Honoráre a dôchodkové poistenie

7. duben 2009

V Českej republike pôsobia vydavateľstvá, ktorých časť produkcie, knihy i časopisy sú určené pre slovenský trh. Ako autori a prekladatelia s nimi často spolupracujú Slováci trvalo žijúci v Česku. Aj ich sa dotkne zmena týkajúca sa povinnosti platiť odvody na dôchodkové poistenie. Inšpirovaná otázkou našej poslucháčky pani Evy zisťovala podrobnosti Darina Sládečková, ktorá pre slovenské vysielanie Českého rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Budeme hovoriť o činnosti na základe autorského zákona, je to tak?

Sládečková: Je. Naša poslucháčka pani Eva je Slovenka, ktorá už dvadsať rokov žije v Prahe, má riadne trvalé zamestnanie, ale okrem toho občas preloží nejakú detskú knižku do slovenčiny. S platbou na dôchodkové poistenie si doteraz nerobila starosti, pretože v práci to za ňu urobil zamestnávateľ a z honorárov platiť nemusela, pretože to bol nepravidelný, teda nesústavný príjem.

Moderátor: A práve v tom nastala zmena.

Sládečková: Áno, počínajúc rokom 2009 si všetci tí, ktorí vykonávajú svoju činnosť na základe autorského zákona, teda napríklad herci, speváci, spisovatelia, prekladatelia umeleckej literatúry a podobne, musia povinne platiť dôchodkové poistenie. Ešte v minulom roku to bolo tak, že táto povinnosť sa vzťahovala len na toho, kto sám vyhlásil, že túto činnosť vykonáva sústavne a prihlásil sa na príslušnej správe sociálneho zabezpečenia.

Moderátor: A týka sa táto nová povinnosť aj tých, ktorí si takouto činnosťou len prilepšujú k platu?

Sládečková: Podľa pracovníkov Českej správy sociálneho zabezpečenia povinnosť platiť odvody na dôchodok vznikne v prípade, ak ich príjem, po odpočítaní výdavkov presiahne určitý limit. Na tento rok je to 56 a pol tisíc korún.

Moderátor: A ako je to za honoráre za články v novinách, časopisoch, či príspevkoch do televízie či rozhlasu?

Sládečková: Ak sú zdanené zvláštnou 15% zrážkovou daňou a za predpokladu, že za mesiac u jedného platcu suma neprevýši sedem tisíc korún, odvody na dôchodkové poistenie povinné nie sú.

Moderátor: O tom, čo priniesla zmena v dôchodkovom poistení pre nás, ktorí občas pracujeme aj na honorár hovorila Darina Sládečková. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu