Hradec Králové o odkupu areálu bývalého pivovaru

30. červenec 2001

Město Hradec Králové obnovilo jednání s brněnskou firmou HK Centrum o odkupu areálu bývalého pivovaru. Radnice, která měla možnost stát se vlastníkem rozsáhlého komplexu budov a v loňském roce to odmítla, je nyní ochotna opět jednat. Podrobnosti připojuje Eva Boudová.

Královéhradecký pivovar ukončil svou výrobu v roce 1999 a o rozsáhlý komplex budov v historické části se začalo zajímat město. Vlastníkem areálu se však nakonec stala brněnská firma. Ta po několika měsících nabídla radnici pivovar k odkoupení. Město ovšem nesouhlasilo s podmínkami, které majitelé navrhovali a jednání bylo přerušeno. V současné době však vidí primátor Oldřich Vlasák odkup areálu památkové rezervaci jako velmi reálný.

Oldřich Vlasák: Ty podmínky se výrazně liší. Po několika jednání, řekl bych docela tvrdých jednání, jsme jasně naznačili, že pro nás tato cena je naprosto nepřijatelná a jednalo se tedy o 50 mil.Kč, že město má prostě jiné priority, tak se nám podařilo tuto cenu snížit zhruba na 40 mil.Kč. To se domníváme, že již je cena, která by mohla být akceptovatelná, protože došlo ke scelení těchto majetků. Je to zapsáno všechno v katastru nemovitostí. Vlastně veškeré ty problémy jsou vyčištěny. To by jinak předtím muselo dělat město.

O tom, jak nejlépe bývalý pivovar využít, se nejednou diskutovalo na loňských zasedání městského zastupitelstva. Hovořilo se o knihovně, čajovně a kulturním centru, jehož bližší záměr však nikdo nepojmenoval. Podle Vlasáka hodlá radnice využít pouze část nabízených objektů.

Oldřich Vlasák: Máme k dispozici i studii, kterou majitel nechal zpracovat, která alespoň rámcově nám říká, co by v tomto areálu všechno mohlo být umístěno. potvrzuje to několik našich záměrů, které bychom tam jako město rádi realizovali, jako je například podzemní parkoviště, na vstupní plochy pro velké náměstí a některé prostory pro administrativu, bydlení a kulturu.

I když radnice na případném odkupu pivovaru ušetří zhruba 10 mil.Kč, historický areál si vyžádá rozsáhlé úpravy, které primátor Vlasák odhaduje na 300 - 400 mil.Kč. Město proto hodlá sehnat vhodné investory, kteří by se na financování podíleli.

Oldřich Vlasák: V případě získání si nejprve budeme muset utvořit vlastní představu a vlastně aktualizovat tu studii, kterou ten majitel v současné době má a musíme si jasně říci, o které majetky máme zájem, co chceme, aby v tom areálu vyrostlo. Podotýkám, že není záměrem města investovat do všeho. To znamená, že my bychom chtěli investovat jenom část těchto prostředků na projekty, které nás zajímají a zbytek chceme nabídnout buď k odkoupení nebo k pronájmu jiným subjektům.

O tom, zda nakonec město pivovarnické prostory odkoupí, rozhodne v září městské zastupitelstvo. V případě souhlasného stanoviska bude smlouva podepsána v říjnu letošního roku.

Přepsal: Česká informační agentura

autoři: mkp , spr , ebo
Spustit audio

Více z pořadu