Genealogie - sledování rodu a příbuzenských vztahů

Knihy

Vaše téma dnes bylo určené pro všechny ty, kteří se chtějí více dozvědět o sobě. Tedy spíš o svých předcích a o rodové linii. Řeč byla o genealogii, oboru, který sleduje rod a příbuzenské vztahy v něm. Tentokrát dotaz nevzešel z našeho záznamníku, jako obvykle, nebo z e-mailu, ale z náhodného setkání s naší posluchačkou Emilií Staňkovou. Celý život věděla o erbu, který se v rodině dědil, ale nikdy k němu neexistovaly další důkazy o tom, že je její krev opravdu takzvaně modrá. Rozhodla se proto pátrat po dalších důkazech.

Emílie Staňková: Myslela jsem si, že doklady se už dávno ztratily a při lepší prohlídce jednak erbu, tak se mi podařilo najít, což vůbec nevím jakým způsobem, křestní listy, které jsou velice staré, málem nečtené a dokonce i fotografie mojí prapraprababičky.

Fotografie pochází údajně z roku 1850 až 1860. Se starou fotkou a dalšími dokumenty se paní Staňková pokusila pátrat po svých šlechtických předcích sama.

Emílie Staňková: Na tom erbu jsem prostě jenom zjistila, že všechny tyhle údaje leží někde v rakouském archívu, jenomže jsem tam nikdy nedojela, abych si to všechno ověřila, protože by to asi stálo mnoho peněz.

A v dalším pátrání zabránilo paní Staňkové také zdraví. Kdyby prý byla mladší, vydala by se do archivů a matrik sama, aby se konečně dozvěděla pravdu. A právě v tuto chvíli je nejlepší obrátit se na genealoga, třeba na Tomáše Biskupa, který se vyhledáváním rodokmenů živí. Jací lidé jeho služby vyhledávají? Jsou to prý lidé, kteří se chtějí dozvědět něco víc o svých předcích, řečeno nadneseně. Přihlásit se k odkazu svých otců.

Tomáš Biskup: Jsou to vlastně ti lidé, kteří už pochopili, že bez těch předků by nebyli ani oni sami. A tedy chtějí vědět, jak to doopravdy bylo.

K vyhledávání vaší rodové linie stačí kupodivu strašně málo, pouze celé jméno, datum a místo narození. Ovšem nečekejte, že váš rodokmen vyhledá genealog až k Adamovi a k Evě.

Tomáš Biskup: Nemůžeme se dostat k biblickému období, ale nemůžeme se dostat ani třeba do období Jana Husa nebo Karla IV. Můžeme se dostat přibližně do poloviny 17. století, protože od té doby se začínají vést matriky, což je právě ten nejzákladnější a nejdůležitější pramen, ovšem nikoli jediný. Každý případ, každá rodina je vlastně originál, kdy je tedy možné se dostat hloubš, například nedávno jsem se dostal do roku 1592 pomocí pozemkových knih, ale nedá se říct, že by to bylo pravidlem.

Matriky, archívy a různé fary, to jsou ta zásadní místa. Genealogií se podle Tomáše Biskupa uživit dá, ale samozřejmě každá práce má svá úskalí. Genealog musí svou práci prostě dělat tak trochu z vášně. Vyhledání rodokmenů není rozhodně levná věc, záleží ovšem na tom, jak velké množství informací poskytnete.

Tomáš Biskup: Je potřeba říct, že to je výzkum, není to práce. To znamená konkrétně tak od částky 6 tisíc už a více se dá zjistit teda, jak to s těmi předky bylo.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.