Genealogie a pátrání po příbuzných

19. duben 2004
Kniha

Víte co to je genealogie? Rozhodně nemá tento obor nic společného se zdravotnictvím. Zabývá se jednotlivými rody, konkrétně rodovou linií. Opravdu dobrých genealogů je u nás dost málo a většina se pátráním po předcích živí. Dny a někdy i noci tráví v různých archivech a na matrikách. Jednoho z nich, Tomáše Biskupa, jsme požádali, aby nám tuto pracovní činnost alespoň trochu přiblížil.

Biskup: Je to obor hodně starý, původně sledoval příbuzenské vztahy mezi rodinami, které něco vlastnili a jednotliví členové mohli později dokázat, že mají na dědictví nárok. V zásadě sleduje jakýkoliv rod a příbuzenské vztahy mezi nimi.

Také dnes se najdou lidé, kteří po svém rodokmenu pátrají kvůli majetku. Je jich sice málo a Tomáš Biskup vzpomíná na jednu zákaznici, jejíž prapradědeček měl být levobočkem nejmenovaného šlechtice a proto si dělala nárok na polovinu jednoho panství.

Biskup: Nakonec tomu tak nebylo, přestože tato paní navštěvovala všechny možné instituce, aby to dokázala.

Jací jiní lidé tedy vyhledávají služby genealoga? Jsou to prý lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o svých předcích, řečeno nadneseně, přihlásit se k odkazu svých otců.

Biskup: Jedná se především o takové, kteří pochopili, že bez předků by sami také neexistovali a chtějí vědět, jak to doopravdy bylo.

K vyhledání vaší rodové linie stačí kupodivu strašně málo - pouze celé jméno, datum a místo narození. Nečekejte ale, že váš rodokmen vyhledá genealog až k Adamovi a Evě.

Biskup: Nedostaneme se do období biblického, ani Jana Husa či Karla IV. - možné to je přibližně do poloviny XVII. století. Od této doby se začínaly vést matriky a ty jsou důležitým, ale ne jediným pramenem. Každá rodina je originál, nedávno jsem pracoval s rokem 1592 pomocí pozemkových knih, ale nedá se říci, že by takový postup byl často pravidlem. Matriky, archivy a různé fary, to jsou ta klíčová místa k hledání. Genealogií se podle Tomáše Biskupa uživit dá, ale samozřejmě každá práce má svá úskalí. Genealog musí svou práci prostě dělat tak trochu z vášně.

Biskup: Stávám se trochu členem každé rodiny, která mne požádá o spolupráci. Můj vztah s klientem a opačně snad také, je srdečný, ne čistě obchodní.

Genealogie je pro Tomáše Biskupa zaměstnáním a někdy se za pátráním vydává i do zahraničí, to pak stoupají náklady. Vyhledání rodokmenu není levná záležitost, záleží na tom, jak velké množství informací genealogovi poskytnete.

Biskup: Je to v podstatě výzkum, ne práce. Od částky 6 tisíc korun a výše se dá zjistit leccos o vašich předcích.

Spustit audio
autor: Alžběta Havlová