SERIÁL

4) Hodina před mší: Než přistoupíte k oltáři, musíte se ztišit, říká arcibiskup Jan Graubner

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Olomoucký arcibiskup Jan Graubner

Jen jednou za rok můžete na vlastní oči spatřit nejvzácnější symbol české historie – lebku svatého Václava. Ta je vystavená při svatováclavské poutní mši ve Staré Boleslavi vždy 28. září. A jak se na tuto mši připravoval letošní hlavní celebrant, olomoucký arcibiskup Jan Graubner?

Bojovník nebo světec? Zdrojem informací o sv. Václavovi jsou hlavně legendy

Pomník sv. Václava (Praha, Nové Město)

Vládl pouhých deset let. Přesto je sv. Václav už od 12. století vnímán jako věčný vládce českých zemí, nad kterými drží ochrannou ruku. Narodil se do doby, kdy se formovalo přemyslovské knížectví a počátky státu. Byl sv. Václav spíše politikem nebo duchovním? A jak si rozuměl s vlastní rodinou?

Arcibiskup na místo doráží necelou půlhodinu před začátkem mše. Působí klidně a suverénně. Vstupuje do kostela sv. Klimenta, který momentálně slouží jako převlékárna. 

„Běžně nosím jednoduchý kříž, který jsem kdysi dostal darem od papeže Jana Pavla II. K této pouti jsem si ale vzal kříž z olomoucké katedrály, na kterém je svatý Václav,“ říká Jan Graubner, zatímco si za pomoci svého asistenta obléká jednotlivé části liturgického roucha.

Je vidět, že praktická stránka příprav je pro něj rutinní záležitost. „Každá mše je velká záležitost. Když člověk přistupuje k oltáři, potřebuje se nejen obléct a připravit, ale také ztišit, protože chce vstoupit do svatých tajemství. Do nich musí člověk vstoupit s pokorou a vědomím Božího milosrdenství,“ vysvětluje.

Rozechvění, nebo tréma?

Lebka svatého Václava je vystavena při svatováclavské poutní mši ve Staré Boleslavi vždy 28. září

Přípravy svatováclavské mše má na starosti ceremonář Vojtěch Mátl. Je tři čtvrtě na deset, uděluje tedy poslední instrukce. 

Výjimečnou chvílí je okuřování lebky svatého Václava v úvodu mše. „Člověk cítí úctu. Je to světec, je to dávná osobnost, která vryla hlubokou stopu do dějin celého národa,“ přiznává Jan Graubner těsně před začátkem samotné mše. A jak přípravy prožívá? Trému prý necítí, rozechvění ovšem ano.

Spustit audio
autoři: Jan Herget , als