebo ti, kterým už nic nezbývá. Potom je motivace nulová,“ vysvětluje.

Nesouhlasí zároveň s argumentací moderátorky Marie Bastlové, že jde o nahánění žáků do učilišť, aby zlepšily jejich úroveň.

Firmy si stěžují na nedostatek techniků, nikdo si nestěžuje na nedostatek humanitně vzdělaných lidí.
Ivo Vondrák

„Pokud žáci neprokáží, že mají na teoretickou úroveň znalostí, která v budoucnu bude po nich vyžadována v rámci maturitní zkoušky, tak si říkáme, zda by nebylo lepší zkusit, aby dělaly obory, které jsou také zajímavé,“ říká s tím, že dneska řemeslník si mnohdy vydělá mnohem více než „hloupý“ inženýr. 

„Ti, kteří jsou dneska slabí na středních školách, tak ať raději odejdou – a myslím si, že pro ně to bude i lepší – do učňovského oboru, který může nabídnout zajímavé a atraktivní zaměření a uplatnění,“ vysvětluje.

Dodává také, že v návrhu zákona o duálním vzdělávání chtějí zatraktivnit učňovské obory – nebude se učit jenom na škole, ale i v podnicích, které chtějí absolventy využít. „Bude to úplně jiná hra,“ uzavírá.

autoři: Marie Bastlová , prh
Spustit audio