Genealogie a pátrání po příbuzných

Kniha

Víte co to je genealogie? Rozhodně nemá tento obor nic společného se zdravotnictvím. Zabývá se jednotlivými rody, konkrétně rodovou linií. Opravdu dobrých genealogů je u nás dost málo a většina se pátráním po předcích živí. Dny a někdy i noci tráví v různých archivech a na matrikách. Jednoho z nich, Tomáše Biskupa, jsme požádali, aby nám tuto pracovní činnost alespoň trochu přiblížil.

Biskup: Je to obor hodně starý, původně sledoval příbuzenské vztahy mezi rodinami, které něco vlastnili a jednotliví členové mohli později dokázat, že mají na dědictví nárok. V zásadě sleduje jakýkoliv rod a příbuzenské vztahy mezi nimi.

Také dnes se najdou lidé, kteří po svém rodokmenu pátrají kvůli majetku. Je jich sice málo a Tomáš Biskup vzpomíná na jednu zákaznici, jejíž prapradědeček měl být levobočkem nejmenovaného šlechtice a proto si dělala nárok na polovinu jednoho panství.

Biskup: Nakonec tomu tak nebylo, přestože tato paní navštěvovala všechny možné instituce, aby to dokázala.

Jací jiní lidé tedy vyhledávají služby genealoga? Jsou to prý lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o svých předcích, řečeno nadneseně, přihlásit se k odkazu svých otců.

Biskup: Jedná se především o takové, kteří pochopili, že bez předků by sami také neexistovali a chtějí vědět, jak to doopravdy bylo.

K vyhledání vaší rodové linie stačí kupodivu strašně málo - pouze celé jméno, datum a místo narození. Nečekejte ale, že váš rodokmen vyhledá genealog až k Adamovi a Evě.

Biskup: Nedostaneme se do období biblického, ani Jana Husa či Karla IV. - možné to je přibližně do poloviny XVII. století. Od této doby se začínaly vést matriky a ty jsou důležitým, ale ne jediným pramenem. Každá rodina je originál, nedávno jsem pracoval s rokem 1592 pomocí pozemkových knih, ale nedá se říci, že by takový postup byl často pravidlem. Matriky, archivy a různé fary, to jsou ta klíčová místa k hledání. Genealogií se podle Tomáše Biskupa uživit dá, ale samozřejmě každá práce má svá úskalí. Genealog musí svou práci prostě dělat tak trochu z vášně.

Biskup: Stávám se trochu členem každé rodiny, která mne požádá o spolupráci. Můj vztah s klientem a opačně snad také, je srdečný, ne čistě obchodní.

Genealogie je pro Tomáše Biskupa zaměstnáním a někdy se za pátráním vydává i do zahraničí, to pak stoupají náklady. Vyhledání rodokmenu není levná záležitost, záleží na tom, jak velké množství informací genealogovi poskytnete.

Biskup: Je to v podstatě výzkum, ne práce. Od částky 6 tisíc korun a výše se dá zjistit leccos o vašich předcích.