HandyCamping o domácím násilí

26. leden 2006
HandyCamping

Do HandyCampingu o domácím násilí přišly právnička Jiřina Voňková a Jana Knitlová z občanského sdružení Bílý kruh bezpečí. Toto sdružení poskytuje odbornou pomoc obětem domácího násilí. V šesti městech jsou poradny, ve kterých zájemci bezplatně získají radu a pomoc od psychologů, lékařů, právníků a odborně vyškolených pracovníků. Další službou Bílého kruhu bezpečí je telefonická pomoc s nepřetržitým provozem Dona linka.

Domácí násilí lze definovat jako množinu násilných trestných činů fyzických i psychických, které trvají dlouhodobě. Fyzické násilí je v převážné většině pácháno muži na ženách a vychází z fyzické převahy muže. V opačném případě se jedná spíše o psychické vydírání, ponižování a zesměšňování. Mezi domácí násilí se v poslední době stále častěji řadí i týrání seniorů.

Veřejnost se domnívá, že násilí se odehrává především mezi lidmi z nižších sociálních vrstev. Je to ale pouhá domněnka, tento problém se vyskytuje ve všech sociálních vrstvách. Lidem s vyšším vzděláním se trestné činy těžko dokazují, protože jsou velice rafinovaní.

Knitlová pracuje na Dona lince jako poradkyně již mnoho let. "Jsou dny, kdy volá jen několik klientů, a jindy to nestíháme ani zapisovat. Nepřeháním, když říkám, že jde někdy o zdraví nebo o život. V takovém případě voláme z druhého aparátu policii a záchranou službu," popisuje dramatické chvíle Knitlová. Výjimkou nejsou telefonáty, které začínají mlčením, a teprve po chvíli se ozve pláč. Rozhodnutí zavolat, svěřit se se svým problémem a požádat o radu je pro oběti domácího násilí těžkým krokem, protože v mnoha případech již ztratili své sebevědomí, nejsou schopni situaci jakkoliv řešit nebo od násilníka odejít.

Týrané matky s dětmi mohou využít časově omezený pobyt v azylových domech. Pro extrémní případy, kdy je žena s dětmi v nebezpečí, existují azylové domy s utajenou adresou. Je to ale jen přechodné řešení, které komplikují starosti související se zaměstnáním matky, školní docházkou dětí, lékařskou péčí a podobně.

Dotazy, náměty a informace o vašich akcích můžete posílat na adresu:
HandyCamping, ČRo 1 - Radiožurnál, Vinohradská 12, 120 99 Praha.
Nebo na e-mail: hc@rozhlas.cz.

autoři: jon , veh , ram
Spustit audio