Geotermální energie pro Litoměřice

26. listopad 2004
Trendy

O získávání tepla z nitra naší planety se uvažuje už několik desetiletí. Výzkumy pokročily a v některých zemích začínají ekologicky čistou a levnou geotermální energii v praxi využívat. Průkopníkem u nás by mohlo být město Litoměřice. Tamní radnice vyrukovala s projektem, který je ve východní Evropě zatím ojedinělý. Redaktor Miroslav Zimmer o něm hovořil s vedoucím odboru životního prostředí Pavlem Gryndlerem a litoměřickým starostou Ladislavem Chlupáčem.

Ladislav Chlupáč: Tento projekt se připravuje už delší dobu a má jediný cíl, kterým je čistota ovzduší. A od toho se odvíjí to další, tedy využití pro vytápění, pro výrobu elektrické energie. Samozřejmě, že to využití takhle získané energie je daleko širší. Pro Litoměřice jako takové by to mělo obrovský přínos.

Jaké jsou tedy podmínky pro využití geotermální energie v Litoměřicích? Předpokládám, že příznivé, když jste přišli s tímto záměrem.

Pavel Gryndler: Ze strany geologů nám bylo řečeno, že je tady velmi výhodné místo pro instalaci této technologie. Takzvané horké suché skály. Jinak je tady příhodné místo i z hlediska dostatku vody. Že je tady soutok Ohře a Labe.

Jak silný je to zdroj?

Pavel Gryndler: Tento zdroj by mohl dávat 10 až 15 megawatů tepelného výkonu a 4 megawaty elektrického výkonu.

Když to převedeme na podmínky města, co by to znamenalo?

Pavel Gryndler: Představovalo by to zhruba snížení spotřeby uhlí tak o jednu čtvrtinu.

Pane starosto, na čem teď bude záviset další postup?

Ladislav Chlupáč: Tak teď se nacházíme v přípravné fázi. To znamená, že se jedná o tom, abychom získali finanční prostředky na tu první etapu, kde by měl být provedený vlastní průzkumný vrt. No a samozřejmě, pokud bude proveden průzkumný vrt, můžeme zpracovat kompletní studii proveditelnosti. Pak už by nebránilo nic tomu, abychom tenhle projekt začali realizovat.

Ve světě jsou takové projekty velmi náročné. Kolik by to stálo a kde chcete získat peníze?

Ladislav Chlupáč: Když provedu velmi hrubý odhad, tak celý ten projekt by stál zhruba kolem jedné miliardy korun. Zatím jsme jednali se Světovou bankou. Byli jsme se samozřejmě podívat i v Německu, Rakousku a Francii, kde podobné projekty již běží. Takže získáváme zkušenosti a věříme, že se nám podaří v nejbližší době, která u takhle velkých projektů je zhruba tak rok, dva, minimálně tu první etapu zvládnout.

Kde se bude geotermální energie získávat? Můžete i to prozradit?

Pavel Gryndler: Konkrétní místo vám dnes nejsme schopni prozradit. Máme pouze stanoven určitý prostor, kde by bylo vhodné provést vrty. Ten prostor je zhruba 2 krát 3 kilometry. Takový obdélník v blízkosti soutoku Ohře a Labe.

Do jakých hloubek se bude muset za teplem a energií jít?

Pavel Gryndler: To bude záviset na geologických podmínkách a na tom průzkumném vrtu. Předpokládáme 3 až 5 tisíc metrů.

autor: Miroslav Zimmer
Spustit audio

Více z pořadu